Skocz do zawartości

Optymalizacja usług w Windows XP


Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

services.gifWprowadzenie


DEFINICJA:

Usługa (serwis) to to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie zbliżonym do sterowników. Jej praca jest powiązana z innymi programami i usługami. Jest niezależna od profilu użytkownika a więc jej włączenie nie wymaga logowania się do Windows.

Usługi są charakterystycznym składnikiem "prawdziwych" 32 bitowych systemów a więc Windows NT/2000/XP/2003. Brak ich na wstecznikach Windows 9x/Me.


TYPY USŁUG:

1. Usługi "programowe" które są grupą obejmującą trzy rodzaje:

Usługi systemowe: Wykonują zadania związane z pracą systemu. Są natywnymi usługami Windowsa przychodzącymi wraz z jego instalacją. Przykład: Przeglądarka komputerów odpowiada za zbieranie i przechowywanie informacji o obecności komputerów w sieci. I te właśnie usługi zostaną szczegółowo opisane.

Usługi programów: Wykonują zadania związane z pracą dodatkowych aplikacji. Przychodzą wraz z instalowanym programem. Przykład: antywirki i firewalle np. Norton AntiVirus Auto Protect Service jest odpowiedzialna za funkcję czuwania w tle by zapobiec instalacji wirów.

Programy uruchomione jako usługi: Wskazany przez ciebie program uruchomiony jako usługa. Nieomal każdy program może pracować jak usługa. A jak to zrobić jest opisane w specjalnej części tego tematu.

Zarządzanie 2 pierwszymi typami przeprowadzane jest w tle, bez twojego udziału za pomocą procesów services.exe i svchost.exe lub oddzielnych procesów każdej z usług. Typem trzecim sterujesz ty o ile masz uprawnienia Administratora.


2. Sterowniki .... to też usługi. Wprawdzie przekraczają omawianą tu definicję ale wspominam o tym bo wiele programów zajmujących się pokazywaniem usług na komputerze wylicza zarówno typowe usługi jak i sterowniki pod jedną zbiorczą nazwą "Usługi". Rejestr Windows też ma je zapisane razem.

Odnośnik do komentarza

services.gifZarządzanie usługami: konsola usług services.msc


Konsola usług services.msc grupuje usługi "programowe" a nie te czysto sterownikowe.

Start > Run (Uruchom) > services.msc

console.png

Po uruchomieniu konsoli zobaczysz aktualnie załadowane usługi z ich parametrami. W kilku kolumnach przelatujesz szybko okiem właściwości usług: Nazwa, Opis, Stan, Typ uruchomienia oraz Logowanie jako. Kolumna Stan informuje o aktualnym statusie danej usługi. Stan usługi możesz zmieniać z prawokliku na nazwę usługi. tzn. uruchomić ją (Start), zatrzymać (Stop), wstrzymać (Pause), ponowić po wstrzymaniu (Reasume) lub ponownie uruchomić (Restart).
Najistotniejszą cechą jest tryb uruchomienia oraz nazwa konta, do którego usługa będzie się logowała podczas startu systemu. O tym wszystkim będzie jeszcze mowa.

W zależności wyboru typu widoku Extended (Rozszerzony) czy Standard (Standardowy) zobaczysz lub nie tendencyjny i "zamotany" opisMS dołączony do każdej z usług. :PUstawienia

Z prawokliku na nazwę usługi wybierasz opcję Properties (Właściwości), w których możesz manipulować ustawieniami. Wszystkie ustawienia usług są globalne co znaczy że wszelkie zmiany wpłyną na wszystkie konta i wszystkich użytkowników komputera. Zmian z domyślnych ustawień należy dokonywać z głową bo można dorobić się uszkodzeń systemu. Dotyczy to przede wszystkim kombinacji z Typ uruchomienia oraz Logowanie jako.


GENERAL / OGÓLNE

properties1.png

Jak widać tu mamy takie ciekawostki jak: nazwa, opis, ścieżka do pliku wykonywalnego i typ uruchamiania.

Można od razu zauważyć "subtelną" różnicę w nazewnictwie:
- Pole Service Name / Nazwa usługi podaje właściwą nazwę wykorzystywaną przez system. I taka też firuruje w rejestrze oraz pojawia się po wywołaniu polecenia tasklist (patrz opis zarządzania usługami z linii komend).
- Pole Display Name / Nazwa wyświetlana służy jedynie łatwiejszej identyfikacji przez użytkownika. Jest "dodatkiem" a nie meritum. Dla systemu najważniejsza jest ta powyższa.
Np. nazwą wyświetlaną jest Automatic Updates / Aktualizacje automatyczne a nazwą systemową na to samo wuauserv.

Najważniejszym ustawieniem jest Startup type / Typ uruchomienia. Każda z usług może być uruchamiana wg 3 schematów:

Automatic / Automatyczny - Usługa jest uruchamiana automatycznie wraz ze startem systemu. Niektóre usługi muszą być tak włączane by system lub programy działały prawidłowo. Przykładem są tu znowu antywirki i firewalle. Zdarza się, że gdy usługa przestanie być potrzebna sama się automatycznie wyłącza. Niemniej jest to dość rzadkie.

Manual / Ręczny - Usługa jest uruchamiana w zależności od potrzeby czy to na skutek działaniem użytkownika czy też systemu. Np.
- Włączenie przez ciebie firewalla wbudowanego do XP.
- Uruchomienie jakiegoś programu np. Jest takie ukryte narzędzie windy do chatowania. Po wpisaniu Start >>> Run (Uruchom) >>> winchat.exe automatycznie jest uruchamiana usługa serwis DDE sieci o czym zresztą informuje komunikat na ekranie.

Disabled / Wyłączony - Usługa nie jest uruchomiona. Pewne usługi należy wyłączyć ze względów bezpieczeństwa. Niekiedy wyłączenie usługi generuje błędy w Dzienniku zdarzeń pomimo braku widocznych skutków ubocznych. Niektóre usługi ustawione na Wyłączony mogą stale narzekać i wtedy rozwiązaniem jest przestawienie na Ręczny.

Start parameters ? Uruchamianie usługi z parametrami. Wpisz parametry i kliknij Start. To ustawienie nie jest stałym lecz jednorazowego użytku. Potem przywracane są ustawienia domyślne.

O wyłączaniu/włączaniu usług będzie jeszcze mega post.

LOGON / LOGOWANIE

properties2.png

Log on as / Logowanie jako:

W większosci przypadków ta zakładka nie powinna być modyfikowana!

- Local system account / System lokalny - Wbudowane w system konto i najczęstszy typ logowania usług. Tego nie zmieniamy, bo może pojawić się błąd startu usługi i jej zatrzymanie. Dostępna jest tu też podopcja Allow service to interact with desktop / Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem, która służy do bezpośredniej komunikacji zalogowanego użytkownika z usługą poprzez pulpit.

- Niektóre usługi są uruchamiane z uprawnieniami NT AUTHORITY\LocalService (Usługa lokalna) lub NT AUTHORITY\NetworkService (Usługa sieciowa).

- This acccount / To konto - Pozwala wybrać dowolne konto. W tym celu uaktywnij opcję i wprowadź nazwę oraz hasło użytkownika. W wyborze pomoże ci opcja Browse / Przeglądaj.


Hardware profile / Profil sprzętowy:

Małe porównanie:

Profil użytkownika: czyli konto zawierające ustawienia związane z użytkownikiem, np. parametry myszy, tapetę pulpitu itp. Usługi są niezależne od profilu użytkownika.
Profil sprzętowy: czyli zarządzanie obecnością sprzętu i usług podczas startu komputera. W obrębie danego profilu sprzętowego możemy włączać / wyłączać usługi. O tym jak utworzyć nowe profile sprzętowe i po co dowiesz się w dalszym specjalnym poście.


RECOVERY / ODZYSKIWANIE

properties3.png

Prawidłowe działanie usług jest podstawą kondycji systemu. W przypadku nastąpienia awarii usługi należy to skorygować określając, co ma zrobić system w przypadku pojawienia się błędu pierwszego, drugiego lub kolejnych błędów usługi.

Take no action - Zlekceważenie awarii i niepodejmowanie żadnej akcji.

Restart the service / Uruchom usługę ponownie - Ponowne uruchomienie usługi

Run a program / Uruchom program - Uruchomienie wskazanego programu np. exe, skrypt lub batch, wykonującego specjalne procedury testowe itd.... Jeśli wybierzesz Uruchom program, to musisz podać jego nazwę i lokalizację. Opcjonalnie możesz wprowadzić parametry wywołania aplikacji lub skryptu.

Restart the computer - Jeśli wybierzesz tą możliwość staną się dla ciebie dostępne dodatkowo Restart Computer Options / Opcje ponownego uruchamiania komputera. Ustawiasz tam po jakim czasie od wystąpienia błędu komp zrestartuje (domyślnie jest to 60 sekund....patrz Blaster....). Jest też możliwość wysłania komunikatu do użytkowników o ponownym uruchomieniu systemu co ma jedynie zastosowanie gdy komputer jest w jakiejś sieci.

Prawidłowa reakcja systemu na awarię usługi jest istotna. Jak ją ustawić? Teoretycznie należy dobrać kolejność wg ciężkości czyli: restart usługi, uruchomienie programu, restart kompa. W praktyce dobranie reakcji jest ściśle uzależnione od znaczenia usługi. Np. najważniejsza z usług Zdalne wywoływanie procedur (RPC) powinna mieć ustawiony restart komputera. O tym zresztą będzie jeszcze mowa. A mało znaczące usługi mogą pozostać na Take no action.


DEPENDENCIES / ZALEŻNOŚCI

properties4.png

Jest to tylko i wyłącznie zakładka informacyjna i jej zawartości nie można modyfikować. Pokazuje ona wzajemne powiązania między usługami według 2 kategorii:

- usługi, od których zależy dana usługa
- usługi, które są od niej zależne

Np. Od usługi Serwer jest zależna usługa Logowanie sieciowe i Przeglądarka komputerów.
Znajomość zależności między usługami jest ważna gdyż ich startowanie jest powiązane ze sobą. Uruchamiając usługę, która zależy od innej w pierwszej kolejności należy uruchomić usługę od której jest ona zależna np. Logowanie sieciowe wymaga włączenia Serwer. Zatrzymanie, uruchomienie lub restart usługi ma wpływ na wszystkie usługi zależne. Restartując usługę od której zależy wiele innych otrzymasz pytanie czy mają zostać zrestartowane również i one np. restartując Serwer padnie pytanie o restart Logowania do sieci i Przeglądarki komputerów. Zatrzymanie, uruchomienie lub restart usługi, która nie ma usług zależnych nie nastręcza żadnych trudności np. restartując Przeglądarkę komputerów nie spotka cię żadna niespodzianka.
Często te powiązania sa bardzo skomplikowane bo: 1usługa zależy od innej, która z kolei jest zależna od 5 następnych."Sejwowanie" widoku konsoli

Za każdym razem otwierając konsolę ma ona wygląd domyślny i pomimo, że sobie ustawisz Widok na swój ulubiony nie zostanie to zapamiętane. By "zasejwować" należy otworzyć konsolę w nietypowy sposób.

1. Z prawokliku na plik C:\WINDOWS\system32\services.msc wybierasz obecną tam opcję Author / Autor:

author.png

2. Otworzy się okno interfejsu konsoli. I sobie regulujesz w jakim rozmiarze chcesz by okno się otwierało i w jakim widoku (Standard czy Poszerzony).

3. W konsoli File / Plik >>> Save / Zapisz.

Teraz za każdym razem otworzy się konsola w widoku, który pragniesz mieć na stałe. Co więcej możesz ustawić działanie konsoli tak, że za każdym razem zmieniając widok i opuszczając konsolę ona będzie się ciebie pytać czy zapisywać zmiany widoku. By do tego doprowadzić w konsoli otworzonej przez opcję Autor przejdź do zakładki:

File >>> Options i wybierasz User mode - full access zamiast Limited. I odhaczasz opcję Do not save changes to this console.Alternatywne nakładki


pserv.cpl, ServiceManager, Service Controller

Odnośnik do komentarza

msconfig.gifZarządzanie usługami: msconfig


Msconfig pokazuje dokładnie ten sam zestaw usług co konsola services.msc, ale operacje są tu ograniczone jedynie do włączania / wyłączania usług, głównie w celach diagnostycznych. Przydatnym elementem, a nieobecnym w konsoli services.msc, jest sortowanie usług. Dzięki opcji Hide All Microsoft Services / Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft można w łatwy sposób się zorientować ile niestandardowych usług przybyło.

msconfig.png

Opcja ta jest także pomocna przy wdrażaniu tzw. "czystego rozruchu", czyli procedury testowej diagnozującej problemy startowe.Uwaga:

W msconfig jest niebezpieczny przycisk Disable All / Wyłącz wszystkie. Jeśli nie zostaną ukryte usługi natywne Microsoftu i ta opcja zostanie zastosowana, może nastąpić totalna katastrofa, włącznie z brakiem rozruchu Windows. Wypływa to z faktu, iż msconfig jakimś cudem (podobnie jak Profil sprzętowy) ma możliwość "podcięcia gałęzi na której siedzi" i wyłączenia krytycznych usług (Zdalne wywoływanie procedur!). Z okna usług services.msc takiej możliwości nie ma i radzę wszystkim nierozgarniętym do wyłączania usług posługiwać się włanie konsolą a nie msconfigiem.

