Skocz do zawartości

Bazowe pakiety do tworzenia nośników Windows i WinPE


Rekomendowane odpowiedzi

win10_big.png
 
Bazowe pakiety do tworzenia nośników Windows i WinPE

Pakiety ADK / WAIK stanowią podstawę instalacyjną dla różnych zewnętrznych projektów deklarujących wytwarzanie lub modyfikację płyt Windows 10 - Vista. Projekty te nie są samodzielne i działają po prostu jak nakładka na wybrane komponenty ADK / WAIK.

 

Baza:

Nakładki graficzne i projekty utylizujące w/w bazowe składniki:

 • Nakładki na ADK / WAIK
 • Nakładki na wimlib

Alternatywy dla Windows System Image Manager z ADK/WAIK

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Pakiety ADK i WAIK

Platforma: patrz poniżej na poszczególne linki pobierania
Licencja: bezpłatna (w ramach licencjonowania Windows)

Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) oraz Windows Automated Installation Kit (Windows AIK / WAIK) to udostępniany przez Microsoft zestaw narzędzi administracyjnych umożliwiających przygotowanie dystrybucji systemu operacyjnego. ADK to edycja dla Windows 8 i nowszych, WAIK zaś jest wersją dla systemów Vista i Windows 7. W pakiecie m.in. znajdują się:

 • Narzędzia do operacji na obrazach instalacyjnych WIM: DISM, ImageX, sterownik obsługi WIM. Najnowsze wersje DISM mają częściową obsługę formatu skompresowanego ESD.
 • Interfejs wspomagania Instalacji Nienadzorowanej Windows System Image Manager umożliwiający generowanie pliku odpowiedzi i katalogów dystrybucyjnych.
 • Wzorcowy obraz środowiska Windows PE i narzędzia pomocnicze
 • Aplikacja do generowania obrazu ISO (Oscdimg).

Windows OEM Preinstallation Kit (OPK) - OEM-odmiana WAIK dla Windows 7 i Vista. Funkcjonalność tego pakietu została zintegrowana w edycjach ADK.
 
W przeważającej części jest to zbiór narzędzi konsolowych, wywoływanych z poziomu wbudowanej w pakiety linii poleceń. Istnieją także nakładki graficzne na niektóre komponenty składowe (patrz dalej).
 
ADK / WAIK występuje w kilku wydaniach różniących się m.in. wersją środowiska WinPE i możliwościami wbudowanego DISM, przystosowanych pod masterowanie konkretnych linii edycyjnych. Podane w nazwie pakietów platformy oznaczają rodzaj obrazu jaki można przygotować. Pakiet jako taki może zostać zainstalowany na innych platformach (wyszczególnione w klamrach), ale obrazy tych systemów można poddać edycji tylko w limitowany sposób, pełna funkcjonalność tylko dla platform stanowiących część nazwy pakietu. Pobieranie:

 

 

win10_medium.png

ADK

Windows ADK for Windows 10, Version 1903
Windows ADK for Windows 10, Version 1809
Windows ADK for Windows 10, Version 1803
Windows ADK for Windows 10, Version 1709
Windows ADK for Windows 10, Version 1703
Windows ADK for Windows 10, Version 1607
Windows ADK for Windows 10, Version 1511
Windows ADK for Windows 10, Version 1507 (RTM)
[Można instalować na: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10]

Windows ADK for Windows 8.1 Update
[Można instalować na: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2]

Windows ADK for Windows 8
[Można instalować na: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012]

 

 


 
 
Skład ADK dla Windows 10 (Wersja 1511)

Deployment Tools:
- Deployment Image Servicing and Management (DISM) w wersji Windows 10 - W tej wersji DISM dodano parametr /Compact zastępujący /WimBoot. Wszystkie operacje typu "Wimboot" są kompatybilne tylko z obrazami Windows 8.1.
- ImageX w wersji Windows 10
- OEM Activation 3.0 Tool
- Windows System Image Manager (SIM)
- OSCDIMG, BCDBoot, DISMAPI, WIMGAPI i inne
Windows Preinstallation Environment (Windows PE) w wersji Windows 10
Windows Imaging and Configuration Designer (Windows ICD)
User State Migration Tool (USMT)

 

 


C:\Program Files\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>dism /?

