Skocz do zawartości

WinRE - Tworzenie dodatkowych nośników


Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Automatyczny kreator płyty Recovery

Ekspresowe utworzenie indywidualnego dysku Recovery

Uwaga:

Może być wymagany materiał w postaci pełnej DVD instalacyjnej Windows Vista lub Windows 7.
Zjawisko zależne od obecności plików WinRE na dysku twardym.

Windows Vista SP1

recdisc1.gif

("Martwy" plik w finałowej wersji Vista SP1)

Istnieje trik (KLIK / KLIK) dla Vista SP1 polegający na wywołaniu budowy dysku Recovery wprost z systemu. Wersja beta Vista SP1 uwzględniała opcję tworzenia dysku oferując skrót do tego zadania. W niewyjaśnionych okolicznościach funkcjonalność tę usunięto z finałowego SP1. Pozostałością tych manipulacji jest plik C:\Windows\system32\recdisc.exe, który odpowiadał za wywołanie tego procesu. Plik ten jest w systemie, ale nie działa. Trik opiera się na jego podmianie starszą wersją z Vista SP1 Beta. Na pewno nie działa plik nowszy wyciągnięty z Windows 7, mimo że jego status builda wygląda nader podobnie.


1. Pobieramy plik w wersji Vista SP1 Beta, odpowiednio dla 32-bit lub 64-bit:

button.png button.png


2. Dla oryginalnego pliku C:\Windows\system32\recdisc.exe resetujemy uprawnienia ustalając jako właściciela grupę Administratorów i przypisując im Pełną kontrolę. Opis zagadnienia w poniższym tutorialu. Finałowo pliki wymieniamy potwierdzając elewację uprawnień.3. Uruchomienie pliku recdisc.exe zaktywuje kreator płyty. Dla wygody można utworzyć do tego pliku skrót w menu Start albo na Pulpicie, co kto woli.


 

Windows 7


W edycji Windows 7 jest obecny działający skrót do tworzenia tego dysku. Narzędzie to w Windows 7 jest dostępne przez skrót:

Start > Wszystkie Programy > Konserwacja > Utwórz dysk naprawy systemu

recdiscshortcut.gifKreator płyty, czy to ożywiony sztuczką w Vista, czy to wbudowany w Windows 7, wygląda tak samo. Jeśli pliki WinRE nie zostaną odznalezione w systemie, będzie dwukrotna prośba o przekładanie płyt: najpierw padnie pytanie o włożenie DVD instalacyjnej systemu, a potem czystej. Jeśli pliki WinRE są już na dysku (lokalnie wbudowane WinRE w Windows 7), zostaną one zgrane na płytę i nie padnie żadna prośba o wkładanie dysku instalacyjnego.

recdisc2.gif
recdisc3.gif
recdisc4.gif
recdisc5.gif
recdisc6.gif
recdisc7.gif
Odnośnik do odpowiedzi

Samodzielne budowanie nośnika Recovery

Ręczne tworzenie (dostosowanego) dysku Recovery

Uwaga:

Wymagany materiał w postaci pełnej DVD instalacyjnej Windows Vista lub Windows 7
 

-------------------------------------------------------
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
-------------------------------------------------------
Wymagania to: posiadanie pełnej DVD instalacyjnej systemu + instalacja mega-potężnego WAIK.


Windows Automated Installation Kit
GImageX (pobieranie opcjonalne)


Wstępne informacje o instalowaniu WAIK i jego sterownika do obsługi obrazów WIM oraz nieco o obrazach WIM są zawarte w poniższym tutorialu.Proszę wstępnie przeczytać o co chodzi z WAIK i WIM, by móc zacząć z większą świadomością ten punkt programu. W tamtejszym wątku jest o install.wim (trzymającym pliki systemu operacyjnego), zaś tutaj do naszej akcji będzie potrzebny inny obraz z DVD czyli BOOT.WIM.

cd.gifF:
----> folder_mini.gifsources
--------> file.gifboot.wim

bootwim.gif

Ten obraz również jest złożony z pod-obrazów. Ale w nim są tylko dwa. Nie ma konieczności sprawdzania indexów, potrzebna nam dwójka. Aczkolwiek jeśli się zdarzą jakieś problemy, na wszelki wypadek potwierdźcie z czego jest złożony boot.wim. W tym przypadku GimageX (nakładka na ImageX) nie zastąpi nam całkowicie linii poleceń, ponieważ w opisanym tu procesie bierze udział nie tylko ImageX lecz inne narzędzia do budowania środowiska PE (copype.cmd / oscdimg / peimg). GimageX spełni swoją rolę tylko przy operacjach opartych na ImageX (eksportowanie + montowanie + odmontowanie WIM). 