Odnośnik do komentarza

cmd.gifZarządzanie usługami: linia komend


Preferowanym nazewnictwem linii komend jest wykorzystywanie nazw systemowych a nie wyświetlanych usług. Niektóre polecenia nie umieją nawet przeczytać nazwy wyświetlanej.


 

CMD Windows

POLECENIE TASKLIST /SVC

Jest to polecenie poszerzające informacje widziane w Menedżerze zadań. Porównanie: w Menedżerze zadań widać tylko nazwę procesu (services.exe, svchost.exe......) bez wyszczególnienia jednak jakimi usługami on steruje, za to polecenie to pozwala na dokładne podejrzenie aktualnie uruchomionych usług i pokazanie z jakim procesem są powiązane. Ta komenda pokazuje usługi wg ich nazw systemowych a nie wyświetlanych więc proszę "przerobić lekcję". XP Home nie posiada tej komendy. Ale można ją "doinstalować". Pobierz z poniższego linka i umieść w folderze C:\WINDOWS\system32 a polecenie zadziała.

button.png

Start > Run (Uruchom) > cmd i wpisz tasklist /svc


C:\Windows\system32>tasklist /svc

Nazwa obrazu_________________PID Usługi
========================= ====== =============================================
System Idle Process____________0 Brak
System_________________________4 Brak
smss.exe_____________________324 Brak
csrss.exe____________________388 Brak
winlogon.exe_________________412 Brak
services.exe_________________456 Eventlog, PlugPlay
lsass.exe____________________468 PolicyAgent, ProtectedStorage, SamSs
svchost.exe__________________616 DcomLaunch, TermService
svchost.exe__________________772 RpcSs
svchost.exe__________________836 AudioSrv, CryptSvc, Dhcp, dmserver, ERSvc,
_________________________________EventSystem, helpsvc, LanmanServer,
_________________________________lanmanworkstation, Netman, Nla, RasMan,
_________________________________Schedule, seclogon, SENS, SharedAccess,
_________________________________ShellHWDetection, srservice, TapiSrv,
_________________________________Themes, TrkWks, W32Time, winmgmt, wscsvc,
_________________________________wuauserv, WZCSVC
svchost.exe__________________928 Dnscache
svchost.exe_________________1036 LmHosts, RemoteRegistry, SSDPSRV
spoolsv.exe_________________1132 Spooler
svchost.exe_________________1208 WebClient
vmsrvc.exe__________________1252 1-vmsrvc
unsecapp.exe________________1772 Brak
wmiprvse.exe________________1828 Brak
alg.exe_____________________1964 ALG
csrss.exe____________________260 Brak
winlogon.exe_________________352 Brak
rdpclip.exe__________________708 Brak
wscntfy.exe_________________1016 Brak
explorer.exe________________2004 Brak
vmusrvc.exe_________________2032 Brak
ctfmon.exe__________________2028 Brak
wuauclt.exe_________________1944 Brak
cmd.exe_____________________3428 Brak
tasklist.exe________________3412 Brak
wmiprvse.exe________________3504 Brak

C:\Windows\system32>


Do podglądu innego komputera dopisujesz parametr /s po którym wpisujesz IP lub nazwę tegoż kompa.POLECENIE SC

Jest to uzupełnienie dla konsoli services.msc o znacznie poszerzonym zestawie operacji. O ile w services.msc można usługi tylko wyłączać / włączać to za pomocą polecenia SC także je całkowicie kasować lub tworzyć nowe. Jest to narzędzie rozbudowane i bardzo przydatne dla profesjonalnych administratorów sieciowych, zwłaszcza iż można go zastosować zarówno na komputerach lokalnych jak i zdalnych. Cały opis zestawu poleceń SC na stronie Microsoftu. Ja tylko ustosunkuję się do tego co może zainteresować przeciętniaka. W komendzie można użyć tylko i wyłącznie nazwy systemowe usług, te wyświetlane nie są rozpoznawane.

sc stop NazwaUsługi - Zatrzymuje usługę

sc config NazwaUsługi start= disabled - Ustawia tryb startowy usługi na Wyłączony

sc config NazwaUsługi start= demand - Ustawia tryb startowy usługi na Ręczny

sc delete NazwaUsługi - Kasuje usługę z rejestru

Przykład operacji na usłudze Urządzenie alarmowe (nazwa systemowa Alerter):


C:\Windows\system32>sc config Alerter start= disabled
[sC] ChangeServiceConfig SUCCESS

C:\Windows\system32>Baza wiedzy Technet:

Command-line reference A-Z

POLECENIE NET

To jeszcze jedno polecenie linii komend ale o bardzo zawężonym działaniu. O ile SC można wykorzystać też na komputerze zdalnym to NET tylko na kompie lokalnym. Zaś sam zestaw operacji skromny bo pozwala tylko na pauzowanie / zatrzymanie / ponowne uruchomienie usługi. W komendzie można użyć zarówno nazwy systemowe usług jak i wyświetlane (jeśli mają spacje trzeba zamknąć nazwy w cudzysłowiu).

net start - Użyte bez parametrów spowoduje wyświetlenie listy aktualnie uruchomionych usług

net start NazwaUsługi - Uruchamia wybraną usługę

net stop NazwaUsługi - Zatrzymuje wybraną usługę

Przykład operacji na usłudze Aktualizacji automatycznych:


C:\Windows\system32>net stop "Aktualizacje automatyczne"
Usługa Aktualizacje automatyczne jest właśnie zatrzymywana.
Usługa Aktualizacje automatyczne została zatrzymana pomyślnie.


C:\Windows\system32>net start "Aktualizacje automatyczne"
Usługa Aktualizacje automatyczne jest właśnie uruchamiana.
Pomyślnie uruchomiono usługę Aktualizacje automatyczne.


C:\Windows\system32>Baza wiedzy Technet:

Command-line reference A-Z
Z punktu widzenia zwykłego użytkownika komendy SC lub NET mogą być podpięte pod tworzenie pliku batch grupowo wyłączającego / włączającego określone usługi.

 

 

Konsola Odzyskiwania

 

Jest to rozwiązanie głównie pod kątem ogromnych problemów startowych typu całkowicie blokujący rozruch sterownik. Polecenia dostępne w tym narzędziu to:

listsvc - listowania wszystkich usług programowych i sterowników

disable NazwaUsługi - Wyłączanie usługi / sterownika

enable NazwaUsługi - Włączanie usługi / sterownika

Odnośnik do komentarza

devmgmt.gifZarządzanie usługami: Menedżer urządzeń

Wspominam o tej możliwości tutaj gdyż niektóre z usług programowych, którymi możemy zarządzać z poziomu services.msc, w swoich zależnościach dysponują usługami czysto sterownikowymi, które można włączać / wyłączać tylko poprzez Menedżer Urządzeń lub rejestr, ew. linię komend. Przykładem są tu usługi wybitnie sieciowe w których zależnościach stoją takie komponenty jak:

- AFD Networking Support Environment / Środowisko obsługi sieci AFD
- NetBIOS over TCP/IP / NetBIOS przez TCP/IP
- TCP/IP Protocol Driver / Sterownik protokołu TCP/IP
- IPSEC driver / Sterownik IPSEC

W przypadku problemów ze startem usługi programowej warto wiedzieć gdzie sprawdzać i modyfikować sterownikowe zależności, o ile ciągle jest dostęp do systemu (jeśli Windows nawet się nie uruchamia, wtedy jako wyjście zostaje wspomniana wcześniej Konsola odzyskiwania). Lecimy:

Start > Run (Uruchom) > devmgmt.msc

Nie interesują nas typowe urządzenia domyślnie pokazane. W zakładce Widok wybieramy opcję Show hidden devices / Pokaż ukryte urządzenia co wyświetli "zszarzoną" listę Non-Plug and Play Drivers / Sterowniki niezgodne z Plug and Play:

nonplugplay.gif

Manipulacja na takich usługach odbywa się poprzez dwuklik na wybraną i przejście do zakładki Driver. Tam jest zlokalizowana informacja o nazwie usługi, statusie uruchomienia oraz możliwość przestawienia trybu startowego:

netbios.gif

Należy zauważyć iż ten typ usług ma większą liczbę typów startowych niż standardowe usługi programowe. Dodatkowe to Boot + System. 

Odnośnik do komentarza

regedit.gifRejestr


Wszystkie właściwości usług są zapisane oczywiście w rejestrze w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NazwaUsługi

Klucz ten trzyma zarówno usługi "programowe" widzialne w konsoli services.msc jak i wszystkie sterowniki komputera. Nazwy usług są zapisane w postaci skróconej a nie wyświetlanej. Przykładowa zawartość klucza:

registry.png

Najbardziej interesującą nas opcją jest wartość Start, która jest po prostu Typem uruchomienia. Może przyjąć następujące kody liczbowe:

Dla usług "programowych" są trzy stany typu startowego:

0x00000002 - Automatyczny
0x00000003 - Ręczny
0x00000004 - Wyłączony

Dla usług typowo sterownikowych dochodzą jeszcze dwa dodatkowe:

0x00000000 - Boot
0x00000001 - System


 

Odnośnik do komentarza

services.gifOptymalizacja usług


Optymalizacji będziemy poddawać usługi "programowe" - te które widać w services.msc a nie sterowniki. Prekonfiguracja Windows włącza domyślnie dużo usług, konsekwencją czego jest pamięciożerność i zamulanie kompa. Wyłączenie zbędnych usług to właśnie nasza "optymalizacja".

Najczęściej wystarczy zmienić typ uruchomienia z Automatycznego na Ręczny. Jest to pewna asekuracja bo gwarantuje czy to samoistne czy to sprowokowane jej włączenie zgodnie z potrzebą. Co do opcji Wyłączony to stosujemy z ostrożnością, bo nieprawidłowo wybrana usługa do tej akcji może spowodować kłopoty z uruchomieniem systemu, w następstwie jego uszkodzenie i niezbędną reinstalację. To zależy jeszcze od wagi usługi i jej powiązań z innymi. Nie mając więc 100% pewności co do danej usługi zalecane postępowanie asekuracyjne na Ręczny (lub rezygnacja ze zmiany ustawień).

A więc które wyłączyć? Uniwersalnej odpowiedzi brak, gdyż wszystko zależy od konfiguracji komputera i zestawu usług, którymi dysponuje. Wiele usług jest typowo sieciowa i nie potrzebna na kompie domowym, o ile nie dokonano jakiejś extra konfiguracji w tym kierunku. W dalszej części tego wypracowanka jest lista z opisem usług i zaleceniami zbliżonymi do universum.

Po wprowadzeniu nowych ustawień zresetuj komputer. Przeczekaj z pół minutki i ponownie przejdź do okna usług. Posortuj je według Statusu. Wszystkie usługi oznaczone jako Uruchomione zmień na Automatyczny, gdyż widać wyraźnie że system i tak je uruchamia. Jeśli po włączeniu/wyłączeniu usługi wystąpią problemy z uruchomieniem komputera, spróbuj startu do trybu awaryjnego by móc zmienić konfigurację raz jeszcze.

Dzięki nowym ustawieniom zwolnisz część zasobów kompa - uzyskasz wiele wolnej pamięci, a i system będzie się szybciej ładował i wydajniej pracował. W zależności od konfigu systemu możesz zarobić 12-70MB RAM.

