Skocz do zawartości

Weryfikacja integralności plików via narzędzie SFC


Rekomendowane odpowiedzi

cmd_medium.png

SFC (System File Checker)
Windows Vista do Windows 10

 

Uruchamianie SFC spod Windows
Uruchamianie SFC z poziomu WinRE
SFCFix - Automatyzacja napraw
Aneks - Artykuły Microsoftu
 
 
Ochrona zasobów systemu Windows / Windows Resource Protection (WRP) - Technologia zastępująca archaiczny mechanizm Windows File Protection (WFP) obecny w XP, która ogranicza dostęp do określonych ważkich systemowych plików, folderów i kluczy rejestru poprzez redukcję uprawnień dla Administratorów. Te zasoby mogą być modyfikowane jedynie przez usługę Instalator modułów systemu Windows / Windows Modules Installer (TrustedInstaller.exe). Systemy Vista i nowsze nie posługują się już katalogiem dllcache, zamiennie utylizując %Windir%\winsxs\Backup dla krytycznych plików systemowych. W przeciwieństwie do XP rozmiar tego cache oraz lista plików objętych ochroną są niemodyfikowalne. Mechanizm ten, choć unowocześniony i pracujący w oparciu o inną metodę, udostępnia narzędzie o tej samej nazwie SFC (System File Checker), które oczywiście działa w inny sposób i jest wzbogacone o nowe przełączniki. SFC umożliwia skan integralności wszystkich (lub wybranych) chronionych plików systemowych i ewentualne zastąpienie niepoprawnych / uszkodzonych plików wersjami firmy Microsoft.

 

 

C:\WINDOWS\system32>sfc /?

 

Microsoft (R) Windows (R) Resource Checker Version 6.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

 

Scans the integrity of all protected system files and replaces incorrect versions with
correct Microsoft versions.

 

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<file>] [/VERIFYFILE=<file>]
    [/OFFWINDIR=<offline windows directory> /OFFBOOTDIR=<offline boot directory> [/OFFLOGFILE=<log file path>]]

 

/SCANNOW        Scans integrity of all protected system files and repairs files with
                problems when possible.
/VERIFYONLY     Scans integrity of all protected system files. No repair operation is
                performed.
/SCANFILE       Scans integrity of the referenced file, repairs file if problems are
                identified. Specify full path <file>
/VERIFYFILE     Verifies the integrity of the file with full path <file>.  No repair
                operation is performed.
/OFFBOOTDIR     For offline repair, specify the location of the offline boot directory
/OFFWINDIR      For offline repair, specify the location of the offline windows directory
/OFFLOGFILE     For offline repair, optionally enable logging by specifying a log file path

 

e.g.

        sfc /SCANNOW
        sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
        sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows
        sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows /OFFLOGFILE=c:\log.txt
        sfc /VERIFYONLY

 

C:\WINDOWS\system32>


 
[Natywnie polskie systemy: Na Windows 10 i Windows 8/8.1 SFC nie jest spolszczone, w odróżnieniu od Windows 7 i Vista.]
 
 
Copyright @picasso fixitpc.pl Powielanie tej pracy zabronione.

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Uruchamianie SFC spod Windows
 
 
Skan w trybie tylko do odczytu
 
Komenda sprawdzania wszystkich plików objętych ochroną:

 

sfc /verifyonly

 


Komenda sprawdzania pojedynczego pliku, w kolorowe miejsce oczywiście należy podstawić pasującą do własnego przypadku ścieżkę dostępu:
 

sfc /verifyfile=C:\Windows\explorer.exe

 


 
 
Skan w trybie naprawy
 
Komenda kompleksowej naprawy wszystkich plików objętych ochroną:

 

sfc /scannow


 
Komenda naprawy pojedynczego pliku, w kolorowe miejsce oczywiście należy podstawić pasującą do własnego przypadku ścieżkę dostępu:

 

sfc /scanfile=C:\Windows\explorer.exe

 


 
1. Uruchom linię poleceń jako Administrator:

 • Windows 10 i Windows 8/81: z klawiatury winkey.png + X > z menu wybierz pozycję Wiersz polecenia (administrator)
 • Windows 7 i Vista: Start > w polu szukania wpisz cmd > z prawokliku na wynik Uruchom jako administrator

2. Wpisz wybrane polecenie naprawcze i ENTER. Rozpocznie się skanowanie i naprawa, należy czekać cierpliwie dopóki ten proces nie zostanie ukończony (status 100%).
 

C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow

 

Beginning system scan.  This process will take some time.

 

Beginning verification phase of system scan.
Verification 20% complete.

