Skocz do zawartości

Problematyka Windows Update


Rekomendowane odpowiedzi

wu.png

Problemy z instalacją aktualizacji | Windows Update

Dotyczy Windows 7, Windows Vista


Czynności wstępne
Reset komponentów Windows Update
Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu (CheckSur)
Reset metadanych transakcji
Pozostałe standardowe procedury
 

 

Dodatkowo informacja, gdzie prócz tradycyjnego Dziennika zdarzeń należy szukać szczegółowych raportów logujących błędy, związanych z procesami aktualizacyjnymi:

folder_mini.gif %windir%\WindowsUpdate.log
folder_mini.gif %windir%\Logs\CBS\CBS.log
folder_mini.gif %windir%\Logs\CBS\CheckSur.log (standardowo nieobecny - patrz opis Narzędzia analizy gotowości)

Istnieją też logi pojawiające się przy określonych procesach:

folder_mini.gif %windir%\IEX_main.log (przy instalacji Internet Explorer, X oznacza kolejne wersje przeglądarki, np. IE10, IE11)
folder_mini.gif %temp%\dd_dotnetfx....install.txt lub Microsoft .NET Framework .....txt (przy aktualizacji .NET Framework)
folder_mini.gif %temp%\msi...log (przy instalacji poprawek opartych na Instalatorze Windows np. od Office, o ile skonfigurowano logowanie zdarzeń)

 

 

 
Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

-----------------------------------------------------------------
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
-----------------------------------------------------------------

 


1. Ręczne pobranie poprawki z Microsoft Catalog i próba instalacji z dysku.
2. Próba prowadzenia operacji na redukowanej ilości procesów - w stanie czystego rozruchu.

Gdy zawiodą te proste metody, przejdź do kolejnych procedur opisanych poniżej.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

-----------------------------------------------------------------
RESET KOMPONENTÓW WINDOWS UPDATE
-----------------------------------------------------------------

 

 

Problemy aktualizacyjne mogą wynikać z wyrejestrowania kluczowych plików Windows Update, ich wersji, oraz uszkodzeń czy śmieci w powiązanych folderach. Do naprawy tch obszarów można wykorzystać następujące narzędzia i metody:


Windows Update Troubleshooter
Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7

 

Windows Update Troubleshooter dla Windows 10
Windows Update Troubleshooter dla Windows 7 i 8/8.1

 

Ogólny komfortowy sposób, adresujący też inne obszary niż tylko rejestracja plików, to wykorzystanie gotowych automatów od Microsoftu. Automaty te są wyliczane jako część ogólnej procedury zlokalizowanej w artykule pomocy KB10164 (wcześniej w KB971058 obecnie kierującym na ręczne instrukcje resetu komponentów). Należy wybrać odpowiedni system operacyjny i podążać za instrukcjami. Krokiem pierwszym jest uruchomienie omawianego tu automatu. Na dysk jest pobierany plik WindowsUpdateDiagnostic.diagcab.


 

Stare narzędzia Easy Fix / Fix It
Windows 7, Windows Vista

 

Microsoft zamknął system pomocy Easy Fix (wcześniej pod nazwą Fix-it) dla Windows 7. W zestawie było oferowane narzędzie Easy Fix 50202 (MicrosoftEasyFix50202.msi / MicrosoftFixit50202.msi). Narzędzie jednak nadal można pobrać z serwerów Microsoftu. W związku z tym, że formatem jest instalator MSI (a nie diagcab), narzędzie uda się uruchomić na systemie Vista.

 

Wsparcie i informacje tyczące systemu Vista także zostały usunięte. Na pewnym etapie w składzie automatów figurowało odrębne narzędzie dedykowane tylko dla Vista (plik MicrosoftFixit.wu.MATSKB.Run.exe). Bardzo stare, poniżej pro forma nieoficjalny link.

 

Link pobierania MicrosoftEasyFix50202.msi (wersja z 2016)

Link pobierania MicrosoftFixit.wu.MATSKB.Run.exe (wersja z 2013)


wufixit.png

Po uruchomieniu narzędzia należy zatwierdzić licencję, wybrać tryb naprawy, zatwierdzić dialog UAC, przeczekać cierpliwie tworzenie punktu Przywracania oraz progres naprawy, a wreszcie zresetować na koniec komputer. W kwestii doboru trybów:

  • Default - Domyślnym trybem jest odznaczona opcja "aggressive". Ten tryb przeprowadza wszystkie kroki opisane w przedstawionej dalej procedurze ręcznej, z wyjątkiem punktu 4 oraz wprowadzonych przeze mnie niektórych uzupełnień.
  • Aggressive - Tryb ten należy aktywować wtedy, gdy sfinalizowany tryb domyślny nie będzie miał pozytywnych skutków. Odpowiada on za wyzerowanie katalogów SoftwareDistribution oraz catroot2 (patrz na punkt 4 w ręcznym procesie). Wykonanie tego skutkuje utratą niektórych ustawień Windows Update.

