Skocz do zawartości

Menedżery elementów startowych (zaawansowane)


Rekomendowane odpowiedzi

run_256.png
Menedżery elementów startowych
 
 
Menedżery z funkcją usuwania lub deaktywacji:

Skanery bez funkcji usuwających | Tylko wytwarzanie raportu:

.
Stare programy usunięte z listy:
 

 

 

Ez-Pc-Fix - Ostatnia wersja z 2005, kompatybilność kończy się na XP.
Faber Toys - Ostatnia wersja z 2004, kompatybilność kończy się na XP.
HijackThis - Po przejęciu przez Trend Micro porzucony i przeniesiony na Sourceforge. Ostatnia dostępna wersja "beta" pochodzi z 2013. Aplikacja niezgodna z systemami 64-bit (pokazuje fałszywe "braki").
NoVirusThanks Hijack Hunter - Brak aktualizacji od roku 2011.
OSAM (Online Solutions Autorun Manager) - Martwy projekt. Nieczynne linki pobierania na stronie domowej. Brak aktualizacji od roku 2009. Kompatybilność kończy się na Windows 7 32-bit.
PC Tools Startup Explorer - Ostatnia wersja z 2007, kompatybilna tylko z XP. PC Tools zostało przejęte przez Symantec i wszystkie produkty tej linii zostały wycofane.
Rising PC Doctor - Martwa strona domowa. Nieaktualizowany od kilku lat.

RunAlyzer - Wersja z 2008 niezgodna z Windows 7 i nowszymi. Zastąpiona przez moduł Startup Tools zintegrowany w Spybot linii 2.x.

TaskSTRun - Nierozwijany od 2017, zastąpiony przez Adlice Diag.
System Repair Engineer - Martwa strona domowa. Ostatnia wersja z 2011, kompatybilność do Windows 7.
What's Running - Martwa strona domowa. Ostatnia wersja z 2010, kompatybilność do Windows 7.

 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
RunScanner
 
Archiwalna postać strony domowej
Zastępcza strona pobierania
 
Platforma: Windows XP, Vista, Windows 7 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

 

Program nierozwijany od 2012, martwa strona domowa.


 
RunScanner - Rozbudowany analizer i menedżer lokalizacji startowych, z różnymi ukierunkowaniami na weryfikację pod kątem obiektów malware. Program przy starcie proponuje dwa tryby pracy:
 
runscanner.png
 
Beginner mode - Tryb początkujących bez możliwości modyfikacji, czyli tylko wytwarzanie raportu do analizy dla kogoś bardziej obeznanego w temacie. System całkowicie automatyczny. Są generowane dwa rodzaje raportów właściwych (prosty tekstowy plik *.log i plik binarny formatu natywnego *.run). Taki plik *.run może zostać otworzony przez kogoś innego, kto w pliku oznaczy wpisy do usunięcia i odeśle modyfikację, a użytkownik plik ten załaduje i uruchomi "Fix".
 
Expert mode - Tryb ekspercki udostępniający ręczne manipulacje. Karta Malware hunting zawiera: zawężony klasyfikator, który typuje wpisy przez siebie nieocenione, ogólny "fikser" wpisów zaznaczonych do usunięcia, listę załadowanych modułów. Karta Extra stuff to zestaw: lista wszystkich branych pod uwagę lokalizacji startowych, zabijanie procesów (także w technice z usuwaniem na restarcie), lista zainstalowanego oprogramowania w trybie tylko do odczytu, menedżer pliku HOSTS oraz historia operacji i kopie zapasowe usuniętych wpisów. Program uwzględnia ponad 200 miejsc m.in. procesy, usługi programowe i sterownikowe, katalogi LSP / NameSpace, rozszerzenia powłoki Windows Explorer, komponenty Internet Explorer. Przeglądanie wspomaga system gotowych filtrów (pliki sygnowane, pliki bez sygnatury, brak pliku) i proste szukanie wg własnego klucza. Lokalizacje można bezpośrednio sprawdzić otwierając miejsce w rejestrze, bądź też w Windows Explorer. Uzupełnieniem jest zewnętrzny system weryfikacji wpisów / plików w oparciu o predefiniowane serwisy: wyszukiwanie w Google, Systemlookup.com, RunScanner.net, FileAdvisor (MD5), VirusTotal (bezpośredni upload plików do analizy). W trybie Expert jest możliwe otwieranie plików *.run i przygotowanie dla kogoś "usuwacza".
 
runscanner1.png runscanner2.png runscanner3.png
 
Program jest 32-bitowy, ale ma kompatybilność z Windows w wersjach 64-bit. Występuje w formie pojedynczego exe gotowego do uruchomienia.