 

 

Rozpoczynanie skanowania systemu. Ten proces zajmie trochę czasu.
 
Rozpoczynanie fazy weryfikacji w skanowaniu systemu.
Weryfikowanie ukończone w 20%.

 

 
Wyniki:

 

Windows Resource Protection did not find any integrity violations.

 

 

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności.

 


Akcja: Narzędzie nie wykryło uszkodzonych lub brakujących plików i tu kończy się jego rola.
 

 

Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired
them. Details are included in the CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. For
example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Note that logging is currently not
supported in offline servicing scenarios.

 

 

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki
i naprawiła je pomyślnie. Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log
windir\Logs\CBS\CBS.log. Na przykład C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.

 

 
Akcja: Należy przeglądnąć raport CBS.log, w celu sprawdzenia jakie pliki zostały naprawione.
 

 

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki, ale nie
może naprawić niektórych z tych plików. Szczegóły znajdują się w pliku CBS.Log
windir\Logs\CBS\CBS.log. Na przykład C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.

 

 
Akcja: Należy przeglądnąć raport CBS.log w celu zweryfikowania które pliki stanowią problem oraz czy na pewno jest to problem. Użytkownik początkujący może skorzystać z opisanego dalej narzędzia SFCFix, które może obejść niektóre ograniczenia SFC i mimo wszystko naprawić usterkę. W przypadku gdy zawiedzie, wymagana ręczna podmiana plików. Analiza CBS.log i dobór plików do zamiany to zadanie dla eksperta.

 

Proszę nie próbować:
- Szukać i pobierać plików do zamiany na Google. Nazwa pliku i jego wersja podstawowa to za mało danych. Jest wymagana identyczna wersja komponentu o określonej sumie kontrolnej.
- Używać cudacznych programów wątpliwej reputacji typu DLLFixer. Można zaszkodzić sobie i pogłębić usterkę.


 
 
 
Przeglądanie raportu CBS
 
Narzędzie SFC nagrywa swoje operacje do zbiorczego pliku C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Plik ten gromadzi rozmaite akcje, nie tylko aktywność SFC, dlatego jest wymagane przefiltrowanie danych. Wejścia związane z naprawami SFC są otagowane znacznikiem [sR]. Automatyczne fitrowanie wyników i tworzenie końcowego raportu tekstowego:
 
1. Uruchom linię poleceń jako Administrator:

 

 • Windows 10 i Windows 8/81: z klawiatury winkey.png + X > z menu wybierz pozycję Wiersz polecenia (administrator)
 • Windows 7 i Vista: Start > w polu szukania wpisz cmd > z prawokliku na wynik Uruchom jako administrator

2. Wpisz poniższe polecenie i ENTER:

 

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfc.txt"


 
3. Na Pulpicie zostanie utworzony raport sfc.txt. Przedstaw go na forum korzystając z funkcji Załączniki.

 

SFC uruchomione w trybie bez naprawy (/VERIFYFILE i /VERIFYONLY) ma mylące adnotacje "Repairing corrupted file", pomimo że nie odbyła się żadna naprawa.


 
 
 
Problemy z wykonaniem polecenia
 

 

Windows Resource Protection could not start the repair service.

 

 

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie może uruchomić usługi naprawczej.

 

 
Problemem jest niedziałanie kluczowej usługi Instalator modułów systemu Windows / Windows Modules Installer. Defekt usługi może występować na wielu poziomach: usługa jest wyłączona, usługa została usunięta z rejestru, brakuje powiązanych plików na dysku (lub ... są uszkodzone), występują poważne naruszenia komponentów. Wstępnie należy sprawdzić pierwszy wariant, tzn. wejść do przystawki services.msc i upewnić się, że Typ uruchomienia jest ustawiony na Ręczny:
 
trustedinstaller.png
 
Jeśli w/w ustawienie jest poprawne lub nie można znaleźć tej usługi, diagnostyka problemu i naprawa może wymagać bardziej zaawansowanych czynności. Proszę się zgłosić na forum w celu otrzymania pomocy.
Wymieniony błąd można obejść uruchamiając SFC spod WinRE (opis w następnym poście), gdyż w tym środowisku "usługa naprawcza" działa na innym poziomie. Niemniej i tak mogą być wymagane kolejne ręczne naprawy spod Windows.
 

 

Windows Resource Protection could not perform the requested operation.

 

 

Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie może wykonać żądanej operacji.