 

RĘCZNE WYKONANIE:

To samo, lecz przeprowadzone ręcznie, składa się z następujących żmudnych etapów (skorygowanych przeze mnie, gdyż w artykule MS są różne nieścisłości):
 

 


1. Zainicjuj linię poleceń CMD przez tryb Uruchom jako Administrator:

cmdelevated.gif

2. Zatrzymaj pracę serwisów Windows Update (WUAUSERV), Usługa Inteligentnego transferu w tle (BITS) oraz Usługi kryptograficzne (CRYPTSVC) poprzez wpisanie następujących poleceń:

 

C:\WINDOWS\system32>net stop bits
Usługa Usługa inteligentnego transferu w tle jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Usługa inteligentnego transferu w tle została zatrzymana pomyślnie.

 

 

C:\WINDOWS\system32>net stop wuauserv
Usługa Windows Update jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Windows Update została zatrzymana pomyślnie.

 

 

C:\WINDOWS\system32>net stop cryptsvc
Usługa Usługi kryptograficzne jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Usługi kryptograficzne została zatrzymana pomyślnie.

 

 

(Można to również przeprowadzić w interfejsie graficznym services.msc.)

3. Usuń z dysku pliki stanu usługi BITS (qmgr*.dat) z katalogu:

folder_mini.gifC:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader

W linii poleceń wpisz poniższą komendę i zatwierdź przez ENTER:

 

C:\WINDOWS\system32>del \Programdata\Microsoft\network\downloader\qmgr*.dat

 

(Można też to wykonać ręcznie - spod Windows Explorer będzie przechodzenie przez dialog UAC.)

4. Odpowiednik trybu agresywnego z Fix-It:

----> 1. Zmień nazwę następującym folderom (np. przez dopisanie *.OLD):

folder_mini.gif %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore
folder_mini.gif %systemroot%\SoftwareDistribution\Download
folder_mini.gif %systemroot%\system32\catroot2

W linii poleceń należy wpisać następujące komendy, każdą zatwierdzając przez ENTER:

 

C:\WINDOWS\system32>cd %systemroot%\SoftwareDistribution
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution>ren DataStore DataStore.OLD
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution>ren Download Download.OLD
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution>cd %systemroot%\system32
C:\WINDOWS\system32>ren catroot2 catroot2.OLD

 

(Można też to wykonać ręcznie - spod Windows Explorer będzie przechodzenie przez dialog UAC.)

----> 2. Zresetuj ustawienia identyfikatora zabezpieczeń usług do poziomu domyślnego. W linii poleceń należy wkleić następujące bardzo długie komendy, każdą zatwierdzając przez ENTER:

 

C:\WINDOWS\system32>sc sdset bits D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)
[sC] SetServiceObjectSecurity SUKCES
C:\WINDOWS\system32>sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;WD)
[sC] SetServiceObjectSecurity SUKCES
C:\WINDOWS\system32>sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
[sC] SetServiceObjectSecurity SUKCES

 

(Aktualny stan, jeszcze przez resetem, można podglądnąć poleceniem sc sdshow.)

(Podaję tu inne polecenia niż artykuł MS - na Vista układ odmienny - to co widać w artykule MS to ustawienia XP.)

(Dodatkowo dodaję polecenie dla trzeciej z ominiętych Usług kryptograficznych.)

5. Przerejestruj pliki związane z działaniem Windows Update oraz BITS. W linii poleceń wpisz tę serię komend, każdą zatwierdzając przez ENTER:

 


C:\WINDOWS\system32>regsvr32 atl.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 urlmon.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 jscript.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 vbscript.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 scrrun.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 msxml3.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 msxml6.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 actxprxy.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 softpub.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wintrust.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 dssenh.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 rsaenh.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 cryptdlg.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 oleaut32.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 ole32.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 shell32.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuapi.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuaueng.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wups.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wups2.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 qmgrprxy.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wucltux.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuwebv.dll

---------------------------------------------

C:\WINDOWS\system32>regsvr32 mshtml.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 shdocvw.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 browseui.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 msxml.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 gpkcsp.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 sccbase.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 slbcsp.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 initpki.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuaueng1.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wucltui.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 wuweb.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 qmgr.dll
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 muweb.dll

 


(Niektóre z plików podanych przez MS zwracają błąd rejestracji, wyszczególniłam je w osobnym bloku.)