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10586.0


DISM.exe [dism_options] {Imaging_command} []
DISM.exe {/Image: | /Online} [dism_options]
         {servicing_command} []

DESCRIPTION:

  DISM enumerates, installs, uninstalls, configures, and updates features
  and packages in Windows images. The commands that are available depend
  on the image being serviced and whether the image is offline or running.

GENERIC IMAGING COMMANDS:

  /Split-Image            - Splits an existing .wim or .ffu file into multiple
                            read-only split WIM/FFU files.
  /Apply-Image            - Applies an image.
  /Get-MountedImageInfo   - Displays information about mounted WIM and VHD
                            images.
  /Get-ImageInfo          - Displays information about images in a WIM or VHD
                            file.
  /Commit-Image           - Saves changes to a mounted WIM or VHD image.
  /Unmount-Image          - Unmounts a mounted WIM or VHD image.
  /Mount-Image            - Mounts an image from a WIM or VHD file.
  /Remount-Image          - Recovers an orphaned image mount directory.
  /Cleanup-Mountpoints    - Deletes resources associated with corrupted
                            mounted images.

WIM COMMANDS:

  /Apply-CustomDataImage  - Dehydrates files contained in the custom data image.
  /Capture-CustomImage    - Captures customizations into a delta WIM file on a
                            WIMBoot system. Captured directories include all
                            subfolders and data.
  /Get-WIMBootEntry       - Displays WIMBoot configuration entries for the
                            specified disk volume.
  /Update-WIMBootEntry    - Updates WIMBoot configuration entry for the
                            specified disk volume.
  /List-Image             - Displays a list of the files and folders in a
                            specified image.
  /Delete-Image           - Deletes the specified volume image from a WIM file
                            that has multiple volume images.
  /Export-Image           - Exports a copy of the specified image to another
                            file.
  /Append-Image           - Adds another image to a WIM file.
  /Capture-Image          - Captures an image of a drive into a new WIM file.
                            Captured directories include all subfolders and
                            data.
  /Get-MountedWimInfo     - Displays information about mounted WIM images.
  /Get-WimInfo            - Displays information about images in a WIM file.
  /Commit-Wim             - Saves changes to a mounted WIM image.
  /Unmount-Wim            - Unmounts a mounted WIM image.
  /Mount-Wim              - Mounts an image from a WIM file.
  /Remount-Wim            - Recovers an orphaned WIM mount directory.
  /Cleanup-Wim            - Deletes resources associated with mounted WIM
                            images that are corrupted.

IMAGE SPECIFICATIONS:

  /Online                 - Targets the running operating system.
  /Image                  - Specifies the path to the root directory of an
                            offline Windows image.

DISM OPTIONS:

  /English                - Displays command line output in English.
  /Format                 - Specifies the report output format.
  /WinDir                 - Specifies the path to the Windows directory.
  /SysDriveDir            - Specifies the path to the system-loader file named
                            BootMgr.
  /LogPath                - Specifies the logfile path.
  /LogLevel               - Specifies the output level shown in the log (1-4).
  /NoRestart              - Suppresses automatic reboots and reboot prompts.
  /Quiet                  - Suppresses all output except for error messages.
  /ScratchDir             - Specifies the path to a scratch directory.

For more information about these DISM options and their arguments, specify an
option immediately before /?.

  Examples:
    DISM.exe /Mount-Wim /?
    DISM.exe /ScratchDir /?
    DISM.exe /Image:C:\test\offline /?
    DISM.exe /Online /?C:\Program Files\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>

 

 

 


C:\Program Files\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>imagex /?