 

 
Ten błąd jest charakterystyczny dla uszkodzeń struktury plików i złych bloków dysku, choć nie są wykluczone inne scenariusze. Może pomóc uruchomienie systemu w Trybie awaryjnym i ponowienie komendy, a gdy to nie zadziała wywołanie komendy chkdsk /f /r sprawdzającej dysk pod kątem błędów i ponowienie akcji sfc.
W przypadku braku rezultatów należy obejrzeć CBS.log i wyszukać problematyczne miejsce, by ewentualnie podjąć się ręcznej podmiany potencjalnie uszkodzonych komponentów. Analiza problemu wymaga pomocy eksperta.
 

 

 

There is a system repair pending which requires reboot to complete.  Restart Windows and run sfc again.

 

 

Istnieje oczekująca naprawa systemu, której ukończenie wymaga ponownego rozruchu. Ponownie uruchom system Windows i ponownie uruchom program sfc.

 

 
Należy dostosować się do komunikatu i zresetować system. W przypadku gdy powiadomienie to nie znika, pomimo wykonania restartu systemu, uruchom SFC spod WinRE (opis w następnym poście) i wywołaj polecenie DISM z przełącznikiem /RevertPendingActions. Polecenie to nie jest obsługiwane z poziomu uruchomionego systemu.

 

 

Nie dotyczy systemu Vista. Narzędzie DISM jest zintegrowane w Windows 7 i nowszych, nie obsługuje serwisowania systemów Vista w tym kontekście.

 

 

Odnośnik do komentarza

Uruchamianie SFC z poziomu WinRE
 
 
Skan SFC jest wykonalny także z poziomu środowiska zewnętrznego, co jest przydatne gdy nie można uruchomić Windows. Komenda w tym środowisku wymaga zastosowania dodatkowych przełączników /OFFBOOTDIR i /OFFWINDIR. Formuła komendy to:

 

 

sfc /scannow /offbootdir=Y:\ /offwindir=Z:\windows

 


Dodatkowo może się przydać komenda innego narzędzia (patrz na końcowy fragment tego posta):

 

DISM /Image:Z: /Cleanup-Image /RevertPendingActions

 

 
Y - Do podstawienia litera kierująca na partycję z plikami startowymi Windows
Z - Do podstawienia litera kierująca na partycję z zainstalowanym Windows
 
 
 
 
Uruchamianie WinRE

Metody wejścia do WinRE na Windows 7 i Vista:

 

 


Metody wejścia do WinRE na Windows 10 i 8/8.1:

 • Spod uruchomionego systemu, co odpada gdy nie można się dostać do systemu lub są poważne uszkodzenia (np. konta). Na Windows 10: klik w ikonę Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie > Uruchamianie zaawansowane > Uruchom teraz. Na Windows 8/81: z klawiatury winkey.png + I > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie (8.1) lub Ogólne (8) > i dalej jak w/w.
 • Z poziomu DVD lub USB instalacyjnego Windows: zbootuj komputer z nośnika > na pierwszym ekranie klik w Dalej (Next) > na kolejnym wybierz Napraw komputer (Repair your computer) > wybierz pozycję Rozwiąż problemy (Thoubleshoot) > wybierz Opcje zaawansowane (Advanced options).

frstwinre1.png frstwinre2.png frstwinre3.png frstwinre4.png
 
 
Jeśli nie posiadasz nośnika, można go utworzyć na innym dostępnym komputerze z zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym. Klucz produktu nie jest potrzebny, gdyż chodzi tu o wejście do opcji naprawczych a nie instalację systemu.

 • Pobierz i uruchom Narzędzie do tworzenia nośnika Windows 10.
 • Wybierz opcję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.
 • Wybierz język, wersję i architekturę (32-bit lub 64-bit) odpowiadającą parametrom poszkodowanego systemu, odznacz "Użyj opcji zalecanych dla tego komputera".
 • Następnie zdecyduj czy ma być tworzony bootowalny nośnik USB, czy obraz ISO do późniejszego zgrania na DVD.
 • Narzędzie pobierze Windows 10 i utworzy nośnik instalacyjny.

Pomimo że jest to nośnik z Windows 10, można go użyć też na starszych systemach (ale bity muszą się zgadzać). Płyta nie uruchomi się jednak na bardzo starym sprzęcie.


