Skocz do zawartości
picasso

Dezynfekcja: kroki finalizujące temat

Rekomendowane odpowiedzi

Usunięcie używanych narzędzi

 

 

delfixico.png

DelFix

Platforma: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

Strona domowa

button.png

 

 

Pobieranie narzędzia mogą blokować określone antywirusy. W takim przypadku należy wyłączyć osłonę antywirusową na czas pobierania i operacji z narzędziem.

 


Proces usuwania używanych narzędzi logów i czyszczących jest zawsze wdrażany przy kończeniu tematu leczenia systemu, gdyż narzędzia mają charakter jednorazowy, a ich ponowne użycie w późniejszym czasie i tak wymaga pobrania narzedzi na nowo (są zbyt często aktualizowane). Prezentowane tu narzędzie upraszcza ten proces wykonując akcję zbiorczą. Proszę nie nadinterpretować funkcji, to nie jest "narzędzie konserwacyjne".

 

 

Proszę nie używać DelFix na własną rękę w innym czasie niż wskazane w temacie (określone kopie rejestru czy logi mogą być wymagane do wglądu)

 


Po uruchomieniu narzędzia jedyną zaznaczoną opcją jest Remove disinfection tools. Tak należy zostawić i kliknąć w Run. Wynikiem operacji usuwania narzędzi jest log C:\delfix.txt ze spisem skasowanych obiektów. Log należy zaprezentować na forum.

delfix.png

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Czyszczenie folderów Przywracania systemuNa forum po pomyślnej dezynfekcji zawsze prosimy o zresetowanie zawartości folderów Przywracania systemu. Folderów nie opróżnia się ręcznie tylko przy udziale opcji konfiguracyjnych Windows. Rozwiń spoilery poniżej.


Funkcja Przywracania systemu odpowiada za tworzenie kopii systemu w postaci tzw. punktów przywracania. Są one zgromadzone w specjalnych folderach System Volume Information. Foldery te leżą w głównych katalogach wszystkich dysków, są ukryte (widzialne dopiero po wyłączeniu w opcjach folderów "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego"), a na partycjach NTFS dostęp do nich jest zabroniony i próba wejścia w nie zwraca komunikat "Odmowa dostępu". Proszę nie próbować usuwać tych folderów, ani opróżniać ich ręcznie.

svifolders.png

Jeżeli komputer jest zainfekowany, to prawdopodobnie kopia zapasowa szkodnika może być utworzona przez mechanizm Przywracania w folderach System Volume Information i szkodnik z tej kopii się odtworzy podczas procesu uruchamiania cofania systemu. Antywirusy mogą w tej kopii wykrywać infekcje i nie potrafić tego wyczyścić, a nawet jeśli to zrobią, ingerencja oprogramowania zabezpieczającego w tych sferach nie jest do końca pożądana, potencjalne skutki uboczne to zerwanie ciągłości punktu Przywracania. Dlatego jest obierana inna, bardziej naturalna droga oczyszczania tego typu folderów System Volume Information. Skasowanie zawartości folderów odbywa się za pomocą wyłączenia tej funkcji na Windows XP do Vista, nowsze systemy mają już stosowną opcję umożliwiającą czyszczenie bez wyłączania. Po wyłączeniu można ją ponownie włączyć - wtedy jest tworzony pierwszy punkt przywracania z aktualnego (czystego po dezynfekcji) stanu systemu.Windows Vista i nowsze: Karta Ochrona systemu jest niedostępna z poziomu Trybu awaryjnego Windows. W tym stadium nie działają usługi powiązane. Operację należy prowadzić w Trybie normalnym Windows.

Windows 10: Na tym systemie w zależności od progu wielkości dysku Przywracanie systemu może być już wyłączone od momentu instalacji, a w takiej sytuacji nie ma potrzeby czyszczenia tej strefy.


win8_medium.png
Windows 10Prawy klik na przycisk Start (lub z klawiatury klawisz z flagą Windows + X) > z menu wybierz opcję Panel sterowania > System i zabezpieczenia (System and Security) > System > Ochrona systemu (System Protection)

Podświetl po kolei dyski dla których Ochrona ma status Włączona i wybierz opcję Konfiguruj / Configure. Otworzy się kolejne okno, na spodzie w sekcji "Usuń wszystkie punkty przywracania ..." / "Delete all restore points ..." wybierz opcję Usuń / Delete.

svi10_2.pngsvi10_3.png
win8_medium.png
Windows 8/8.1Z klawiatury klawisz z flagą Windows + X > z menu wybierz opcję Panel sterowania > System i zabezpieczenia (System and Security) > System > Ochrona systemu (System Protection)

lub:

Na ekranie Startu zacznij wpisywać z klawiatury frazę punkt przywracania (na angielskim systemie restore point), co otworzy panel boczny wyszukiwania. W panelu bocznym kliknij w pozycję Ustawienia / Settings, co zwróci wynik Utwórz punkt przywracania / Create a restore point:

svi8_1.png

Kliknięcie pozycji "Utwórz punkt przywracania" otworzy już na Pulpicie Windows 8 okno konfiguracji Ochrony systemu.


Podświetl po kolei dyski dla których Ochrona ma status Włączona i wybierz opcję Konfiguruj / Configure. Otworzy się kolejne okno, na spodzie w sekcji "Usuń wszystkie punkty przywracania ..." / "Delete all restore points ..." wybierz opcję Usuń / Delete.

svi8_2.pngsvi8_3.png
orb_medium.png
Windows 7Panel sterowania (Control Panel) > System i zabezpieczenia (System and Security) > System > Ochrona systemu (System Protection)

Pojawi się lista dysków. Podświetlamy po kolei dyski i wybieramy opcję Konfiguruj / Configure. Otworzy się nowe okno, na spodzie w sekcji "Usuń wszystkie punkty przywracania ..." / "Delete all restore points ..." wybieramy opcję Usuń / Delete.

svi7_1.pngsvi7_2.pngorb_medium.png
Windows VistaPanel sterowania (Control Panel) > System i konserwacja (System and Maintenance) > System > Ochrona systemu (System Protection)

Wymagane są uprawnienia administracyjne i należy zatwierdzić dialog UAC. Pojawi się lista dysków. Odznaczamy w boxach dyski objęte Przywracaniem systemu i zatwierdzamy dialog wyłączania Przywracania. Po chwili ponownie ptaszkujemy uprzednio odznaczone dyski, by włączyć ochronę.

svivista.pngflag_medium.png
Windows XPPanel sterowania (Control Panel) > Wydajność i konserwacja > System > Przywracanie systemu (System Restore)

Zaznaczamy opcję Wyłącz Przywracanie systemu / Turn off System Restore. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden dysk, opcja ma ciut zmodyfikowaną nazwę: "Wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach". Zatwierdzmy zmiany i komunikat ostrzeżeniowy. Po chwili można tę funkcję ponownie włączyć.

svixp_1.pngsvixp_2.png

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Istotne aktualizacje - Aktualizacje Windows i Microsoftu

 

Na forum po pomyślnej dezynfekcji zawsze prosimy o wykonanie podstaw zabezpieczających, czyli aktualizacje Windows i programów. Oczywiście poniżej jest zbiorcze zestawienie, każdy otrzyma w temacie konkretną wskazówkę o które aplikacje chodzi.

 

Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows - Należy silnie wypunktować, że systemy pozbawione określonego Service Packa nie będą otrzymywać żadnych aktualizacji. Domyślna metoda pozyskania aktualizacji to oczywiście Windows Update. Tu w temacie podaję jednak dodatkowe linki do pełnych instalatorów z Download Center, które pozwalają redukować potencjalne problemy wynikłe z mechanizmu pobierania automatycznego i inne zgrzyty.

Cykl wsparcia technicznego Internet Explorer - Od 12 stycznia 2016 wsparcie mają tylko najnowsze wersje IE dla obsługiwanych systemów operacyjnych, czyli IE11 dla Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10. Wcześniej jeszcze w zakresie był IE9 dla Vista, ale w związku z całkowitym brakiem wsparcia dla Vista od kwietnia 2017 jest to już nieaktualne. Dla niewspieranych wersji (oznaczonych poniżej kolorem) nie będzie już żadnych aktualizacji zabezpieczeń oraz pojawia się nowy nag-screen z ostrzeżeniem:
KB3123303 - The new "End of Life" upgrade notification for Internet Explorer

Aktualizacja Internet Explorer jest istotna, mimo korzystania z innej przeglądarki. Komponent silnie zintegrowany z Windows i wykorzystywany przez aplikacje zewnętrzne.