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.
Version: 10.0.10011.16384

IMAGEX [Flags] /Operation [Parameter List]

  Operation [ APPEND  | APPLY   | CAPTURE | DELETE  |
              DIR     | EXPORT  | INFO    | SPLIT   |
              MOUNT   | MOUNTRW | REMOUNT | UNMOUNT |
              CLEANUP | COMMIT ]

For help on a specific operation type:
  IMAGEX /Operation /?

Examples:
  IMAGEX /APPEND /?
  IMAGEX /APPLY /?
  IMAGEX /CAPTURE /?
  IMAGEX /DELETE /?
  IMAGEX /DIR /?
  IMAGEX /EXPORT /?
  IMAGEX /INFO /?
  IMAGEX /SPLIT /?
  IMAGEX /MOUNT /?
  IMAGEX /MOUNTRW /?
  IMAGEX /REMOUNT /?
  IMAGEX /COMMIT /?
  IMAGEX /UNMOUNT /?
  IMAGEX /CLEANUP /?

All operations accept the following flags:
  /SCROLL
  /LOGFILE logfile.log

C:\Program Files\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>
 

 


 
 
Skład ADK dla Windows 8.1 Update

 

 

DISM obsługuje serwisowanie obrazów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2. Od tej wersji brak wsparcia dla obrazów Windows Vista i Windows Server 2008.


 
Deployment Tools:
- Deployment Image Servicing and Management (DISM) w wersji 6.3 - W tej wersji DISM dodano parametry obsługi WimBoot.
- ImageX w wersji 6.3
- OEM Activation 3.0 Tool
- Windows System Image Manager (SIM)
- OSCDIMG, BCDBoot, DISMAPI, WIMGAPI i inne
Windows Preinstallation Environment (Windows PE) w wersji 5.1
User State Migration Tool (USMT)
 
 
Nowości w ADK, których nie ma w WAIK

Krótkie podsumowanie pod kątem przeciętnego użytkownika:
- DISM otrzymał przełączniki /Capture-Image oraz /Apply-Image całkowicie zastępując narzędzie ImageX. Narzędzie ImageX jest określane jako "wycofane", niemniej nadal jest kolportowane w pakietach ADK i można z niego korzystać do operacji na obrazach WIM wymiennie z DISM w sferach zazębiających się.
- DISM wraz z aktualizacją ADK dla Windows 8.1 i Windows 10 otrzymał kolejne przełączniki. Odsyłam do podanych powyżej spisów.
- Dodano dla WinPE nowe narzędzie MakeWinPEMedia, które automatyzuje budowę bootowalnego USB lub ISO z WinPE. Dla porównania stary artykuł na forum jakie czynności były wymagane przy korzystaniu z WAIK.
- Dodano narzędzie WinReCfg do konfiguracji WinRE w obrazach, które wcześniej było składową Windows 7 OEM Preinstallation Kit (Windows OPK).
 
 

 

 

win10_medium.png

WAIK

Windows Automated Installation Kit 3.0 for Windows 7 and Windows Server 2008 R2
[Można instalować na: Windows Server 2003 SP2, Vista SP1, Windows Server 2008 i R2, Windows 7.]
[Pierwotnie link serwował wersję 2.0, którą przemianowano na 3.0 wraz z wydaniem Windows 7 SP1, pomimo braku różnic.]
 
Windows Automated Installation Kit Supplement for Windows 7 SP1
[Opcjonalny dodatek do WAIK 3.0 aktualizujący środowisko WinPE.]

Windows Automated Installation Kit 1.1 for Windows Vista SP1 and Windows Server 2008
[Można instalować na: Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 i SP2, Vista i Vista SP1, Windows Server 2008]

Windows Automated Installation Kit 1.0 for Windows Vista
[Można instalować na: Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, Vista]

 

 


 
 
Skład WAIK 3.0 / 2.0 dla Windows 7

 

 

DISM oraz ImageX z WAIK nie działają poprawnie z obrazami Windows 8/8.1, Windows Server 2012 R2 i Windows 10. Dla tych systemów należy używać najnowszej wersji DISM dostępnej w pasującym pakiecie ADK lub ewentualnie ImageX dostarczonego z danym ADK.


