Skocz do zawartości

Szybkie otwieranie ścieżek rejestru


Rekomendowane odpowiedzi

regedit_256.png
Programy do szybkiego otwierania kluczy rejestru
 
 
Systemowe narzędzie regedit na XP do Windows 10 Wersja 1607 jest pozbawione opcji umożliwiającej bezpośrednie przejście do konkretnej ścieżki dostępu, jest tylko mechanizm Ulubionych. Pasek adresów w regedit został dodany dopiero w Windows 10 Wersja 1703. Poniżej grupa programów pomocniczych umożliwiających szybkie otworzenie danego klucza w regedit, niektóre oferują także alternatywę dla Ulubionych regedit. W zależności od programu, koncepcja otwierania kluczy może być zrealizowana w różny sposób. Ten typ aplikacji może być przydatny przykładowo podczas czytania tutoriali z instrukcjami tweakującymi.

.
Stare programy usunięte z listy i inne ostrzeżenia:
 

 


Programy desktopowe:

 • Eusing Free Registry Jump - Program reklamowany jako "freeware", w istocie nagware - przy każdym uruchomieniu startuje namolny ekran namiawiający do zakupów. Przy okazji, program jest tylko 32-bitowy i nie widzi 64-bitowej części rejestru na systemach 64-bit.
 • Open RegEdit - Stary program.
 • Registry Editor Navigator - Wprawdzie ostatnia aktualizacja pod koniec 2015, ale program zabugowany i trudno stwierdzić na jakiej platformie działa. Nie są określone wymagania systemowe. Na Windows 10 wypluł błędy.

Stare dodatki do przeglądarek:

 • Open in Regedit - Menu kontekstowe dla Internet Explorer, testowane na archaicznych wersjach IE6 i IE7...
 • Jump directly to registry keys in IE - Stare pliki rejestru dodające menu kontekstowe w Internet Explorer.
 • Open In RegEdit - Dodatek dla Firefox nieaktualizowany od 2009, bez zgodności z najnowszymi wersjami FF.
 • Open RegEdit Key - Dodatek dla Firefox nieaktualizowany od 2012, bez zgodności z najnowszymi wersjami FF. Błędy, nie otwiera poprawnie kluczy w regedit.

 

 

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
Registry Jumper

Strona domowa

Platforma: Windows XP 32-bit
Licencja: freeware

 

 

Niestety to projekt nieaktualizowany od roku 2005 i nie uwzględnia dostosowań pod nowoczesne platformy, nie wspominając o edycjach x64 (nie widzi 64-bitowego rejestru).

 


Registry Jumper - Przydatne i efektywne narzędzie, które pozwala otwierać klucze rejestru za pomocą jednego kliknięcia, oraz zapamiętywać ostatnio otwierane lokalizacje. Nazwy gałęzi rejestru mogą być wprowadzone w formacie skróconym (np. HKLM) lub pełnym (np. HKEY_LOCAL_MACHINE). "Zanieczyszczenia" ścieżki dostępu takie jak zbędne spacje, podwójne slesze, klamry etc. są automatycznie wycinane, więc przykładowo taka ścieżka dostępu nie będzie stanowić trudności: ['HKLM\\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run']. Opcja Favorites pozwala zbudować, organizować i wyeksportować do HTML listę ulubionych / najczęściej odwiedzanych lokalizacji. Program wprowadza również obsługę protokołu regjump://, dzięki któremu możemy z lokalizacji rejestru stworzyć odnośniki HTML. Posiada dwa rodzaje obsługi: graficzną i przez konsolę. Mini rozmiar na dysku i minimalne zapotrzebowanie systemowe.
 

regjumper.gif

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 11 miesięcy temu...
RegTechy

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 

 

RegTechy - Mały dodatek dla systemowego regedit oferujący szybką nawigację do określonego klucza za pomocą przycisku, listę ostatnio odwiedzanych kluczy z funkcją bezpośredniego przejścia do wybranego oraz konfigurowalną listę ulubionych lokalizacji. Dostępne też opcje bezpośredniego podglądu klucza we wbudowanej mini przeglądarce oraz eksportu do formatu REG. Lista ulubionych gromadzi ulubione regedit oraz własne i jest już wstępnie skonfigurowana przez producenta. W pasku adresów mogą być wklejane tylko ścieżki używające długich nazw (np. HKEY_CURRENT_USER), krótkie (np. HKCU) nie są interpretowane. Po wklejeniu program automatycznie "odcina" początkowy fragment. Niestety jest czuły na błędy składni i nie skoryguje automatycznie ścieżek zawierających nadwyżkowe elementy.
RegTechy nie wymaga instalacji, ale nie jest w pełni portable (tworzy w rejestrze klucze z własną konfiguracją).

