Skocz do zawartości

Porządkowanie menu kontekstowych / rozszerzeń powłoki


Rekomendowane odpowiedzi

Deaktywacja i/lub usuwanie rozszerzeń:

Dodawanie nowych pozycji *:

* Aplikacje, które dodają określone rozszerzenia kontekstowe lub umożliwiają budowę menu, być może zostaną opisane w osobnym wątku. Chwilowo umieszczone tutaj.

 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
Mmm free

Archiwalna postać strony domowej
Zastępcza strona pobierania

Platforma: Windows XP
Licencja: freeware

Martwa strona domowa. Ostatnia wersja z 2005.

 


Mmm free - Program zarządzający menu kontekstowymi obiektów systemowych takich jak dyski, foldery, pliki, tło Pulpitu, Menu Start. Jego rola polega na kompaktowaniu wyglądu menu na zasadzie ukrywania zbędnych wpisów. Po instalacji programu obsługiwane przez Mmm menu kontekstowe są oznaczane przez kolorowy pionowy pas sygnalizujący możliwość obróbki. Brak kolorowego znacznika w menu jest tożsamy z niemożnością poddania tego konkretnego menu edycji. Kliknięcie w lewym górnym rogu "kółeczka" uruchamia właściwy panel zarządzania, w którym wybrane elementy należy przeciągnąć na sekcje: Hidden items (ukrycie wejścia) lub Rarely used (przeniesienie do podmenu). Oryginalne wejścia można wyeksportować w formacie REG. Zamknięcie programu owocuje zdjęciem modyfikacji.
Edycja darmowa jest ograniczona względem komercyjnego brata Plus i pozbawiona: możliwości edycji menu innych aplikacji (np. Internet Explorer), tworzenia menu własnych, usuwania brandowania menu, wsparcia dla znaków wieloznacznych, mniej zasobożernego trybu zasobnikowego. Aplikacja nierozwijana od roku 2005 i przeznaczona tylko i wyłącznie dla Windows XP. Nie radzę próbować na nowszych platformach, skutkiem mogą być konflikty, wywracanie się powłoki i zgłoszenia błędów typu "Program przestał działać...".

mmm1.gifmmm3.gifmmm2.gif

mmm4.gif

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
MenuMaid

Archiwalna postać strony domowej
Zastępcza strona pobierania

Platforma: Windows XP, Vista, Windows 7
Licencja: freeware

Martwa strona domowa. Ostatnia wersja z 2012.

 


MenuMaid - Prosty menedżer wejść kontekstowych Windows Explorer oraz Internet Explorer, umożliwiający wyłączenie zbędnych wpisów. Interfejs jest podzielony na te dwie grupy tematyczne, zaś w obrębie powłoki shell występuje drobny podpodział opisowy sygnalizujący przynależność wejścia (do grupy wszystkich obiektów / folderów / dysków). Program nie adresuje wbudowanych komend systemowych. Bierze pod uwagę tylko wejścia menu kontekstowych dodane przez aplikacje zewnętrzne i to w zawężonym zakresie obiektowym. Jeśli dane wejście nie jest tu widoczne, należy skorzystać z innego programu dedykującego większą ilość punktów w rejestrze (np. Fast Explorer / ShellExView). Narzędzie ma także słaby wydźwięk informacyjny, nazwy wejść są przekładane wg wyciągu z rejestru i nie ma możliwości pobrania większej ilości informacji. Za to jest małe, a jego obsługa jest sprowadzono do prostego (od)ptaszkowania danego wejścia.

menumaid.png

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
Fast Explorer

Archiwalna postać strony domowej
Zastępcza strona pobierania (instalator)
Zastępcza strona pobierania (portable)

Platforma: Windows XP/Vista 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

Martwa strona domowa. Ostatnia wersja z 2008.

 


Fast Explorer - Rozbudowany menedżer menu kontekstowych, łączący funkcje sprzątające z konstrukcyjnymi. Są adresowane menu kontekstowe dowolnych typów plików, z uwzględnieniem predefiniowanych obiektów powłoki (wszystkie obiekty / pliki / foldery / tła Pulpitu i folderu / dyski / sieciowe zasoby / napędy z Audio czy DVD) czy kategorii ogólnych typów plików (zw. PerceivedType). Program ma natywne wsparcie dla platform 64-bit. Występuje w postaci instalacyjnej oraz portable. Niestety strona domowa jest martwa. Wszystkie wersje można skołować z serwerów Softpedia (podane w odnośnikach zastępczych).