 
Deployment Tools:
- Deployment Image Servicing and Management (DISM) w wersji 6.1 - Ta wersja DISM w dużej części zastępuje funkcjonalność ImageX, ale niekompletnie.
- ImageX - Nadal wymagany dla funkcji Capture i Apply na obrazach. Pozostałe funkcje chodzą wymiennie z DISM.
- Windows System Image Manager (SIM)
- OSCDIMG, BCDBoot i inne
Windows Preinstallation Environment (Windows PE) w wersji 3.0 - Opcjonalna instalacja suplementu podmienia na wersję 3.1.
User State Migration Tool (USMT) w wersji 4.0
 
 
sim.png

 

 

 


C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>imagex /?

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.
Version: 6.1.7600.16385

IMAGEX [Flags] /Operation [Parameter List]

__Operation [ APPEND | APPLY | CAPTURE | DELETE |
______________DIR | EXPORT | INFO | SPLIT |
______________MOUNT | MOUNTRW | REMOUNT | UNMOUNT |
______________CLEANUP | COMMIT ]

For help on a specific operation type:
IMAGEX /Operation /?

Examples:
IMAGEX /APPEND /?
IMAGEX /APPLY /?
IMAGEX /CAPTURE /?
IMAGEX /DELETE /?
IMAGEX /DIR /?
IMAGEX /EXPORT /?
IMAGEX /INFO /?
IMAGEX /SPLIT /?
IMAGEX /MOUNT /?
IMAGEX /MOUNTRW /?
IMAGEX /REMOUNT /?
IMAGEX /COMMIT /?
IMAGEX /UNMOUNT /?
IMAGEX /CLEANUP /?

All operations accept the following flags:
/SCROLL
/LOGFILE logfile.log

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>

 

 

 

 

 


C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>dism /?

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385


DISM.exe [dism_options] {WIM_command} []
DISM.exe {/Image: | /Online} [dism_options]
_________{servicing_command} []

DESCRIPTION:

DISM enumerates, installs, uninstalls, configures, and updates features
and packages in Windows images. The commands that are available depend
on the image being serviced and whether the image is offline or running.

WIM COMMANDS:

__/Get-MountedWimInfo_____- Displays information about mounted WIM images.
__/Get-WimInfo____________- Displays information about images in a WIM file.
__/Commit-Wim_____________- Saves changes to a mounted WIM image.
__/Unmount-Wim____________- Unmounts a mounted WIM image.
__/Mount-Wim______________- Mounts an image from a WIM file.
__/Remount-Wim____________- Recovers an orphaned WIM mount directory.
__/Cleanup-Wim____________- Deletes resources associated with mounted WIM
____________________________images that are corrupt.

IMAGE SPECIFICATIONS:

__/Online_________________- Targets the running operating system.
__/Image__________________- Specifies the path to the root directory of an
____________________________offline Windows image.

DISM OPTIONS:

__/English________________- Displays command line output in English.
__/Format_________________- Specifies the report output format.
__/WinDir_________________- Specifies the path to the Windows directory.
__/SysDriveDir____________- Specifies the path to the system-loader file named
____________________________BootMgr.
__/LogPath________________- Specifies the logfile path.
__/LogLevel_______________- Specifies the output level shown in the log (1-4).
__/NoRestart_____________ - Suppresses automatic reboots and reboot prompts.
__/Quiet__________________- Suppresses all output except for error messages.
__/ScratchDir_____________- Specifies the path to a scratch directory.

For more information about these DISM options and their arguments, specify an
option immediately before /?.

__Examples:
____DISM.exe /Mount-Wim /?
____DISM.exe /ScratchDir /?
____DISM.exe /Image:C:\test\offline /?
____DISM.exe /Online /?C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>

 

 

 

 

 


C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>oscdimg /?

OSCDIMG 2.55 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright © Microsoft, 1993-2007. All rights reserved.
Licensed only for producing Microsoft authorized content.