Od tego samego autora za darmo można pobrać edycję freeware programu inwentaryzacyjnego sprzętu i oprogramowania komputerów: Lansweeper.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 2 miesiące temu...
Emsisoft HiJackFree pl.gif

Archiwalna postać strony domowej
Zastępcza strona pobierania

Platforma: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware do użytku niekomercyjnego

 

hijackfree1.png hijackfree2.png

 

 

Program nierozwijany od 2012 i usunięty przez firmę.

 


Emsisoft HiJackFree - Narzędzie analizy składników systemowych, produkcji Emsisoft specjalizowanego w narzędziach anty-malware. Adresuje: Procesy, Porty, Autostart, Usługi i Inne komponenty. Moduł Procesy pozwala przeglądać pracujące procesy tłowe, z wyliczeniem detali i załadowanych modułów, oraz kontrolować je (akcje zabijania, kasacji powiązanego pliku oraz zmiana sesyjna priorytetu). Sekcja Porty to alternatywny interfejs na netstat -ano, czyli wykaz sieciowej działalności procesów. Sekcja Usługi łączy na wspólnej liście zarówno typowe usługi programowe, jak i usługi sterownikowe. Względem nich są dostępne działania na stanie oraz sterowanie Typem startowym. Sekcja Autostart potrafi wylistować: zawartość folderów Autostart, podstawowe punkty startowe rejestru (klucze typu Run* z wszystkich kont systemowych), te bardziej zagrzebane, określone pliki startowe oraz wyciąg Zaplanowanych zadań. Wpisy tej sekcji mogą podlegać edycji, usuwaniu lub dodawaniu. Program dysponuje pewnym rodzajem "zabezpieczenia" przed wykonaniem samobójczej edycji: wejścia traktowane jako krytyczne i mające jednoznaczną formułę domyślną mają zablokowaną możliwość usunięcia. W kategorii Inne program zbiera: protokoły LSP z funkcją ich deinstalacji, menedżer pliku HOSTS oraz wybrane rozszerzenia Windows Explorer i Internet Explorer (takie jak BHO i paski narzędziowe).
Przeglądanie wspomaga system filtrów: zaufane pliki Microsoftu, wszystkie zaufane pliki, wszystkie podpisane cyfrowo pliki. Dodatkowo jest proste wyszukiwanie w obrębie listy. Wyniki są zapisywane wg kilku modeli: lista procesów / autostartu w TXT, formatowanie w stylu HijackThis oraz raport XML. Można także wydrukować. Całość uzupełnia analiza online, która prawdopodobnie nie działa.

 

Program ma natywne wsparcie dla platform 64-bit. Out-of-box jest zintegrowany polski pakiet językowy.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 3 lata później...
SystemExplorer pl.gif
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware do użytku domowego i komercyjnego
 
systemexplorer1.gif systemexplorer2.gif


 

Program nie wygląda na rozwijany. To wersja z 2015 bez oficjalnej zgodności z Windows 10.

 


SystemExplorer - Analizer składników systemowych celujący w typ rozszerzonego menedżera zadań, z funkcją podmiany tego systemowego. Sekcja System kataloguje informacje: monitory wydajności wizualizowane w grafach, otwarte zadania, procesy, moduły, okna (z wyłączeniem ukrytych), otwarte pliki, aktywne połączenia sieciowe, usługi programowe i sterowniki, typowe lokalizacje autostartu. Względem procesów jako takich są wykonalne klasyczne zadania zakańczania (w tym drzewa), przypis priotytetu sesyjnie lub na stałe, koligacja oraz restart. Dla usług jest dostępna zmiana stanu i typu uruchomienia, dla pozostałych obiektów startowych deaktywacja lub kasacja. Sekcja Internet Explorer jest dedykowana zarządzaniu dodatkami tej przeglądarki (BHO / ActiveX / paski narzędziowe). W części Explorer są listowane komponenty reatywne do powłoki (rozszerzenia / kolumny / dostawcy i filtry protokołów). Mamy i deinstalator oprogramowania. W dodatkowej grupie informacyjnej, trybu tylko do odczytu, są zlokalizowane dane na temat: zmiennych środowiskowych, ustawień regionalnych, polis systemowych, folderów shella, kodeków audio-video, kolorów interfejsu, czcionek systemowych, plików DLL, zarejestrowanych typów plików.

