Skocz do zawartości

Przydatne systemowe narzędzia konsolowe


CKUreprezent

Rekomendowane odpowiedzi

Wstęp

Zamierzam zamieścić tutaj zbiór poleceń, dostępnych w każdym Windowsie, dzięki którym diagnostyka problemów związanych z sieciami stanie prostsza. Doświadczenie wyniesione z innych portali poświęconych tej tematyce pokazuje, że często użycie tych poleceń rozwiązuje problem lub pozwala nakierować na właściwą drogę. Dlatego polecam zapoznać się z materiałem zgromadzonym tutaj.

 

Jak dostać się do konsoli wiersza poleceń ?

W środowisku Windows XP/2000/2003 do konsoli wiersza poleceń możemy dostać się w następujący sposób :

Start > Uruchom > W polu OTWÓRZ wpisujemy cmd i ENTER

 

W środowisku Windows Vista/7 żeby dostać się do konsoli z uprawnieniami Administratora musimy zrobić następujące czynności :

Nacisnąć na Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń (Prawy przycisk myszki) > Uruchom jako administrator

 

 

PING

 

Podstawowe narzędzie służącego do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala stwierdzić czy istnieje połączenie między hostami( np między komputerem a routerem lub między komputerem a innym komputerem), czy występują straty w przesyle oraz jakie są czasy przekazywania danych.

Ping korzysta z protokołu ICMP, wysyła pakiety ICMP Echo Request i odbiera ICMP Echo Reply.

 

Przykłady użycia polecenia PING:

Przypuśćmy, że nasz router ma adres IP 192.168.0.1. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić czy jest on dostępny w sieci (więc i czy jest możliwa komunikacja z nim) musimy wpisać w konsoli:

 

 

c:\ ping 192.168.0.1
Jako odpowiedź możemy dostać :

 

Badanie 192.168.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:

Odpowiedź z 192.168.0.1: bajtów=32 czas=2ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.0.1: bajtów=32 czas=1ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.0.1: bajtów=32 czas=1ms TTL=64

Statystyka badania ping dla 192.168.0.1:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 0 ms, Maksimum = 2 ms, Czas Średni = 1 ms
W sytuacji gdy nie mamy internetu możemy użyć polecenia ping do sprawdzenia czy tak faktycznie jest czy tylko nasza przeglądarka odmówiła posłuszeństwa.

 

c:\ ping wp.pl
lub

 

c:\ ping 194.204.159.1
Pierwsze polecenie sprawdza czy jest komunikacja z adresem serwera Wirtualnej Polski. Pozytywny wynik mówi nam, że internet mamy jednak coś jest nie tak z programem lub usługą z której chcemy skorzystać.

Jeżeli pierwsze polecenie da nam negatywny wynik a drugie pozytywny to możemy przypuszczać, że brakuje nam poprawnych adresów serwerów DNS. O tym więcej tutaj.

Komunikacja jest tylko po adresach IP a nie po nazwach (wp.pl to 212.77.100.101). Natomiast negatywny wynik drugiego polecenia może sugerować, że faktycznie mamy jakiś poważniejszy problem z internetem.

 

 

 

IPCONFIG

 

Polecenie to służy do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych w systemach Windows. Dodatkowo pozwala odnawiać dzierżawy DHCP, czyścić pamięć DNS oraz pokazuje nam MAC adres karty sieciowej.

 

Przykład użycia polecenia ipconfig:

 

c:\ ipconfig
Jako odpowiedź możemy dostać:

 

Konfiguracja IP systemu Windows

Karta Ethernet LAN:

Sufiks DNS konkretnego połączenia : koszalin-pneta.gawex.pl

Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.104

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Inne opcje tego polecenia :

* ipconfig - pokazuje skróconą informację o interfejsach

* ipconfig /all - pokazuje wszystkie dane interfejsów sieciowych

* ipconfig /renew - odnawia wszystkie dzierżawę adresu z DHCP

* ipconfig /release - zwalnia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP

* ipconfig /? albo ipconfig / - wyświetla komunikat pomocy

* ipconfig /flushdns - czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS

 

 

 

NETSTAT

 

Polecenie to służy do wyświetlania aktywnych połączeń sieciowych TCP a także: portów, na których komputer nasłuchuje, numerów PID aplikacji które te porty używają itp. Jest to naprawdę potężne narzędzie. Dzięki niemu możemy wykryć czy jakaś aplikacja nie łączy się bez naszej wiedzy z internetem.