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 1 rok później...
RegOwnershipEx

Strona domowa

Platforma: Windows Vista do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 


RegOwnershipEx - Minimalistyczne narzędzie udostępniające dwie główne funkcje: bezpośrednie otwieranie wybranego klucza w regedit oraz szybkie przejmowanie klucza na własność (z możliwością odwrócenia tej operacji). W polu adresów są akceptowane ścieżki w formacie pełnym (np. HKEY_LOCAL_MACHINE) oraz skróconym (np. HKLM). Prócz wklejania gotowych ścieżek, można też posłużyć się wbudowaną mini przeglądarką z drzewem kluczy. Uzupełnieniem jest mini lista ulubionych lokalizacji, która jest współdzielona z systemowym regedit.
RegOwnershipEx posiada również parametr linii komend odpowiadający za odczyt ścieżki skopiowanej do schowka systemowego. Uruchomienie polecenia regownershipex /j automatycznie odczyta zawartość schowka i otworzy regedit w tej ścieżce.
Program portable. W paczce są dwa foldery, Windows 7 (ta wersja do zastosowania też na Vista) oraz Windows 8 (ta wersja do zastosowania także na Windows 10), w każdym po dwie kompilacje odpowiednio dla systemów 32-bit i 64-bit. Na systemie Vista wymagany .NET Framework 3.5.
 
regownershipex.png

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 8 miesięcy temu...
Registry Key Jumper pl.gif

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: freeware

 


Registry Key Jumper (wcześniej znany jako RegOpenKey) - Aplikacja przeznaczona do szybkiego otwierania kluczy rejestru na kilka sposobów, poprzez kopiowanie ścieżek ze stron internetowych i schowka systemowego oraz na podstawie predefiniowanych list.
Po otworzeniu programu wystarczy na danej stronie internetowej czy w Notatniku zaznaczyć ścieżkę rejestru (nie trzeba jej kopiować) i z klawiatury wywołać kombinację Ctrl+Alt+X, co automatycznie otworzy regedit na tej ścieżce. Jeśli zostanie skopiowana większa partia tekstu zawierająca ścieżkę rejestru, program automatycznie wyeliminuje zbędny tekst.
W Registry Key Jumper jest też lista szybkiego dostępu do najczęściej używanych kluczy (domyślnie zawiera prekonfigurowane przez autora pozycje), która jest wyświetlana w głównym oknie programu oraz w menu ikony obszaru powiadomień. Listę tę można w dowolny sposób zmodyfikować, eksportować i importować w formacie INI, również wyeksportować w postaci pliku HTML. Dodatkowo, jest system tworzenia na Pulpicie skrótów otwierających wybrane z listy klucze.
W konfiguracji jest możliwość zmiany skrótu klawiaturowego oraz ścieżki do edytora regedit (np. można wskazać jeden z alternatywnych edytorów). Opcjonalnie można też dodać program do menu kontekstowego tła Pulpitu oraz Mojego komputera.
 
Program nie wymaga instalacji, ale nie jest w pełni portable, gdy tworzy w rejestrze klucze protokołu regjump:// potrzebne do obsługi listy w formacie HTML. Jeśli ktoś chce wymusić pełny tryb portable (nie będzie można korzystać z list HTML), to przed pierwszym uruchomieniem programu należy w pliku RegJump.ini zmienić AddUrlReg z 1 na 0:

[Main]
AddUrlReg=0

W paczce są dwie wersje, dla systemów 32-bit i 64-bit. Wbudowane spolszczenie. W mojej opinii jest to najlepszy z wszystkich wyliczanych tu programów.
 
registrykeyjumper2.png
 
registrykeyjumper1.png

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 1 rok później...
Chrome Registry Jumper

Strona domowa
 
Platforma: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 32-bit i 64-bit *
Licencja: MIT License (MIT)


 
Chrome Registry Jumper - Rozszerzenie dla Google Chrome dodające do menu kontekstowego przeglądarki funkcję szybkiego otwierania kluczy rejestru podświetlonych na stronach internetowych. Rozszerzenie nie jest samodzielne i posiłkuje się zewnętrznymi składnikami. Z technicznego punktu widzenia jest to opakowany skrypt PowerShell, który wywołuje narzędzie RegJump Microsoftu. Po instalacji rozszerzenia otworzy się strona z instrukcjami. Szczegółowe wytyczne podane poniżej w ramce.
 