Usage: OSCDIMG [options] sourceroot targetfile

For option information, use -help with one of the following categories
____ISO______Options for the ISO 9660 file system
____Joliet___Options for the Joliet file system
____UDF______Options for the UDF file system
____Boot_____Options for bootable CDs
____Optimize Options for optimization
____Order____Options for ordering the files
____DVD______Options for DVD video and audio
____Mesg_____Options for displaying warnings and messages
____Other____Options that do not fit in any other category

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>oscdimg -help iso

OSCDIMG 2.55 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright © Microsoft, 1993-2007. All rights reserved.
Licensed only for producing Microsoft authorized content.


Usage: OSCDIMG [options] sourceroot targetfile

ISO 9660 options: These options cannot be combined with Joliet or UDF options

________-n__Use to allow long file names (longer than DOS 8.3 names)
________-nt Use to allow long file names, but restrict those names for
____________NT 3.51 compatibility
________-d__Use to allow lowercase file names

The length of the file name plus the length of the file name extension shall
not exceed 30 characters for the ISO 9660 file system. ISO 9660 is the most
widely compatible of the three available file systems produced by CDIMAGE.

NOTE: The (-nt) option cannot be used with the (-d) option

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>

 


 
 
 
Skład WAIK 1.1 dla Vista

 

 

Link podany tylko pro forma. Jest to bardzo stara wersja WAIK, która nie ma zgodności z Vista SP2, nie wspominając już nawet o nowszych systemach. Nie posiada narzędzia DISM. Do operacji jest dostępny ImageX oraz wycofane z użytku w nowszych edycjach PEImg i Pkgmgr (ich funkcjonalność zastąpił DISM).
Limitowane serwisowanie obrazu Vista można przeprowadzić przy udziale WAIK dla Windows 7 lub ADK dla Windows 8 (ale nie w wersji 8.1).


 
 

 

 

 

 
Pakiety ADK / WAIK są ogromne, nie można ich też instalować w różnych wersjach na tym samym systemie. Czasami w niektórych projektach modyfikowania płyt są potrzebne tylko drobne składniki z tych pakietów, lub też jest wymagane kilka wersji tego samego narzędzia. Niektóre źródła idą na skróty i udostępniają wyekstraktowane z pakietów pojedyncze pliki np. narzędzie DISM, w celu obejścia wymogu pobierania tak ogromnych paczek. Redystrybucja plików ADK / WAIK jest nielegalna. Natomiast Get Waik Tools nie zawiera żadnych plików i zdalnie pobiera z serwerów Microsoftu tylko wybrane składniki ADK i WAIK, ograniczone do narzędzi edycji BCDBoot, DISM + ImageX, OSCDIMG (jednak bez środowiska WinPE, które może być wymagane w niektórych sytuacjach).
 
getwaiktools.png

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza

Wimlib
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows XP do Windows 10, UNIX
Licencja: GPL (open source)
 
Wimlib to alternatywny projekt open source dedykowany tworzeniu, ekstrakcji oraz modyfikacji obrazów WIM. Pakiet w wersji dla Windows zawiera bibliotekę wimlib (libwim-15.dll), działające w oparciu o tę bibliotekę narzędzie konsolowe wimlib-imagex inspirowane ImageX i DISM Microsoftu oraz kolekcję skryptów batch będących szybkimi skrótami do korespondujących komend wimlib-imagex. Całość stanowi niezależną alternatywę dla komponentów Microsoftu WIMGAPI, ImageX oraz DISM.
 
Narzędzie wimlib-imagex.exe może pracować z formatami WIM (.wim), podzielonym WIM (.swm) oraz ESD (.esd). Nie są jednak obsługiwane zaszyfrowane wersje ESD. Imituje większość funkcji znanych z ImageX Microsoftu oraz niektóre funkcje znane z DISM i nieobecne w ImageX. Ponadto posiada funkcjonalność dla siebie unikatową, która nie występuje w oryginalnych ImageX i DISM:
- Komendy extract i update umożliwiające szybką pracę na obrazach WIM bez montowania ich.
- Komenda optimize usuwająca z WIM niewykorzystane miejsce oraz opcjonalnie rekompresująca obraz przy wykorzystaniu silniejszego algorytmu kompresji.
 