 

Na wyświetlane listy można nałożyć filtry ukrywające systemowe / wszystkie zapisy Microsoftu, usługi na liście procesów, bądź też posłużyć się banalną wyszukiwarką. Jest tu zintegrowany model wyszukiwania informacji online (Google | ProcessLibrary.com | SystemExplorer.com) i sprawdzanie plików (VirusTotal | VirusScan Jotti). Formy zapisu materiału przewidują proste rzucenie listy do formatów *.TXT i *.CSV; także wygenerowanie raportu w odrębnym oknie, skąd można go kopiować, zapisać jako typ *.RTF oraz porównać dwa raporty tego typu między sobą. Są tu wbudowane swoiste narzędzia pomocnicze: historia (monitor trybu rzeczywistego), migawki (tworzenie do celów porównawczych zrzutów stanu systemu z uwzględnieniem plików / rejestru / obu), eksplorator WMI, szybkie skróty do wbudowanych w system narzędzi. Ikona zasobnika obrazuje w sposób ruchomy wykorzystanie zasobów oraz prezentuje tooltip ze szczegółami konsumpcyjnymi. Program jest zbudowany na zasadzie wtyczkowej i komponenty informacyjne podlegają sterowaniu, można skrócić funkcjonalność do pożądanej przez siebie formy.

 

Aplikacja natury 32-bit i może działać na platformach 64-bit w sposób częściowy, a określona funkcjonalność jest niedostępna (np. podmiana menedżera systemowego, monitorowanie plików). Są pokazywane natywne procesy 64-bitowe i niektóre informacje, ale wyciągi z rejestru niekompletne (np. przy listowaniu katalogów systemowych jako ten "właściwy" jest widziany emulacyjny SysWOW64), przeglądarka WMI jest pusta. Istnieją dwa główne wydania: instalacyjne oraz portable. Ma wbudowane spolszczenie.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 2 lata później...
Startup Tools (Narzędzia startowe) w Spybot pl.gif
 
Wersja instalacyjna
Wersja portable

Platforma: Windows 7 do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

startuptools.png

 

 

Moduł "Startup Tools" zintegrowany w Spybot linii 2.x zastępuje RunAlyzer nieaktualizowany od 2008, zabugowany i niepolecany. Dla XP i Vista ostatnią zgodną wersją jest Spybot 2.4 (z 2014). Wyższe wersje tylko dla Windows 7 i nowszych. Wersja portable najlepszym wyborem, by skorzystać z tej funkcjonalności i ominąć niepotrzebne rejestracje w systemie. Spybota jako programu zabezpieczającego nie polecam.


 
Analizer i menedżer punktów startowych z rodziny Spybot Search & Destroy. Manipulacji można poddać: Process List (pracujące w tle procesy), Autorun (podstawowe lokalizacje Autostartu), Advanced Startup (bardzo zagrzebane w systemie), Scheduled Tasks (Zaplanowane zadania), Explorer Plugins ("zawtyczkowania" powłoki i Internet Explorer), System Services (uruchamiane usługi i sterowniki), Winsock LSPs (dostawcy Winsock), Browser Pages (strony startowe Internet Explorer), Hosts (zawartość tego pliku), Installed Software (eksport kluczy Uninstall sumujących zestaw zamontowanych w systemie programów).
 
Przeglądanie uzupełnia system filtrów z opcją ukrycia wszystkich prawidłowych i wyszukiwania z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. Dany obiekt można zweryfikować przez bezpośrednie otworzenie docelowej lokalizacji w systemie oraz uruchomienie zewnętrznego wyszukiwania w oparciu o serwisy Google i Bing. Posiada moduł automatycznej klasyfikacji poprawności / szkodliwości wpisów w oparciu o własną wbudowany bazę danych, które to informacje mogą być aktualizowane online. Jest tu stosowany prosty kod kolorystyczny oznajmiający typ wpisu: zielone (wpisy poprawne) vs. czerwony (wpisy szkodliwe). Sumaryczny raport ma dwa rodzaje zapisu, kompatybilne z formatowaniem innych aplikacji: Spybot Search & Destroy lub HijackThis. Aktualny stan systemu lub wybrane wejścia można zapisać do kopii zapasowej *.REG.
Program montuje "cały rejestr", a nie tylko ustawienia bieżące, tzn. są ładowane klucze należne do innych kont systemowych a nie tylko aktualnie zalogowanego użytkownika, a także wszystkie klucze konfiguracji ControlSet00X, a więc i te nieaktywne. Program ma zgodność ze środowiskami zewnętrznymi Windows, tzn. jest zdolny automatycznie wykryć alternatywną instalację Windows zlokalizowaną na innym dysku / partycji, zamontować rejestr takiego nieaktywnego systemu i poddać analizie.