 

 

 

 


win8_medium.png
Windows 10
Bieżąca edycja systemu: Windows 10 Wersja 1809 (tzw. aktualizacja z października 2018 | October 2018 Update) z Microsoft Edge 44
 

KB4023814 - Wygasło wsparcie dla Wersji 1507 (RTM), 1511, 1607, 1703, 1709. Obecnie dla tych edycji pojawia się pop-up komunikujący wymóg aktualizacji edycji systemu.


 
Asystent aktualizacji do systemu Windows 10 (instaluje najnowszą wersję bazową)
Historia aktualizacji systemu Windows 10
Windows Update: często zadawane pytania

Poprzednie edycje/aktualizacje w spoilerze:

 

 

 

Windows 10 Wersja 1803, Build 17134 (tzw. April 2018 Update) z Microsoft Edge 42.17134.1.0


Windows 10 Wersja 1709, Build 16299 (tzw. jesienna aktualizacja | Fall Creators Update) z Microsoft Edge 41.16299.15.0
 
Windows 10 Wersja 1703, Build 15063 (tzw. aktualizacja systemu dla twórców) - trzecia edycja z Microsoft Edge 40.15063.0.0
 
Windows 10 Wersja 1607, Build 14393 (tzw. Rocznicowa aktualizacja Windows 10) -  druga edycja, która m.in. zawiera Microsoft Edge 38.14393.0.0 z obsługą rozszerzeń.

Windows 10 Wersja 1511, Build 10586 (tzw. Listopadowa aktualizacja systemu Windows 10) - pierwsza główna aktualizacja dla Windows 10, zawierająca liczne usprawnienia oraz nową wersję przeglądarki Microsoft Edge 25.10586.0.0.
 
Windows 10 Wersja 1507, Build 10240 (tzw. wersja początkowa / RTM) - pierwsza wersja systemu z Microsoft Edge 20.10240.16384.0.

 System Windows 10 jest aktualizowany wg innej metody niż stare systemy, najgrubsze aktualizacje są w istocie wymianą całego systemu. Są trzy metody aktualizacji. Standardowo tego typu aktualizacja jest dostarczana za pomocą Windows Update. Alternatywnie można skorzystać z linkowanego powyżej narzędzia Asystent aktualizacji do systemu Windows 10. Trzecia metoda polega na skorzystaniu z Narzędzia do tworzenia nośników, kreator udostępnia opcję aktualizacji bieżącego komputera:

Legalne pobieranie obrazów Windows
 

Darmowa aktualizacja systemów Windows 7 SP1 i Windows 8.1 do Windows 10 nie jest już możliwa. Oferta wygasła 29 lipca 2016. Więcej informacji:
Uaktualnienie do systemu Windows 10: często zadawane pytania

 

 

 


Windows 8.1
Preinstalowana wersja: IE11 (wersja Desktop + Modern)
 
Instalowanie aktualizacji Windows 8.1 Update (KB 2919355)
Windows 8.1 Update (KB2919355)
Windows 8.1 Update dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2919355)

Windows 8.1 Update jest zbiorczą aktualizacją bazową, kombinującą nową funkcjonalność z zabezpieczeniami, wymaganą dla kontynuuowania dalszych aktualizacji systemu. Dostępna z poziomu Windows Update lub Centrum pobierania (podane powyżej linki odpowiednio dla systemów 32-bit i 64-bit). Przed jej zainstalowaniem jest konieczne uzupełnienie wszystkich poprzednich aktualizacji.

Historia aktualizacji systemów Windows 8.1 (od lipca 2016)Windows 8
Preinstalowana wersja: IE10 (wersja Desktop + Modern) Dostępna aktualizacja: Brak - wymagana aktualizacja całego systemu do Windows 8.1, by pozyskać IE11

 

Od 12 stycznia 2016 system nie otrzymuje już aktualizacji zabezpieczających. Obligatoryjna aktualizacja do Windows 8.1.

Aktualizowanie systemu Windows 8 do wersji Windows 8.1
Aktualizacja KB2871389
Aktualizacja KB2917499

Windows 8.1 (z wbudowanym IE11) to wersja systemu oferowana jako bezpłatna aktualizacja dla Windows 8 - dostępna tylko z poziomu Sklepu Windows. By widzieć tę aktualizację w Sklepie, należy mieć zainstalowanie łaty KB2871389 oraz KB2917499, które można pozyskać z Windows Update lub Centrum pobierania (podaję powyżej linki). Aktualizacja do Windows 8.1 nie aplikuje się dla edycji Windows 8 Pro aktywowanej na kluczach wielokrotnych / licencji zbiorowej (Volume License) oraz Windows 8 Enterprise.
Dla systemu spełniającego warunki aktualizacji do Windows 8.1 po uruchomieniu Sklepu na jego stronie głównej jest wyświetlany rzucający się w oczy kafelek z zawiadomieniem, którego kliknięcie otworzy stronę z linkiem do pobierania.

Windows 7
Preinstalowana wersja: IE8 Dostępna aktualizacja: IE11

 

Wsparcie dla Windows 7 bez SP1 wygasło z dniem 9 kwietnia 2013. Obligatoryjna aktualizacja do SP1, by otrzymywać nadal aktualizacje. KB4057281 - Całkowite wsparcie wygaśnie 14 stycznia 2020.

 


Windows 7 Service Pack 1 (KB976932)
Internet Explorer 11
 
Po instalacji SP1 po kolei:
 
April 2015 servicing stack update for Windows 7 (KB3020369) (wymagana by zainstalować poniższy pakiet zbiorczy)
Convenience rollup update for Windows 7 SP1 (KB3125574) (zbiorczy pakiet montujący większość łat wydanych między SP1 a kwietniem 2016)
July 2016 update rollup for Windows 7 SP1 (KB3172605) (rozwiązuje problem z długim wyszukiwaniem aktualizacji i obciążeniem svchost)
Historia aktualizacji systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 (od lipca 2016)

System przestał otrzymywać aktualizacje zabezpieczające, o ile nie zostanie zainstalowany pakiet SP1. Microsoft stosuje także przymusową aktualizację SP1, która jest instalowana z Windows Update automatycznie bez interwencji użytkownika. Jeśli chodzi o alternatywny link pobierania podany powyżej: instalator Service Pack jest wspólny dla wszystkich edycji językowych, nie ma rozróżnień na "wersję PL" i inne.

Po zainstalowaniu SP1 i IE11 można uprościć wstępny proces dalszych aktualizacji i zainstalować wyliczany powyżej pakiet KB3125574 montujący większość łat wydanych między SP1 a kwietniem 2016. Paczka ta nie zawiera jednak wszystkich aktualizacji (np. łatki Internet Explorer są wykluczone). Po załadowaniu bazowych pakietów należy uruchomić Windows Update w celu wykonania dalszych uzupełnień.


Windows Vista
Preinstalowana wersja: IE7 Dostępna aktualizacja: IE9

 

Wsparcie dla Vista zakończyło się 11 kwietnia 2017. Od tego momentu system nie otrzymuje już żadnych aktualizacji zabezpieczających, można jedynie uzupełnić wcześniej wydane. Podstawowe instalatory bazowe:

Windows Vista Service Pack 2 (KB948465)
Windows Vista Service Pack 1 (KB936330)
Internet Explorer 9

Systemy w stanie SP1 i niżej są pozbawione dostępu do krytycznych bieżących aktualizacji i jest przymus wykonania aktualizacji do poziomu SP2, by uzupełnić kolejne aktualizacje. Wersja polska wchodzi w skład instalatora multijęzycznego (w w/w linkach oznaczona hasłem "wszystkie języki"). Dodatki Service Pack dla Vista nie zastępują się, tzn. muszą być zainstalowane wszystkie po kolei. System pozbawiony Service Packów musi mieć sekwencję instalacyjną SP1 > SP2. Jeśli system jest już wyposażony w SP1, oczywiście instalujemy tylko SP2.