 


D:\Download\wimlib-1.9.0-windows-i686-bin>wimlib-imagex.exe --help

Usage:

    wimlib-imagex.exe append DIRECTORY WIMFILE [iMAGE_NAME [iMAGE_DESC]]
                    [--boot] [--check] [--nocheck] [--config=FILE]
                    [--threads=NUM_THREADS] [--no-acls] [--strict-acls]
                    [--rpfix] [--norpfix] [--update-of=[WIMFILE:]IMAGE]
                    [--wimboot] [--unix-data] [--dereference] [--snapshot]

    wimlib-imagex.exe apply WIMFILE [iMAGE] DIRECTORY
                    [--check] [--ref=GLOB] [--no-acls] [--strict-acls]
                    [--no-attributes] [--rpfix] [--norpfix]
                    [--include-invalid-names] [--wimboot] [--unix-data]
                    [--compact=FORMAT]

    wimlib-imagex.exe capture DIRECTORY WIMFILE [iMAGE_NAME [iMAGE_DESC]]
                    [--compress=TYPE] [--boot] [--check] [--nocheck]
                    [--config=FILE] [--threads=NUM_THREADS]
                    [--no-acls] [--strict-acls] [--rpfix] [--norpfix]
                    [--update-of=[WIMFILE:]IMAGE] [--delta-from=WIMFILE]
                    [--wimboot] [--unix-data] [--dereference] [--solid]
                    [--snapshot]

    wimlib-imagex.exe delete WIMFILE IMAGE [--check] [--soft]

    wimlib-imagex.exe dir WIMFILE IMAGE [--path=PATH] [--detailed]

    wimlib-imagex.exe export SRC_WIMFILE SRC_IMAGE DEST_WIMFILE
                        [DEST_IMAGE_NAME [DEST_IMAGE_DESC]]
                    [--boot] [--check] [--nocheck] [--compress=TYPE]
                    [--ref=GLOB] [--threads=NUM_THREADS] [--rebuild]
                    [--wimboot] [--solid]

    wimlib-imagex.exe extract WIMFILE IMAGE [(PATH | @LISTFILE)...]
                    [--check] [--ref=GLOB] [--dest-dir=CMD_DIR]
                    [--to-stdout] [--no-acls] [--strict-acls]
                    [--no-attributes] [--include-invalid-names]
                    [--no-globs] [--nullglob] [--preserve-dir-structure]

    wimlib-imagex.exe info WIMFILE [iMAGE [NEW_NAME [NEW_DESC]]]
                    [--boot] [--check] [--nocheck] [--xml]
                    [--extract-xml FILE] [--header] [--blobs]
                    [--image-property NAME=VALUE]

    wimlib-imagex.exe join OUT_WIMFILE SPLIT_WIM_PART... [--check]

    wimlib-imagex.exe optimize WIMFILE
                    [--recompress] [--compress=TYPE] [--threads=NUM_THREADS]
                    [--check] [--nocheck] [--solid]


    wimlib-imagex.exe split WIMFILE SPLIT_WIM_PART_1 PART_SIZE_MB [--check]

    wimlib-imagex.exe update WIMFILE [iMAGE]
                    [--check] [--rebuild] [--threads=NUM_THREADS]
                    [DEFAULT_ADD_OPTIONS] [DEFAULT_DELETE_OPTIONS]
                    [--command=STRING] [--wimboot-config=FILE]
                    [
    wimlib-imagex.exe verify WIMFILE [--ref=GLOB]

    wimlib-imagex.exe --help
    wimlib-imagex.exe --version

IMAGE can be the 1-based index or name of an image in the WIM file.
For some commands IMAGE is optional if the WIM file only contains one image.
For some commands IMAGE may be "all".

