Skocz do zawartości

Alternatywne edytory rejestru


Rekomendowane odpowiedzi

regedit_256.png
Alternatywy i uzupełnienia dla systemowego regedit


Narzędzia rejestru załadowanego systemu

 • O&O RegEditor
 • RegAlyzer
 • Registry Commander
 • Registry Finder
 • RegmagiK Registry Editor (wersja 32-bit)
 • RegScanner
 • ----> RegCool
 • ----> RegMerge

Powiązane wątki:

Narzędzia rejestru niezaładowanego systemu

.
Stare programy usunięte z listy i inne ostrzeżenia:
 

 


Registrar Registry Manager Home Edition - Program jest aktywnie rozwijany, ale poważnym zastrzeżeniem jest licencja. Edycja darmowa to w istocie nagware i crippleware, próbujące namolnie skłonić do zakupu pełnej wersji. Przy każdym starcie pojawia się nagscreen. Funkcje komercyjne nie są wyraźnie oznaczone w edycji darmowej i przy używaniu programu niespodziewanie tu i ówdzie pojawiają się kolejne denerwujące nagscreeny i uciążliwości. Co więcej, programu nie da się w ogóle skonfigurować, wszystkie opcje są zablokowane.
 
Advanced Regedit - Projekt z roku 2011, nierozwijany.
NtRegEdit - Native Registry Editor - Eksperymentalny projekt nieaktualizowany od 2006.
Reg - Archaiczny projekt z roku 2007. Kompatybilność kończy się na XP.
Registry Explorer - Bardzo stary program kończący kompatybilność na XP. Obecnie marta strona domowa.
Registry Search - Archaiczny program z 2005. Porzucony.
Simple Registry Editor - Stara produkcja z 2008.
Small Registry Editor - Wersja z 2011.
UberRegEdit - Kompatybilność kończy się na XP.
Vilma Software Registry Explorer
 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
RegAlyzer pl.gif

Strona domowa
Pobieranie wersji instalacyjnej
Pobieranie wersji portable

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware
 
regalyzer.pngRegAlyzer - Narzędzie ze stajni Spybot Search & Destroy służące do przeglądania i edytowania rejestru. Podobne do regedit Windows, ale uzupełnione o wiele przydatnych elementów. Podstawowym rozszerzeniem możliwości jest pasek adresów, rozbudowane funkcje szukania, lepszy menedżer zakładek i wygodniejsze przeglądanie uprawnień. Umożliwia otworzenie plików *.REG do odczytu bez ich importowania, oraz tradycyjny import/eksport takowych. Potrafi edytować rzeczywiste pliki rejestru, wykonywać zalogowanie dodatkowych użytkowników w celu przeglądnięcia partii rejestru z ustawieniami relatywnymi do konta, oraz łączenie zdalne.
Na chwilę obecną edytor jest pozbawiony: pełnego wsparcia Unicode, zmiany ustawień zabezpieczeń, edycji danych binarnych, edycji rejestru zdalnego, wyświetlania oraz importu egzotycznych typów wartości (REG_LINK, REG_RESOURCE_DESCRIPTOR, etc.).
 
Program jest 32-bitowy, ale na systemach 64-bit obsługuje dostęp do 64-bitowej części rejestru, a klucze są oznaczane etykietami graficznymi 32 | 64 na ikonach oznajmiającymi z której strefy rejestru pochodzi dany klucz. Niestety nie jest rozwijany, to wersja z 2009 roku, która oficjalnie kończy kompatybilność na systemie Vista. Niemniej program da się uruchomić na nowszych Windows. Jest wbudowane spolszczenie, choć niekompletne (niektóre opcje są wyświetlane po angielsku).

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 4 lata później...
Registry Commander
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

registrycommander.png

 

 

Registry Commander - Alternatywny edytor rejestru inspirowany programem Total Commander (stąd konotacje nazewnicze). Oferuje większość funkcji orginalnego regedit oraz dodatkowe własne rozwiązania. Podstawową cechą odróżniającą ten program od regedit jest inne podejście prezentacyjne i nawigacyjne. Brak lewego bocznego panelu z drzewem kluczy, klucze i wartości są prezentowane wspólnie w obrębie tego samego okna na podobieństwo normalnych folderów. Nawigacja do głównych gałęzi ma też powiązane skróty klawiaturowe. Ponadto znajdziemy tu dodatkowe ulepszenia nieobecne w regedit:

 • Statystyki kluczy: ilość podkluczy i wartości, długość, rozmiar, data ostatniego zapisu.
 • Kolumna informacyjna wyświetlająca rozmiar danych wartości w bajtach.
 • Detekcja 12 typów wartości (m.in. REG_LINK) identyfikowanych kolorem. Odsyłam do materiału referencyjnego Registry Data Types.
 • Zmiana typu danych wartości (np. wartości ciągu na wartość binarną) bez zmiany zawartości danych wartości.
 • Podgląd danych wartości w innym formacie bez modyfikacji danych wartości. Np. wartość ciągu może być oglądnięta jako wartość binarna i vice versa.
 • Kopiowanie i przenoszenie kluczy / wartości w inne miejsce.
 • Rozszerzona wyszukiwarka wyposażona w definiowanie zakresu lokalizacji oraz dodatkowe warunki (wyszukiwanie wg typu wartości oraz rozmiaru).
 • Funkcja "Jump to key" pozwalająca na szybkie otworzenie konkretnego klucza rejestru.
 • Protokół reg:// umożliwiający tworzenie linków do wybranych kluczy, działających na tej samej zasadzie co adresy http://.
 • Historia (otwierana przez klik na ścieżkę aktualnie otworzonego klucza) umożliwiająca szybką nawigację między bieżącym kluczem a poprzednio otworzonym.
 • Rozwinięty system zakładek kluczy i wartości, z możliwością zapisywania komentarzy. Zakładki można importować i eksportować.

Wadą jest jednak brak takich funkcji jak dostęp do konfiguracji uprawnień czy ładowanie gałęzi rejestru offline. W konfiguracji można zmienić detale graficzne typu kolor okna.

Program jest 32-bitowy, ale potrafi na systemie 64-bit odczytać 64-bitową część rejestru i ma opcję sterującą tą możliwością. Na systemie 64-bit opcja odczytu rejestru x64 jest domyślnie włączona. Nie wymaga instalacji.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 11 miesięcy temu...
O&O RegEditor
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows Vista do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

ooregeditor.png


 
O&O RegEditor - Przyjazny alternatywny edytor rejestru w miłej dla oka oprawie graficznej. Aplikacja potrafi prawie to samo co regedit systemowe, ale posiada kilka ulepszeń usprawniających pracę z rejestrem Windows. Mocną stroną jest nowoczesny interfejs skonstruowany w taki sposób, by zredukować ilość dodatkowych okien dialogowych charakterystycznych dla systemowego regedit. Z udogodnień niedostępnych w regedit należy wyliczyć: pasek narzędziowy i pasek adresów, ulepszoną wygodną wyszukiwarkę prezentującą wyniki w postaci listy z poziomu której można podjąć bezpośrednią edycję wartości lub przeskoczyć do wybranego klucza, uproszczony i przyjemniejszy system edycji, kopiowanie / wycinanie / wklejanie całych kluczy / podkluczy / wartości, import i eksport oraz wydruk ulubionych, listę najczęściej odwiedzanych lokalizacji, import i eksport formatu XML. W opcjach jest też możliwość skojarzenia plików REG, by były zawsze otwierane w O&O RegEditor. Wcześniejsze edycje miały specjalne graficzne oznaczenia dla linków symbolicznych (takich jak CurrentControlSet), niestety w najnowszej wersji zostały usunięte. Natomiast wadą edytora jest brak możliwości montowania gałęzi rejestru offline.

Program jest typem portable. W paczce są dwie wersje edytora, odpowiednio dla platform 32-bit (OORegEdt32.exe) i 64-bit (OORegEdt.exe).

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 2 tygodnie później...
RegScanner pl.gif

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freewareRegScanner - Małe narzędzie cenionej marki NirSoft, będące bardzo dobrym uzupełnieniem dla tradycyjnego regedit. RegScanner umożliwia wyszukanie określonych kluczy/wartości na podstawie zdefiniowanych warunków i szybkie otworzenie wybranej ścieżki w regedit poprzez dwuklik na liście wyników. Wyszukiwane wartości mogą być także bezpośrednio wyeksportowane do pliku REG w formacie regedit. Przewaga funkcji wyszukiwania nad standardowym wyszukiwaniem w systemowym regedit:

 • Podczas skanowania status postępu pokazuje aktualnie skanowany klucz, w odróżnieniu od regedit kwitującego sprawę ogólnym komunikatem "Wyszukiwanie w rejestrze".
 • Kompleksowe rezultaty wyszukiwania są prezentowane zbiorczo. Nie ma potrzeby używania klawisza F3, by wyświetlić kolejne rezultaty.
 • Prócz standardowego wyszukiwania ciągu znanego z regedit, jest możliwe wyszukiwanie wartości na podstawie długości danych, typu wartości (REG_SZ, REG_DWORD, itd.) oraz daty modyfikacji klucza.
 • RegScanner potrafi wyszukać ciągi unicode zlokalizowane wewnątrz wartości binarnej.
 • RegScanner umożliwia wyszukiwanie z rozróżnieniem wielkości liter.