Uruchamianie SFC

1. Zastartuj do środowiska WinRE według powyższych wytycznych i wybierz opcję Wiersz polecenia (Command Prompt):

Windows 10, Windows 8/8.1:
 
winre8.png

Windows 7, Vista:
 
winre7_menu.png
 
 
2. Sprawdź mapowanie dysków, konieczne do prawidłowego zdefiniowania liter partycji z plikami startowymi i z zainstalowanym Windows w poleceniu SFC. Najprostszy sposób to posłużenie się trikiem z Notatnikiem. W linii komend wpisz notepad i ENTER. W Notatniku z menu File / Plik wybierz Open / Otwórz i w oknie eksploratora po lewej kliknij w pozycję Komputer. Zostanie otworzony widok z listą wszystkich dysków twardych i wymiennych aktualnie dostępnych pod WinRE.

frstwinre5.png
 
W przykładzie:
Zastrzeżone przez system (C:) - Partycja z plikami startowymi Windows. Litera C do zastosowania z przełącznikiem /OFFBOOTDIR.
Dysk lokalny (D:) - Partycja z zainstalowanym Windows. Litera D do zastosowania z przełącznikami /OFFWINDIR i /SCANFILE oraz w komendzie DISM.
Boot (X:) - Podmontowane wirtualnie WinRE. Do zignorowania. Wielu użytkowników sugeruje się słowem "Boot", przypisując mu znaczenie partycji z plikami startowymi naprawianego Windows.
 
W przypadku gdy partycja z plikami startowymi i systemem jest wspólna, ta sama litera do zastosowania z /OFFBOOTDIR i /OFFWINDIR.
 
3. W linii komend wpisz wybrane polecenie podstawiając w kolorowe miejsca litery dysków pasujące do Twojego układu i ENTER. W przykładzie są to litery C i D.
 
W przypadku kompleksowej naprawy:

 

sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\windows

 

 
W przypadku naprawy pojedynczego pliku:

 

sfc /scanfile=D:\Windows\explorer.exe /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\windows

 

 
Czekaj cierpliwie na ukończenie skanu. SFC w tym trybie zwraca taki sam zestaw komunikatów jak spod Windows.
 
 
 
Przeglądanie raportu CBS
 

 

W tym scenariuszu wyniki skanu nie są dostępne, akcje nie są nagrywane do raportu CBS.log na dysku twardym.


 
Użytkownicy na forum, wykonujący naprawę na własną rękę, sugerują się fragmentem komunikatu SFC opowiadającym o takiej możliwości i kopiują ten plik do analizy. To nie jest odpowiedni raport, wykaz z naprawy nie jest dostępny. Na systemach Windows 7 i Vista SFC zwraca mylący komunikat. W nowszych systemach dodano zdanie precyzujące, że logowanie nie jest obsługiwane:

 

Details are included in the CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. For
example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Note that logging is currently not
supported in offline servicing scenarios.

 

 
 
Problemy z wykonaniem polecenia
 
 
Typowo błędy "Windows Resource Protection could not start the repair service" lub "Windows Resource Protection could not perform the requested operation" są zwracane w przypadku błędów składni polecenia, np. użyto gołe "sfc /scannow" bez parametrów /OFFBOOTDIR i /OFFWINDIR, zastosowano błędne litery dysków, etc.
 

 

There is a system repair pending which requires reboot to complete.  Restart Windows and run sfc again.

 

 

Istnieje oczekująca naprawa systemu, której ukończenie wymaga ponownego rozruchu. Ponownie uruchom system Windows i ponownie uruchom program sfc.

 

 

Uruchom w linii poleceń poniższą komendę, w kolorowe miejsce podstawiając literę partycji z zainstalowanym Windows pozyskaną w/w trikiem z Notatnikiem, i ENTER. W przykładzie jest to D.

 

 

DISM /Image:D: /Cleanup-Image /RevertPendingActions

 


DISM zawiadomi o wykonaniu operacji i planowanym wdrożeniu zmian przy kolejnym restarcie systemu:

 

X:\Sources>DISM /Image:D: /Cleanup-Image /RevertPendingActions

 

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.16384

 

Image Version: 6.3.9600.16384

 

The scratch directory size might be insufficient to perform this operation. This can cause unexpected behavior.
Use the /ScratchDir option to point to a folder with sufficient scratch space.
The recommended size is at least 1024 MB.

 

Reverting pending actions from the image...
The operation completed. Revert of pending actions will be attempted after the reboot.
The operation completed successfully.

 

X:\Sources>

 

 

X:\Sources>DISM /Image:D: /Cleanup-Image /RevertPendingActions

 

Wersja narzędzia do obsługi obrazu wdrażania i zarządzania nim: 6.1.7601.17514

 

Wersja obrazu: 6.1.7600.16385

 

Rozmiar katalogu zapasowego może być zbyt mały, aby wykonać operację. Może to spowodować nieoczekiwane zachowanie.
Użyj opcji /ScratchDir, aby wskazać folder zawierający wystarczającą ilość miejsca na pliki tymczasowe. Zalecany rozmiar to co najmniej 1024 MB.