 

Program 32-bitowy, ale z możliwością wyciągania informacji 64-bit. Wbudowany język polski, który można ustawić z poziomu ustawień.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 5 miesięcy temu...
FreeFixer
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows XP do Windows 10 i edycje serwerowe 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

freefixer1.png  freefixer2.png


 

FreeFixer jest przeznaczony do skanu określonych lokalizacji podatnych na manipulację malware. Konstrukcja programu limituje zakres możliwych operacji, w rozumieniu że poprawny element nie może zostać przetworzony bądź wyłączony. Bazą jest wbudowana lista filtrowania oparta na weryfikacji podpisów cyfrowych redukująca wyniki i ułatwiająca klasyfikację elementów. Ważne krytyczne pliki systemowe są ukryte. Ponadto lista filtrowania obejmuje pliki od zaufanych dostawców oprogramowania. W skanie zostaną sklasyfikowane jako "zaufane pliki", wyróżnione na zielonym tle i bez możliwości usuwania. Pliki te nie pojawią się w zapisanym raporcie. Dostawcy nieznani w bazie FreeFixer zostaną przedstawienie na białym lub szarym tle, co nie jest równoznaczne ze szkodliwością wpisów, po prostu program nie ma danych na ten temat.

 

Obiekty kwalifikujące się do podjęcia akcji posiadają pole wyboru. Po wybraniu danego elementu i zatwierdzeniu akcji program zaadaptuje odpowiednią akcję, np. dla procesów będzie to wstrzymanie procesu i usunięcie powiązanego pliku. W przypadku zablokowanych plików zostaną one zaplanowane do usunięcia podczas restartu systemu przed pojawieniem się ekranu logowania. Rozszerzenia Google Chrome są tylko wykrywane, program nie obsługuje ich usuwania (porównaj z programem Adlice Diag). Dokładne szczegóły na temat wyasygnowanych operacji w podanym powyżej linku. Wyniki skanu można zapisać do pliku *.TXT.

 

W arsenale są też dodatkowe narzędzia: File Nuker (ręczne wskazanie pliku do usunięcia podczas restartu), odnośnik do uruchomienia skanu SFC Windows. Podczas instalacji programu pada pytanie czy dodać zaplanowane zadanie w Harmonogramie Windows do okresowych skanów. W opcjach programu można też włączyć pokazywanie sum kontrolnych MD5 i SHA256 w skanie. Wersja darmowa jest pozbawiona kwarantanny umożliwiającej odzyskanie omyłkowo skasowanego pliku.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 4 miesiące temu...
Autoruns
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows Vista do Windows 10 oraz edycje serwerowe 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware
 
autoruns.png


 
Autoruns - Narzędzie analityczne filaru Microsoftu Windows Sysinternals. W skład branych pod uwagę elementów startowych wchodzą: Logon (standardowe lokalizacje Autostartu i punkty ładowania), Explorer (m.in. rozszerzenia powłoki, menu kontekstowe i kolumny Windows Explorer, protokoły), Internet Explorer (rozszerzenia, paski narzędziowe, BHO), Scheduled Tasks (Zaplanowane zadania), Services (usługi programowe oznaczone jako startujące), Drivers (usługi sterownikowe trybu kernel za wyjątkiem zdeaktywowanych), Codecs (zarejestrowane kodeki i filtry video), Sidebar Gadgets (gadżety systemów Windows 7 i Vista), Image Hijacks (debuger / autostart linii poleceń / komendy otwierania plików np. EXE), Winsock Providers (struktura katalogu Winsock), Office (lista Addinów), WMI i klika innych "egzotycznych" kluczy rejestru.
 