Some uncommon options are not listed;
See wimlib-imagex.pdf in the doc directory for more details.

D:\Download\wimlib-1.9.0-windows-i686-bin>
 

 

 

Ograniczenia wimlib-imagex w porównaniu do ImageX i DISM:
- Wersja wimlib-imagex dla Windows, w odróżnieniu od wersji dla UNIX, nie obsługuje wirtualnego montowania obrazów WIM.
- Narzędzie nie potrafi zarządzać pakietami obrazów Windows.

 

Odnośnik do komentarza

Nakładki graficzne i projekty utylizujące w/w bazowe składniki
 
 
Nakładki na składniki ADK / WAIK
 
Oryginalne składniki ADK / WAIK w przeważającej części są narzędziami obsługiwanymi z linii komend. Powstały różne nieoficjalne nakładki graficzne na wybrane komponenty składowe, realizujące wybraną pulę właściwości, oraz projekty wykorzystujące funkcjonalność pakietów ADK / WAIK.

 • Discalot - Nakładka graficzna na Oscdimg.
 • DISM GUI - Nakładka graficzna na DISM, niestety tylko 32-bitowa. Kompatybilna z DISM 6.3.
 • Dism Mount Service - Nakładka graficzna na DISM udostępniająca proste operacje na plikach WIM/ESD z poziomu menu kontekstowego eksploratora. Współpracuje z DISM Windows 10 i starszych systemów (w opcjach można wskazać wersję DISM).
 • Easy DISM (ex DismGui) - Nakładka graficzna na DISM, w wersji 32-bit i 64-bit. Edycja Easy DISM jest kompatybilna z DISM Windows 10 i 8/8.1. Starsza wersja znana pod nazwą DismGui była kompatybilna tylko z DISM 6.2 (Windows 8).
 • GImageX - Nakładka graficzna na ImageX.
 • WIM Mounter - Bardzo uproszczony program do montowania obrazów WIM. Inicjuje pobieranie całego WAIK w wersji Windows 7 oraz ekstrakcję składników i montowanie sterownika obsługi WIM. Rozwiązanie niepolecane na nowszych systemach (próba podmiana nowszych komponentów systemowych starymi).
 • WinReducer ES - Wim Converter - Program do konwersji formatów obrazów Windows. Posługuje się DISM, ImageX i Oscdimg, które pobiera za pomocą Get Waik Tools.
 • Różne projekty do tworzenia modyfikowanych nośników instalacyjnych Windows są linkowane tutaj.
 • Różne projekty do Winbuilder tworzące nośniki z WinPE są linkowane tutaj. Część z tych projektów ma wbudowane Get Waik Tools ułatwiające skompletowanie wymaganych komponentów.

 

 

Nakładki na wimlib
 
Oficjalnie pakiet nie posiada interfejsu graficznego, ale istnieją nieoficjalne nakładki graficzne. Również wiele projektów tworzących dostosowane nośniki Windows lub WinPE integruje tę paczkę.

 • 78RePack - Nakładka graficzna na wimlib umożliwiająca konwersję pomiędzy typami obrazów (WIM, ESD) oraz wypakowanie archiwów.
 • ESD Toolkit (ex ESD decrypter) - Pakiet integrujący wimlib ale zawierający także skrypt dekrypcji obrazów formatu ESD.
 • reWIM - Aplikacja bazująca na wimlib, umożliwiająca proste tworzenie obrazów WIM z istniejącego folderu oraz dodawanie lub usuwanie plików w istniejącym WIM.
 • wimlib-imagex clc - Nakładka graficzna na wimlib-imagex.exe. Kompatybilna z wimlib-imagex.exe 1.12.0. Dyskusja tutaj.
 • Różne projekty do Winbuilder tworzące nośniki z WinPE są linkowane tutaj. Część z tych projektów integruje wimlib.

 

 

Alternatywy dla Windows System Image Manager z ADK / WAIK

 

 

Edytowane przez picasso
Odnośnik do komentarza
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...