6. Reset katalogu Winsock do czystej postaci. W linii poleceń należy wpisać następującą komendę i zatwierdzić przez ENTER:

 

C:\WINDOWS\system32>netsh winsock reset

Pomyślnie zresetowano Winsock Catalog.
Musisz ponownie uruchomić komputer, aby ukończyć resetowanie.

 

7. Od siebie dodam dodatkowe polecenie, nie uwzględniane w procedurze MS, tzn. opróżnienie buforu DNS:

 

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Konfiguracja IP systemu Windows

Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.

 

8. Zainicjowanie uprzednio wstrzymanych usług Windows Update, BITS i kryptograficznych.

 

C:\WINDOWS\system32>net start bits
C:\WINDOWS\system32>net start wuauserv
C:\WINDOWS\system32>net start cryptsvc

 

(Można to również przeprowadzić w interfejsie graficznym services.msc)

9. Oczyszczenie kolejki BITS przy udziale wbudowanego w system narzędzia BITSAdmin Tool. W linii poleceń należy wpisać następującą komendę i zatwierdzić przez ENTER:

 


C:\WINDOWS\system32>bitsadmin /reset /allusers

BITSADMIN version 3.0 [ 7.0.6001 ]
BITS administration utility.
© Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

5 out of 5 jobs canceled.
 

 

10. Instalacja najnowszej wersji Windows Update Agent.

11. Finałowo dla zatwierdzenia wszystkich przeprowadzonych operacji należy zrestartować komputer.

 
Fix WU Utility
Windows 7, Windows Vista


Do przerejestrowania plików potrzebnych do działania Windows Update można wykorzystać miniaturowe narzędzie portable Fix WU Utility. Aplikacja adresuje rejestrację 114 plików DLL / OCX / AX. Wystarczy uruchomić zatwierdzając dialog UAC, wybrać Fix Windows Update i poczekać cierpliwie na komunikat "The process completed successfully". Po ukończeniu procesu dla pewności zresetować komputer.

fixwu.png

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

-----------------------------------------------------------------
WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI MAGAZYNU USŁUG
-----------------------------------------------------------------

 

 

Kolejną przyczyną problemów aktualizacyjnych może być naruszenie integralności, niespójność, czy uszkodzenia w następujących obszarach:

 

Pliki / manifesty znajdujące się w następujących katalogach:

folder_mini.gif %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
folder_mini.gif %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests

Dane rejestru znajdujące się w następujących podkluczach rejestru:

folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing

O niektórych obiektach będą jeszcze indywidualne wzmianki w dalszych wątkach.

 

 


checksurmsu.png
Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu / System Update Readiness tool

Microsoft udostępnia specjalną aplikację naprawczą, opisaną w KB947821. Narzędzie weryfikuje integralność wyżej wymienionych zasobów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podejmuje próbę korekcji.

1. Narzędzie jest kolportowane metodą Windows Update. Jeśli automatyczne Windows Update nie działa lub nie oferuje tego narzędzia, zastępczo można pobrać pliki do procesu ręcznego z dysku. W artykule są wszystkie linki dla systemów Windows 7, Windows 2008 i Windows Vista. Linki do wersji z października 2014:

Narzędzie dla Windows 7 32-bit | Narzędzie dla Vista 32-bit

Narzędzie dla Windows 7 64-bit | Narzędzie dla Vista 64-bit

Windows 8/8.1 i Windows 10: Narzędzie nie jest dostępne do pobrania dla tych systemów, gdyż dysponują one nową zintegrowaną funkcjonalnością zastępującą je.


2. Pobrany plik należy uruchomić. Odbywająca się w tle "instalacja" nie jest prawdziwym instalowaniem poprawki, lecz jednorazowym mechanizmem skanowania sprawdzającym niespójności. W Menedżerze procesów pojawi się tymczasowa seria: checksur.exe, checksurlauncher.exe, checksurpackage.exe. Przewidywany czas procesu to do 15 minut, aczkolwiek czas może się znacznie wydłużyć (na moim systemie ponad 2 godziny). Pas postępu nie jest aktualizowany i może ulec zamrożeniu w określonym punkcie (np. przy 60%), co jest spodziewanym zachowaniem i nie należy anulować działania, czekając cierpliwie do finałowego komunikatu "Instalacja zakończona".

checksur.png

 

 3. Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu wynikowo tworzy pliki Dziennika w następujących lokalizacjach:

folder_mini.gif %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log (Bieżący log. Przy ponawianiu skanów zawartość jest zastępowana najnowszym wynikiem.)
folder_mini.gif %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log (Historia skanowania, log budowany przyrostowo)

Przykładowy wygląd raportu:

 

=================================
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.0.6001.22375
Package Version 5.0
2009-06-13 02:06

Checking Deployment Packages

Checking Package Manifests and catalogs.