 

Odnośnik do komentarza

services.gif Lista usług systemowych

 

 

services_small.gif STANDARDOWE USŁUGI SYSTEMOWE:

 

Oto lista linków wg podziału alfabetycznego dla Windows ENG i PL:

 

 

WINDOWS ENG:

 

Alerter

Application Layer Gateway Service

Application Management

Auto Updates

Background Intelligent Transfer Service

ClipBook

COM+ Event System

COM+ System Application

Computer Browser

Cryptographic Services

DCOM Server Process Launcher

DHCP Client

Distributed Link Tracking Client

Distributed Transaction Coordinator

DNS Client

Error Reporting Service

Event Log

Fast User Switching Compatibility

Help and Support

Human Interface Device Access

IMAPI CD-Burning COM Service

Indexing Service

Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)

IPSEC Services

Logical Disk Manager

Logical Disk Manager Administrative Service

Messenger

MS Software Shadow Copy Provider

Net Logon

NetMeeting Remote Desktop Sharing

Network Connections

Network DDE

Network DDE DSDM

Network Location Awareness (NLA)

NT LM Security Support Provider

Performance Logs and alerts

Plug and Play

Portable Media Serial Number

Print Spooler

Protected Storage

QoS RSVP

Remote Access Auto Connection Manager

Remote Access Connection Manager

Remote Desktop Help Session Manager

Remote Procedure Call (RPC)

Remote Procedure Call (RPC) Locator

Remote Registry

Removable Storage

Routing and Remote Access

Secondary Logon

Security Accounts Manager

Security Center

Server

Shell Hardware Detection

Smart Card

Smart Card Helper

SSDP Discovery Service

System Event Notification

System Restore Service

Task Scheduler

TCP/IP NetBIOS Helper

Telephony

Telnet

Terminal Services

Themes

Uninterruptible Power Supply

Universal Plug and Play Device Host

Upload Manager

Volume Shadow Copy

WebClient

Windows Audio

Windows Image Acquisition (WIA)

Windows Installer

Windows Management Instrumentation (WMI)

Windows Management Instrumentation (WMI) Driver Extensions

Windows Time

Wireless Zero Configuration

WMI Performance Adapter

Workstation

 

 

WINDOWS PL:

 

Aktualizacje automatyczne

Aplikacja systemowa modelu COM+

Bufor wydruku

Centrum zabezpieczeń

ClipBook

DDE Sieci

Distributed Transaction Coordinator

Dostęp do urządzeń interfejsu HID

DSDM DDE Sieci

Dziennik zdarzeń

Dziennik wydajności i alerty

Harmonogram zadań

Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play

Instalator Windows

Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)

Karta inteligentna

Karta wydajności WMI

Klient DHCP

Klient DNS

Klient sieci Web

Klient śledzenia łączy rozproszonych

Kompozycje

Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej

Kopiowanie woluminów w tle

Logowanie do sieci

Logowanie pomocnicze

Lokalizator usługi zdalnego wywoływania procedur (RPC)

Magazyn chroniony

Magazyn wymienny

Menedżer autopołączenia rejestru zdalnego

Menedżer dysków logicznych

Menedżer kont zabezpieczeń

Menedżer połączeń Usługi dostęp zdalny

Menedżer przekazywania

Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego

MS Software Shadow Copy Provider

NetMeeting Remote Desktop Sharing

Numer seryjny nośników przenośnych

Plug and Play

Pomoc i obsługa techniczna

Połączenia sieciowe

Pomocnik karty inteligentnej

Pomocnik TCP/IP NetBIOS

Posłaniec

Program uruchamiający proces serwera DCOM

Przeglądarka komputera

QoS RSVP

Rejestr zdalny

Routing i dostęp zdalny

Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)

Rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows (WMI)

Serwer

Stacja robocza

System zdarzeń COM+

Telefonia

Telnet

Urządzenie alarmowe

Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych

Usługa bramy warstwy aplikacji

Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI

Usługa Czas systemu Windows

Usługa indeksowania

Usługa inteligentnego transferu w tle

Usługa NT LM Security Support Provider

Usługa odnajdowania SSDP

Usługa przywracania systemu

Usługa raportowania błędów

Usługi IPSEC

Usługi kryptograficzne

Usługi terminalowe

Windows Audio

Windows Image Acquisition (WIA)

Wykrywanie sprzętu powłoki

Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie połączenia internetowego

Zarządzanie aplikacjami

Zasilacz awaryjny (UPS)

Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym

Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

Zgodność szybkiego przełączania użytkowników

 

 

 

 

services_small.gif USŁUGI SYSTEMOWE NIE INSTALOWANE DOMYŚLNIE:

 

Fax Service

FTP Publishing Service

IIS Admin

IPv6 Helper Service

Message Queuing

Message Queuing Triggers

Peer Name Resolution

Peer Networking

Peer Networking Group Authentication

Peer Networking Identity Manager

RIP Listener

Simple Mail Transport Protocol (SMTP)

Simple TCP/IP Services

SNMP Service

SNMP Trap Service

TCP/IP Printer Server

World Wide Web Publishing Service

 

 

 

services_small.gif USŁUGI WTÓRNE:

 

Jeżeli zobaczysz coś co nie wymienione powyżej, to oznacza że zainstalował je jakiś inny program. Zwykle kolekcję usług poszerza instalacja: oprogramowania zabezpieczającego, sterowników producenta np. karty graficznej, drukarki, .... również malware (trojany / robaki / wirusy etc.). Możliwości jest nieskończenie wiele i nie sposób nawet zbudować adekwatną i kompletną listę. Dla zainteresowanych baza usług (identyfikator SRV w OTL / O23 w HijackThis) na stronach:

 

Bleeping Computer Startup Database

SystemLookup O23 list

 

 

Odnośnik do komentarza

services_small.gif Alerter (Urządzenie alarmowe)

 

Umożliwia powiadamianie wybranych użytkowników o alarmach administracyjnych. By użytkownik otrzymał ten typ powiadomień musi mieć włączoną usługę Posłaniec (patrz dalszy opis). W normalnym okolicznościach ani konieczny ani potrzebny. To NIE jest 'WinPopUp'!

 

XP SP2: Usługa domyślnie wyłączona.

 

Proces: services.exe, XP SP2: svchost.exe

Nazwa systemowa: Alerter

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\Local Service

 

Zależności:

Od czego zależny: Workstation

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 2869 (dynamiczny) oraz UDP: 1900

 

services_small.gif Application Layer Gateway Service (Usługa bramy warstwy aplikacji)

 

Zapewnia obsługę pluginów dla udostępniania połączenia internetowego oraz firewalla wbudowanego do XP (Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)). Np. plugin umożliwiający monitorowanie / logowanie aktywności zapory czy też plugin zezwalający na przechodzenie dodatkowego protokołu przez firewalla. Nie patrząc daleko przykładem takiego dodatkowego protokołu jest MSN Messenger i jeśli ta usługa zostanie wyłączona program nie będzie w stanie przejść przez zaporę. Korzystając z systemowego firewalla najlepiej pozostawić domyślne ustawienie Ręczne. Komputer nie wykorzystujący tego lub nie podłączony do internetu ma "obowiązek" ustawić na Wyłączone. :D

 

XP SP2: Usługa nie jest już wymagana do działania systemowej zapory.

 

Proces: alg.exe

Nazwa systemowa: ALG

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\Local Service

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Internet Connection Firewall, XP SP2: zależność usunięta

 

Porty: TCP 21 (dynamicznie przypisywany)

 

services_small.gif Application Management (Zarządzanie aplikacjami)

 

Zapewnia działanie usług instalacyjnych. Wyłączenie jest możliwe choć skutkiem ubocznym prawdopodobnie będzie problem z dodawaniem / usuwaniem aplikacji. Jeśli nie jesteś w stanie zmodyfikować instalacji softu pewnych aplikacji ustaw to na Automatyczny lub Ręczny. W przypadku XP Home usługa ta nawet "nie jest instalowana" i może powodować problemy:

 

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: AppMgmt

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Auto Updates (Aktualizacje automatyczne)

 

Umożliwia automatyczną aktualizację systemu o krytyczne poprawki. Domyślnie Windows ściąga cichaczem i niespodziewanie pyta o ich instalację. Zarówno automatyczne jak i ręczne instalowanie uaktualnień via Windows Update wymaga działania Usług kryptograficznych. Jeśli zadawala cię automatyczne ładowanie łatek obie usługi musisz ustawić na Auto. Jest to jednak ściąganie niekontrolowane. Lepiej wiedzieć co i po co nam się ściąga. Ponadto słabe łącza telefoniczne powinny się oszczędzać ograniczając zbędny ruch sieciowy. Bardzo ważne! Jak zdecydujesz się na wyłączenie to trzymaj okno na łatkach.

 

XP SP2: Namieszał tu znacząco. Po instalacji SP2 lista niepisanych powiązań została poszerzona. By umożliwić WU muszą być uruchomione: Automatyczne aktualizacje, Usługi kryptograficzne, Usługa Inteligentnego Transferu w tle i Dziennik Zdarzeń. Chcąc mieć automatyczne ściąganie aktualizacji wszystkie te usługi muszą być na Automacie.

 

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: wuauserv

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny (masz wybór)

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Oficjalnie nic, nieoficjalnie Usługi kryptograficzne....

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Background Intelligent Transfer Service (Usługa inteligentnego transferu w tle)

 

Odpowiada za asynchroniczny transfer danych via servery http 1.1. Np. Podczas nieużywania sieci transfer się zawiesza ale może być kontynuowany potem. Windows Update używa tej funkcji. 'Kontynuuje' download nawet jak wylogujesz się zamkniesz system i ponownie się zalogujesz. Hmm... jest to trochę niewygodne, że cały czas leci to w tle. Można więc wyłączyć. Nie zanotowano w zasadzie żadnych widocznych skutków ubocznych tej akcji. Usługa ta jednak może być wymagana przez pewne funkcje w MSN Explorer, Windows Messenger, Windows Media Player, .NET. Jeśli z nich korzystasz to zostaw na Ręcznym.

Na systemach pre XP SP2 działanie tej usługi mogło powodować zawieszenie systemu podczas startu na około 2-3 minuty, a cały pasek zadań włącznie z przyciskiem Start niedostępny. Microsoft adresował problem poprawką (Q314862), traci ona znaczenie po aktualizacji do najnowszego statusu SP3.

 

XP SP2: Nastąpiły zmiany wymuszające ustawienie tej usługi na Auto by w ogóle mieć dostęp do Windows Update.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: BITS

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Workstation

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif ClipBook

 

Zapewnia działanie schowka (wytnij / wklej) w kontekście zapisywania na trwałe kopiowanych informacji i dzielenia się nim ze zdalnymi komputerami. Wyłączenie tej usługi zwiększy bezpieczeństwo komputera. Poza tym brak dostatecznie przekonywującej przyczyny by pozwolić na stałe działanie w tle. Usługi od których ona zależy czyli Network DDE, Network DDE DSDM muszą być wyłaczone by móc przeprowadzić tę operację. Notka: Windows Clipboard Viewer / Podgląd schowka nie jest domyślnie eksponowany w systemie poprzez widoczne skróty w Akcesoriach. By go uruchomić należy wywołać plik C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe (Acrobat Reader czyni to automatycznie z opcji Window > Clipboard Viewer). Wyłączenie omawianej tu usługi nie wpłynie na pracę lokalnego schowka.

 

XP SP2: Usługa domyślnie wyłączona.

 

Proces: clipsrv.exe

Nazwa systemowa: ClipSrv

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Network DDE, Network DDE DSDM

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif COM+ Event System (System zdarzeń COM+)

 

System zdarzeń COM+. I to jest dopiero zagadka bo, C:\Program Files\ComPlus Applications ... jest puste. Nic nie wiadomo o aplikacjach korzystających z COM+, niemniej gdy ta usługa jest ustawiona na Ręcznym wiele innych usług odnosi się do niej i tak ona startuje. Gdy jest ustawiona na Wyłączone Dziennik Zdarzeń zapełnia się błędami punktującymi brak startu usługi. Sprawdź czy nie masz zainstalowanej jakiejś aplikacji COM+ (?). Jeśli nie to prawdopodobnie możesz wyłączyć tę usługę bez skutków ubocznych, no poza oczywistym faktem że Dziennik wywali kupę errorów w czasie startowania systemu. Jednak usługa ta jest wymagana dla System Event Notification, niektórych funkcji Windows Media Player. Ponadto jeśli ktoś pragnie skorzystać z benefitów funkcji XP Prefetching oraz programu BootVis a konkretniej jego opcji "Optimize system" musi mieć tę usługę włączoną inaczej program zwróci błąd.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: EventSystem

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: System Event Notification

 

services_small.gif COM+ System Application (Aplikacja systemowa modelu COM+)

 

Kontroluje obiekty COM+. Patrz wyżej.