 

Przykładowe użycie:

 

c:\ netstat -a
Jako odpowiedź możemy dostać taki wynik. Specjalnie wszedłem na wp.pl oraz onet.pl żeby pokazać jak dobrze widoczne są połączenia:

 

Aktywne połączenia

 Protokół Adres lokalny     Obcy adres    Stan
 TCP  vbox:epmap       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:microsoft-ds   vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:1030       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:3050       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:3389       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:1025       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:1035       localhost:1036     USTANOWIONO
 TCP  vbox:1036       localhost:1035     USTANOWIONO
 TCP  vbox:1037       localhost:1038     USTANOWIONO
 TCP  vbox:1038       localhost:1037     USTANOWIONO
 TCP  vbox:32321       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:32323       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:32325       vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:netbios-ssn    vbox:0         NASŁUCHIWANIE
 TCP  vbox:1039       hb-in-f104.1e100.net:http USTANOWIONO
 TCP  vbox:1040       hb-in-f104.1e100.net:http USTANOWIONO
 TCP  vbox:1041       hb-in-f104.1e100.net:http USTANOWIONO
 TCP  vbox:1042       fx-in-f138.1e100.net:http USTANOWIONO
 TCP  vbox:1045       fxfeeds.acelb.sj.mozilla.com:http USTANOWIONO
 TCP  vbox:1048       www.wp.pl:http     USTANOWIONO
 TCP  vbox:1049       s4.m1r2.onet.pl:http  USTANOWIONO
 TCP  vbox:1050       www.wp.pl:http     USTANOWIONO
 TCP  vbox:1051       s4.m1r2.onet.pl:http  USTANOWIONO
 TCP  vbox:1053       m.m11r2.onet.pl:http  USTANOWIONO
 TCP  vbox:1054       m.m11r2.onet.pl:http  USTANOWIONO
 TCP  vbox:1055       dot.wp.pl:http     USTANOWIONO
 TCP  vbox:1056       rek.www.wp.pl:http   USTANOWIONO
 TCP  vbox:1057       rek.www.wp.pl:http   USTANOWIONO
 TCP  vbox:1060       s4.m1r2.onet.pl:http  USTANOWIONO
 TCP  vbox:1061       www.wp.pl:http     USTANOWIONO
Dodatkowe opcje:

 

-a - służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.

 

-b - (Windows XP z SP2) służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.

 

-e - wyświetla statystykę sieci Ethernet, czyli liczbę wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów. Można go łączyć z parametrem -s.

 

-n - służy do wyświetlania aktywnych połączeń protokołu TCP. Adresy i numery portów są wyrażane numerycznie i nie zostaną zmienione na nazwy.

 

-o - służy do wyświetlania aktywnych połączeń protokołu TCP a także dołącza identyfikatory procesów (PID) poszczególnych połączeń, dzięki czemu można sprawdzić informacje o właścicielach portów dla każdego połączenia. Może być łączony z parametrami -a,-n i -p.

 

-p protokół - ukazuje połączenia protokołu. W tym przypadku parametr protokół może przyjmować wartości: udp, tcpv6, tcp lub udpv6. Gdy parametr -p zostanie użyty jednocześnie z parametrem -s, aby wyświetlić statystyki poszczególnych protokołów, parametr ten może przyjąć wartości: tcp, udp, icmp, udpv6, ip, tcpv6, icmpv6 lub ipv6.

 

-s - służy do wyświetlania oddzielnych statystyk dla poszczególnych protokołów.

 

-r - służy do wyświetlania zawartości tabeli trasowania protokołu IP. Parametr jest odpowiednikiem polecenia route print.

Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

NETSH

 

netsh jest nazywany także konsolą sieciową (network shell). Dostępny jest w systemach z rodziny Windows od wersji 2000. Zazwyczaj używa się go do ustawiania adresów sieciowych, resetowania protokołu TCP/IP oraz do resetowania WINSOCKa.

 

Resetowanie Windowsowego firewalla:

 

 

 c:\ netsh firewall reset
Resetowania protokołu TCP/IP:

 

 c:\ netsh int ip reset reset.log
Resetowanie WINSOCK:

 

 c:\ netsh winsock reset
Ustawianie stałego adresu IP:

 

 c:\ netsh interface ip set address "Połączenie lokalne" static 192.168.0.5 255.255.255.0
Po drugim i trzecim poleceniu zawsze lepiej uruchomić ponownie komputer żeby zobaczyć efekt.

 

 

 

ROUTE

 

Program dostępny w Uniksach oraz Windowsach, który wyświetla i umożliwia zmianę tablicy routingu pakietów sieciowych.

Polecenie route wyświetla dostępne opcje. Aby wyświetlić tablicę trasowania, należy wpisać route PRINT.

 

Poprawne zapisy tablic routingu z obecną bramką sieciową:

 

c:\ route PRINT
===========================================================================
Lista interfejsów
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20003 ...08 00 27 ea 43 65 ...... Karta AMD PCNET Family PCI Ethernet - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
===========================================================================
===========================================================================
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci      Maska sieci      Brama      Interfejs      Metryka
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1   192.168.0.104      20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1      1
      192.168.0.0    255.255.255.0    192.168.0.104   192.168.0.104      20
    192.168.0.104  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      20
    192.168.0.255  255.255.255.255    192.168.0.104   192.168.0.104      20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.0.104   192.168.0.104      20
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.104   192.168.0.104      1
Domyślna brama:      192.168.0.1.
===========================================================================
Trasy trwałe:
  Brak
Oraz niepoprawny obraz talib routingu :

 

c:\ route PRINT
===========================================================================
Lista interfejsów
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20003 ...08 00 27 ea 43 65 ...... Karta AMD PCNET Family PCI Ethernet - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
===========================================================================
===========================================================================
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci      Maska sieci      Brama      Interfejs      Metryka
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1      1
      192.168.0.0    255.255.255.0     192.168.0.90    192.168.0.90      20
     192.168.0.90  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      20
    192.168.0.255  255.255.255.255     192.168.0.90    192.168.0.90      20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.0.90    192.168.0.90      20
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.0.90    192.168.0.90      1
===========================================================================
Trasy trwałe:
  Brak
NET USE

 

net use jest konsolowym narzędziem dzięki któremu możemy mapować porty drukarek oraz dyski sieciowe a także sprawdzać ich stan połączenia. Czasami zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie przeglądać otoczenie sieciowego w Windowsie lub wynik jaki tam widzimy nie jest pełny i wtedy polecenie net use staje się nie ocenione. W łatwy sposób pozwala nam podłączyć interesujący nas udział sieciowy lub odłączyć go. Bardzo przydatny staje się w sytuacji gdy chcemy zrobić skrypty automatycznego mapowania udziałów na dużej ilości komputerów.

 

Przykładowe użycie net use:

 

 c:\ net use z: \\komputer-pauliny\dyskC
sprawdzamy stan podłączonych udziałów:

 

 c:\ net use
a teraz odłączamy dysk Z:

 

 c:\ net use z: /delete
Więcej o net use można przeczytać tutaj http://lazowski.wordpress.com/2008/04/09/mapowanie-portow-lpt-przy-pomocy-net-use/

 

 

 

SYSTEMINFO

 

To polecenie ma niewiele wspólnego z sieciami jednak możemy wydobyć z niego parę ciekawych informacji, między innymi wersję systemu, rodzaj zainstalowanego Service Packa, grupę roboczą, nazwę komputera, adres serwera DHCP, adres IP, wersje systemu ( x86 czy x64) a także zainstalowane poprawki.