Checking package watchlist.

Checking component watchlist.

Checking packages.
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Microsoft-Windows-VistaServicePack-SysHiper-SP1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.6002.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_11_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_14_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_15_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_3_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_6_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_7_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_9_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_for_KB948465_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_for_KB948465_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\Package_for_KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
(f) CBS MUM Missing 0x00000002 servicing\packages\VistaSP2-KB948465~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.0.18005.mum

Checking component store
Summary:
Seconds executed: 1461
Found 12 errors
CBS MUM Missing Total Count: 12

 

W przypadku błędów nienaprawionych, znakujących defekty w rejestrze lub braki / uszkodzenia w plikach, należy przeprowadzić rozpoznanie ręczne, czy dany klucz rejestru jest możliwy do skasowania albo czy jest wymagane przyznanie określonych uprawnień, oraz czy pliki da się wymienić świeżymi kopiami. Podstawowe źródło dla plików to pełna DVD instalacyjna Windows 7 lub Vista i wyciąganie ze ścieżki ...\sources\install.wim\Numer Edycji\Windows\.... Wymiana / skopiowanie nowych plików do katalogów typu WinSxS wymaga tymczasowego zresetowania uprawnień na korzyść Administratorów + po ewentualnym pomyślnym wykonaniu akcji przywrócenie domyślnego układu zabezpieczeń na korzyść TrustedInstaller.

 

 

 

 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

-----------------------------------------------------------------
RESET METADANYCH TRANSAKCJI
-----------------------------------------------------------------

 


Problematyczne mogą się także okazać niespójne metadane / logi pochodzące od Menedżera zasobów transakcji. Z tego co wynika z opisu i zachowania Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu, te obszary nie są weryfikowane przez program. Oto instrukcja ręczna usuwania tych danych:

1. Zainicjuj linię poleceń CMD trybem Uruchom jako Administrator.

2. Wpisz następującą komendę, zatwierdzając ją ENTER:

 

C:\WINDOWS\system32>fsutil resource setautoreset true c:\
Operacja ukończona pomyślnie.

 

(Założeniem jest lokalizacja systemu na C:\. Należy dostosować liternictwo do własnego układu.)

3. Skasuj wszystkie pliki *.blf + *.regtrans-ms z następujących katalogów:

folder_mini.gif C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine
folder_mini.gif C:\WINDOWS\System32\config\TxR

W linii poleceń wpisz następujące komendy, każdą zatwierdzając przez ENTER:

 

C:\WINDOWS\system32>cd %SystemRoot%\System32\SMI\Store\Machine
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>attrib -s -h *
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.blf
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.regtrans-ms
C:\WINDOWS\system32\SMI\Store\Machine>cd %SystemRoot%\System32\config\TxR
C:\WINDOWS\System32\config\TxR>attrib -s -h *
C:\WINDOWS\System32\config\TxR>del /q

 

 

Pliki z katalogu TxR mogą być oporne, zgłaszając podczas kasacji błąd zajęcia procesem. Pomocny będzie start w Trybie awaryjnym (powinna zostać skasowana większość plików z wyjątkiem trzech) lub do środowiska WinRE (gwarancja usunięcia wszystkich plików).

 

 

Kasacja tych plików może rozwiązać także szczególny problem z WSeach i martwym indeksowaniem na systemie Vista.4. Zrestartuj komputer. Skasowane pliki zostaną wygenerowane na nowo.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

-----------------------------------------------------------------
POZOSTAŁE STANDARDOWE PROCEDURY
-----------------------------------------------------------------

 


Można się udać w pomoc innych typowych procedur czy mechanizmów ogólnego naprawiania:
1. Weryfikacja poprawności plików Windows przy udziale narzędzia SFC.
2. Wykorzystanie ogólnego mechanizmu Przywracanie systemu.
3. Nadpisanie całego Windows z instalatora.
4. Sprawdzenie dysku pod kątem błędów.