 

Proces: dllhost.exe

Nazwa systemowa: COMSysApp

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Computer Browser (Przeglądarka komputera)

 

Usługa sieciowa gromadząca informacje (tzw. Listy) o komputerach i zasobach w sieci LAN. Niby się mówi, że jak korzystasz z Udostępniania w LAN to trzeba to ustawić na Automatyczny ale..... to wcale a wcale nie jest potrzebne na normalnym systemie! Po jej wyłączeniu i tak będziesz mógł przeglądać otoczenie sieciowe (grupy robocze, domenę) i swoje zmapowane dyski sieciowe. Bo jest tak że w sieci 1 komp jest wybrany jako master browser a 2 jako backup browser. Wszystkie inne tylko się zgłaszają co 12 minutek by wykazać gotowość zastąpienia tych kompów w razie ich błędu. Żadna zwłoka czasowa nie zostanie zauważona jeśli ta usługa zostanie zdeaktywowana na wszystkich kompach z wyjątkiem jednego. Niedowiarki mogą się "zabezpieczyć" na ustawieniu Automatycznym ale doprawdy nie ma takiej potrzeby. Już chyba nie muszę mówić co robią ci którzy w ogóle się nie bawią w żadne udostępnianie lub mają neta odciętego.......

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: Browser

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Server, Workstation

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 139 oraz UDP: 137 (przeglądanie żądań NetBIOS przez TCP/IP), 138 (przeglądanie zwrotnych datagramów NetBIOS przez TCP/IP)

 

services_small.gif Cryptographic Services (Usługi kryptograficzne)

 

Usługa ta steruje całym zestawem funkcji:

- Catalog Database Service: kontrola sygnatur plików Windows (Windows File Protection opisane szczegółowo w temacie Optymalizacji XP) + sterowników podpisanych cyfrowo (WHQL)

- Protected Root Service (zarządzanie certyfikatami Trusted Root Certification Authority)

- Key Service (wspomaganie kontroli certyfikatów).

 

A teraz po ludzku. Wymagany dla poprawnego działania Windows File Protection oraz w przypadku automatycznego lub ręcznego Windows Update, instalacji SP1/SP2 i DirectX 9.0. Niektóre funkcje Windows Media Player i aplikacji .NET też jej wymagają. Po wyłączeniu usługi nastąpi skomasowanie różnych błędów, głównie wyliczających nie przejście przez weryfikację zgodności, i nie możność instalacji. Przykłady:

 

- Przy montażu Service Packa i innych łatek: Setup could not verify the integrity of the file Update.inf / Instalator nie może zweryfikować integralności pliku Update.inf.

 

- Przy montażu DirectX oraz sterowników: The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. / Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows

 

directx.gif

 

Krytycznym przypadkiem jest niemożność zainstalowania żadnego programu (błąd nie przejścia zgodności wywala nawet WinAmp!) i non stop zgłaszanie się dialogu Windows File Protection o rzekomym zastąpieniu plików nie rozpoznanymi wersjami:

 

wfp.gif

 

Z tych wszystkich przyczyn zalecanym i bezpiecznym ustawieniem jest tryb Automatyczny. I nie radzę tego zmieniać.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: CryptSvc

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Oficjalnie nic, nieoficjalnie Automatyczne aktualizacje...

 

services_small.gif DCOM Server Process Launcher (Program uruchamiający proces serwera DCOM)

 

Usługa wprowadzona przez SP2. Jeśli zostanie wyłączona mogą nastąpić problemy z instalacją i działaniem programów, często z komunikatem RPC Server is unavailable / Serwer RPC jest niedostępny. Przykłady dysfunkcji przy nieprawidłowym starcie usługi:

- defragmenter systemowy nie działa poprawnie i ma "martwe" guziki.

- niemożność wykorzystania narzędzia linii komend TASKKILL (= zatrzymania aplikacji/procesów)

- błąd uruchamiania skryptów vbs z komunikatem "Serwer zdalny nie istnieje lub jest niedostępny"

- LiveUpdate Nortona nie działa

- zapora Windows pomimo ustawienia na tryb Automatyczny nie chce startować

Generalnie ta usługa musi być ustawiona na tryb Automatyczny by wszystko działało poprawnie!

 

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: DcomLaunch

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif DHCP Client (Klient DHCP)

 

Pozwala na konfigurację sieci przez uzyskiwanie dynamicznych adresów IP z serwera DHCP i uaktualnianie nazw DNS. Wymagany dla ICS i IPSEC. Wielu dostawców internetowych używa właśnie DHCP. Jeśli masz statyczny adres IP (niezmienny) to możesz to wyłączyć a jeśli dynamiczny (zmienny) to z pewnością nie. Jeśli wyłączysz tę usługę a twoje połączenie internetowe padnie to wiadomo że usługę tę przywracasz na tryb Automatyczny. Większość routerów jest opartych na DHCP.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: Dhcp

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: AFD Networking Support Environment, NetBIOS over TCP/IP, TCP/IP Protocol Driver

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 68 oraz UDP: 67, 68, 1029

 

services_small.gif Distributed Link Tracking Client (Klient śledzenia łączy rozproszonych)

 

Działa tylko na systemie plików NTFS. Zapewnia poprawne połączenia - linki pomiędzy plikami. Śledzi zmiany położenia zasobów:

- w obrębie 1 komputera: np. tworzysz skrót na pulpicie do jakiegoś folderu. Jeśli ten folder przeniesiesz w inne miejsce na dysku to ta usługa zadba o to, by skrót dalej wskazywał właściwy element bez konieczności tworzenia nowego.

- w obrębie domeny sieciowej: np. tworzysz plik na kompie A a następnie go tworzysz do niego skrót na kompie B. Jeśli plik na kompie A przeniesiesz do innej lokalizacji to ta usługa uaktualni wiedzę kompa B na ten temat.

Jest to bardziej przydatne w rozbudowanych sieciach komputerowych aniżeli na zwykłym domowym kompie. Ktoś nie zainteresowany takimi benefitami spokojnie może to wyłączyć.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: TrkWks

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Distributed Transaction Coordinator

 

Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików. Wymagany dla Message Queuing. Być może w przyszłości będą jej wymagać aplikacje Microsoft .NET. Po wyłączeniu brak widocznych skutków ubocznych poza kilkoma błędami, które zapewne pojawią się w Dzienniku zdarzeń a więc tryb Ręczny jest odpowiednim rozwiązaniem.

 

Proces: msdtc.exe

Nazwa systemowa: MSDTC

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\NetworkService

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Security Accounts Manager

Co zależy od niego: Message Queuing

 

services_small.gif DNS Client (Klient DNS)

 

Ustawia i cache'uje nazwy DNS oraz funkcje kontrolera domeny Active Directory. Wymagany dla IPSEC. Dla normalnego weryfikowania DNS niekonieczny ale wyłączenie usługi przeniesie punkt ciężkości w kierunku wzmożonego ruchu sieciowego. Jeśli usługa zostanie wyłączona a okaże się konieczna pojawią się następujące błędy:

 

- Uruchomienie polecenia ipconfig /flushdns zwróci: Could not flush the DNS Resolver Cache: Function failed during execution / Nie można opróżnić pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw DNS: Niepowodzenie funkcji podczas jej wykonywania..

 

- Próba autoreperacji połączenia sieciowego (dostępne z Panelu sterowania) zwróci: Windows could not finish repairing the problem because the following action could not be completed: Clearing the DNS Cache.

 

UWAGA: W przypadku korzystania z bardzo rozbudowanego pliku HOSTS z włączoną usługą Klienta DNS może nastąpić ostre spowolnienie systemu. Wyeliminowanie problemu to albo wyłączenie tej usługi albo zlikwidowanie modyfikowanego pliku HOSTS.

 

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: Dnscache

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\NetworkService

 

Od czego zależny: TCP/IP Protocol Driver

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 53

 

services_small.gif Error Reporting Service (Usługa raportowania błędów)

 

Umożliwia wysyłanie raportów o błędach.....do Microsoftu. Jest to niepotrzebne obciążenie pamięci i zasobów systemowych a ciągłe pytania o "wysyłanie raportu" wkurzające.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: ERSvc

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Event Log (Dziennik zdarzeń)

 

Umożliwia logowanie komunikatów o błędach w Dzienniku zdarzeń (Start > Uruchom > eventvwr.msc). Bardzo pomocne by podpatrzyć w logu "niewidoczne" gołym okiem problemy produkowane przez system i programy. W zasadzie tej usługi i tak wyłączyć nie można i nie na darmo w services.msc w opisie usługi widnieje o tym wzmianka. Wymuszone wyłączenie owocuje efektami specjalnymi. Jeśli zostanie wyłączony Dziennik zdarzeń, ale zależna od niego Instrumentacja zarządzania Windows wcale, czas startowania komputera potwornie się wydłuży bo WMI będzie czekać w nieskończoność na start Dziennika. Samego zaś WMI nie należy w ogóle dotykać (patrz na dalszy opis). Zarówno dla normalnych operacji jak i w razie problemów najlepszym wyjściem jest to ustawić na Automatyczny.

 

Proces: services.exe

Nazwa systemowa: Eventlog

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Windows Management Instrumentation, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), SNMP Service, SNMP Trap Service

 

Porty: TCP 139

 

services_small.gif Fast User Switching Compatibility (Zgodność szybkiego przełączania użytkowników)

 

Umożliwia szybką zmianę użytkownika bez konieczności zamykania aplikacji uruchomionej spod innego konta. Dostępne z poziomu Start > Log off (Wyloguj) > Switch User (Przełącz użytkownika):

 

fastuser.png

 

Będąc jedynym użytkownikiem komputera nie potrzebujesz tego wcale. Jeśli z komputera korzysta większa ilość użytkowników może być to przydatne. Wyłączenie usługi spowoduje iż chcąc dostać się na inne konto trzeba będzie się całkowicie wylogować. Przy czym uwaga: usługa ta ma szczególne "pamięciożerne" wymagania co jest logicznym następstwem pozostawiania pracujących aplikacji na danym koncie więc tyczą jej specjalne zasady: by funkcja działała musi być przynajmniej 120MB wolnej pamięci a ustawienia pliku pamięci wirtualnej pagefile.sys są liczone niestandardowo (czytaj: większy plik aniżeli w tej samej sytuacji systemowej ale bez Przełączania userów).

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: FastUserSwitching Compatibility

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Terminal Services, Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna)

 

Umożliwia działanie Pomocy i wsparcia technicznego, dostęp do dokumentów Microsoftu online lub offline. Stosowanie tego jest bardzo indywidualne (hehehe!). Jeśli ktoś z tego często korzysta (? Hehe!) to ustawia na Automatyczny lub Ręczny. Czyż nie lepiej jednak trzymać się z daleka od tej "pomocy"? Wyłączamy. Jedna uwaga: jeśli kiedykolwiek użyjesz Pomocy choć raz to usługa ta choć była wyłączona zmienia się z powrotem na Automatyczny.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: helpsvc

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Human Interface Device Access (Dostęp do urządzeń interfejsu HID)

 

Zapewnia działanie urządzeń bazujących na HiD (Human Interface Devices) zwykle podpiętych na USB. Do typowych HID należą: kontrolery gier, skanery z przyciskami funkcyjnymi (fax, copy etc.), multimedialne klawiatury z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi (kontrolka dźwięku i odtwarzania), myszki z rozbudowanym układem przycisków. Więcej w Wiki. Najprostsza droga na zweryfikowanie "stanu posiadania" to uruchomienie Menedżera urządzeń i obejrzenie stosownego wykazu:

 

hid.gif

 

Wyłączenie usługi spowoduje że urządzenia, ktore potrzebują tej usługi, utracą swe dodatkowe zdolności - buttony extra funkcji przestaną reagować. Można wyłączyć jeśli jest pewność iż taki typ urządzenia nie jest podłączony lub jest zaopatrzony we własne niezależne oprogramowanie. W razie problemów ze zdefiniowaniem możesz usługę wyłączyć by przetestować wyniki. Jeśli jedno z twoich urządzeń przestanie nagle w tajemniczych okolicznościach pracować poprawnie to przywróć tę usługę do trybu Automatyczny.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: HidServ

Domyślnie XP Home: Wyłączony

Domyślnie XP Pro: Wyłączony

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif IMAPI CD-Burning COM Service (Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI)

 

Kontroluje wbudowane do XP nagrywanie płyt CD i powiązaną z tym funkcję "drag'n'drop" plików wprost z okien folderów do okna nagrywarki. Jeśli zostanie wyłączona niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD za pomocą wbudowanego do XP nagrywania. Domyślnie startuje w trybie Ręcznym. I jest to jedna z nielicznych usług, która rzeczywiście włącza się / wyłącza pod wpływem działalności dodatkowego softu tylko wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli przy ustawieniu Ręcznym nadal będzie problem z wypalaniem płytek przestawić na Automatyczny. Jeśli posiadasz własny program do wypalania i nie korzystasz z oferty MS usługę tę można spokojnie wyłączyć. Notabene: zaobserwowano iż wyłączenie tej usługi szybciej inicjuje Nero.