 

Przykład użycia systeminfo :

 

c:\ systeminfo
Nazwa hosta:                         VBOX
Nazwa systemu operacyjnego:          Microsoft Windows XP Professional
Wersja systemu operacyjnego:         5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 Kompilacja 2600
Producent systemu operacyjnego:      Microsoft Corporation
Konfiguracja systemu operacyjnego:   Samodzielna stacja robocza
Typ kompilacji systemu operacyjnego: Uniprocessor Free
Zarejestrowany właściciel:           VBOX
Zarejestrowana organizacja:          VBOX
Identyfikator produktu:              55034-640-8365391-23618
Data oryginalnej instalacji:         21.07.2009, 13:01:54
Czas pracy systemu:                  0 dni, 0 godzin, 50 minut, 48 sekund
Producent systemu:                   innotek GmbH
Model systemu:                       VirtualBox
Typ systemu:                         X86-based PC
Procesory:                           Zainstalowanych procesorów: 1.
                                     [01]: x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~2275 Mhz
Wersja systemu BIOS:                 VBOX   - 1
Katalog Windows:                     C:\WINDOWS
Katalog systemowy:                   C:\WINDOWS\system32
Urządzenie rozruchowe:               \Device\HarddiskVolume1
Ustawienie regionalne systemu:       pl;Polski
Ustawienie regionalne:               pl;Polski
Strefa czasowa:                      Brak
Całkowity rozmiar pamięci fizycznej: 499 MB
Dostępna pamięć fizyczna:            357 MB
Pamięć wirtualna: rozmiar maks.:     2 048 MB
Pamięć wirtualna: Dostępna:          2 002 MB
Pamięć wirtualna: W użyciu:          46 MB
Lokalizacje plików stron:            C:\pagefile.sys
Domena:                              GRUPA_ROBOCZA
Serwer logowania:                    \\VBOX
Poprawki:                            Zainstalowane poprawki: 177  
*************************************************************
Karty sieciowe:                      Zainstalowane karty NIC: 1.
                                     [01]: Karta AMD PCNET Family PCI Ethernet
                                           Nazwa połączenia: LAN
                                           DHCP włączone:    Tak
                                           Serwer DHCP:     192.168.0.1
                                           Adresy IP
                                           [01]: 192.168.0.104
Odnośnik do odpowiedzi
 • 1 rok później...

TRACERT

 

tracert to odpowiednik pingwinowego traceroute. Śledzi trasę pomiędzy dwoma komputerami.

 

Sposób użycia: tracert [-d] [-h maks_przes] [-j lista_hostów] [-w limit_czasu]
       [-R] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6] nazwa_celu

Opcje:
  -d        Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.
  -h maks_przes   Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.
  -j lista_hostów  Swobodna trasa źródłowa według listy lista_hostów
           (tylko IPv4).
  -w limit_czasu  Limit czasu oczekiwania na odpowiedź w milisekundach.
  -R        Śledź ścieżkę błądzenia (tylko IPv6).
  -S adres_źródłowy Adres źródłowy do użycia (tylko IPv6).
  -4        Wymuś używanie IPv4.
  -6        Wymuś używanie IPv6.

 

Przykład użycia:

 

C:\Users\DawidS28>tracert google.pl

Śledzenie trasy do google.pl [74.125.39.105]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

 1  20 ms  21 ms  108 ms aekg209.neoplus.adsl.tpnet.pl [79.191.6.209]
 2   *    *    *   Upłynął limit czasu żądania.
 3  23 ms  23 ms  23 ms kra-r2.tpnet.pl [80.50.157.17]
 4  27 ms  27 ms  28 ms war-r2.tpnet.pl [194.204.175.125]
 5  48 ms  51 ms  51 ms tengige0-0-0-2.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransi
t.net [193.251.250.141]
 6  48 ms  47 ms  48 ms google-7.GW.opentransit.net [193.251.255.58]
 7  49 ms  48 ms  48 ms 209.85.240.64
 8  48 ms  72 ms  48 ms 72.14.236.68
 9  48 ms  48 ms  48 ms 209.85.254.112
10   *    *    47 ms 209.85.249.162
11  48 ms  52 ms  49 ms fx-in-f105.1e100.net [74.125.39.105]

Śledzenie zakończone.