 

 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

-------------------------------------------------------
WYBRANE PRZYPADKI
-------------------------------------------------------

 Doinstalowane pakiety językowe jako podłoże anomalii

Dodatkowe pakiety językowe uzyskane przez Windows Update, zainstalowane w nadmiarze, mogą skutecznie utrudnić instalację aktualizacji, zwłaszcza pakietu Service Pack. Ten przypadek osobiście mnie dotknął i cały bój został opisany w tym wątku:

 

error_80070002.txt

Pakiety mogą generować i taki problem:

Scenariusz: Interfejs Windows Update ma zeszkieletowane okno świecące kompletnymi pustkami.

wuempty.gif

Łatki nie chcą się instalować. W Dzienniku zdarzeń można zastać błędy podobne do:

 

Nazwa dziennika:System
Źródło: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient
Data: 2009-06-10 23:57:40
Identyfikator zdarzenia:20
Kategoria zadania:(1)
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:(32),(8)
Użytkownik: SYSTEM
Komputer: PC-acer
Opis:
Nie można odnaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia 20 ze źródła Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient. Albo składnik wywołujący to zdarzenie nie jest zainstalowany na komputerze lokalnym, albo instalacja jest uszkodzona. Możesz zainstalować lub naprawić składnik na komputerze.

Jeśli zdarzenie pochodzi z innego komputera, wraz ze zdarzeniem może być wymagane zapisanie informacji o wyświetlaniu.

Do zdarzenia dołączono następujące informacje:

2148073495
Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB952709)
EV_RenderedValue_2,00
100

Brak zasobu zależnego od ustawień regionalnych dla wymaganego komunikatu

 

Po ewentualnych próbach naprawczych mogą się także pojawiać błędy o kodzie 0x80070643:

 

Nazwa dziennika:System
Źródło: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient
Data: 2009-06-12 22:38:01
Identyfikator zdarzenia:20
Kategoria zadania:Windows Update Agent
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:Niepowodzenie,Instalacja
Użytkownik: SYSTEM
Komputer: PC-acer
Opis:
Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80070643: Aktualizacja dla systemu Windows (KB955839).

 

Przy ręcznych próbach instalacji łatek wprost z dysku twardego pojawia się błąd 0x80073afc o treści "Funkcja ładowania zasobów nie może odnaleźć pliku MUI":

muierror.jpg


Problem stanowią niekompletne (lub nawet uszkodzone) alternatywne pakiety językowe.

1. Pierwszym krokiem naprawy defektu jest przełączenie na oryginalny język systemu zatwierdzone restartem komputera.

 

 

Edycje Vista Home i Business

Edycje te fabrycznie nie wpierają MUI-zacji w trybie wielu alternatywnych pakietów językowych. Jeśli ktoś ingerował w pakiety językowe poprzez nieoficjalne sztuczki, może skorzystać z narzędzia Vistalizator do przełączenia na oryginalny język systemu. Uwaga: Narzędzie to jest tu podawane tylko pod kątem naprawiania rzeczonego defektu (gdyż na edycjach Home trudno przestawić język wyświetlania). Należy zdać sobie sprawę, że łamanie blokady MUI na edycjach nie wspierających tego jest równoznaczne z łamaniem licencji oprogramowania.

 

 

Edycje Vista Ultimate i Enterprise

Start > w polu szukania wklej komendę rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2

Polecenie to otwiera aplet Opcji Regionalnych w trzeciej karcie Klawiatura i języki. Tutaj należy przestawić Język wyświetlania na pierwotny.

region.png

 


2. Z poziomu Windows już ustawionego na oryginalny język okno Windows Update powinno wyglądać normalnie, a także same łatki powinny być bez trudu instalowane. Dodatkowo należy wyposażyć się w łatkę KB947506, której zadaniem jest naprawa dysfunkcji Windows Update przy istnieniu niekompletnego pakietu językowego. Finałowo należy dokonać aktualizacji wszystkich dodanych wtórnie pakietów językowych do ich najnowszych wersji.

3. Po ukończeniu powyższych procesów można spróbować przejść na niestandardowy język i zweryfikować czy wszystko jest w porządku.

 

Mogą się zdarzyć aktualizacje, które mimo wszystkich napraw i uaktualnienia pakietu językowego nie przejdą na Windows z przestawionym językiem.
Wybitnym przykładem była łatka KB955839, relatywna do stref czasowych. Dopiero przestawienie z powrotem na oryginalny język pozwoliło ją zaaplikować.

 

 


Puste funkcje systemu Windows

Problem ten jest złożony i wieloobjawowy. Mechanizm Windows Update notyfikuje użytkownikowi brak dostępnych aktualizacji dla tego systemu, lub zwraca błąd 0x80073712 / 0x80070005 ... Przy ręcznych próbach instalacji aktualizacji pobranych bezpośrednio na dysk twardy również niepowodzenia znakowane przez zamknięcie instalatora z notyfikacją o niekompatybilności systemu z aktualizacją, albo też niepowodzenia rozpoczętego procesu instalacyjnego w rodzaju niemożności ukończenia na skutek błędów lub zawieszeń.
Charakterystyczny objaw to martwe funkcje związane z detekcją komponentów w Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje / Programs and Features. Opcja Wyświetl zainstalowane aktualizacje / View installed updates nie pokazuje żadnych łatek zainstalowanych w systemie. Podobnie rzecz się ma z Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows / Turn Windows features on or off - Okno komponentów jest zupełnie puste.