 

Proces: imapi.exe

Nazwa systemowa: ImapiService

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Indexing Service (Usługa indeksowania)

 

Zapewnia bardzo szybkie wyszukiwanie plików na dysku. Szczegółowo opisane w tutorialu Optymalizacja i odchudzanie Windows XP. Niestety jest to potwór pożerający ogromną ilość zasobów systemowych! Spokojnie można wyłączyć! W teorii ta usługa włącza się gdy komputer jest w fazie bezczynności ale zanotowano przypadki jej samoczynnego włączania nawet gdy system nie jest bezczynny i to w najmniej pożądanym momencie....np. w trakcie grania w gry......Jeśli twój komp nagle spowalnia i następuje charakterystyczne "mielenie dysku" to zwykle przyczyną tego jest właśnie działanie tej usługi. Problematyka ta dotyczy raczej partycji FAT aniżeli NTFS. Tę funkcję całkowicie usuwamy przez Dodaj / Usuń Programy >>> Komponenty Windows.

 

Proces: cisvc.exe

Nazwa systemowa: cisvce

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS) (Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie połączenia internetowego)

 

Usługa ta odpowiada za działanie firewalla wbudowanego do XP oraz za możliwość podłączenia kilku komputerów do internetu za pomocą tylko 1 połączenia. Np. tworzysz swój domowy LAN złożony z 2 kompów (dla siebie i dla brata ... hehehe!). Twój komputer jest "serwerem" i łączy się bezpośrednio z internetem a ten drugi komputer jest podłączony do twojego i przez twojego kompa łączy się z internetem. Oczywiście jeśli używasz innych firewalli (np. Sygate, Zone Alarm), innnego softu do tworzenia "LANu domowego" to usługa ta jest zbędna.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: SharedAccess

Domyślnie XP Home: Ręczny, XP SP2: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Application Layer Gateway Service, Network Connections, Network Location Awareness (NLA), Remote Access Connection Manager

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 53, 67

 

services_small.gif IPSEC Services (Usługi IPSEC)

 

Umożliwia bezpieczną komunikację sieciową. W zależności od potrzeby dane przesyłane do i z kompa, mogą być szyfrowane. Kontroluje założenia ochrony IP - uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. Wymagana dla niektórych domen (Windows 2000) lub połączeń VPN i wtedy ustawiamy ją na Automatyczny. Zwykły przeciętny user XP tego nie potrzebuje. Wyłączamy.

 

Proces: lsass.exe

Nazwa systemowa: PolicyAgent

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, IPSEC driver, TCP/IP Protocol Driver

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 50 (ESP), 51 (AH) oraz UDP: 500 (ISAKMP)

 

services_small.gif Logical Disk Manager (Menedżer dysków logicznych)

 

Wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde a uzyskane informacje przesyła do drugiej z kompletu: Usługi administracyjnej Menedżera dysków logicznych. Wymagana dla obsługi dysków dynamicznych i jeśli zostanie wyłączona status i konfiguracja takich dysków będą wyświetlane nieadekwatnie. Odpowiada też za poprawne działanie konsoli dysków (Start > Uruchom > diskmgmt.msc). Na moim komputerze z XP SP2 po wyłączeniu tej usługi i próbie wywołania konsoli diskmgmt.msc otrzymałam błąd, który treściowo się nie wiąże bo plecie coś o zaporze Windows:

 

diskmgmthz2.th.gif

 

Zapewniam iż wykonanie tego co poleca komunikat zmienia tylko rodzaj pojawiającego się błędu. Ktoś ma podobny problem? Proszę przestawić start usługi na Automatyczny. Ktoś kto ani nie pracuje z typem dysków dynamicznych ani nie korzysta z tej konsoli może próbować to wyłączyć choć bezpieczniejszym ustawieniem jest tryb Ręczny.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: dmserver

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Plug and Play

Co zależy od niego: Logical Disk Manager Administrative Service

 

services_small.gif Logical Disk Manager Administrative Service (Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych)

 

Patrz wyżej. Usługa ta startuje tylko wtedy gdy następują zmiany konfiguracyjne dla dysku / partycji oraz gdy zostaje wykryty nowo podpięty dysk.

 

Proces: dmadmin.exe

Nazwa systemowa: dmadmin

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Plug and Play, Logical Disk Manager

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Messenger (Posłaniec)

 

W angielskiej wersji językowej Messenger co może być łatwo pomylone z innymi "Messengerami" (Windows Messengerem preinstalowanym z XP, MSN Messengerem, WinPopUp Windows 9x do wysyłania wiadomości w sieci, przeglądarką sieci Web, programem poczty elektronicznej). Typowo sieciowa usługa przesyłająca pomiędzy klientami a serwerami komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę alertowanie. Np. może służyć:

- administratorom sieci do wysyłania alertów administracyjnych do użytkowników sieci

- Windowsowi by poinformować, że zadanie drukowania zostało zakończone lub ostrzec, że odcięto zasilanie do komputera i komputer został przełączony na zasilacz awaryjny (UPS) itd.

- innym programom np. antywirusowi do wysyłania powiadomień itd.

 

W normalnych domowych warunkach zbędna i należy ją wyłączyć w ramach bezpieczeństwa. Usługę tę wykorzystują bowiem wirusy a skutkiem ubocznym jej działania jest tzw. SPAM Posłańca czyli wyskakujące okna tej usługi zawierające dziwne komunikaty i reklamy. Przykład takiego pop-upu:

 

messenger.jpg

 

Można przetestować tę dziurę w zabezpieczeniach:

 

Start > Run (Uruchom) > cmd i w linii komend wpisz net send 127.0.0.1 lol + ENTER

 

Jeśli otrzymasz błąd The message alias could not be found on the network / Nie można odnaleźć aliasu komunikatu w sieci lokalnej jesteś bezpieczny. Jeśli wyskoczy komunikat z odpowiedzią "lol" to luka systemowa nie jest załatana. Bezbólowo można wyłączyć tę usługę i jej porty dzięki specjalizowanym narzędziom Windows Worms Doors Cleaner / Seconfig:

 

 

XP SP2: Usługa domyślnie wyłączona.

 

Proces: services.exe

Nazwa systemowa: Messenger

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Plug and Play, Workstation, NetBIOS Interface

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: UDP: 135,137,138 oraz TCP: 135,139,445

 

 

Odnośnik do komentarza

services_small.gif MS Software Shadow Copy Provider

 

Działa w połączeniu z Volume Shadow Copy. Zarządza kopiami tzw. cienia (Shadow) pobranymi właśnie przez Volume Shadow Copy. Wymagają tego programy tworzące backupy i obraz dysku typu Microsoft Backup i jemu podobne. Jeśli korzystasz z narzędzi tego typu to ustaw to na Ręczny. Jeśli nie to i tak zostaw to na Ręcznym bo inaczej Dziennik Zdarzeń zapełni się kupą błędów. Wyłączyć niby można ale tak naprawdę nie są znane skutki uboczne tego czynu. Jesli wyłączysz to niemożliwe stanie się wykorzystanie kopii/obrazu dysku.

 

Proces: dllhost.exe

Nazwa systemowa: SwPrv

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Net Logon (Logowanie do sieci)

 

Potrzebne do logowania w niektórych domenach i wtedy ustawiamy go na Automatyczny. Standardowy komp domowy lub komp w "sieci domowej" nie potrzebuje tego. Dowód w postaci "błędu" w Dzienniku zdarzeń:

 

Źródło: netlogon

Identyfikator: 3095

 

Ten komputer jest skonfigurowany jako członek grupy roboczej, a nie domeny. W tej konfiguracji usługa Netlogon nie musi być uruchamiana.

 

Proces: lsass.exe

Nazwa systemowa: Netlogon

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Workstation

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 139, 888 oraz UDP: 137, 138

 

services_small.gif NetMeeting Remote Desktop Sharing

 

Umożliwia wzajemny dostęp do komputerków i dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting. Jest to typowa i niebezpieczna luka. Ze względu tak na bezużyteczność tej usługi jak i potencjalne niebezpieczeństwo usługę tę wyłączasz.

 

Proces: mnmsrvc.exe

Nazwa systemowa: mnmsrvc

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 215, 731, 3389 oraz UDP: 3389

 

services_small.gif Network Connections (Połączenia sieciowe)

 

Zarządza połączeniem sieciowym. Kontroluje obiekty zlokalizowane w Panel sterowania (Control Panel) > Połączenia sieciowe (Network Connections), zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych. Wyłączasz to wtedy kiedy w ogóle nie masz żadnego połączenia sieciowego lub gdy nie grzebiesz specjalnie w konfiguracji. Po wyłączeniu tego zniknie ikona połączenia nawet dla modemów z zasobnika systemowego pomimo że połączenie ciągle będzie aktywne. Jeśli po zdeaktywowaniu tego twoje połączenie internetowe zaniknie to oczywiście ustawiasz to na Automatyczny.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: Netman

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)

 

services_small.gif Network DDE (DDE Sieci)

 

Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć. Wymagane przy ustawieniach połączeń Dynamic Data Exchange. Brak przekonywujących przyczyn dla których miałoby to być włączone. O ile nie korzystasz ze wspomnianego już ClipBooka lub super tajnego narzędzia do chatowania winchat.exe wyłącz!

 

XP SP2: Usługa domyślnie wyłączona.

 

Proces: netdde.exe

Nazwa systemowa: NetDDE

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Network DDE DSDM

Co zależy od niego: ClipBook

 

services_small.gif Network DDE DSDM (DSDM DDE Sieci)

 

Zarządza udziałami sieciowymi DDE. Patrz na punkt wyżej. Jeśli usługa od której zależy czyli Network DDE jest ustawione na Automatyczny to ją też tak ustawiamy.

 

XP SP2: Usługa domyślnie wyłączona.

 

Proces: netdde.exe

Nazwa systemowa: NetDDE dsdm

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Network DDE

 

services_small.gif Network Location Awareness (NLA) (Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA))

 

Zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach. Wymagana dla usługi Internet Connection Sharing (tylko serwer).

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: Nla

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: AFD Networking Support Environment, NetBIOS over TCP/IP

Co zależy od niego: Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)

 

services_small.gif NT LM Security Support Provider (Usługa NT LM Security Support Provider)

 

Zapewnia ochronę RPC. Jeśli używasz Message queuing lub Telnet to musi to być włączone.

 

Proces: lsass.exe

Nazwa systemowa: NtLmSsp

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Message Queuing, Telnet

 

Porty: zmienne

 

services_small.gif Performance Logs and alerts (Dziennik wydajności i alerty)

 

Usługa podoba do Dziennika zdarzeń, kolekcjonująca informacje o wydajności i sprawności systemu a potem te dane logująca w specjalnych komunikatach i alertach. Skupiona na monitoringu sprzętu (liczniki). Narzędzie dostępne poprzez: Start > Uruchom > perfmon.msc. Przydatna aplikacja lecz obciążająca pracę kompa. Sam decydujesz choć doprawdy można to wyłączyć zwłaszcza jeśli nie umie się z tego korzystać :P .

 

Proces: smlogsvc.exe

Nazwa systemowa: SysmonLog

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\NetworkService

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 139

 

services_small.gif Plug and Play

 

Usługa zajmująca się wykrywaniem zmian w sprzęcie komputera. Obsługuje urządzenia Plug and Play np. karty muzyczne. Powinna być włączana Automatycznie. Nie wyłączać jej!. Skutki uboczne wyłączenia liczne - przykładowo cały menedżer urządzeń pokazuje się jako pusty. Nie należy mylić usługi Plug and Play (PnP) z Universal Plug and Play (UpnP), której pozbywamy się w pierwszej kolejności.

 

Proces: services.exe

Nazwa systemowa: PlugPlay

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Fax Service, Logical Disk Manager, Logical Disk Manager Administrative Service, Messenger, Smard Cart, Telephony, Windows Audio

 

services_small.gif Portable Media Serial Number (Numer seryjny nośników przenośnych)

 

Uzyskuje numer seryjny dla podłączonych do kompa przenośnych odtwarzaczy audio/mp3, dysków podpinanych via USB, stickpenów. Jeśli masz podłączone coś takiego to ustaw na Automatyczny lub Ręczny. Brak potrzeby by ten serwis leciał cały czas w tle i spokojnie można go wyłączyć. Jeśli jednak zauważysz że np. Windows Media Player przestało poprawnie działać to przywracasz to.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: WmdmPmSn

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Print Spooler (Bufor wydruku)

 

Ustawia kolejkę wydruku pod przyszłe drukowanie. Jest wymagana tylko wtedy gdy do kompa są podłączone drukarki (lokalne lub sieciowe) oraz przy obecności programów symulujących drukarkę (Acrobat Reader itd.). Jednakże buforowanie wcale nie jest konieczne by móc drukować na drukarkach lokalnych (patrz dalej: ustawienie drukowania bezpośredniego), to jest raczej niezbędne dla drukarek sieciowych.