 

Trwa wycofywanie oczekujących akcji z obrazu...
Operacja została wykonana. Wszelkie próby przywrócenia oczekujących akcji zostaną wykonane po ponownym rozruchu.
Operacja ukończona pomyślnie.

 

X:\Sources>

 

 
Zresetuj system. Powinien się pojawić komunikat typu "Odwracanie zmian". Ponów skan SFC spod Windows, a jeśli Windows nie jest dostępny z poziomu WinRE.

 

 

 

Odnośnik do komentarza

SFCFix - Automatyzacja napraw

 

 

sfcfixico.png

SFCFix

Platforma: Windows Vista do Windows 10 32-bit i 64-bit

Oficjalne autoryzowane linki pobierania:

PobierzSFCFix to narzędzie autorstwa niemiro z forum sysnative.com, automatyzujące naprawy SFC oraz DISM. Podczas skanu odczytuje m.in. raporty CBS.log oraz CheckSur.log (produkowany w Windows 7 i Vista przez Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu, w nowszych systemach niedostępny, gdyż funkcjonalność została zintegrowana w DISM). Na systemach Windows 8 i nowszych wywołuje komendę DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth. Narzędzie działa w dwóch trybach: w pełni automatycznym oraz ręcznym (mocno inspirowanym narzędziem ComboFix). SFCFix jest w stanie rozwiązać wiele przypadków uszkodzeń, ale nie wszystkie. W tej sytuacji jest wymagana pomoc eksperta.
 
 
Tryb automatyczny
 
Po uruchomieniu narzędzie sprawdza dostępne aktualizacje. Następnie pojawi się ekran powitalny proszący o wciśnięcie jakiegolwiek klawisza, by kontynuować:

 


Welcome to SFCFix!

This program will attempt to detect & repair as many SFC and Windows Update
corruptions as it can. When it completes, a logfile will open automatically, and
will also be saved to your Desktop under the name of SFCFix.txt. If someone has
instructed you to run SFCFix, you should copy and paste the contents of that
logfile into your next reply to that helper.

For those not currently being instructed in the use of SFCFix, in the event that
not all detected corruptions could be repaired automatically, or your problems
persist, you should seek further (and completely free) advice from
sysnative.com

Diagnostic times will be approximately 5-10 minutes, with an additional 10
minutes of processing time should corruptions be detected. Please close all open
programs now before proceeding.

Press any key to continue . . .

 


 
Pojawi się ostrzeżenie punktujące, że narzędzie nie powinno być stosowane na zainfekowanym malware systemie. W przypadku obecnej infekcji należy zamknąć okno narzędzia, w przeciwnym wypadku kontynuacja przez wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza.

 

 


                                    WARNING!


This tool has been designed to fix file system and registry corruptions only. It
has not been designed to work around the tricks and traps so often left in place
by modern malware. Do not use this tool on an infected computer. If you are
running this tool on a computer system with a known infection, please exit now
and seek disinfection advice from a forum offering such a service. If you do not
already have a preference for a particular forum, sysnative.com will offer such
a service free of any charge.

Press any key to continue . . .

 


 
Wreszcie zawiadomienie o używaniu na własne ryzyko, potwierdzane wciśnięciem jakiegokolwiek klawisza:

 

 


                                   Disclaimer


Please understand that the use of this tool is entirely at your own risk.
Neither niemiro nor sysnative.com will be held responsible for any loss or
damage caused as a result of the use or misuse of this program.

If you do not agree to these terms, or if you wish not to continue for any other
reason, please exit now.

Otherwise press any key to continue . . .

 


 
Rozpocznie się sprawdzanie systemu, co w zależności od napotkanych naruszeń może długo trwać:

 

 


Welcome to SFCFix by niemiro and sysnative.com.

Checking for updates . . .
No new update is available at this time.

Processing directive 1 of 1 (AutoAnalysis::)
Checking store directories . . .
Checking CBS.log . . .

 


 
----> W przypadku braku wykrycia naruszeń status wygląda następująco:

 

 


Welcome to SFCFix by niemiro and sysnative.com.

Checking for updates . . .
No new update is available at this time.

Processing directive 1 of 1 (AutoAnalysis::)
Checking store directories . . .
Checking CBS.log . . .
Checking CBS.persist.log . . .
Checking CheckSUR.log . . .
Checking CheckSUR.persist.log . . .