Deaktywacja oraz czyszczenie menu:

fastexplorer1.png fastexplorer2.png fastexplorer3.png

Jest to jedyna aplikacja wśród omawianych, która umożliwia nie tylko wyłączenie ale także i bezpośrednie trwałe usuwanie obiektów, i to w szerokim zakresie tematycznym. Takiej obróbce można poddać zarówno predefiniowane wbudowane w system komendy (oznaczone znakiem *), jak i wtórne obiekty dodane przez aplikacje zewnętrzne. Sprzątanie jest rozplanowane na kilka modułów. Statics Items Cleanup - sprzątanie tzw. statycznych menu kontekstowych, wejścia są wyłączane lub usuwane w sposób permanentny z rejestru. Shell Extensions Cleanup - sprzątanie rozszerzeń powłoki (tu ograniczonych do zagadnienia menu kontekstowych), w trybie deaktywacji lub permanentnej likwidacji z rejestru. Registry Bugs! - skaner problemów z rozszerzeniami plików, umożliwiający także automatyczną reperację martwych zapisów.


Budowanie dostosowanego menu:

fastexplorer4.png

Korespondująca funkcjonalność to generowanie własnego menu narzędziowego, grupującego zestaw aplikacji (EXE / CMD / BAT). Są możliwe dwa typy menu: Static Items (menu statyczne łatwo tworzone na bazie zapisu w rejestrze = menu stałe i pozostaje po usunięciu programu) oraz Submenu Items (menu dynamiczne posiłkujące się ładowaniem biblioteki DLL = menu wymaga obecności Fast Explorer, a przed jego usunięciem należy je zlikwidować, by nie pozostawić martwych odnośników). Specyfika tego drugiego typu menu powoduje, że dostępny jest dlań najbogatszy arsenał tweaków. W zakres manipulacji wchodzi: konstruowanie układu kaskadowego, dzielenie przez separatory, aranżacja kolejności elementów w trybie dowolnym lub alfabetycznie, przyznawanie własnej ikony, dostosowanie kolorów i czcionki.
Przy dodawaniu aplikacji do któregoś typu menu jest ona domyślnie przyznawana do obszaru "All files" (czyli menu kontekstowego wszystkich plików). W prawym panelu z rozwijalnej listy można zmienić tę lokalizację menu na korzyść innych predefiniowanych obiektów systemowych lub konkretnego typu rozszerzenia.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
  • 3 tygodnie później...
Context Menu Editor

Strona domowa
Strona na Deviant Art

Platforma: Windows Vista / Windows 7
Licencja: freeware

 


Context Menu Editor - Mała produkcja kierowana na konstruowanie własnych wejść w menu kontekstowym Pulpitu oraz folderu. Uwzględnia dodawanie komend, skrótów aplikacji, odnośników do plików czy adresów URL. Wejście może zostać wprowadzone w tryb rozszerzony (uwidaczniane przy menu z klawiszem). Funkcje usuwające owszem są, ale dotyczą tylko obiektów dodanych przy udziale tego tweakera. Program ma więc inny charakter niż omawiane tu typy, nie uwzględnia bowiem wpisów już obecnych oraz pochodnych innych aplikacji. Context Menu Editor jest przeznaczony tylko dla platform Vista i Windows 7, które mają inną technikę takich menu kontekstowych niż poprzednicy. Twory edycyjne tego typu stają się modne, pojawiły się i inne propozycje realizujące to samo zadanie: FContext Tweaker (bardzo podobny do opisywanego) czy 7CMenuEditoR (poważna wada to brak bezpośredniej opcji usuwania dodanych = należy ręcznie grzebać w rejestrze).
 

context_menu_editor_v1_1_by_binarybuddy.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
  • 3 lata później...
ShellMenuNew pl.gif

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 7
Licencja: freeware

 