Usługę ustawiamy na Auto: jeśli mamy drukarkę lokalną z której często korzystamy i chcemy mieć włączone buforowanie lub jeśli korzystamy z drukarki sieciowej

Usługę ustawiamy na Ręczny: jeśli drukarka jest niezbyt często używana, wtedy ta usługa nie zastartuje wraz ze startem systemu ale jak będziesz chciał coś drukować to możesz ją w każdej chwili uaktywnić.

Usługę wyłączamy: jeśli nie ma do komputera podłączonej żadnej drukarki. Całkowite wyłączenie tej usługi przy obecności drukarki powoduje iż drukarka przestaje być widoczna w folderze Drukarek i staje się niedostępna choć nadal jest na komputerze zainstalowana. Po restarcie tej usługi ponownie stanie się widoczna i używalna. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć tę usługę zachowując jednak pełną funkcjonalność drukarki możesz wyłączyć buforowanie w opcjach drukarki ustawiając drukowanie bezpośrednie:

 

Panel sterowania > Drukarki i faxy > prawy klik na Drukarkę > Właściwości > Zaawansowane (Advanced) > zaznaczyć (Print directly to the printer)

 

spooler.png

 

Proces: spoolsv.exe

Nazwa systemowa: Spooler

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny (masz wybór)

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Fax Service, TCP/IP Printer Server

 

Porty: TCP: 139, 515 oraz UDP: 137, 138, 1709

 

services_small.gif Protected Storage (Magazyn chroniony)

 

Odpowiada za lokalne przechowywanie haseł czy autouzupełnianie info/haseł w Outlook Express + Internet Explorer. Ma to 2 oblicza a wybór jest po waszej stronie:

- Z jednej strony w ramach ochrony prywatności i zabezpieczeń lepiej jest to wyłączyć gdyż żadne twoje dane (hasła, nicki itd...) nie są po prostu zapisywane na kompie i nie będzie je tak łatwo ukraść. Poza tym komplet IE + OE powinien zostać zastąpiony bezpieczniejszymi niezależnymi alternatywami (np. Firefox + Thunderbird).

- Z drugiej strony jest wygodnie mieć zapamiętane hasełka w kliencie poczty i przeglądarce MS, logowaniu dial-up, czy też przy połączeniu przez serwer/kontroler domeny wymagający autentyfikacji. Stosując komplet IE + OE jesteś praktycznie rzecz biorąc uzależniony od tej usługi. I tu się aplikuje ustawienie Automatyczny.

Notka: jeśli usługa będzie ustawiona na Ręczny uruchamianie Outlook Expressa będzie spowolnione gdyż będzie czekał na inicjację tej usługi.

 

 

Proces: lsass.exe

Nazwa systemowa: ProtectedStorage

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif QoS RSVP

 

Proces: rsvp.exe

Nazwa systemowa: RSVP

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: AFD Networking Support Environment, Remote Procedure Call (RPC), TCP/IP Protocol Driver

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Remote Access Auto Connection Manager (Menedżer autopołączenia rejestru zdalnego)

 

Tworzy połączenie do zdalnej sieci. Może być wymagany przez twoje połączenie internetowe w zależności od tego jak jest ustawiony proces logowania się. Jeśli twoje połączenie internetowe przestanie działać po wyłączeniu tej usługi ustaw ją na Automatyczny. Jeśli używasz np. routera nie potrzebujesz tego i wyłączasz. Wymagana dla współdzielenia połączenia internetowego (Internet Connection Sharing).

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: RasAuto

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Access Connection Manager, Telephony

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Remote Access Connection Manager (Menedżer połączeń Usługi dostęp zdalny)

 

Tworzenie połączeń sieciowych. Wymagana dla współdzielenia połączenia internetowego (Internet Connection Sharing). Popatrz powyżej.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: RasMan

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Telephony

Co zależy od niego: Remote Access Auto Connection Manager, Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)

 

services_small.gif Remote Desktop Help Session Manager (Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego)

 

Umożliwia działanie Remote Desktop / Zdalnego Pulpitu o którego konfiguracji można poczytać w tym PDF. Większość z Was nie bawi się tym i to wyłącza.

 

Proces: sessmgr.exe

Nazwa systemowa: RDSessMgr

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Remote Procedure Call (RPC) (Zdalne wywoływanie procedur) NAJWAŻNIEJSZA!

 

Jest to najważniejsza usługa w XP i praktycznie wszystkie inne są od niej zależne! Domyślnie jest włączana automatycznie i musi tak pozostać. Pod żadnym pozorem nie można jej wyłączyć, w przeciwnym wypadku twój system nie będzie w stanie w ogóle zastartować! Jest to jedyna usługa której nie da się wyłączyć z poziomu konsoli usług ale niekonsekwentnie ta akcja jest ciągle możliwa via msconfig lub Profil sprzętowy!

 

Usługa RPC została wyłączona / system nie startuje:

Zastartuj komputer w Trybie awaryjnym. Zainstaluj łatkę rejestru: RpcRepair.zip.

 

 

Infekcje jako przyczyna automatycznego restartu RPC:

Usterka zapoczątkowana przez robaka Blaster. Aktualnie jest wiele innych możliwości, liczne trojany czy rootkity mogą wpływać na ujawnianie się efektu.

 

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: RpcSs

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (i nie można tego zmienić)

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: prawie wszystko

 

Porty: TCP: 135, 530, 593, 80 oraz UDP: 135, 530, 2034, dynamicznie przypisane

 

services_small.gif Remote Procedure Call (RPC) Locator (Lokalizator usługi zdalnego wywoływania procedur)

 

Proces: locator.exe

Nazwa systemowa: RpcLocator

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\NetworkService

 

Od czego zależny: Workstation

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 135

 

services_small.gif Remote Registry (Rejestr zdalny)

 

Pozwala na zdalny dostęp do rejestru systemowego. Ma zastosowanie jedynie w sieciach korporacyjnych. Jest to jedna z owych bezużytecznych usług, której pozbywamy się w pierwszej kolejności, również ze względu na fakt iż jest to usługa niebezpieczna i otwierająca furtkę na zdalny hack rejestru.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: RemoteRegistry

Domyślnie XP Home: Brak

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\NetworkService

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Removable Storage (Magazyn wymienny)

 

Zarządza wymiennymi mediami (wymienne nośniki, taśmy, dyski optyczne). W normalnych okolicznościach nie jest ten serwis wymagany. Jeśli jednak twoje napędy CDROM, DVD zaczną robić fochy (brak auto play itd...) ustawiasz na Automatyczny.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: NtmsSvc

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Routing and Remote Access (Routing i dostęp zdalny)

 

XP SP2: Usługa domyślnie wyłączona.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: RemoteAccess

Domyślnie XP Home: Wyłączony

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: NetBIOSGroup, Remote Procedure Call (RPC)

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Secondary Logon (Logowanie pomocnicze)

 

Już o tym wspomniałam na początku topiku. Umożliwia aktualnie zalogowanemu użytkownikowi uruchamianie procesów jako inny użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. Z tym jest związane właśnie działanie opcji Run as (Uruchom jako). To działa w 2 strony:

- użytkownik uprzywilejowany uruchamia programy z niższym poziomem uprawnień niż posiada (ta ochrona przed trojanami)

- użytkownik limitowany uruchamia programy z wyższym poziomem uprawnień niż on posiada. Więc jeśli ty jesteś adminem swojego kompa ale korzystają z niego jeszcze inni użytkownicy to przecież oni też mogą to wykorzystać i ci coś namieszać w kompie pomimo braku praw administratora....

Możesz to spokojnie wyłączyć o ile nie wykorzystujesz opcji Run as bo po wyłączeniu stanie się ona niedostępna.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: seclogon

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Security Accounts Manager (Menedżer kont zabezpieczeń)

 

Podobnie jak Protected Storage gromadzi informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników. Wymagana dla IIS Admin czym i tak się nie przejmujemy bo domyślnie nie jest to instalowane z windą. Musi być jednak włączona jeśli choć raz użyłeś do modyfikowania ustawień gpedit.msc czyli Group Policy Editor (Zasady grup). W przeciwnym wypadku wprowadzone przez ciebie zmiany nie zostaną zaakceptowane. W ramach bezpiecznej konfiguracji zostawiamy to na Automatyczny.

 

Proces: lsass.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: SamSs

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Distributed Transaction Coordinator, IIS Admin

 

services_small.gif Security Center (Centrum zabezpieczeń)

 

Usługa wprowadzona przez SP2. Jest to monitor bezpieczeństwa patrolujący 3 elementy systemu: Automatyczne aktualizacje, firewalla systemowego i soft antywirusowy. W sposób widoczny występuje jako ikona w zasobniku systemowym częstująca komunikatami ostrzegawczymi:

 

secenter1.gif

 

Stałe powiadomienia w dymkach o "zagrożeniu" mogą być bardzo denerwujące a nawet zbędne. Jeśli ktoś nie chce mieć tego monitoringu, ma własnego firewalla i nie korzysta z tego systemowego lub też ma antywirusa nierozpoznawanego przez to centrum spokojnie może wyłączyć tę usługę. Nie wpłynie to na stabilność systemu czy też zmniejszenie funkcjonalności patrolowanych elementów. Samo zatrzymanie usługi i ustawienie Typu Startowego na Wyłączona to za mało. Po resecie bowiem usługa ponownie zastartuje na Automacie. By się tego pozbyć na dobre należy:

 

Panel sterowania > Security Center (Centrum zabezpieczeń) > Change the way Security Center alerts me (Zmień sposób informowania mnie przez centrum zabezpieczeń)

 

W nowym okienku usunąć wszystkie ptaszki monitoringu:

 

secenter2.gif

 

Po wykonaniu operacji wyżej usługę można zatrzymać i na stałe już ustawić na Wyłączoną. Po resecie kompa nie będzie ani ikony w trayu ani denerwujących komunikatów.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa: wscsvc

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call (RPC), Windows Management Instrumentation

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Server (Serwer)

.........................

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: lanmanserver

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Porty: TCP: 139, 445 oraz UDP: 137, 138, 139, 445

 

 

 

Odnośnik do komentarza

services_small.gif Shell Hardware Detection (Wykrywanie sprzętu powłoki)

 

Wykrywa i automatycznie uruchamia niektóre typy urządzeń (np. karty pamięci, napędy CD itd...). Również wspiera funkcję autoodtwarzania po włożeniu CD / DVD do napędu oraz opcje wyboru akcji dla szczególnego typu pliku:

 

shell1.png

 

Jeśli ta usługa zostanie wyłączona to urządzenia nadal pozostają funkcjonalne. Niemniej w Moim Komputerze ikony napędów nie będą wyświetlane z przypisaną sobie nazwą charakterystyczną:

 

Przed:

 

shell2.png

 

Po: (jeszcze chyba te ikonki wyglądają inaczej)

 

shell3.png

 

Ponadto we właściwościach urządzenia ta funkcja auto play będzie albo kompletnie niewidoczna albo niedostępna. Aby uniknąć ewentualnych problemów, można ten serwis uruchamiać automatycznie.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: ShellHWDetection

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Smart Card (Karta inteligentna)

 

Kontroluje dostęp od kart inteligentnych. Karta inteligentna to przenośne urządzenie posiadające chip i działające na podobieństwo kart kredytowych autoryzując dostęp do komputera. Rozwiązanie biurowo-bankowe i większość zwykłych domowych użytkowników na oczy tego nie widziała. Oczywiście wyłączasz ... jeśli nie masz takiej karty.

 

Proces: SCardSvr.exe

Nazwa systemowa: SCardSvr

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\LocalService

 

Od czego zależny: Plug and Play

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Smart Card Helper (Pomocnik karty inteligentnej)

 

Obsługuje karty inteligentne, niezgodne ze standardem Plug and Play. Patrz wyżej.

 

XP SP2: Usługa usunięta. Została zintegrowana z Kartą inteligentną.