Po zainstalowaniu SP2 i IE9 należy uruchomić Windows Update w celu wykonania dalszych uzupełnień, spodziewana ogromna ilość łat do zaaplikowania.

 

 

 


Windows XP
Preinstalowana wersja: IE6 Dostępna aktualizacja: IE8

 

Wsparcie dla Windows XP SP3 zakończyło się z dniem 8 kwietnia 2014. Od tego momentu system nie otrzymuje aktualizacji zabezpieczających, można jedynie uzupełnić wcześniej wydane, a i z tym już coraz gorzej. Microsoft konsekwentnie usuwa rozmaite odnośniki pobierania dla XP. Instalatory bazowe dla zupełnie nieaktualizowanych systemów polskich oraz angielskich:

Windows XP Service Pack 3 (KB936929) (wybrać odpowiedni język dodatku pasujący do systemu)
Internet Explorer 8 (Polski) | Internet Explorer 8 (Angielski)
Windows Update Agent 7.4.7600.226

Nie istnieje oficjalny SP4 dla XP, paczki przewalające się po Google o takim oznaczeniu to tylko nieoficjalna składówka i nie mam żadnego zaufania co do kompletności i zachowań takiego wyrobu.

Po zainstalowaniu SP3 i IE8 należy uruchomić Windows Update i uzupełnić wszystkie brakujące łatki wydane po, a będzie tego sporo zważywszy na fakt, że SP3 został wydany w roku 2008. Rundy z wyszukiwaniem aktualizacji i ich instalacją należy powtarzać aż do momentu uzyskania wyrażnego zwrotu, iż nic więcej nie ma do pobrania.

Uwaga: zainstalowany SP3 może nie zostać wykryty przez skaner Windows Update, który namolnie będzie podawał link do instalacji SP3. Problem wynika z przestarzałej wersji Agenta aktualizacji / Windows Update Agent, należy zainstalować zaktualizowaną wersję (KB949104 / KB946928). Niestety najnowsza wersja nie jest dostępna dla XP jako pobieranie indywidualne, aczkolwiek wstępnie można się poratować ostatnią z udostępnianych bezpośrednio, którą linkuję powyżej.

 


Wszystkie linki Internet Explorer 8:

 

Spoiler

https://download.microsoft.com/download/3/8/2/3823FDA9-160A-4972-830A-3ED9012C186A/IE8-WindowsXP-x86-ARA.exe
https://download.microsoft.com/download/C/7/F/C7F8827D-FD0F-45FA-80D0-14232A1ADA83/IE8-WindowsXP-x86-BGR.exe
https://download.microsoft.com/download/3/6/A/36ACD4CF-2A33-4CC2-AC84-9B896D39DE61/IE8-WindowsXP-x86-BNG.exe
https://download.microsoft.com/download/D/5/A/D5A58394-B42A-436E-963F-81F96A5EF2EC/IE8-WindowsXP-x86-BSB.exe
https://download.microsoft.com/download/5/9/A/59ADE7C0-412A-40E0-ADA8-7B987EC45965/IE8-WindowsXP-x86-BSC.exe
https://download.microsoft.com/download/9/3/5/935E77E1-F2BF-4751-BAEF-F2CD5E1E1E09/IE8-WindowsXP-x86-CAT.exe
https://download.microsoft.com/download/1/6/1/16174D37-73C1-4F76-A305-902E9D32BAC9/IE8-WindowsXP-x86-CHS.exe
https://download.microsoft.com/download/8/3/9/83941BA7-BDE8-4402-BEC4-51D670DF2BAB/IE8-WindowsXP-x86-CHT.exe
https://download.microsoft.com/download/7/F/2/7F2D755E-1568-482A-AC6B-2602B50FB88E/IE8-WindowsXP-x86-CSY.exe
https://download.microsoft.com/download/C/5/A/C5AC24F9-EE0A-4F0D-91B7-D8E08239C93B/IE8-WindowsXP-x86-DAN.exe
https://download.microsoft.com/download/7/7/7/777F0C67-5404-4420-890A-2F517022F4C0/IE8-WindowsXP-x86-DEU.exe
https://download.microsoft.com/download/7/D/E/7DE51A86-DB86-4F38-8D9E-FF3A37EA6FFF/IE8-WindowsXP-x86-ELL.exe
https://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe (Angielski)
https://download.microsoft.com/download/3/3/5/3352706D-AE43-4832-BE17-A3AEAEE85FBE/IE8-WindowsXP-x86-ESN.exe
https://download.microsoft.com/download/0/E/4/0E461168-61B3-4E21-94BA-A9C4D03615F8/IE8-WindowsXP-x86-ETI.exe
https://download.microsoft.com/download/2/8/A/28AF97D9-B285-4604-8631-C4BD4EEDD1C3/IE8-WindowsXP-x86-EUQ.exe
https://download.microsoft.com/download/E/4/F/E4FE5E50-D1A4-4584-9E91-A702496D772C/IE8-WindowsXP-x86-FIN.exe
https://download.microsoft.com/download/B/B/F/BBFCC870-E61D-4515-B81F-69D4D2F2B23B/IE8-WindowsXP-x86-FRA.exe
https://download.microsoft.com/download/F/4/7/F47C3260-885B-4E67-9A7F-A7D518FAFCDB/IE8-WindowsXP-x86-GUJ.exe
https://download.microsoft.com/download/B/B/F/BBFDCFC5-0723-4BFE-AA96-D95B816B6C9A/IE8-WindowsXP-x86-HEB.exe
https://download.microsoft.com/download/4/6/E/46EA6FE7-5B1F-4088-B9E4-22E4DF3321AE/IE8-WindowsXP-x86-HIN.exe
https://download.microsoft.com/download/5/F/2/5F2EA51E-13CB-44DF-A6F8-937AF5A7DCB6/IE8-WindowsXP-x86-HRV.exe
https://download.microsoft.com/download/A/2/5/A257E411-C76D-40E4-83D5-BB5B1F3C6F37/IE8-WindowsXP-x86-HUN.exe
https://download.microsoft.com/download/8/B/9/8B99E29D-8DC9-4079-B783-9949BFD74940/IE8-WindowsXP-x86-IND.exe
https://download.microsoft.com/download/7/9/9/7996C6A7-F7A8-4D14-86A2-EE78567FB144/IE8-WindowsXP-x86-ITA.exe
https://download.microsoft.com/download/0/5/7/05716044-2806-40DA-8332-D3ED79BC8F68/IE8-WindowsXP-x86-JPN.exe
https://download.microsoft.com/download/E/4/3/E438D9FB-AA7E-46D9-A229-B5C2BBCB095C/IE8-WindowsXP-x86-KDI.exe
https://download.microsoft.com/download/3/9/3/39354857-A1FA-4901-AAC8-65D63CAA7FE4/IE8-WindowsXP-x86-KKZ.exe
https://download.microsoft.com/download/F/B/8/FB8BBB86-27C5-43F1-AB91-7D0F75169E06/IE8-WindowsXP-x86-KNK.exe
https://download.microsoft.com/download/B/B/0/BB0A25CB-C624-4DC7-8451-20C04D87D6A0/IE8-WindowsXP-x86-KOR.exe
https://download.microsoft.com/download/B/0/C/B0C608D6-0733-4EDA-8780-87BDFD5A6DA4/IE8-WindowsXP-x86-LTH.exe
https://download.microsoft.com/download/9/4/C/94CFF4A2-5715-4D95-A268-C1CCE43EE408/IE8-WindowsXP-x86-LVI.exe
https://download.microsoft.com/download/A/F/5/AF5917A9-98F2-4BA2-AD1E-72168C4782AB/IE8-WindowsXP-x86-MAR.exe
https://download.microsoft.com/download/3/D/A/3DA43C40-CDDD-4577-B290-8CF88C19B295/IE8-WindowsXP-x86-MKI.exe
https://download.microsoft.com/download/3/F/D/3FDC2BEA-A48E-438C-BB08-DB8AE93F08A5/IE8-WindowsXP-x86-MSL.exe
https://download.microsoft.com/download/2/E/5/2E505113-F695-4844-847D-E20A43CED2E3/IE8-WindowsXP-x86-MYM.exe
https://download.microsoft.com/download/C/6/3/C63E77C7-4A38-45E6-BDBA-10EFFB925F6B/IE8-WindowsXP-x86-NLD.exe
https://download.microsoft.com/download/C/B/B/CBB3E8E0-0121-4B13-BC5E-DEAC199D7095/IE8-WindowsXP-x86-NOR.exe
https://download.microsoft.com/download/F/1/5/F158C1D4-1F42-475B-81C8-FDC151670ABA/IE8-WindowsXP-x86-PAN.exe
https://download.microsoft.com/download/2/0/C/20C9DC22-2E3E-4B3C-AC23-11C6A4E3E592/IE8-WindowsXP-x86-PLK.exe (Polski)
https://download.microsoft.com/download/2/E/B/2EB4A8C1-419A-4139-8608-57109F5568B4/IE8-WindowsXP-x86-PTB.exe
https://download.microsoft.com/download/2/2/D/22DCA0D1-F27F-41AD-8B10-27D0C52F2D4B/IE8-WindowsXP-x86-PTG.exe
https://download.microsoft.com/download/6/E/7/6E7C8937-BB21-4534-BE3A-AFFDEC336F32/IE8-WindowsXP-x86-ROM.exe
https://download.microsoft.com/download/D/6/9/D693B7D9-C8E3-4D15-B3D2-59843A8DE90B/IE8-WindowsXP-x86-RUS.exe
https://download.microsoft.com/download/7/4/D/74D71E5C-00DA-4C2F-8B06-D07903B3CEC4/IE8-WindowsXP-x86-SKY.exe
https://download.microsoft.com/download/6/0/8/60819D6F-64C3-4BFE-B23F-1636B95E9023/IE8-WindowsXP-x86-SLV.exe
https://download.microsoft.com/download/B/4/9/B4996C30-460E-4E3E-A888-EB542C9237C1/IE8-WindowsXP-x86-SQI.exe
https://download.microsoft.com/download/9/E/6/9E68E358-751A-41F4-A896-F16C2A14AE1F/IE8-WindowsXP-x86-SRB.exe
https://download.microsoft.com/download/D/6/0/D6092CEC-BDAD-45C0-AA6A-EE10EB03BD45/IE8-WindowsXP-x86-SVE.exe
https://download.microsoft.com/download/0/B/A/0BA179B5-B84F-45D5-90B8-8A50F35C3DF4/IE8-WindowsXP-x86-TAM.exe
https://download.microsoft.com/download/2/F/3/2F3D2A66-6087-44E1-A212-CAA069892678/IE8-WindowsXP-x86-TEL.exe
https://download.microsoft.com/download/0/F/A/0FAE620F-DBD7-497E-AA4A-CEF2D0776499/IE8-WindowsXP-x86-THA.exe
https://download.microsoft.com/download/C/B/7/CB7C2809-EB9C-4640-90CE-8E98E641BA64/IE8-WindowsXP-x86-TRK.exe
https://download.microsoft.com/download/8/A/F/8AF2589D-36A6-4B8D-8647-2F4D3C4BDFC6/IE8-WindowsXP-x86-UKR.exe
https://download.microsoft.com/download/F/8/8/F8871EEC-61E7-4C8C-9A8D-4B61AE5743A6/IE8-WindowsXP-x86-VIT.exe