Przypuszczalnym powodem dla tego zachowania są niezgodności, uszkodzenia, lub ofensywne wpisy w obrębie klucza:

folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages


METODA 1: Oficjalnym sposobem Microsoftu jest skorzystanie z ogólnego mechanizmu cofania poprzez Przywracanie systemu. Sposób ten to najprostsza droga użytkownika niezaawansowanego ku naprawie problemu. W przypadku wyłączonej funkcji Przywracania, braku odpowiednich punktów sprzed wystąpienia problemu, lub braku skutków pozytywnych:

METODA 2: Drugim oficjalnym sposobem jest skorzystanie z aplikacji Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu (patrz wyżej na szczegółowy opis). W teorii narzędzie weryfikuje ten obszar i naprawia. W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, gdy narzędzie nie podoła zadaniu. Kontynuowanie napraw na własny rachunek wymaga dokładnej diagnostyki felernego miejsca. Do tego posłuży log Narzędzia analizy gotowości. Na jego podstawie można spróbować wejść w powyższy klucz i ręcznie usunąć wadliwe wpisy, a jeśli będzie wymagane, zresetować także uprawnienia.

 

Jest to zadanie dla zaawansowanych użytkowników. Błędne wytypowanie wady skutkujące usunięciem klucza, który jest potrzebny Windows, może mieć bardzo negatywne efekty.
Proszę przed operacją wyeksportować oryginalną formę klucza!

 

 

 Błąd SCHED_E_SERVICE_NOT_RUNNING 0x80041315

Kieruję do stosownego wątku: KLIK.

 Ponawiana prośba o restart

Scenariusz: W zasobniku systemowym pojawia się zgłoszenie Windows Update z komunikatem "Aby ukończyć instalowanie ważnych aktualizacji, uruchom ponownie komputer". Pomimo przeprowadzenia restartu systemu zgodnie z prośbą na komunikacie, pojawia się ten sam komunikat.

rebootrequired.jpg

Rozwiązanie polega na usunięciu zapisu odpowiedzialnego za żądanie restartu. W Start w polu szukania należy wpisać regedit, a następnie z poziomu edytora rejestru usunąć następujący klucz:

folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\RebootRequired

To zdejmie komunikat. W następnej kolejności należy przeprowadzić rozpoznanie jakie aktualizacje są dostępne do pobrania, i te spróbować zainstalować metodą przez ręczne ściągnięcie na dysk.

 Pętla instalacyjna

Scenariusz: Zostaje zablokowany start systemu na niekończącej się pętli instalacyjnej aktualizacji. Proces zatrzymuje się na ekranie obwieszczającym Trwa konfigurowanie aktualizacji... etap 3 z 3. Ukończono 0% / Configuring updates stage 3 of 3. 0% complete. Następuje restart komputera i jest wyświetlany ponownie ten sam komunikat.

wuloop.gif

Problem stanowi obecność pliku pending.xml oraz niepożądane dodatkowe wartości w kluczu Components:

folder_mini.gif %systemroot%\WinSxS\pending.xml
folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\Components


METODA 1: Zaleceniem Microsoftu jest skorzystanie z funkcji Przywracanie systemu. Są dwie możliwości wywołania tego procesu w sytuacji istnienia pętli restartującej komputer: z poziomu Trybu awaryjnego Windows lub z poziomu środowiska WinRE (Napraw komputer / Repair Computer).

 

 


METODA 2: W przypadku braku punktów Przywracania lub wyłączonej funkcji Przywracanie systemu istnieje sposób ręczny na wyjście z opresji. Opisany przez MS w KB949358.

 

Plik pending.xml oraz dodatkowe zapisy w Components mogą występować też w innych kontekstach problemów z aktualizacjami. Wcale nie musi być efekt niemożności wejścia do systemu, ale Windows Update zwraca rozmaite kody błędów np. 0x8000FFFF opisany w KB946414. Do ofensywnych zapisów można zaliczyć:

folder_mini.gif HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS

----> reg_bin.gif AdvancedInstallersNeedResolving
----> reg_bin.gif NextQueueEntryIndex
----> reg_bin.gif PendingXmldentifier
----> reg_bin.gif StoreDirty

Domyślny wygląd klucza:

comp.png

 

 

 

Skutki uboczne "odchudzania"