Przeglądanie i definiowanie wpisów niedomyślnych ułatwia filtrowanie rozplanowane na opcje ukrywania miejsc pustych pozbawionych zapisów, ukrywania zapisów relatywnych do Microsoftu i Windows, wspomagane także przez mechanizm weryfikacji podpisów cyfrowych plików. Prócz tego jest załączona zgrzebna wyszukiwarka na liście. W sposób podstawowy obiekt może zostać sprawdzony poprzez bezpośrednie otworzenie lokalizacji rejestru / Windows Explorer, bądź też uruchomienie wyszukiwarki online. Uzupełnieniem jest koniunkcja z menedżerem Process Explorer tego samego autorstwa. Wybrane obiekty mogą zostać wyłączone (w sposób odwracalny) poprzez proste odznaczenie (są migrowane do kopii zapasowej o formule AutorunsDisabled), jak również permanentnie usunięte. Na systemach Vista i nowszych prowadzenie określonych modyfikacji wymaga wyegzekwowania na uprawnieniach administracyjnych i aplikacja jest wyposażona w opcję reinicjacji w takim trybie. Do dyspozycji są dwa formaty zapisu raportu: czysto tekstowy *.TXT oraz natywny *.ARN otwierany tylko via Autoruns. Dwa raporty typu ARN mogą zostać między sobą porównane w celu wykrycia zaistniałych zmian (wpisy nowe noszą marker zielony, nie są uwzględniane jednak zapisy usunięte).
 
Autoruns jest przystosowany do pracy w środowisku wielu użytkowników komputera, udostępniając zestawienie wszystkich kont i możliwość przełączenia skanera na analizę konta innego niż bieżący zalogowany użytkownik. Figuruje tu także funkcja Analyze Offline System, która umożliwia przeprowadzenie skanu na niezaładowanym aktualnie Windows (należy wskazać katalog takiego systemu i folder konta wybranego użytkownika).
 
Aplikacja występuje w formie pojedynczego pliku gotowego do uruchomienia. W paczce natywne wersje 32-bit i 64-bit oraz alternatywna wersja pracująca w konsoli.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 1 miesiąc temu...
ESET SysInspector pl.gif
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows XP do Windows 10 i edycje serwerowe 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware
 
esetsysinspector.png


 
ESET SysInspector - Narzędzie do analizy komponentów systemu, integrowane również w produktach ESET Smart Security i NOD32. W skład rozpoznawanych obiektów wchodzą: Running processes (aktywne procesy systemu), Network Connections (otwarte porty TCP i UDP oraz serwery DNS), Important Registry Entries (różne czułe lokalizacje rejestru), Services i Drivers (usługi i sterowniki), Critical Files (zawartość plików HOSTS, win.ini i system.ini), System Scheduler Tasks (zaplanowane zadania), File details (szczegóły plików). System information podaje zaś takie dane jak: zainstalowane programy / aktualizacje, zmienne środowiskowe, aktualne uprawnienia użytkownika, sumaryczne właściwości dysków, rekordy z dzienników zdarzeń Aplikacja i System. Lista ma wbudowaną weryfikację podpisów cyfrowych plików.

 

Sysinspector wykorzystuje technikę Anti-Stealth umożliwiającą wykrywanie ukrytych obiektów (np. rootkitów) w procesach, usługach, rejestrze i MBR. Aplikacja ma wbudowany system oceny komponentów w skali 1-9, kolory sugerują poziom bezpieczeństwa, a przez suwak widok może zostać przefiltrowany do pokazywania tylko obiektów określonej skali zagrożenia. Menu kontekstowe oferuje opcje otworzenia lokalizacji docelowej w rejestrze lub na dysku oraz wyszukiwanie na Google. Wyniki skanowania można przerzucić do logów, albo w formacie XML, albo w wariancie skompresowanym do archiwum ZIP (pod przesyłanie do analizy). Jest również funkcja porównywania między sobą dwóch raportów. Program w zakresie dla przeciętnego użytkownika ogranicza się do podania informacji i ich zapisu do logów. Usuwanie jest możliwe, ale wymaga to podania specjalnie spreparowanego skryptu:

 

Instrukcja tworzenia skryptu:
 
sysinspectorscript.png
 
W widoku drzewa po lewej należy zaznaczyć obszar od pierwszej do ostatniej pozycji z wciśniętym klawiszem CTRL, a następnie z prawokliku wybrać opcję menu kontekstowego Export Selected Sections To Service Script. Wynikowo zostanie wygenerowany log TXT. Przygotowanie właściwego skryptu usuwającego polega na otworzeniu do edycji bezpośredniej owego pliku log i zmiana atrybutu ze znaku minus - na znak plus + dla tych elementów, które mają zostać zaplanowane do usuwania. Po wykonaniu edycji należy skrypt załadować przez opcję File > Run Service Script > wskazanie ścieżki do zedytowanego pliku log > zatwierdzenie uruchomienia.