 

150px-Microsoft_Office_2013_logo_and_wor
Aktualizacje pakietu Microsoft Office

Lista aktualizacji pakietów Office 2016 - 2010
Jak zaktualizować Office?

Office 2013 Service Pack 1 (32-bit i 64-bit)
Office 2010 Service Pack 2 (32-bit i 64-bit)
 

Wygasło wsparcie dla Office 2007 (10 październik 2017 KB3198497) oraz Office 2003 (8 kwietnia 2014). Dla tych wersji pakietu nie są już wydawane aktualizacje zabezpieczające. Stare Service Packi nadal można pobrać z tych linków:

Office 2007 Service Pack 3
Office 2003 Service Pack 3
Edytowane przez picasso

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Istotne aktualizacje - inne aplikacje

 

Na forum po pomyślnej dezynfekcji zawsze prosimy o wykonanie podstaw zabezpieczających, czyli aktualizacje Windows i programów. Oczywiście poniżej jest zbiorcze zestawienie, każdy otrzyma w temacie konkretną wskazówkę o które aplikacje chodzi.

 

 

Przeglądarki / poczta

 

 

 

 

 

edge_logo.png Microsoft Edge
Aktualna wersja stabilna: Microsoft Edge 44.17763.1.0 (składnik tzw. October 2018 Update)
Biuletyny bezpieczeństwa: Security Update Guide | Security Bulletins (archiwum 2017 i starsze) (w polu szukania ustawić Microsoft Edge)

Przeglądarka wbudowana w Windows 10 (ustawiona jako domyślna, zastępuje IE) i ekskluzywna dla tego systemu. Aktualizacje są kolportowane via Windows Update.firefox_logo.png Firefox
Aktualna wersja stabilna dla Windows 7 i nowszych: Firefox 67.0 32-bit i 64-bit
Biuletyny bezpieczeństwa: Security Advisories for Firefox / Mozilla Security Blog

Pobieranie (wersja 64-bit) - Pobieranie (wersja 32-bit)
Firefox Download Tool (Automat do pobierania różnych wersji)

 

Zakończyło się wsparcie dla systemów XP i Vista: Więcej informacji. Ostatnią wersją dla tych systemów jest Firefox 52.9.0 ESR 32-bit (łaty bezpieczeństwa gwarantowane do czerwca 2018). Edycja 64-bit w ogóle nie była dostępna dla tych systemów. Lista aktualnych alternatyw: Browsers for Windows XP.

 

 

 


googlechrome_logo.png Google Chrome
Aktualna wersja stabilna dla Windows 7 i nowszych: Google Chrome 74.0.3729.169
Biuletyny bezpieczeństwa: Notatki "Security" na kanale "Stable Channel Update"

Pobieranie (wersja 64-bit online) - Pobieranie (wersja 32-bit online)
Pobieranie (wersja offline)

 

Wsparcie dla systemów XP i Vista zakończyło się w kwietniu 2016: Więcej informacji. Ostatnia wersja działająca na tych systemach to Google Chrome 49. Brak obsługi dotyczy także każdej innej alternatywnej przeglądarki opartej o silnik Chromium 50 (np. Chromium 50, Opera 37, Vivaldi 1.1).

 

 

 


opera_logo.png Opera
Aktualna wersja stabilna dla Windows 7 i nowszych: Opera 60.0.3255.109
Biuletyny bezpieczeństwa: Opera Security blog

Pobieranie (wersja online) - Pobieranie (wersja offline) - Pobieranie (wersja offline)

 

Opera 37 (silnik Chromium 50) i nowsze - Systemy XP i Vista nie są już obsługiwane. Ostatnia wersja możliwa do instalacji to Opera 36.
Opera 12.x (silnik Presto) nie jest już rozwijana i wspierana. Ostatnia (przestarzała) wersja tej linii to Opera 12.18, a widoczny link do jej pobierania usunięto.

opera_logo.png Opera Mail
Aktualna wersja stabilna: brak
 

Produkt (wersja 1.0) wycofany i już niedostępny z poziomu strony domowej. Oznacza to brak dalszego wsparcia technicznego oraz aktualizacji aplikacji i zabezpieczeń.

 
thunderbird_logo.png Thunderbird
Aktualna wersja stabilna: Thunderbird 60.7.0
Biuletyny bezpieczeństwa: Security Advisories for Thunderbird

Pobieraniesafari_logo.png Safari
Aktualna wersja stabilna: brak
Biuletyny bezpieczeństwa: Apple security updates / Apple No Longer Updating Safari for Windows

Przeglądarka Safari w wersji dla Windows została porzucona. Używanie starej niezałatanej wersji 5.x z 2012 nie jest bezpieczne. Należy zmienić przeglądarkę.
 
 

 

Wtyczki do przeglądarek

 

 

Architekturę wtyczek możemy podzielić na: ActiveX (Internet Explorer), NPAPI (Firefox poniżej wersji 52 i pochodne, Opera 12.x), PPAPI (Google Chrome, Opera 24+ i pochodne).