SUMMARY:
   CBS & SFC total detected corruption count:     0
   CBS & SFC total unimportant corruption count:  0
   CBS & SFC total fixed corruption count:        0
   SURT total detected corruption count:          0
   SURT total unimportant corruption count:       0
   SURT total fixed corruption count:             0

Press any key to continue to explanation of summary . . .

 


 
... a wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza wyświetla opis podsumowania, również zamykany dowolnym klawiszem:

 

 


                       ---  Displaying Message 1 of 1  ---

No corruptions have been detected on this computer. Whilst this is a good thing,
be aware that not all types of corruption can be detected by this tool.
Therefore, if you are currently experiencing continued problems with your
computer it is likely that you are going to need the assistance of a human
analyst in order to find and fix them.

If your problems persist, and you are currently being instructed by a helper,
you should let them know about this development by sending them the logfile
which will soon be generated and opened so that they can perform a manual fix.

If you are not currently being instructed by a helper but still need assistance,
you should seek free advice from your favourite forum or sysnative.com. Create a
new thread and provide this logfile in the first post of that thread along with
a complete description of the problems you were experiencing which led you to
run this tool.


   * Press any key to continue . . .

 


 
----> W przypadku wykrycia naruszeń pojawi się zawiadomienie o wydłużeniu skanu i zostaną podjęte czynności korekcyjne, m.in. jest uruchamiany systemowy DISM:

 

 


Welcome to SFCFix by niemiro and sysnative.com.

Checking for updates . . .
No new update is available at this time.

Processing directive 1 of 1 (AutoAnalysis::)
Checking store directories . . .
Checking CBS.log . . .
Checking CheckSUR.log . . .
Checking CheckSUR.persist.log . . .

Attempting repair . . .
Stage 1
Stage 2
Stage 3

Due to the nature of your corruptions, scan times have been extended by
approximately 15-20 minutes. Please be patient and allow the operation to
complete.


Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.16384

Image Version: 6.3.9600.16384

[==========================100.0%==========================]

Error: 0x80240021

DISM failed. No operation was performed.
For more information, review the log file.

The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

 


 
Wciśnięcie jakiegokolwiwk klawisza wyświetla podsumowanie.
 
 
Tryb ręczny
 
Tryb ręczny jest egzekwowany, gdy SFCFix nie potrafi samodzielnie naprawić usterki. Polega on na załadowaniu skryptu instruującego narzędzie co naprawić: specjalista prowadzący pomoc przygotowuje plik SFCFix.zip zawierający skopiowaną ze sprawnego systemu lub wyekstraktowaną z pobranych aktualizacji strukturę idealnie dopasowanych komponentów oraz skrypt tekstowy odpalający podmianę komponentów, a użytkownik przeciąga i upuszcza SFCFix.zip na ikonę SFCFix.exe. Opis budowy SFCFix.zip nie jest publiczny.
 
 
Raporty
 
Narzędzie tworzy raport SFCFix.txt na Pulpicie. Jego forma naśladuje log Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu. Przykładowe raporty:

 

 


 


SFCFix version 2.4.9.1 by niemiro.
Start time: 2016-01-29 10:10:38.733
Microsoft Windows 8 - x86
Not using a script file.

AutoAnalysis::
FIXED: Performed DISM repair on file I386\CNBJ2530.DPB of version 6.2.9200.16430.

SUMMARY: No corruptions were detected.
AutoAnalysis:: directive completed successfully.

Successfully processed all directives.
SFCFix version 2.4.9.1 by niemiro has completed.
Currently storing 0 datablocks.
Finish time: 2016-01-29 10:43:36.792

----------------------EOF-----------------------

 


SFCFix version 2.4.9.1 by niemiro.
Start time: 2016-01-30 15:28:39.985
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 - amd64
Not using a script file.

AutoAnalysis::
FIXED: Corruption at C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cmitrustinfoinstallers_1122334455667788_6.1.7601.18766_none_eff6dbbccdcdcee0\cmitrust.dll has been successfully repaired from C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_675144b3de10d6f7\cmitrust.dll.

CORRUPT: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_0b32a93025b365c1\cmitrust.dll
CORRUPT: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_0b32a93025b365c1\apircl.dll
CORRUPT: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_0b32a93025b365c1\CntrtextInstaller.dll
CORRUPT: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_0b32a93025b365c1\mofinstall.dll
CORRUPT: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_0b32a93025b365c1\smiengine.dll
CORRUPT: C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18766_none_0b32a93025b365c1\drvstore.dll

SUMMARY: Some corruptions could not be fixed automatically. Seek advice from helper or sysnative.com.
CBS & SFC total detected corruption count: 7
CBS & SFC total unimportant corruption count: 0
CBS & SFC total fixed corruption count: 1
SURT total detected corruption count: 12
SURT total unimportant corruption count: 0
SURT total fixed corruption count: 0
AutoAnalysis:: directive completed successfully.