 

vLite

Instalacje systemów przygotowywane w sposób sztuczny za pomocą narzędzi typu vLite mogą cierpieć na rozmaite defekty związane z funkcjonowaniem aktualizacji, choć to zależy jeszcze od wersji programu i wybranych kroków. Rozpiszę tu tylko w wielkim skrócie podstawowe pułapki:

1. Jakakolwiek ingerencja w układ komponentów, polegająca na ich wycinaniu ze źródła instalacji Windows, odbiera możliwość zainstalowania pakietu Service Pack.
2. Wycięcie komponentu Windows Update i .NET Framework nie powinno wymagać komentarza.
3. Przy manipulacjach z komponentami może nas zastać opisywana wyżej pętla (przykład 1 / przykład 2). Nie jestem też pewna czy przypadkiem do rzeczy nie ma tu coś i wersja vLite.
4. Skorzystanie z opcji ekstremalnej "Component Cache", zajmującej się redukcją kluczowego folderu WinSxS, ma liczne skutki uboczne, a jednym z nich jest niepełnosprawny mechanizm aktualizacyjny. Także może się pojawić opisywana pętla i plik pending.xml.

vlitewu.gif

5. Jest też możliwe naruszenie w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages (przykład). Nie mam pojęcia od czego zależy ujawnianie się tego, ponieważ na moich płytach ten efekt nie występuje. Zainstalowane z nich systemy SP1 mają prawidłowy wygląd okna komponentów. Weryfikacja integracji SP2 odpada - vLite nie obsługuje tego.

 

 

Katalog ...\WinSxS\Backup

Gruby katalog WinSxS, wspominany już powyżej, budzi żywe zainteresowanie użytkowników i podejmują nieudolne i nieprawidłowe próby jego redukcji. Zlokalizowany w nim podfolder Backup swoją nazwą sugeruje takim użytkownikom "kopię zapasową" mało istotną dla systemu i prawdopodobnie nie używaną. W rzeczywistości, o czym jest wzmiankowane przy opisie SFC, jest to cache Ochrony zasobów systemu Windows (WRP). Usunięta zawartość tego katalogu może zablokować właściwości aktualizacyjne. Z odtworzeniem zawartości tego katalogu 1:1 jest spory problem. Folder ma ~kilka / ~kilkanaście tysięcy plików, a jego zasobność zależy od stanu systemu poddawanemu procesom aktualizacyjnym.

1. Folder ten jest w formie preinstalacyjnej (a więc nie aktualizowanej jak to ma miejsce w "żywym" systemie) na pełnej DVD instalacyjnej Vista w ścieżce ...\sources\install.wim\Numer Edycji\Windows\winsxs\Backup. Ale jego zawartość nie koresponuje do aktualnego stadium systemu.
2. Wierniejsze uzupełnienie po prostu następuje przez przeinstalowanie systemu.
 

Porównałam również w jaki sposób obchodzi się z tym katalogiem vLite. Jeśli zostanie usunięte Windows Update oraz Component Cache, folder Backup jest całkowicie eliminowany. Jeśli zostanie ocalony komponent Windows Update, ale przeznaczony na ubój WinSxS, vLite zachowuje dokładnie dwa pliki w folderze Backup, podobne schematem do tych (dokładne nazwy zależą od edycji Windows, jej fabrycznego stopnia aktualizacji oraz języka natywnego):

Systemy 32-bit:
Cytat
x86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6.manifest
x86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6_wuaueng.dll.mui_297f975d

Systemy 64-bit:
Cytat
amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6.manifest
amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_pl-pl_7f21f3110946fdf6_wuaueng.dll.mui_297f975d

Ich obecność umożliwia ogólne funkcjonowanie Windows Update, ale nie jest ono wiernym odpowiednikiem procesu z oryginalnego nietweakowanego systemu. Oczywiście katalog Backup zaczyna się rozrastać w przypadku podejmowania różnych kroków instalacyjnych.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

-----------------------------------------------------------------
Postępowanie z defektami aktualizacji .NET Framework
-----------------------------------------------------------------


image_2.png

Graf obrazujący, które wersje .NET są natywnie wbudowane w system (źródło)

 

 

Tego tematu nie opracowałam szczegółowo, z braku czasu. Na szybko sprawa awaryjnej reinstalacji i czyszczenia:
1. Narzędzie do weryfikacji stanu .NET Framework: .NET Framework Setup Verification Tool.
2. Reinstalacja wtórnie wprowadzonych wersji .NET Framework może się odbyć poprzez specjalizowane narzędzie .NET Framework Cleanup Tool.
3. Reinstalacja natywnych wersji systemu niestety przedstawia większy problem. Sama wymiana plików wymaga uruchomienia ogólnej procedury naprawczej - patrz na wątek:

 

 

Połączenie tego z naprawą rejestru kieruje na nadpisanie całego Windows z DVD - patrz na wątek:

 

 

 

Aneks - .NET Framework

Unified .NET Framework Troubleshooting Guide
Steps that might help fix Windows Update errors and a blank Windows Features dialog in Windows Vista
Possible causes of Windows Vista hotfix install failures
When you try to install an update for the .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, or 3.5, you may receive Windows Update error code "0x643" or Windows Installer error code "1603"

Dodatkowa uwaga dla zaawansowanych: Frameworki posiadają tzw. .NET Framework Configuration Tool. Istnieje jednak różnica w dostępności narzędzia. Stare wersje .NET (1.x) nieobecne domyślnie na Vista / Windows 7 posiadają to narzędzie w Narzędziach Administracyjnych. Wersje nowsze (a więc te wbudowane w system + 3.5) zostały tego pozbawione - narzędzie przeniesiono do ciężkiego developerskiego SDK. Narzędzia te nie są zamienne - każdy konfigurator pasuje tylko do określonej linii edycyjnej. Znalazłam przekompilowany ekstrakt pasujący do wersji .NET 2.0 / 3.0 / 3.5 .
 

 

 

 

 

Spoiler


Lista usuniętych przez MS artykułów pierwotnie tu umieszczonych:

 Vista Error Codes / Windows 7 Error Codes

How to troubleshoot Windows Vista and Windows Server 2008 service pack installation issues [KB947366]
How to solve Internet Explorer 8 installation problems [KB949220]
When set to manual, TrustedInstaller service fails to install updates [KB968440]
Misleading error message when you install an update package in Windows Vista or in Windows Server 2008: "Not enough storage is available to process this command" [KB941384]
0x80070003 - Error message when you try to download updates from Windows Update on a computer that is running Windows Vista: "Error 0x80070003 The system cannot find the path specified" [KB942967] 
0x8007000B - Error message when you use the Windows Update or Microsoft Update Web site to install updates: "0x8007000B" [KB956699]
0x8000FFFF - Error when you download updates using Windows Update or Microsoft Update: 8000FFFF [KB946414]
0x80070246 - Stop error when you try to download updates from Windows Update on a computer that is running Windows Vista: "0x80070246" [KB942968]
0x800B0001 - Error code when you try to use Windows Update or Microsoft Update to install updates: "0x800B0001" [KB958045 ----> teraz kieruje do FAQ]
0x80070002 - Error message when you use the Windows Update Web site or Microsoft Update Web site to install updates: "0x80070002" [KB956698]
0x80070020 - You receive error 0x80070020 when you use the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site to install updates [KB883825]
0x80070420 - You receive a "0x80070420" error code when you use the Windows Update or Microsoft Update Web sites to install updates [KB958054]
0x80240016 - Error message when you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site: "0x80240016" [KB957307]
0x800736CC - Error message when you try to install updates by using Windows Update: "Code: 0x800736CC" [KB948143]
0x8007064C - Error code when you use the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site to install updates: "0x8007064C" [KB958055]
0x80242006 - Error message when you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site: "0x80242006" [KB956707]
0x8024002D - Error message when you try to install updates from the Windows Update or Microsoft Update Web site: "0x8024002D" [KB958041]
0x80072F8F - Error code 0x80072F8F when you try to search for available updates on Windows Update and Microsoft Update sites [KB929458]
0x80070422 - Error message when you try to install updates by using the Windows Update Web site or the Microsoft Update Web site: "0x80070422" [KB958043]
0x80004005 - Error message when you try to install Microsoft Update on a Windows Vista-based computer: "Could not install Microsoft Update on the computer" [KB933528]
0x80041026 - Error message when you try to install updates on a computer that is running Windows Vista: "WBEM_E_CLASS_HAS_INSTANCES (0x80041026)" [KB951386]
0x80070103 - You receive error 0x80070103 when you use the Windows Update or Microsoft Update Web sites to install updates [KB952032]
0x80070103 - Windows Update error 80070103
0x8024402C - Windows Update error 8024402C
0x80241001 - Error message when you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site: "0x80241001" [KB957308]
0x80240030 - Error message when you try to connect to the Windows Update or Microsoft Update Web site: "0x80240030" [KB957309]
0x80073712 - Error message when you try to install updates from the Windows Update or Microsoft Update Web site: "0x80073712" [KB957310]
0x80073712 - The "Windows Features" dialog box is empty in Windows Vista, or you receive an error message that includes the following code when you try to use Windows Update: "0x80073712" [KB931712]
 

 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...