 

Proces: SCardSvr.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: SCardDrv

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\LocalService

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif SSDP Discovery Service (Usługa odnajdowania SSDP)

 

Umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play). W największym skrócie: UPnP służy do połączeń sieciowych via TCP/IP między urzadzeniami takimi jak skanery czy drukarki. Zajmuje się wykrywaniem i konfiguracją urządzeń UpnP w sieci. Zarówno dla bezpieczeństwa jak i ze względu na brak urządzeń UpnP usługę tę wyłączasz! Universal Plug and Play (UpnP) to jest co innego niż Plug and Play (PnP)!

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: SSDPSRV

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\LocalService

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Universal Plug and Play Device Host

 

Porty: UDP 1900

 

services_small.gif System Event Notification (Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym)

 

Współpracuje z COM+ Event System. Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania i przekazuje info o nich do odpowiednich komponentów. O ile wydaje się przydatna dla użytkowników sieci lub aplikacji mobilnych o tyle wątpię by przeciętny użytkownik zwracał na to uwagę czy umiał to "obsłużyć". Pomimo braku teoretycznych powiązań aplikacji z tą usługą jednak po jej wyłączeniu i pozornym braku skutków ubocznych Dziennik Zdarzeń zapełnia się sporą ilością błędów. Można ustawić na Ręczny ale w ramach bezpiecznego konfigu lepiej jednak dać Automatyczny.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: SENS

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: COM+ Event System

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif System Restore Service (Usługa przywracania systemu )

 

Zapewnia działanie narzędzia System Restore (Przywracania Systemu) na podstawie utworzonych przez niego tzw. punktów przywracania pozwalających na powrót systemu do wcześniejszego stanu z określonego momentu. To następny po Indexing Service potwór pożerający zasoby systemowe. Za każdym razem gdy instalujesz program lub driver tworzony jest ów punkt przywracania. To byłoby dobre dla windy 95 ale dla znacznie stabilniejszego XP doprawdy konieczne nie jest! Ponadto w związku z gromadzeniem owych punktów przywracania System Restore domyślnie wykorzystuje ogromną ilość miejsca na dysku. Średnio ze 400mb, na super dużych dyskach nawet i 10-20giga! Dobrym natomiast powodem dla którego możesz zostawić sobie możliwość przywracania sysa do stanu wcześniejszego jest instalacja niesprawdzonych sterowników, nieznanego programu, wersji beta, testowanie softu oraz prewencja przeciwko spywares. Wyłączenie spowoduje usunięcie poprzednich punktów przywracania ale też zmniejszy znacznie zajmowane miejsce na dysku, przyśpieszy i ustabilizuje system. Czy wyłączyć to już wasza decyzja bo ta opcja może kiedyś komuś uratować tyłek. Prorokiem nie jestem. Asekuranci mogą ustawić na Ręcznyu.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: srservice

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Task Scheduler (Harmonogram zadań)

 

Umożliwia działanie Harmonogramu zadań (Sheduled Tasks) pozwalającego na automatyczne uruchamianie zadań o określonej porze. Może być wykorzystywany przez system, programy lub użytkownika. Np. po instalacji Service Packa 1 jest możliwość doboru co ile dni ma być sprawdzanie czy są dostępne uaktualnienia. Wymagają go niektóre aplikacje by mieć możliwość wykorzystywania zautomatyzowanych funkcji: narzędzia pielęgnujące system (checkdisk, PageDefrag itd.), antywirusy (automatyczne aktualizacje, programowanie w który dzień tygodnia ma się odbyć automatyczny skan). By mieć pewność poprawnego działania systemu należy pozostawić Automatyczny. By zapobiec pracowaniu tej usługi cały czas można odciążyć Harmonogram wykonując wiele operacji ręcznie nie zdając się na automatyczne ustawienia.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: Schedule

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif TCP/IP NetBIOS Helper (Pomocnik TCP/IP NetBIOS)

 

Zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw NetBIOS. Usługa ta jest potrzebna szczególnie w sieciach lokalnych, a w typowych zastosowaniach domowo-internetowych - zbędna. Jeśli twoje połączenie internetowe nie używa NetBIOS i/lub WINS to ją wyłączasz. A dokonujesz tego w pierwszej kolejności karcie WINS w zaawansowanych właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych połączeń odpowiednio ustawiając parametr Wyłącz system NetBIOS przez TCP/IP.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: LmHosts

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\LocalService

 

Od czego zależny: AFD Networking Support Envinromant, NetBIOS over TCP/IP

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP: 139 oraz UDP: 137, 138

 

services_small.gif Telephony (Telefonia)

 

Zgodnie z nazwą usługa zapewnia działanie telefonii API / TAPI. Niezbędna do działania połączeń ppp i szerokopasmowych (Neostrada, Modemy SDI).

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: TapiSrv

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

services_small.gif Telnet

 

Co to jest Telnet można poczytać w opracowaniu: Telnet - informacje o usłudze. W największym skrócie: umożliwia zdalnemu użytkownikowi zalogowanie do systemu i uruchamianie programów konsolowych z linii komend. Usługa stanowiąca zagrożenie, luka zabezpieczeń. Możliwość "podsłuchania" loginu i hasła. Ułatwia dokonywanie włamań komputerowych poprzez utrudnianie wykrycia sprawcy przestępstwa (zalogowanie się łańcuchowo na kilka lub kilkanaście komputerów i używanie ich do włamania na adresata zaciera ślady włamywacza i uniemożliwia wykrycie). Wyłączamy.

 

Proces: tlntsvr.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: TlntSvr

Domyślnie XP Home: Brak

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Porty: TCP 23

 

services_small.gif Terminal Services (Usługi terminalowe)

 

Pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera. Zależne od tego są usługi Remote Desktop (Zdalny Pulpit), Fast User Switching (Szybkie przełączanie użytkowników), Remote Assistance i Terminal Server więc chąc korzystać z jednego z nich usługę należy pozostawić włączoną. Wymagana też w przypadku instalowania lub aktualizowania niektórych aplikacji (starsze wersje Symantec były z tego znane). Uwaga: skutkiem ubocznym wyłączenia jest brak wyświetlania nazw użytkowników w kolumnie Menedżera zadań:

 

terminal.png

 

Usługi terminalowe z poziomu services.msc mają zawsze zszarzałe opcje w prawokliku. Jest to "by design" - Microsoft ograniczył manipulację na tej usłudze.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: TermService

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Fast User Switching Compatibility

 

Porty: TCP i UDP 3389

 

services_small.gif Themes (Kompozycje)

 

Odpowiada za nowy wygląd XP (tzw. Interfejs LUNA) - tematy, kompozycje pulpitu, kolorki...... Dla tych co lubią gadżety. Jeśli podoba Ci się ten cały pic, to ustaw na Automatyczny. Jeśli nie chcesz mieć nowych skór, to ustaw to na Ręczny a najlepiej Wyłączony. Wyłączając "nowoczesny" wygląd zmieni się na klasyczny, znany dobrze z windows 98. Będzie więc to brzydko wyglądać, ale ocalisz trochę RAMu.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: Themes

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny (masz wybór)

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Uninterruptible Power Supply (Zasilacz awaryjny (UPS))

 

Obsługuje zasilacz awaryjny UPS. Sprawa prosta: nie masz zasilacza UPS to usługę na stałe wyłączasz.

 

Proces: ups.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: UPS

 

services_small.gif Universal Plug and Play Device Host (Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play)

 

Umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug and Play). Działa w połączeniu z SSDP Discovery Service.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: UPNPhost

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\LocalService

 

Od czego zależny: SSDP Discovery Service

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 2869, 5000

 

services_small.gif Upload Manager (Menedżer przekazywania)

 

Zarządza transferami plików między komputerami. Nie jest wymagana dla podstawowego Udostępniania plików i drukarek (File and Print Sharing). Zalecane jest wyłączenie tej usługi.

 

XP SP2: Usługa usunięta.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: uploadmgr

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Volume Shadow Copy (Kopiowanie woluminów w tle)

 

Pracuje w połączeniu z MS Software Shadow Copy Provider. Była już o tym mowa. Potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe np. Microsoft Backup czy progsy tworzące obrazy dysku. Jeśli wyłączysz tę usługę to odbierzesz sobie szanse wykorzystania kopii zapasowej a backup stanie się niemożliwy. W zasadzie nie ma jakiś widocznych skutków ubocznych po wyłączeniu tej usługi. No oczywiście w Event Log pojawi się błąd. Jak cię te errory wkurzają to ustaw to na Ręczny tak jak domyślnie to jest. Obie te usługi powinny mieć te same ustawienia.

 

Proces: vssvc.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: VSS

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif WebClient (Klient sieci Web)

 

Pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików w bazach internetowych. Przykładowymi aplikacjami wspierającymi te możliwości są Microsoft FrontPage oraz inne programy ze stajni Microsoftu wykorzystujące .NET Framework. Jeśli nie korzystasz z takich funkcji, możesz tę usługę wyłączyć jako niekonieczną. Jeśli jednak produkty Microsoftu takie jak Office, MSN Explorer, Media Player, NetMeeting czy Messenger itd. zaczną fiksować przy próbie użycia pewnych funkcji spróbuj przywrócić działanie tej usługi by sprawdzić czy to faktycznie ona jest za to odpowiedzialna. Jednakże ze względów bezpieczeństwa zaleca się tę usługę wyłączyć.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: WebClient

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: NT AUTHORITY\LocalService

 

Od czego zależny: WebDav Client Redirector

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Windows Audio

 

Kontroluje urządzenia audio. Wymagany by w ogóle coś słyszeć! Komp z kartą dźwiękową musi mieć ustawione to na Automatyczny. Komp bez karty :lol: może mieć to wyłączone.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: AudioSrv

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Plug and Play

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Windows Image Acquisition (WIA)

 

Zapewnia obsługę skanerów, aparatów i kamer cyfrowych. Jeśli posiadasz takie urządzenia i nie pracują one poprawnie usługę należy ustawić na Auto. Jeśli nie posiadasz żadnego z tu wymienionych definitywnie wyłączasz.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: stisvc

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Windows Installer (Instalator Windows)

 

Umożliwia instalację / deinstalację / reperację / modyfikację programów, których instalator bazuje na plikach *.MSI. Instalator taki rozpoznajemy najszybciej nie tylko po rozszerzeniu ale i takim oknie instalacyjnym:

 

msi2.png

 

Do typowych "MSI" należy Microsoft Office ale też dużo gier wykorzystuje takie pliki. Owszem, usługę wyłączyć można ale raczej dopiero wtedy gdy zainstalujesz sobie wszystkie aplikacje, które planujesz, i nie masz w zamiarze modyfikować ich komponentów. Jeśli po wyłączeniu tej usługi aplikacje nie będą się chciały poprawnie zainstalować lub dostaniesz błędy wyszczególniające "RPC Service" przywróć start usługi. Ustawienie na Ręczny jest dobrym ustawieniem.

 

Proces: msiexec.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: MSIServer

Domyślnie XP Home: Ręczny

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 80

 

services_small.gif Windows Management Instrumentation (WMI) (Instrumentacja zarządzania Windows) KRYTYCZNA!