* Limitacje związane z oparciem na 32-bitowym RegJump. Problem wyjaśniony w opisie RegJump.

 

 

Konfiguracja rozszerzenia
 
Wymagane składniki:
 
Rozszerzenie z Chrome Web Store
RegJump Microsoftu
Windows Management Framework 3.0 (dla Windows 7)
 
Na Windows 7 należy zainstalować pakiet Windows Management Framework 3.0 zawierający PowerShell 3.0, na nowszych systemach instalacja ta nie jest wymagana. Konfiguracja składników rozszerzenia:
 
1. W pasku adresów eksploratora Windows wklej poniższą ścieżkę i ENTER. Uruchom z tego folderu plik register-host.bat.
 
folder_mini.png %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ihjgnaklogcickonfphakiihgjpkdheh\1.0.1_0\host
 
2. W podfolderze regjump umieść plik regjump.exe pobrany ze strony Microsoftu:
 
folder_mini.png %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ihjgnaklogcickonfphakiihgjpkdheh\1.0.1_0\host\regjump


Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich składników funkcja menu kontekstowego będzie aktywna:

chromeregistryjumper1.png
 
Uruchomienie tej opcji zawsze będzie skutkować pojawianiem się dialogu UAC, a po jego zatwierdzeniu pojawiającym się na chwilę czarnym oknem cmd.
 
chromeregistryjumper2.png

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • 8 miesięcy temu...

 

Jump2Reg | Jump2RegTen
 
Strona domowa
Strona pobierania
 
Platforma: Windows XP do Windows 10 32-bit i 64-bit *
Licencja: freeware
 
Jump2RegTenInstall1.0.3.zip - Wersja dla Windows 7-10

Jump2regsetup4.0.0.zip - Wersja dla starszych systemów

 

 

Jump2Reg - Prosty program przeznaczony do szybkiego otwierania wybranego klucza w regedit Windows, skonstruowany pod gusta i potrzeby autora. Występuje w formie stałego rozmiarem i nieprzesuwalnego paska narzędziowego przyklejonego "zawsze na wierzchu" Pulpitu (nie jest przysłaniany innymi otwartymi oknami). Pasek ten posiada: pole adresów do wklejania ścieżek, menu predefiniowanych przez autora lokalizacji które można rozszerzać o własne lokalizacje, bezpośredni eksport bieżącego klucza do formatu REG, prostą wyszukiwarkę słów kluczowych w rejestrze. W konfiguracji jest też opcja tworzenia punktu Przywracania systemu (przed ewentualnym wprowadzaniem zmian w rejestrze). Nie wszystkim przypadnie do gustu ta forma graficzna i niebieski kolor. Pasek ten może być też denerwujący w niektórych okolicznościach (przysłania paski tytułu innych okien, niekiedy są na nich opcje programów).

 

jump2regten.png

 

Program jest instalowany w katalogu C:\Windows. Dodaje do menu kontekstowego tła Pulpitu i folderów opcję Jump2RegTen with key W rejestrze jest dodawany następujący wpis:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\background\shell\Jump2RegTen with key]
"MUIVerb"="Jump2RegTen with key"
"icon"="C:\\WINDOWS\\Jump2regTen.exe"
"Position"="Top"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\background\shell\Jump2RegTen with key\command]
@="C:\\WINDOWS\\Jump2regTen.exe"

 

Jeśli ktoś chciałby zmienić nazwę wyświetlaną w menu kontekstowym, wystarczy zedytować widoczną powyżej wartość MUIVerb wprowadzając dowolny wybrany przez siebie tekst (np. spolszczony "Otwórz klucz za pomocą Jump2Reg").

 

* Narzędzie jest 32-bitowe, ale ma dostosowanie do pracy na systemie 64-bit.

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...