 

Do pobrania są odrębne edycje 32-bit i 64-bit w różnych językach (polski w składzie). Program nie wymaga instalacji.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
Adlice Diag Free
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware do użytku niekomercyjnego

adlicediag1.png  adlicediag2.png adlicediag3.png

 

 

Adlice Diag - Hybrydowe oprogramowanie diagnostyczne z wbudowanym silnikiem anty-malware, zastępujące nierozwijany już TaskSTRun. Występuje podział na następujące sekcje:

 • System oferuje monitoring czasu rzeczywistego podstawowych zasobów systemowych, procesów i usług/sterowników z możliwością sterowania obiektami. W tym kontekście jest to uboga wersja "Process Explorer" połączona z rozszerzonym "msconfig".
 • Scan to klasyczny wykaz wykrytych elementów startowych pogrupowanych wg typów, z możliwością usuwania zaznaczonych wpisów. W zakres skanowanych obszarów wchodzą: procesy, moduły, usługi/sterowniki, zaplanowane zadania, rejestr (masa rozmaitych lokalizacji oznaczana systemem etykiet znanych z HijackThis), WMI, zawartość pliku Hosts, pliki i foldery w kilku standardowych lokalizacjach, przeglądarki. Są wykrywane rozszerzenia i ustawienia Firefox oraz Google Chrome. Programy Adlice jako jedne z nielicznych obsługują poprawne usuwanie elementów Google Chrome, w normalnych okolicznościach chronione przez przeglądarkę (Secure Preferences). Menu kontekstowe elementów umożliwia wyszukiwanie na Google lub VirusTotal.

Elementy są klasyfikowane w systemie kolorystycznym. Narzędzie posługuje się silnikiem RogueKiller z modułem anty-rootkit, dzięki czemu jest możliwe usuwanie silnych i zablokowanych elementów malware. W opcjach jest możliwość deaktywacji sterownika anty-rootkit. Domyślnie wyłączoną funkcją ze względu na jej testowy charakter jest MalPE, czyli agresywny moduł heurystyczny przeznaczony do detekcji plików wykonywalnych nieznanych malware.

 

Dostępne kompilacje 32-bit i 64-bit w wersji instalacyjnej oraz portable. Wersja darmowa jest pozbawiona: konfiguracji wyjątków, narzędzi dodatkowych (aktualnie przeglądarka pliku Hosts z opcją resetu pliku do postaci domyślnej), zarządzania większą ilością maszyn, zdalnej kontroli, ustawień portable, wsparcia, automatycznych aktualizacji, możliwości rebrandingu programu. Powiązane opcje są zszarzone lub posiadają baner informujący o niedostępności.

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 2 tygodnie później...
TaskSchedulerView pl.gif
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows Vista do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

taskschedulerview.pngTaskSchedulerView - Narzędzie marki Nirsoft będące przyjazną alternatywą dla systemowej przystawki taskschd.msc do zarządzania Harmonogramem zadań systemów Vista i nowszych. Program jest ograniczony do wyświetlenia listy uruchomionych zadań i manipulacji ich statusem. Lista zadań podlega filtrowaniu, można ukryć zadania uruchamiane z folderów Microsoftu oraz wyłączone. Dla każdego zadania są wyświetlane m.in. następujące informacje: nazwa zadania, opis, status, oznaczenie czy zadanie jest ukryte, folder zadania, docelowy plik wykonywalny EXE lub uchwyt COM, detale uruchamiania. Zadania w wygodny sposób można hurtem w(y)łączać, nie jest jednak obsługiwane ich permanentne usuwanie.
TaskSchedulerView jest dostępny w dwóch edycjach, 32-bit i 64-bit. Opcjonalnie do pobrania także spolszczenie.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...