Firefox: Wsparcie dla wtyczek NPAPI (m.in. Java i Silverlight) z wyjątkiem Adobe Flash wycofano w Firefox 52 32-bit, a edycja Firefox 64-bit jest pozbawiona tej obsługi out-of-box. Stare wtyczki NPAPI są teraz obsługiwane tylko w forkach opartych na starszym kodzie (np. Pale Moon i Basilisk).
Dlaczego wtyczki Java, Silverlight, Adobe Acrobat i inne nie działają?

Google Chrome: Jedyny obsługiwany typ wtyczek to PPAPI. Wtyczki NPAPI (m.in. Java i Silverlight) nie są już obsługiwane: od wersji 42 domyślnie blokowane i niewidzialne na liście wtyczek, od wersji 45 kompletny brak obsługi. Dodatkowo, w Chrome 57 w ogóle nie jest dostępna lista wtyczek i adres chrome://plugins nie działa.

Opera: Od wersji Opera 37 jedyny obsługiwany typ wtyczek to PPAPI. W wersjach Opera 24 do 36 były obsługiwane dwa typy wtyczek, tzn. PPAPI i NPAPI (m.in. Java i Silverlight).

Microsoft Edge: Przeglądarka ma wbudowany z biegu Adobe Flash. Nie korzysta z żadnej z wyliczonych architektur i nie obsługuje zewnętrznych wtyczek (m.in. Java i Silverlight).

 

 

Wtyczki są jedną z popularnych dróg infekcji, m.in. tych szyfrujących dane. Najlepszym zabezpieczeniem jest całkowity brak wtyczek, o ile to możliwe.

Określone wersje przeglądarek posiadają system blokowania wtyczek lub przestarzałych wersji:

Firefox (wersje poniżej 52)  - Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować?
Internet Explorer - Update to block out-of-date ActiveX controls in Internet Explorer

Przed zainstalowaniem najnowszej wersji proszę się pozbyć wszystkich starych wersji deinstalując powiązane programy przez Panel sterowania. Dodatkowo w sekcjach danej wtyczki umieszczam awaryjne deinstalatory w przypadku kłopotów deinstalacyjnych.

 

 


adobeflash.png Adobe Flash
Aktualna wersja: Adobe Flash Player 32.0.0.192
Architektura wtyczek: ActiveX, NPAPI, PPAPI
Biuletyny bezpieczeństwa: Security bulletins and advisories / Adobe Product Security Incident Response Team (PSIRT) Blog

 

Uwaga: "Pobieranie (wersja online)" - na tej stronie pobierania są domyślnie zaznaczeni sponsorzy instalacji. Więcej informacji: Portale z oprogramowaniem / Instalatory - na co uważać. O ile ma się odbyć pobieranie stamtąd, należy odznaczyć pole wyboru sponsora. Proponuję jednak korzystać z podanych linków bezpośrednich.

 


Aktualnie posiadaną wersję w systemie można sprawdzić na stronach About + Install Flash Player in 5 easy steps. Strony należy otworzyć po kolei w każdej z posiadanych przeglądarek. Instalacje nie są tożsame, każda z przeglądarek używa innego typu wtyczki. Instalacja wtyczek:

 

 


edge_logosmall.pngie2_logosmall.png
Microsoft Edge w Windows 10 | Internet Explorer w Windows 10 i Windows 8/8.1:

Adobe Flash jest zintegrowany na stałe w najnowszej domyślnej przeglądarce Windows 10 oraz w tych edycjach Internet Explorer. Jego aktualizacje są wykonywane z poziomu Windows Update, nie można używać instalatorów ogólnych ze stron Adobe. Alternatywnie można skorzystać z linków Microsoft Catalog.
 

 

 


ie_logosmall.pngfirefox_logosmall.pngopera_logosmall.png
Internet Explorer w Windows 7 i starszych systemach | Firefox | Opera | Inne:

Pobieranie (wersja online) (link musi być otworzony po kolei w każdej przeglądarce z osobna, by pozyskać pasującą wersję)
 

---------------------------------------------------------------------------

Najlepiej jednak skorzystać z bezpośrednich linków typu "offline" dla każdej przeglądarki z osobna, instalując tylko to co jest naprawdę potrzebne (i bez sponsorów):

Wersja dla Internet Explorer (nie dotyczy Windows 8/8.1 i 10):
Adobe Flash Player ActiveX

Wersja dla Firefox i jego klonów, innych aplikacji używających silnika Mozilla (np. GG i OpenFM), starej Opera 12.x:
Adobe Flash Player NPAPI

Wersja dla Opera (24.x i nowsze) i innych przeglądarek opartych na silniku Blink/Chromium (np. Chromodo, Comodo Dragon, Maxthon Cloud, Vivaldi):
Adobe Flash Player PPAPI

Systemy 64-bit: instalatory są kombinowane i na systemie 64-bit zainstalują podwójny zestaw, tzn. Flash 32-bit i Flash 64-bit.

Flash jest instalowany w katalogu C:\Windows\System32\Macromed\Flash w postaci plików Flash*.ocx (wersja ActiveX), NPSWF32_wersja.dll (wersja NPAPI), pepflashplayer32_wersja.dll (wersja PPAPI).

---------------------------------------------------------------------------

Awaryjny deinstalator:

Uninstaller for Flash Player

 

 

 


googlechrome_logosmall.png
Google Chrome:

Przeglądarka ta jest wyposażona we własny wbudowany Adobe Flash (typ PPAPI), który przez długi okres czasu nie był dostępny jako aktualizacja odrębna. Aktualizacja Flash w przeglądarce Google Chrome była wykonywana zbiorczo wraz z całą przeglądarką. Ta zasada jest nadal aktualna, aczkolwiek od wersji Chrome 54 jest możliwe ręczne wymuszenie aktualizacji Adobe Flash (bez konieczności instalacji całej przeglądarki) poprzez adres chrome://components:

pluginschr.png

Więcej informacji w oficjalnym artykule:

Słuchanie i oglądanie treści audio i wideo we Flashu oraz rozwiązywanie problemów

Dodatkowe uwagi:
- Stare wersje Google Chrome wykrywały także wtyczki NPAPI i PPAPI instalowane zewnętrznie. Od wersji Google Chrome 45 brak obsługi alternatywnych wersji Flash, tylko wewnętrzny Chrome był akceptowany. Obsługę zewnętrznego typu PPAPI jednak później przywrócono.
- Od wersji Chrome 56 wbudowany w przeglądarkę Adobe Flash jest domyślnie zdeaktywowany na korzyść metody HTML5. Wyjątkiem są strony obsługujące jedynie technologię Flash i na nich pojawi się monit o włączenie wtyczki.
 

 

 


Youtube versus Adobe Flash:

Serwis przełączył domyślną metodę odtwarzania z Adobe Flash na odtwarzacz HTML5, ustawiony tam gdzie to możliwe (zależne od przeglądarki), co przeważnie znosi konieczność instalacji Adobe Flash w tym scenariuszu. Status obsługi można sprawdzić na poniższej stronie otwierając ją w danej przeglądarce (w zależności od otworzonej przeglądarki pokażą się dynamicznie inne dane):

Odtwarzacz wideo HTML5 YouTube
 

 

 

 

 


adobeshockwave.png Adobe Shockwave
Aktualna wersja: brak
Architektura wtyczek: ActiveX, NPAPI
Biuletyny bezpieczeństwa: Security bulletins and advisories / Adobe Product Security Incident Response Team (PSIRT) Blog

 

Nazewnictwo produktów Adobe może być mylące. Przeglądarki internetowe używają frazy "Shockwave Flash" opisując ... Adobe Flash Player. Adobe Shockwave Player to nie jest Adobe Flash Player. W większości przypadków ta instalacja jest kompletnie zbędna i są zastrzeżenia tyczące bezpieczeństwa ogólnego. Produkt i wsparcie usunięte 9 kwietnia 2019: End of Life for Adobe Shockwave

 


Awaryjny deinstalator:

Shockwave uninstalleradobereader.png Adobe Reader
Aktualna wersja dla Windows 7 i nowszych: nowy Adobe Acrobat Reader DC 19.012.20034
Aktualna wersja dla XP i Vista: stary Adobe Reader XI (z limitowaną aktualizacją) *

Architektura wtyczek: ActiveX, NPAPI
Biuletyny bezpieczeństwa: Security bulletins and advisories / Adobe Product Security Incident Response Team (PSIRT) Blog / Release Notes

 

Uwaga: "Pobieranie (wersja online)" - na stronie są domyślnie zaznaczeni sponsorzy instalacji. Więcej informacji: Portale z oprogramowaniem / Instalatory - na co uważać. O ile ma się odbyć pobieranie stamtąd, należy odznaczyć pole wyboru sponsora. Proponuję jednak korzystać z podanych linków bezpośrednich.