 

Monitoruje i zarządza działaniem systemu operacyjnego. Odpowiada za widzialność zakładki Dependencies (Zależności) w konfiguracji usług. Jeśli usługa nie pracuje poprawnie otrzymamy taki oto komunikat przy próbie podglądnięcia Zależności:

 

wmi.gif

 

Teoretycznie ustawienie na Ręczny można wykonać ale tylko jeśli wyłączy się w pierwszej kolejności usługę od której zależy czyli Dziennik zdarzeń, .... czego i tak się nigdy robi. Całkowite wyłączenie usługi jest drastyczne, zaczną się dziać różne dziwne rzeczy, większość aplikacji Windowsa przestanie działać! Z tego wynika jedno: ta usługa musi być uruchamiana w trybie Automatyczny by system prawidłowo pracował.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: Winmgmt

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Remote Procedure Call, Event Log

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Windows Management Instrumentation (WMI) Driver Extensions (Rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows)

 

Zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników. Nie jest aż tak ważna jak wspomniany powyżej Windows Management Instrumentation. Zostawienie na Ręcznym to dobry pomysł.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: Wmi

Domyślnie XP Home: Brak

Domyślnie XP Pro: Ręczny

Bezpiecznie: Ręczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

services_small.gif Windows Time (Usługa Czas systemu Windows)

 

Automatycznie ustawia zegar. Aktualizacja daty/czasu obywa się na bazie kontaktu z serwerem Microsoftu (time.windows.com). Ci którzy maja paranoję i nie ufają Billowi zawsze mogą sobie podmienić ten domyślny serwer swoim własnym zlokalizowanym bliżej PL :P .... lub .... hehehe .... na serwer rządowy time.nist.gov. Hehehe! Po pomyślnej synchronizacji czasu usługa ta przez następne 7 dni nie robi nic poza pożeraniem zasobów systemowych. Tu już sami decydujecie. Ci co lecą na internecie 24h/7dni niech ustawią sobie to na Automatyczny. Ci z Dial-upem mogą dać na Ręczny. Ci bez internetu w ogóle to wyłączają.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: W32Time

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe (z zezwoleniem na współdziałanie z pulpitem)

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: Nic

 

Porty: TCP 123

 

services_small.gif Wireless Zero Configuration (Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej)

 

Umożliwia auto-konfigurację i połączenie niektórych bezprzewodowych urządzeń sieciowych takich jak karty 802.11 czy pewne typy modemów radiowych. Może być potrzebna dla łączenie się specjalnego softu typu "hot sync" właściwego dla PDA, laptopów i innych typów przenośnych kompów. I dla tych obiektów usługa ta musi być na Auto. Nie ma jednak związku z innymi bezprzewodowymi urządzeniami typu klawiatury, myszki czy pady i można ją w takim przypadku wyłączyć. Ponadto działanie tej usługi może obrazować się odnotowywanym przez firewalle nadmiernym łączeniem ndisuio.sys (zwane "Big Brotherem Microsoftu" :D ) = wyłączenie tej usługi zlikwiduje ten ruch.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: WZCSVC

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatyczny

Bezpiecznie: Wyłączony

 

services_small.gif WMI Performance Adapter (Karta wydajności WMI)

 

Proces: wmiapsrv.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: WmiApSrv

 

services_small.gif Workstation (Stacja robocza)

 

Wykorzystywany do połączenia kompa lokalnego do kompów zdalnych.Przykładem jest tu lokalne połączenie sieciowe oraz File and Print sharing. Dodatkowo duża grupa usług jest od niej zależna. Zostaw na Automatyczny w ramach bezpiecznej konfiguracji.

 

Proces: svchost.exe

Nazwa systemowa w rejestrze: lanmanworkstation

Domyślnie XP Home: Automatyczny

Domyślnie XP Pro: Automatycznyl

Bezpiecznie: Automatyczny

 

Logowanie jako: Lokalne konto systemowe

 

Od czego zależny: Nic

Co zależy od niego: alerter, Background Intelligent Transfer Service, Computer Browser, Messenger, Net Logon, Remote Procedure Call Locator

 

 

Odnośnik do komentarza

SZYBKA ŚCIĄGA W TABELACH I GOTOWE PLIKI:

Poniżej zostały zebrane w tabelach podstawowe informacje o danych usługach wraz z proponowanymi schematami konfiguracyjnymi. Towarzyszą temu też gotowe matryce ustawień startowania usług w postaci plików reg, które samoczynnie ustawią wybrane konfigi tabelkowe. Uwaga: one wprowadzają zmiany na skalę globalną czyli wpłyną na wszystkie konta i profile sprzętowe z wyjątkiem jedynej sytuacji kiedy to w profilu sprzętowym ustawienie opcji Wyłączony przebije ustawienia globalne.
 

Windows XP SP2

Zestawienie w tabeli
(zmiany wprowadzone przez SP2 są zaznaczone na czerwono)


services_small.gifDefault (Domyślnie): proponowane przez Billa. Jeśli nie kombinowałeś nic w konfigu usług a coś ci się nie zgadza z tabelką to znaczy że jednak jakieś zmiany się dokonały np. na skutek działalności innych programów (lub twoich nieumyślnych tweaków).

services_small.gifSafe (Bezpiecznie): dla przeciętnego użytkownika domowego. Efekty uboczne małe lub wcale. Mały procent errorów raportowanych w Event Viewer. Nie można jednak zagwarantować że pójdzie to na każdym kompie.

services_small.gifPOWER: Generalnie konfigi typu "POWER" to już zaawansowane tnięcie żyletą na Windowsach "konfigurowanych inaczej":

1 = Dla kompa łączącego się niebezpośrednio z netem np. przez router, współdzielącego File and Print Sharing z dostępem do gierek online. Hasła nie będą zapamiętywane. Niektóre rzeczy mogą nie działać przy tym konfigu.

2 = Do zastosowania na kompie łączącym się z netem np. przez router na statycznym adresie IP. Hasła nie będą zapamiętywane. To ustawienie uniemożliwia współdzielenie File and Printing Sharing oraz możliwość drukowania. Jest to ustawienie ekstremalne głównie do testów. Wiele rzeczy może nie działać przy tym konfigu np. funkcje CDRW. Event Log zwróci errory punktujące brak startu danej usługi. Podkreślam....tylko dla eksperymentatorów.

Początkujący i bezmyślni trzymają się z daleka od "POWER".
 

Windows XP i XP SP1

Zestawienie w tabeli


services_small.gifDefault (Domyślnie): Proponowane przez Billa. Jeśli nie kombinowałeś nic w konfigu usług a coś ci się nie zgadza z tabelką to znaczy że jednak jakieś zmiany się dokonały np. na skutek działalności innych programów. Gotowe pliki:

DefaultHome.reg + DefaultPro.reg

services_small.gifSafe (Bezpiecznie): Dla przeciętnego użytkownika domowego. Efekty uboczne małe lub wcale. Mały procent błędów raportowanych w Dzienniku zdarzeń. Nie można jednak zagwarantować że pójdzie to na każdym kompie. Mała uwaga: zróżnicowałam jeden element z tabeli wprowadzając w pliku Przywracanie systemu na Automatyczny. Jeśli komuś nie pasuje dokonfigurować. Gotowe pliki:

SafeHome.reg + SafePro.reg

services_small.gifInternet Gateway Configuration: Dla kompów korzystających z Internet Connection Sharing\Internet Connection Firewall produkcji Billa. Zamiast tego można równie dobrze użyć konfigu Safe. Jeśli nie korzystasz z tego wcale to olewasz ten fonfig. Porównaj Safe i Gaming by znaleźć złoty środek. Innny typ firewalli itd. może wymagać diametralnie różnej konfiguracji!

services_small.gifGaming: Dla zaawansowanych. Dla kompa łączącego się np. przez router, współdzielącego Udostępnianie drukarek z dostępem do gierek online. Hasła nie będą zapamiętywane. Niektóre rzeczy mogą nie działać przy tym konfigu. W pierwszej kolejności należy jednak wypróbować Internet Gateway. Gotowe pliki:

GamingHome.reg + GamingPro.reg

services_small.gifSuper Tweak: Dla mocno zaawansowanych. Do zastosowania na kompie łączącym się z netem np. przez router na statycznym adresie IP. Hasła nie będą zapamiętywane. To ustawienie uniemożliwia współdzielenie File and Printing Sharing oraz możliwość drukowania. Jest to ustawienie ekstremalne głównie do testów. Wiele rzeczy może nie działać przy tym konfigu np. funkcje CDRW. Event Log zwróci errory punktujące brak startu danej usługi. Podkreślam: tylko dla eksperymentatorów. Gotowe pliki:

SuperTweakHome.reg + SuperTweakPro.reg

Gaming i Super Tweak mogą być niemożliwe na kompach z niektórymi typami modemów z połączeniami typu DSL/cable.W RAZIE PROBLEMÓW MATRYCA DOMYŚLNA CAŁOŚCI:

Ładuje cały konfig usług włącznie z typem startu, opisem, zależnościami i reakcją na awarię. Bardzo dobrze jest to mieć gdyż w razie gdyby twoje kombinacje z usługami powodowały błędy pracy systemu. Wtedy 1 klikiem przywracasz ustawienia fabryczne Windowsa. Ze względu na innojęzyczność nazw wyświetlanych i opisów pliki musiały zostać rozróżnione na EN i PL.

Dla angielskiej wersji językowej:

EN_DefaultHomeAll.reg EN_DefaultProAll.reg

Dla polskiej wersji językowej:

PL_DefaultHomeAll.reg PL_DefaultProAll.reg
.
Odnośnik do komentarza

services.gifTworzenie multi-konfiguracji usług


Teraz coś dla tych którzy wyraźnie się boją "uszkodzić" i chcą dokonać tych straszliwych czynów w jak najbezpieczniejszy sposób. Mianowicie można stworzyć wiele Hardware Profiles (Profili sprzętowych) by przetestować różne zestawy konfiguracji usług. Typ startowania usługi dobierasz nie w zakładce General / Ogólne tylko Log on / Logowanie! Na czym polega różnica?

Dostosowanie usługi bezpośrednio (zakładka Ogólne) jest globalne i wpływa na wszystkie konta użytkowników i na wszystkie profile sprzętowe
Dostosowanie usługi w profilu sprzętowym (zakładka Logowanie) wpływa na wszystkie konta użytkowników ale tylko na 1 profil sprzętowyZalecane jest tworzenie profili sprzętowych na czystej instalacji Windowsa lub na domyślnej konfiguracji usług a nie już optymalizowanej! A więc jeśli już coś kombinowałeś w typach startu to użyj matrycy rejestru by przywrócić ustawienia domyślne dla wszystkich usług hurtem. Również w razie jakiś problemów zawsze można się nią posłużyć. Ponadto zanim przystąpisz do akcji upewnij się że jeśli masz klawiaturkę USB to na pewno ona będzie współpracować z nowymi profilami sprzętowymi. Po prostu utwórz 1, zrestartuj kompa i sprawdź czy możesz z niej nawigować po menu z opcjami.

Control Panel (Panel sterowania) >>> System >>> Hardware (Sprzęt)

profile1.png

Klimamy na Hardware Profiles (Profile sprzętu). W nowym oknie które się pojawi znajdziesz tylko swój bieżący domyślny profil (Profil1 - Profile1).

profile2.png

By utworzyć nowy musisz go skopiować. Kliknij więc na niego i wciśnij Copy. Pojawi się nowe okno w którym określasz stosowną nazwę. Użyj Default (Domyślny).

profile3.png

W oknie pojawi się pod Profile 1 nowy profil Default. Akcję kopiowania profilu powtarzasz tyle razy ile profili chcesz utworzyć nadając im stosowne nazwy z tabelki: Default, Safe, Internet Gateway, Gaming i Super Tweak. Nazwy możesz dobrać jakie chcesz to tylko przykład w poście do łatwiejszej nawigacji..
Dopiero po tych akcjach w oknie będzie widoczne coś więcej niż Profil 1. Czyli powinno to wyglądać następująco:

profile4.png

Klikasz OK i zamykasz okno. Teraz przechodzisz ponownie do konsoli usług services.msc, by każdą z nich skonfigurować odpowiednio do danego profilu. Klikasz podwójnie w nazwę każdej usługi przywołując jej okno właściwości. Przypominam: typ startowania usługi dobierasz nie w zakładce Ogólne tylko Logowanie gdyż typ startowania ustawiony standardową drogą w Ogólne spowoduje, że usługa zostanie wyłączona/włączona dla każdego profilu sprzętowego i każdego konta!

profile5.png

Posługując się moim przewodnikiem dla każdej usługi dobierz dla każdego z profilu osobno stosowną opcję. NIE edytuj profilów: Profile 1 i Default A więc we właściwościach danej usługi podswietlasz profil na który chcesz nałożyć zmiany. Jeśli usługa ma być Automatic lub Manual to w profilu ustawiasz na Enable (Włącz), jak usługa ma być Disabled to dajesz Disabled (Wyłącz). Brak tu osobnej opcji Manual - Jeśli usługa ma taki typ startowania ustawiony globalnie to taką pozostanie dopóki w Profilu sprzętowym lub globalnie nie zmienisz jej na Disabled....... Jeśli chcesz zmienić typ startowania z Disabled albo Manual na Automatic to dokonaj jego na ustawieniu globalnym i dopiero potem dostosuj ustawienie w Profilu sprzętowym.

Są 2 usługi których nie możesz wyłączyć tą metodą! Mianowicie: Event Log / Dziennik zdarzeń i Plug and Play. Natomiast o dziwo RPC możesz ale nie rób tego bo twój system przestanie się uruchamiać. Czasem na niektórych profilach usługa System Restore / Przywracanie systemu niezależnie od tego czy jest włączona czy nie usuwa poprzednie punkty przywracania lub przestaje je tworzyć dla tego konkretnego profilu.
Po skonfigurowaniu każdej usługi dla każdego profilu z osobna restartujesz komputer. Pojawi ci się taki oto skrin, w którym za pomocą strzałek z klawiatury dobierasz profil sprzętowy:

profile6.gif

I sobie testujesz każdy profil z osobna. Nie zapomnij podglądnąć w konsoli usług w sekcji Started, które usługi się uruchamiają w danym profilu. 
Odnośnik do komentarza
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...