Prócz wyszukiwania, dostępne też podstawowe operacje usuwania kluczy/wartości, ale obwarowane określonymi mechanizmami zabezpieczającymi. RegScanner posiada również dwa przełączniki linii komend: /regedit (otwieranie zdefiniowanego klucza w regedit) i /clipregedit (otwieranie klucza skopiowanego do schowka systemowego). W tym kontekście jest to alternatywa dla konsolowego narzędzia RegJump Microsoftu.
 
Program nie wymaga instalacji i nie ma zewnętrznych zależności. Dostępne dwie wersje, 32-bit i 64-bit, oraz spolszczenie.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
RegmagiK Registry Editor (wersja 32-bit)

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

regmagik.png


 
RegmagiK - Alternatywny szybki edytor rejestru udostępniający wygodną nawigację po rejestrze, wyszukiwanie oraz edycję rejestru. RegmagiK rozszerza funkcjonalność znaną z regedit kilkoma udogodnieniami i unikatowymi funkcjami. Z tej puli należy wyliczyć: pasek narzędziowy i pasek adresów z funkcją autouzupełniania, szybkie wyszukiwanie i prezentowanie wyników wyszukiwania w osobnym panelu na spodzie okna, tworzenie skrótów na Pulpicie otwierających klucze rejestru, automatyczne inteligentne rozpoznawanie ścieżek plików i folderów w danych wartości (z kliku można otworzyć konkretną ścieżkę bezpośrednio w Eksploratorze Windows), odnośniki identyfikatorów GUID ("Go to definition..." i specjalne klikalne oznaczenia uruchamiające wyszukiwanie tych instancji), powiązanie nawigacyjne z oryginalnym regedit.exe (wybrany w RegmagiK klucz może zostać automatycznie otworzony w regedit). Dodatkowo, menu kontekstowe posiada różne opcje nieobecne w regedit, np.: kopiowanie / wycinanie / wklejanie kluczy i wartości, przejmowanie klucza na własność, wyszukiwanie na Google. Jest także możliwy zapis wybranego klucza do surowej gałęzi rejestru.

Program ma dość siermiężny i mało nowoczesny interfejs z ikonkami wyglądającymi jak wersje 16-bit, ale w gruncie rzeczy jest to sprawa podrzędna.

 

Darmową edycją jest tylko wersja 32-bit, natywna kompilacja 64-bit niestety płatna. Niemniej wersja 32-bit działa na systemie 64-bit i poprawnie odczytuje 64-bitową część rejestru. Nie wymaga instalacji.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 2 tygodnie później...
Registry Finder

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

registryfinder.png


 
Registry Finder - Początkowo program był tylko ulepszoną wyszukiwarką rejestru, ale przekształcił się w dobry alternatywny edytor rejestru. Posiada podstawowe możliwości przeglądania i edycji znane z systemowego regedit, ale także pewne udogodnienia i ciekawostki niedostępne w regedit. Wśród udogodnień: pasek narzędziowy i pasek adresów, ulepszona wyszukiwarka oraz funkcja zamiany tekstu, historia operacji, dodatkowa kolumna informacyjna pokazująca rozmiar wartości w bajtach. Obsługuje uruchomienie wielokrotnych instancji okna, które po zamknięciu zostaną przywrócone na ostatnio otworzonych w nich ścieżkach. Potrafi zaimportować ulubione z systemowego regedit.

Funkcja wyszukiwania jest szybka i efektywna. W warunkach jest definiowanie zakresu lokalizacji, wyszukiwanie wg daty modyfikacji oraz ukrytych kluczy *. Wyniki wyszukiwania są prezentowane w osobnej karcie w postaci listy, a wyszukiwany tekst jest wyróżniony na czerwono. Z poziomu wyników wyszukiwania można przeskoczyć do danej znalezionej ścieżki lub podjąć bezpośrednią operację modyfikacji czy usuwania. Wyniki wyszukiwania można zapisać do pliku w formacie CSV lub REG.

Wszystkie operacje modyfikacji (usuwanie lub podmiana) są gromadzone w oknie historii. Ostatnia wykonana akcja jest oznaczona źółtą strzałką. Operacje modyfikacji rejestru mogą być odwrócone lub ponownie przywrócone.

* W odróżnieniu od systemowego regedit, potrafi wykryć klucze ukryte techniką null. W wynikach wyszukiwania znaki null są oznaczane znakiem punktora •. W interfejsie jest dostępna tylko wyszukiwarka takich kluczy, ale w paczce zostało dołączone dodatkowe konsolowe narzędzie NReg, które umożliwia także ich usuwanie oraz tworzenie w celach "testowych". Dodatkowa mała fajna rzecz graficzna: klucze do których nie ma dostępu ze względu na uprawnienia są oznaczone małą czerwoną ikonką.

 

Program jest dostępny w wersji instalacyjnej oraz portable, są dwie wersje odpowiednio dla systemów 32-bit i 64-bit. Aktywnie rozwijany i nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie więcej ciekawych funkcji.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 3 tygodnie później...
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...