 

 


Instalacja Adobe Reader:

Pobieranie (wersja online) - Pobieranie (wersja offline) - Pobieranie (wersja offine)

Pierwszy link dynamicznie wykrywa system operacyjny i podstawia obsługiwaną wersję *, niemniej niesie zagrożenia instalacji sponsorów, a pobrany plik to tylko mini-downloader pobierający w tle instalację. Najlepiej skorzystać z pełnych bezpośrednich instalacji typu "offline" - użytkownik może być zmieszany dużą ilością wyliczonych tam plików, więc podaję poniżej dokładne linki bezpośrednie.

Instalacje najnowszych produktów Adobe nie są dostępne jako pełne paczki. Jest wymagana instalacja bazy danej serii (DC lub XI), a dopiero po tym uzupełnienie nowszych mniejszych aktualizacji. Pełna lista aktualizacji. Dla linii DC aktualizacje są skumulowane, tzn. wystarczy instalować bazę i najnowszą dostępną aktualizację. Dla linii XI proces ten może zależeć od typu aktualizacji. Nie jest możliwa bezpośrednia aktualizacja między edycjami XI > DC. Upraszczając, wystarczy zainstalować następujące kombinacje:

---------------------------------------------------------------------------
Jeśli instalacja odbywa się od zera, należy zainstalować najpierw bazę, a po tym pasującą do niej aktualizację. Jeśli jednak ktoś już posiada wersję bazową lub nieco nowszą tej samej serii, wystarczy pobrać i zainstalować tylko najnowszą aktualizację pasującą do danej bazy.


Acrobat Reader DC Polski:
Baza Adobe Reader DC 15.007.20033 (AcroRdrDC1500720033_pl_PL.exe) + najnowsza aktualizacja Adobe Reader DC 19.012.20034 (AcroRdrDCUpd1901220034.msp)

Acrobat Reader DC MUI (Multijęzyczny):
Baza Adobe Reader DC 15.007.20033 (AcroRdrDC1500720033_MUI.exe) + najnowsza aktualizacja Adobe Reader DC 19.012.20034 (AcroRdrDCUpd1901220034_MUI.msp)


Adobe Reader XI Polski:
Baza Adobe Reader XI 11.0.00 (AdbeRdr11000_pl_PL.exe) + najnowsza aktualizacja Adobe Reader XI 11.0.23 (AdbeRdrUpd11023.msp)

Adobe Reader XI MUI (Multijęzyczny):
Baza Adobe Reader XI 11.0.00 (AdbeRdr11000_mui_Std.zip) + najnowsza aktualizacja Adobe Reader XI 11.0.23 (AdbeRdrUpd11023_MUI.msp)


* Linia XI nie jest już rozwijana (ostatnia wersja z 2017). Oficjalnie edycja XI nie jest dostępna dla Vista, zaś ostatnia wersja posiadająca obsługę XP to XI 11.0.08. Wyższe wersje teoretycznie nie są obsługiwane i wbudowany w program automatyczny aktualizator nie wykryje nowszej wersji. Niemniej nieoficjalnie na obu systemach wykonalna ręczna instalacja nowszych wersji linii XI. Edycja DC nie jest możliwa do instalacji na tych systemach.
---------------------------------------------------------------------------

Awaryjny deinstalator:

Adobe Reader and Acrobat Cleaner Tool

W linku są trzy wersje narzędzia dopasowane do danej linii rozwojowej: dla wersji DC, dla wersji 10 i 11, oraz dla wersji 9. Przed jego użyciem należy w pierwszej kolejności spróbować tradycyjnej deinstalacji.

 

 


Alternatywy dla Adobe Reader

Proszę rozważyć, czy powyższe instalacje Adobe Reader DC lub XI (z integracjami wtyczek w przeglądarkach) są naprawdę potrzebne. Programy ciężkie i mające wieczne problemy z lukami zabezpieczeń. Popularną alternatywą był wcześniej Foxit Reader, ale i on wkroczył na drogę bardzo rozbudowanej instalacji. Wszystkie główne przeglądarki, wliczając Microsoft Edge, mają wbudowaną przeglądarkę PDF. Jeśli chodzi o zewnętrzne programy:

sumatra.png
Wersje Desktop: Jeśli ktoś szuka szybkiej lekkiej niezależnej przeglądarki PDF portable, to polecam Sumatra PDF. Z innych skromnych propozycji np. STDU Viewer.

reader.png

Wersje Uniwersalne/Modern: Systemy Windows 8/8.1 mają z biegu wbudowaną Aplikację Czytnik obsługującą otwieranie plików PDF. Na systemie Windows 10 nie jest już preinstalowana, a dodatkowa wersja ze Sklepu Windows została wycofywana (kieruje do otwierania plików PDF via Edge). W Sklepie można też znaleźć inne czytniki PDF, ale nie sprawdzałam jakości żadnego z nich.
 

 

 

 

 


java_logo.png Java
Aktualna wersja z obsługą wtyczek: Java SE 8u211 | 212 (JRE)
Architektura wtyczek: ActiveX, NPAPI
Biuletyny bezpieczeństwa: Critical Patch Updates, Security Alerts and Third Party Bulletin / The Oracle Software Security Assurance Blog

Pobieranie (z oracle.com) - Pobieranie (z java.com)

 

Uwaga: instalatory Java typu "online" oraz aktualizator już zainstalowanej Java mają zaplanowaną instalację sponsorów. Więcej informacji: Portale z oprogramowaniem / Instalatory - na co uważać. Proszę wybrać jako instalację bazową wersję offline, a dodatkowo zapobiec podsuwaniu sponsora przy aktualizacji stosując wytyczne w następnym poście "Java - dodatkowe kroki".

 


Nowsze edycje Java SE 11/12 nie obsługują już technologii wtyczek. Do pobrania jest starsza Java SE 8 w wersji standardowej dla przeciętnych użytkowników oznaczonej skrótem JRE, wersje Server JRE i JDK do zignorowania. Na podanej stronie Oracle w kolumnie JRE > Download > Accept.

jredownload.png


Systemy 32-bit: należy pobrać plik oznaczony jako "Windows x86 Offline". Instalacja dotyczy też XP, choć oficjalnie nie jest on już obsługiwany:

 


Systemy 64-bit: na systemach 64-bit wybór wersji zależy od typu zainstalowanej przeglądarki. Dla Internet Explorer 64-bit należy zainstalować Java 64-bit ("Windows x64").

Awaryjny deinstalator:

Java Uninstall Tool (niestety narzędzie jest apletem Java i nie może usunąć bieżącej wersji z której korzysta)
JavaRa (zakończył żywot i nie będzie aktualizowany)

 

 

Integracje Java w pakietach biurowych

Szczególny przypadek to pakiety biurowe wykorzystujące Java:
- Apache OpenOffice - Stary OpenOffice.org 3.3 w paczce ze zintegrowaną Java instaluje dziurawą wersję Java 6 update 22, nowsza nie jest wykrywana. Apache OpenOffice 3.4.0 / 3.4.1 obsługuje Java 7 i nowsze, ale Java nie jest już doczepiana do instalatora, choć program nadal jej wymaga dla określonych funkcji (trzeba instalować oddzielnie).
- LibreOffice - Zachowuje się podobnie. Wsparcie dla Java 7 i nowszych zaczyna się od wersji 3.5.
W obu przypadkach należy zaktualizować pakiety biurowe do najnowszych wersji (podałam powyżej linki), które będą w stanie korzystać z wersji Java 8.