ShellMenuNew - Narzędzie umożliwiające operacje na menu kontekstowym "Nowy". Po uruchomieniu wyświetla zestawienia wszystkich wykrytych w rejestrze pozycji. Wybrane mogą zostać zdeaktywowane bezpośrednio, natomiast ich ręczna edycja czy całkowite usunięcie tylko pośrednio przez opcję "Open In RegEdit" otwierającą już zwykły edytor rejestru. W związku z naturą menu po w(y)łączeniu danego wpisu natychmiastowe otworzenie menu kontekstowego nie pokaże zmian, dopiero powtórne jego wywołanie będzie mieć efekty. Dodatkowa uwaga dla systemu Windows XP: by zmiany były widoczne, musi być zaznaczona opcja "Automatic Desktop Refresh", w przeciwnym wypadku modyfikacja ujawni się tylko po restartowaniu systemu. Ten aspekt nie dotyczy Windows Vista i nowszych, które nie wymagają tej opcji. Zestaw obiektów menu można zapisać do raportu formatu HTML.
Program jest mini i nie wymaga instalacji. Występuje także jako składowa pakietu NirLauncher. Ze strony autora można pobrać spolszczenie aplikacji.

shellmenunew.png

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
  • 5 lat później...
ShellExView pl.gif

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 


ShellExView - Program umożliwiający zestawienie rozszerzeń powłoki i przeprowadzenie akcji wyłączenia zbędnych lub ofensywnych zapisów. Są brane pod uwagę nie tylko klasyczne menu kontekstowe plików, również inne zdefiniowane rozszerzenia (np. wirtualne foldery / kolumny Windows Explorer / miniatury / ikony / obiekty Internet Explorer / schowek systemowy) oraz wszystkie inne których program nie potrafi przydzielić do znanych sobie typów. Są listowane zarówno natywne rozszerzenia systemu, jak i rozszerzenia wtórnie dodane przez aplikacje. Dodatkowe są zakolorowane przez program na różowo. Może także pojawić się oznaczenie na czerwono, w ten sposób program sygnalizuje bardzo podejrzane obiekty, które mają albo nietypowe rozszerzenie (inne niż DLL / OCX / CPL), albo nietypowy atrybut (ukryty), i mogą to być wynikową infekcji. Wszystkie obiekty są detalicznie opisane (typ / wersja / odnośnik do pliku / wejście w rejestrze / producent / ...).

 

Jest to podstawowa aplikacja stosowana przeze mnie w diagnostyce na forum. Przy podejrzeniu, że w grę wchodzi konflikt rozszerzeń, zalecam wykonanie szybkiego sprawdzianu opierającego się na: posortowaniu rozszerzeń wg producenta, zbiorczym wyłączeniu wszystkich nienatywnych, zatwierdzonym restartem. Listę rozszerzeń można rzucić do raportu w formacie HTML. Opcjonalnie także zgłosić do bazy autorskiej ShellFix. Co istotne, aplikacja ma natywną odmianę 64-bit. Na platformach x64 domyślnie ShellExView listuje rozszerzenia natywnych 64-bitowych aplikacji, nawet jeżeli zostanie uruchomiony 32-bitowy wariant narzędzia. By uzyskać listę rozszerzeń 32-bit, należy uruchomić ShellExView z parametrem /wow64.
Program jest bezinstalacyjny. Występuje także jako zintegrowany składnik zbiorczego NirLauncher. Jest i spolszczenie.

shellexview.png

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
ShellMenuView pl.gif

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware
 

 


ShellMenuView - Menedżer menu kontekstowych typu statycznego, ujawnianych dla obiektów Windows Explorer typu folder, plik czy określony jego typ. Przy udziale ShellMenuView jest możliwe przeglądnięcie wszystkich zapisów tego rodzaju i ich statusu, przeprowadzenie akcji wyłączenia zbędnych / niechcianych, oraz bezpośrednie otwieranie edytora rejestru do już ręcznych zaawansowanych manipulacji. Dodatkową funkcją jest sterowanie tzw. trybem rozszerzonym (Remove / Set Extended Mode), czyli stanem w którym dana pozycja menu kontekstowego jest widoczna tylko gdy menu jest wywołane równocześnie z wciśniętym klawiszem SHIFT. Spis rozszerzeń kontekstowych można zapisać do raportu HTML. Opcją informacyjną jest weryfikacja wybranego rozszerzenia na autorskiej stronie File Extensions Informations, podającej tipy czym otworzyć dany typ pliku. Aplikacja nie wymaga instalacji i ma natywną edycję 64-bit. Występuje także jako składnik zbiorczego NirLauncher. Na stronie programu jest do pobrania spolszczenie.

shellmenuview.png

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...