 

Podobne możliwości (jednak oczywiście nie z naszego komputera!) świadczą różne serwisy, np. http://www.domaintools.com/research/traceroute/

 

 

 

PATHPING

 

Połączenie tracert i ping.

 

Sposób użycia: pathping [-g lista_hostów] [-h maks_przeskoków] [-i adres]
            [-n] [-p okres] [-q liczba_kwerend] [-w limit_czasu]
            [-4] [-6] nazwa_celu

Opcje:
  -g lista_hostów   Wyzwól trasę źródłową wzdłuż hostów z listy.
  -h maks_przeskoków Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.
  -i adres      Użyj określonego adresu źródłowego.
  -n         Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.
  -p okres      Czekaj wskazany okres czasu (w ms) między badaniami.
  -q liczba_kwerend  Liczba kwerend na przeskok.
  -w limit_czasu   Czekaj przez wskazany czas (w ms) na każdą odpowiedź.
  -4         Wymuś używanie IPv4.
  -6         Wymuś używanie IPv6.

 

Czas działania polecenia może osiągnąć nawet kilka minut, wszystko zależy od ilości przeskoków na ścieżce.

Odnośnik do odpowiedzi
 • 5 miesięcy temu...

TYPEPERF

 

C:\Users\Dawid Suder>typeperf /?

Microsoft R TypePerf.exe (6.0.6000.16386)

Program Typeperf zapisuje dane dotyczące wydajności w oknie polecenia lub w
pliku dziennika. Aby zatrzymać program Typeperf, naciśnij klawisze CTRL+C.

Sposób użycia:
typeperf { <counter [counter ...]> | -cf <nazwa_pliku> | -q [object]
                | -qx [object] } [opcje]

Parametry:
 <counter [counter ...]>    Liczniki wydajności do monitorowania.

Opcje:
 -?              Wyświetla pomoc kontekstową.
 -f <CSV|TSV|BIN|SQL>     Format pliku wyjściowego. Formatem domyślnym
                jest CSV.
 -cf <nazwa_pliku>       Plik zawierający liczniki wydajności do
                monitorowania, jeden na wiersz.
 -si <[[hh:]mm:]ss>      Czas między próbkami. Domyślnie: 1 sekunda.
 -o <nazwa_pliku>       Ścieżka pliku wyjściowego lub bazy danych
                SQL. Domyślnie: STDOUT.
 -q [object]          Wyświetla listę zainstalowanych liczników
                (bez wystąpień). Aby wyświetlić liczniki dla
                jednego obiektu, dołącz nazwę obiektu, taką
                jak Procesor.
 -qx [object]         Wyświetla listę zainstalowanych liczników z
                wystąpieniami. Aby wyświetlić liczniki dla
                jednego obiektu, dołącz nazwę obiektu, taką
                jak Procesor.
 -sc <samples>         Liczba próbek do zebrania. Domyślnie
                próbkowanie trwa do naciśnięcia klawiszy
                CTRL+C.
 -config <nazwa_pliku>     Plik ustawień zawierający opcje polecenia.
 -s <computer_name>      Serwer do monitorowania, jeśli żaden serwer
                nie jest określony w ścieżce liczników.
 -y              Wymusza odpowiedź 'tak' na wszystkie pytania
                bez monitowania.

Uwaga:
 Licznik jest pełną nazwą licznika wydajności
 w formacie "\\<Komputer>\<Obiekt>(<Wystąpienie>)\<Licznik>",
 na przykład "\\Serwer1\Procesor(0)\% Czas użytkownika".

Przykłady:
 typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
 typeperf -cf counters.txt -si 5 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv
 typeperf -qx PhysicalDisk -o counters.txt

 

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc772797%28WS.10%29.aspx

Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...