Programy ArchiCAD

Instalatory tych aplikacji są ściśle powiązane z konkretną wersją Java. By móc poprawnie odinstalować daną wersję ArchiCAD, należy tymczasowo przywrócić dopasowaną starą wersję Java, a po wykonaniu deinstalacji ArchiCAD ją ponownie usunąć. Poniżej link pobierania Java dopasowanych do konkretnych ArchiCADów:

Java Versions for GRAPHISOFT Products

Systemy logowania do banków wymagające starych wersji Java

Niestety są pewne strony wymuszające obecność starych niebezpiecznych wersji Java (np. Java 7). W przypadku gdy nie da się tego w żaden sposób obejść, można nadal pobrać stare wersje Java z archiwum linkowanego poniżej, niestety jest wymagana rejestracja konta Oracle. Proszę mieć na uwadze, że są to wersje z lukami narażające bezpieczeństwo systemu. Podaję ten link tylko po to, by nie szukać starych Java na portalach z oprogramowaniem (zagrożenie infekcjami adware).

Oracle Java Archive

 

 

 

 


silverlight_logo.png Silverlight
Aktualna wersja: Silverlight 5.1.50918.0
Architektura wtyczek: ActiveX, NPAPI
Biuletyny bezpieczeństwa: Microsoft Silverlight Release History

 

Porzucona technologia, obecnie obsługiwana tylko w Internet Explorer. Całkowite wsparcie wygaśnie zgodnie z końcową datą wsparcia danej platformy (14 styczeń 2020 dla Windows 7, 12 październik 2021 dla nowszych systemów).

 

Oficjalna strona pobierania wykonuje automatyczną detekcję obecności wtyczki w danej przeglądarce i dynamicznie podstawia linki zgodne z danym systemem. Bezpośrednie linki:
 
Pobieranie (wersja 64-bit) - Pobieranie (wersja 32-bit)

Alternatywną metodą pozyskania najnowszej wersji jest Windows Update. Najnowszy Silverlight jest dostarczany jako aktualizacja KB4481252.

Awaryjny deinstalator:

Narzędzie Fix-it Microsoftu
quicktime.png QuickTime

Aktualna wersja: brak
Architektura wtyczek: w wersji 7.7.9 brak wtyczek, w starszych ActiveX i NPAPI
Biuletyny bezpieczeństwa: Apple Ends Support for QuickTime for Windows; New Vulnerabilities Announced

 

Pobieranie nadal możliwe, ale ściśle zalecana deinstalacja całego zestawu Apple. Wykryte nowe poważne luki w oprogramowaniu. Apple nie załata ich, odpowiedzią firmy było wycofanie wsparcia dla Windows i oficjalna namowa na deinstalację. Proszę się także pozbyć z systemu bardzo starej nieoficjalnej wersji QuickTime Alternative.

 

 

 

 

Inne aplikacje

 

 

filezilla_logo.png FileZilla Client
Aktualna wersja: FileZilla Client 3.42.1

Pobieranie
 

FileZilla od pewnego czasu jest programem powiązanym z instalacjami adware. Wcześniej problemem był downloader z Sourceforge. Po jego likwidacji autor programu przeszedł na inne metody "wsparcia". Są to: niepożądane programy adware/PUP w instalatorze FileZilla oraz tzw. Sponsored Updates (w zależności od geolokalizacji, podczas aktualizacji programu mogą się pokazać reklamy). Pierwszy problem został tu ominięty, gdyż podałam powyżej pod-stronę domową (domyślnie schowana) kierującą na instalator bez ofert - nazwy plików nie zawierają słowa bundled.

Alternatywy dla FileZilla: WinSCP, Cyberduck.


 
 

 

Automaty do weryfikacji wersji softu

 

 

Ograniczyłam się tu tylko do najistotniejszych aplikacji, które mogą brać udział w naruszeniu bezpieczeństwa, czyli przeglądarki i ich najbardziej popularne wtyczkowce, klienty poczty i FTP. Nie sposób tu w temacie uwzględnić wszystkich możliwych kombinacji. Do bardziej szczegółowej weryfikacji poziomu zabezpieczeń software można skorzystać z darmowych programów specjalizowanych w detekcji tego rodzaju. Lista darmowych aplikacji w tym temacie:
 

 

 

Edytowane przez picasso

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Java - dodatkowe kroki

 

 

Deaktywacja Java w przeglądarkach

 

 

 

Obecnie wtyczki Java (typ NPAPI) nie są już w ogóle obsługiwane w następujących przeglądarkach: Edge, Firefox 52+, Google Chrome 45+, Opera 37+.


 
W związku z plagą luk / exploitów zero-day, skutkującą m.in. infekcjami typu ransomware, najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym jest całkowity brak Java w systemie. Nieużywana Java leżąca odłogiem powinna zostać odinstalowana. Java jest utylizowana przez niektóre strony (np. z grami online) oraz aplikacje np. pakiety biurowe OpenOffice.org i LibreOffice. Jeśli Java jest wymagana, należy zminimalizować ryzyko poprzez nie tylko utrzymanie jej w najnowszej dostępnej wersji (z dodatkowym wymogiem aktualizacji aplikacji bazowej używającej Java, by była zdolna korzystać z najnowszej wersji), ale także deaktywację jej wtyczek na poziomie przeglądarek. W przypadku gdy dana strona wymaga uruchomienia apletu, powinien zgłosić się monit powiadający o tym fakcie.


Zbiorcze wyłączenie we wszystkich przeglądarkach:

Od wersji Java 7 Update 10 jest dostępna opcja umożliwiająca szybką konfigurację zabezpieczeń. Jeśli wersja Java jest dostatecznie nowa lecz opcja nie jest dostępna, skorzystaj z artykułu:

 

 

 


Z poziomu Panelu sterowania Windows uruchom Java Control Panel:

 

javacontrol1.png


W karcie Security (Zabezpieczenia) > odznacz Enable Java content in the browser (Włącz w przeglądarce zawartość Java) > Apply (Zastosuj)

 

javacontrol2.png


Na systemach Vista do Windows 10 potwierdź dialog UAC:

 

javacontrol3.png


Pojawi się komunikat o pełnym wdrożeniu zmian po restarcie przeglądarki:

 

javacontrol4.png

 

 


Wyłączenie wtyczki w konkretnej przeglądarce:

Przy wymogu posiadania najnowszej wersji Java + obecności powyższej opcji w Panelu sterowania instrukcje te to formalność. Ale jeśli ktoś chciałby mimo wszystko wprowadzić rozróżnienie i nietożsamy stan wtyczki w różnych przeglądarkach (np. najczęściej używana przeglądarka z wyłączoną wtyczką, a druga przeglądarka używana tylko do zweryfikowanych gier online z włączoną), to może posiłkować się poniższymi instrukcjami:

Internet Explorer: Oficjalnie pełna deaktywacja tylko poprzez wyżej opisaną opcję, która wpływa na wszystkie przeglądarki. Wyłączenie Java tylko w Internet Explorer wymaga nieoficjalnych skomplikowanych tweaków rejestru rozpisanych w Artykule Sophos.

Pozostałe przeglądarki: Udostępniają prostą deaktywację via własne opcje. Przy czym, Firefox 32-bit od wersji 26 i tak domyślnie ustawia wszystkie wtyczki Java w stanie "click to play". Mają status "Ask to Activate" / "Pytaj o aktywację":

 

javaffplugins.png


Firefox 52+ 32-bit, Firefox 64-bit, Google Chrome 45 i nowsze oraz Microsoft Edge w ogóle nie obsługują wtyczek Java, więc nie ma co deaktywować w nich.