Successfully processed all directives.
SFCFix version 2.4.9.1 by niemiro has completed.
Currently storing 1 datablocks.
Finish time: 2016-01-30 15:37:38.081

----------------------EOF-----------------------


 


 
FIXED - Usterki naprawione. CORRUPT - Wykryte uszkodzenia wymagające naprawy ręcznej.
 
2. Czynności wykonywane przez systemowy DISM (o ile był wywoływany przez narzędzie) można sprawdzić w raporcie C:\Windows\Logs\DISM\dism.log lub CBS.log. Przykład:
 

 


 


2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  PID=1236 TID=2828 Scratch directory set to 'C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\'. - CDISMManager::put_ScratchDir
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  PID=1236 TID=2828 DismCore.dll version: 6.3.9600.16384 - CDISMManager::FinalConstruct
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  PID=1236 TID=2828 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::LoadLocalImageSession
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Manager: PID=1236 TID=2828 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM.EXE:
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM.EXE: 
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM.EXE:
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM.EXE: Host machine information: OS Version=6.3.9600, Running architecture=x86, Number of processors=1
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM.EXE: Dism.exe version: 6.3.9600.16384
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM.EXE: Executing command line: /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Getting Provider FolderManager - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Manager: PID=1236 TID=2828 physical location path: C:\ - CDISMManager::CreateImageSession
2016-02-01 18:06:56, Info         DISM  DISM Manager: PID=1236 TID=2828 Copying DISM from "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::CreateImageSessionFromLocation
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Manager: PID=1236 TID=2828 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754" - CDISMManager::LoadRemoteImageSession
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Image Session: PID=1124 TID=1820 Instantiating the Provider Store. - CDISMImageSession::get_ProviderStore
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Initializing a provider store for the IMAGE session type. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\OSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\OSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM OS Provider: PID=1124 TID=1820 Defaulting SystemPath to C:\ - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM OS Provider: PID=1124 TID=1820 Defaulting Windows folder to C:\Windows - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM OS Provider: PID=1124 TID=1820 Host OS verion is 6.3 - CDISMOSServiceManager::SetDllSearchPath
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Attempting to initialize the logger from the Image Session. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\LogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\LogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\PEProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Warning        DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Failed to Load the provider: C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1820 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Manager: PID=1236 TID=2828 Image session successfully loaded from the temporary location: C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754 - CDISMManager::CreateImageSession
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1788 Getting Provider OSServices - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1788 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM.EXE: Target image information: OS Version=6.3.9600.16384, Image architecture=x86
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Getting the collection of providers from an image provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\CbsProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\CbsProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:57, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:58, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=2656 Finished initializing the CbsConUI Handler. - CCbsConUIHandler::Initialize
2016-02-01 18:06:58, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=2656 CBS is being initialized for online use. More information about CBS actions can be located at: %windir%\logs\cbs\cbs.log - CDISMPackageManager::Initialize
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=2656 Loaded servicing stack for online use only. - CDISMPackageManager::RefreshInstanceAndLock
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\MsiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\MsiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\IntlProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\IntlProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\IBSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\IBSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\DmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\DmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM OS Provider: PID=1124 TID=2656 Successfully loaded the hive. - CDISMOSServiceManager::DetermineBootDrive
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Driver Manager: PID=1124 TID=2656 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::Initialize
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\UnattendProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\UnattendProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\Wow64provider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Warning        DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Failed to Load the provider: C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\Wow64provider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\SmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\SmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\EmbeddedProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Warning        DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Failed to Load the provider: C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\EmbeddedProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\AppxProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\AppxProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\AssocProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\AssocProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\GenericProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\GenericProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Loading Provider from location C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\TransmogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Connecting to the provider located at C:\Users\Fixitpc\AppData\Local\Temp\415F0516-934D-4986-94D8-C24049D69754\TransmogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2656 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Transmog Provider: PID=1124 TID=2656 Current image session is [ONLINE] - CTransmogManager::GetMode
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Transmog Provider: PID=1124 TID=2656 Audit Mode: [No] - CTransmogManager::Initialize
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Transmog Provider: PID=1124 TID=2656 GetProductType: ProductType = [WinNT] - CTransmogManager::GetProductType
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Transmog Provider: PID=1124 TID=2656 Product Type: [WinNT] - CTransmogManager::Initialize
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Transmog Provider: PID=1124 TID=2656 Product Type ServerNT : [No] - CTransmogManager::Initialize
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OSServices
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Package Manager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Package Manager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: MsiManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: MsiManager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IntlManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: IntlManager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IBSManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DriverManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DriverManager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Unattend Manager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Unattend Manager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SmiManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AppxManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AppxManager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AssocManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AssocManager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericManager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericManager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Edition Manager
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Edition Manager.
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1556 Getting Provider DISM Package Manager - CDISMProviderStore::GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=1556 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Processing the top level command token(cleanup-image). - CPackageManagerCLIHandler::Private_ValidateCmdLine
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Attempting to route to appropriate command handler. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Routing the command... - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
2016-02-01 18:06:59, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 CBS session options=0x48100! - CDISMPackageManager::Internal_Finalize
2016-02-01 18:32:09, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=2064 Error in operation: (null) (CBS HRESULT=0x80240021) - CCbsConUIHandler::Error
2016-02-01 18:32:10, Error         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Failed finalizing changes. - CDISMPackageManager::Internal_Finalize(hr:0x80240021)
2016-02-01 18:32:11, Error         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Failed processing package changes with session option CbsSessionOptionRepairStoreCorruption - CDISMPackageManager::RestoreHealth(hr:0x80240021)
2016-02-01 18:32:11, Error         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Failed to restore the image health. - CPackageManagerCLIHandler::ProcessCmdLine_CleanupImage(hr:0x80240021)
2016-02-01 18:32:11, Error         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Failed while processing command cleanup-image. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine(hr:0x80240021)
2016-02-01 18:32:11, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=1556 Further logs for online package and feature related operations can be found at %WINDIR%\logs\CBS\cbs.log - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
2016-02-01 18:32:12, Error         DISM  DISM.EXE: DISM Package Manager processed the command line but failed. HRESULT=80240021
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Found the PE Provider. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(DISM Package Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Package Manager: PID=1124 TID=2064 Finalizing CBS core. - CDISMPackageManager::Finalize
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: DISM Package Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(MsiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: MsiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(IntlManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: IntlManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(IBSManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: IBSManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(DriverManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: DriverManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(DISM Unattend Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: DISM Unattend Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(SmiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: SmiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(AppxManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: AppxManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(AssocManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: AssocManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(GenericManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: GenericManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Finalizing the servicing provider(Edition Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: Edition Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Releasing the local reference to OSServices. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Disconnecting Provider: OSServices - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:12, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1124 TID=2064 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no.
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM.EXE:
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM.EXE: 
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM.EXE:
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2016-02-01 18:32:13, Info         DISM  DISM Provider Store: PID=1236 TID=2828 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider


 


 
Analiza tych raportów nie jest zadaniem dla początkujących użytkowników, gdyż wymaga ogromnej wiedzy o strukturze komponentów Windows.

 

Odnośnik do komentarza

Aneks
 
 

Artykuły Microsoftu:

KB928228 - How to analyze the log file entries that the Microsoft Windows Resource Checker (SFC.exe) program generates in Windows Vista
KB929833 - Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files
KB929840 - You cannot use the System File Checker tool to verify or to repair Windows Vista if Windows Vista is in a mounted image file or in a bootable WIM file
KB936212 - How to repair the operating system and how to restore the operating system configuration to an earlier point in time in Windows Vista
KB947595 - The SFC.exe command reports Settings.ini file errors in the CBS.log file after you add gadgets to the Windows Vista Sidebar by using the Sysprep tool and an Autounattend.xml file
KB947821 - Fix Windows Update errors by using the DISM or System Update Readiness tool
KB954402 - The CBS.log file contains entries that some files are not repaired even after you successfully run the SFC utility on a Windows Server 2008-based computer
KB957310 - Windows Update error 0x80073712 (wcześniej pod nazwą "The "Windows Features" dialog box is empty in Windows 7 or Windows Vista, or you receive an error message that includes the following code when you try to use Windows Update: "0x80073712"")
KB966305 - SFC.exe (System File Checker) shows it is repairing corrupted files per the CBS log after installing Windows Vista SP1
KB2680245 - Error: 0x80320009 appears when you try to launch Windows Firewall
KB2864252 - System File Checker finds corrupt files after installing KB2821895
KB3083824 - Update 2830477 install from Windows Update fails with error 0x8004401E
How to repair the .NET Framework 2.0 and 3.0 on Windows Vista
Odnośnik do komentarza
 • 3 miesiące temu...
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...