 

 

 

 

Deaktywacja instalacji sponsorów

javasponsors.png


Problem nakreślony w artykule Portale z oprogramowaniem / Instalatory - na co uważać. We wcześniejszym poście podałam tzw. instalacje offline, które są pozbawione sponsorów. Jednak aktualizator Java będzie próbował przemycać niepożądane oprogramowanie w późniejszym terminie i są wymagane dodatkowe działania zabezpieczające wyłączające oferty podczas aktualizacji oprogramowania Java. Od wersji Java 7 Update 65 i Java 8 Update 11 jest dostępna nowa opcja w aplecie konfiguracji Java i nie trzeba już kombinować z ukrytymi przełącznikami:

 

 

 


Z poziomu Panelu sterowania Windows uruchom Java Control Panel:

 

javacontrol1.png


W karcie Advanced (Zaawansowane) > zaznacz Suppress sponsor offers when installing or updating Java (Pomijaj oferty sponsorów podczas instalacji lub aktualizacji oprogramowania Java) > Apply (Zastosuj)

 

javacontrol5.png


Na systemach Vista do Windows 10 potwierdź dialog UAC:

 

javacontrol3.png

 

 

Starszy sposób z bezpośrednią edycją rejestru już nie działa, tylko pro forma w spoilerze do oglądnięcia. Zmieniono klucz w rejestrze, a jego bezpośrednia edycja w rejestrze nie utrzymuje się: aktualizator Java przestawia ponownie wartość opcji aktywując instalacje sponsorów i jest wymóg korzystania z panelu Java jak podane powyżej.

 

 

 

 Obecnie jest akceptowany tylko ten klucz, a edycja z false na true nie jest trwała:
 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\AppDataLow\Software\JavaSoft\DeploymentProperties]
"install.disable.sponsor.offers"="false"

 


Nieaktualne edycje działające wcześniej:

Dla systemu 32-bit:

 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft]
"SPONSORS"="DISABLE"


Dla systemu 64-bit:

 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft]
"SPONSORS"="DISABLE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft]
"SPONSORS"="DISABLE"

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Migracja z XP i Vista na nowszą platformę

 

 

Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows - Wsparcie dla XP wygasło z dniem 8 kwietnia 2014, zaś dla Vista 11 kwietnia 2017, zbliża się także brak wsparcia dla Windows 7 (14 stycznia 2020). Jest to równoznaczne z zaprzestaniem dostarczania wszystkich typów aktualizacji dla tych systemów, czyli łaty bezpieczeństwa oraz inne poprawki.
 

 

 

KB2934207 - Microsoft dostarcza dla systemów XP notyfikator przypominający o wygaśnięciu wsparcia. Notyfikator instaluje zaplanowane zadania pokazujące przy uruchamianiu następujący komunikat:

xpeol.png

Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — co miesiąc.job => C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job => C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe

 

 


O ile nie ma poważnych przeszkód sprzętowych i finansowych, należy rozważyć przejście na nowoczesny system (Windows 10 lub Windows 8.1). Powody:
- System XP to archaiczna platforma licząca sobie multum lat (2001), która ma kłopoty nie występujące na nowszych systemach. Nie należy ekscytować się powierzchnią i pozorami lepszej obsługi na poziomie interfejsu, lecz brać pod uwagę inne ważniejsze aspekty takie jak natywne zabezpieczenia systemu. Są infekcje, które występują tylko na systemie XP, gdyż nowsze systemy mają określone immunizacje uniemożliwiające zagnieżdżenie się.
- Problem z dostępnością aktualizacji i oprogramowania, który znacznie się pogłębia. Jedyna dostępna dla XP wersja to stary Internet Explorer 8 z niezałatanymi lukami, a dla Vista tylko jeden próg wyżej. Użytkownicy XP są w tyle o trzy wersje (IE9, IE10, IE11), a Vista o dwie (IE10 i IE11). Co więcej, Microsoft porzucił Internet Explorer na korzyść przeglądarki Edge zintegrowanej w Windows 10. Kto używa Internet Explorer, aktualnie siedzi na starych specyfikacjach i określone strony internetowe nie ładują się wcale lub nie wyświetlają się tak jak powinny. Są obecnie także problemy z dostępnością sterowników, a dla amatorów gier wiele pozycji już niedostępnych.
- Kompletny brak dostępności ważnych aktualizacji zabezpieczających oznacza bardzo wysoką podatność na infekcje i raj bootnetu, która to podatność może być nierozwiązywalna za pomocą rozwiązań producentów trzecich. A nawet jeśli owe rozwiązania będą skuteczne, system będzie zbyt od nich uzależniony i przy awarii tegoż oprogramowania zostanie rzucony na pastwę losu.
- Usunięcie wsparcia może mieć konsekwencje w zachowaniu producentów trzecich. Może nastąpić stopniowy zanik określonego oprogramowania, np. producenci oprogramowania zabezpieczającego mogą zdecydować o usunięciu kompatybilności z XP i Vista. Jest to naturalna konsekwencja ewolucji.


Obecnie ograniczone wsparcie XP i Vista dla następujących aplikacji:

 

 • Programy zabezpieczające rozpisane tutaj.
 • Adobe Reader - Ostatnia wersja obsługująca XP to Adobe Reader XI (11.0.08). Aktualizowanie tej linii XI nie jest oficjalnie obsługiwane, ale jak podane we wcześniejszym poście możliwa ręczna instalacja nowszej aktualizacji dla linii XI. Natomiast najnowszy Adobe Acrobat Reader DC nie jest dostępny dla tego systemu.
 • Dropbox - Od 26 czerwca 2016 aplikacja desktopowa nie jest już możliwa do pobrania dla XP, a 29 sierpnia Dropbox przestał działać na XP.
 • Firefox - Ostatnia wersja z obsługą XP i Vista to Firefox 52 przełączony na limitowaną wersję ESR z ograniczonym wsparciem (tylko łaty bezpieczeństwa do czerwca 2018).
 • Google Chrome - W kwietniu 2016 zakończyło się wsparcie i możliwość instalacji nowych wersji. Ostatnia wersja działająca na XP i Vista to Google Chrome 49.
 • Opera - Ostatnia wersja działająca na XP i Vista to Opera 36, od wersji 37 instalacja nie jest już możliwa.
 • Java - Ostatnia oficjalnie kompatybilna z XP linia to Java 7. Java 8 nie wspiera oficjalnie XP, aczkolwiek może nadal działać w XP.
 • iTunes - Ostatnia wersja obsługująca oficjalnie XP to 12.1.3 (podana w linku). Od wersji 12.2 obługa tylko Windows 7 i nowszych.
 • QuickTime - Ostatnia wersja z obsługą XP to 7.7.6 z 2014, już zresztą niedostępna, na stronie tylko bardzo stara edycja z 2009. Od wersji 7.7.9 obsługiwane systemy to tylko Vista i Windows 7. Obecnie i tak zalecana deinstalacja na wszystkich systemach ze względów bezpieczeństwa.

 

Migracja na nowszy system

Nowe systemy mają wyższe wymagania sprzętowe. Gotowość do migracji można sprawdzić za pomocą darmowych analizerów Microsoftu:


win8_medium.png
Windows 10

Asystent uaktualnienia do systemu Windows 10 / Windows 10 Update Assistant

Wcześniej był artykuł kierujący systemy XP i Vista do narzędzia Windows 8 Upgrade Assistant. Obecnie nie jest on już dostępny. Powyższa wersja dla 10 uruchomi się jednak na XP i poda podstawowe dane czy sprzęt spełnia wymagania, ale zawsze będzie figurował komunikat: "W przypadku systemów Windows XP i Windows Vista uaktualnienie do systemu Windows 10 nie jest obsługiwane.".


orb_medium.png
Windows 7

Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 / Windows 7 Upgrade Advisor

Migracja na tym samym komputerze wiąże się z formatem dysku i czystą instalacją nowszego systemu bez zachowania danych, gdyż bezpośrednia aktualizacja nakładkowa na linii XP > nowszy system nie jest możliwa (zbyt dużo zmian technicznych).
 

W przypadku zakupu nowego komputera z nowszym systemem była oferowana pomoc w przeniesieniu niektórych ustawień i plików z komputera z XP na komputer z Windows 10 za pomocą narzędzia Laplink PCmover Express. Darmowa oferta Laplink była ważna do 31 sierpnia 2016, obecnie to program płatny.

 

 

 

Edytowane przez picasso

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Została wydana nowa edycja systemu Windows 10 Wersja 1803 (tzw. April 2018 Update).

 

(post na kasację)

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Została wydana nowa edycja systemu Windows 10 Wersja 1809 (tzw. October 2018 Update). Październikowa z nazwy, właściwa poprawiona wersja jest z listopada. Pierwsze podejście miało katastrofalne błędy i aktualizację wycofano.

 

(post na kasację)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...