-------------------------------------------------------
UTWORZENIE OBRAZU Windows RE
-------------------------------------------------------
1. Start > Wszystkie programy > Microsoft Windows AIK > z prawokliku na Windows PE Tools Command Prompt wybierz opcję Uruchom jako Administrator:

waikcmd.gif

Tak wywołana linia poleceń sama dostosowuje ścieżki do narzędzi składowych:


Updating path to include peimg, cdimage, imagex

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\x86

C:\Windows\system32>


2. Utwórz katalog roboczy środowiska PE:

copype.cmd Architektura "Dowolny katalog"

Pod "architektura" wstawiamy albo x86 (dla systemów 32-bit) albo amd64 lub ia64 (dla systemów 64-bit). Katalog zaś może być dowolny, ale od razu powiem, że najlepiej go utworzyć w jak najkrótszej ścieżce (mniej wklepywania), bez żadnych spacji w nazwach (bo wtedy trzeba wszystkie ścieżki zamykać przez cudzysłów), oraz bez dziwnych ogonko-podobnych znaczków w nazwach (mogą być błędy procesu). W przykładzie wykonuję polecenie dla płyty systemu 32-bit generujące katalog E:\WINRE:


C:\Windows\system32>copype.cmd x86 E:\WINRE

===================================================
Creating Windows PE customization working directory

E:\WINRE
===================================================

Liczba skopiowanych plików: 1.
Liczba skopiowanych plików: 1.
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\bcd
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\boot.sdi
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\bootfix.bin
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\etfsboot.com
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\fonts\chs_boot.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\fonts\cht_boot.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\fonts\jpn_boot.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\fonts\kor_boot.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\fonts\wgl4_boot.ttf
Liczba skopiowanych plików: 9.
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\EFI\microsoft\boot\bcd
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\EFI\microsoft\boot\fonts\chs_boot
.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\EFI\microsoft\boot\fonts\cht_boot
.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\EFI\microsoft\boot\fonts\jpn_boot
.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\EFI\microsoft\boot\fonts\kor_boot
.ttf
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\EFI\microsoft\boot\fonts\wgl4_boo
t.ttf
Liczba skopiowanych plików: 6.
Liczba skopiowanych plików: 1.
Liczba skopiowanych plików: 1.

Success

Updating path to include peimg, cdimage, imagex

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\..\x86


E:\WINRE>Ta akcja buduje określoną strukturę katalogów, które służą za kontenery dla różnych obiektów:

winre_pestructure.png

Katalogi te będziemy używać do naszych operacji. Rozpis wstępny, by nie nastąpiło pomieszanie katalogów:

disc2.gifE
----> folder_mini.gifWINRE (tu wyekstraktujemy z obrazu boot.wim pod-obraz nadając mu nazwę winre.wim)
--------> folder_mini.gifISO (katalog trzyma komponenty niezbędne do generowania ISO płyty wynikowej i będzie wskazywany przy tworzeniu dysku, tu jest jeszcze jeden plik boot.wim, ale to inny plik niż nasz z DVD!)
--------> folder_mini.gifMount (tu podmontujemy do edycji wyekstraktowany z boot.wim pod-obraz o nazwie winre.wim)

Pomimo, że linia poleceń ustawia się już automatycznie na właśnie stworzony katalog = ergo w cmd wchodzą krótsze ścieżki, w całym procesie posługuję się pełnymi ścieżkami, by każdy zrozumiał co gdzie ląduje.
3. Wyekstraktuj przy udziale narzędzia ImageX z pełnej DVD instalacyjnej z obrazu boot.wim obraz składowy:

imagex /export /boot "Lokalizacja pliku boot.wim na DVD" Numer "Lokalizacja nowego pliku wim na dysku twardym" "Opis"

W przykładzie wskazuję z mojej DVD ekstraktowanie z pliku F:\sources\boot.wim obrazu numer 2 do utworzonego w poprzednim punkcie katalogu E:\WINRE, określając że wyeksportowany obraz ma nosić nazwę winre.wim, a opisem jest krótkie WinRE:


E:\WINRE>imagex /export /boot F:\sources\boot.wim 2 E:\WINRE\winre.wim WinRE

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.


Exporting: [F:\sources\boot.wim, 2] ->
[E:\WINRE\winre.wim]


Progress: 100%

Successfully exported image #2.GimageX
Jeśli wykorzystujemy nakładkę GimageX, utylizujemy kartę Export:
 • W polu "Source" wskaż swój plik boot.wim z płyty DVD (w przykładzie F:\sources\boot.wim)
 • W "Image" przestaw na numer 2
 • W polu "Destination" wpisz pełną ścieżkę dostępu do wynikowego obrazu (w przykładzie E:\WINRE\winre.wim)
 • Jako "Name" wprowadź nazwę opisową (w przykładzie po prostu WinRE)
 • Zaznacz opcję Boot.
 • Kliknij w Export.

(Ostatecznie ... przy jakiś dziwnych problemach ... można skopiować boot.wim ręcznie. Ale to czyni różnicę: opcja eksportu wyciąga z tego od razu obraz składowy (przypominam że są tam aż dwa), zaś ręcznie skopiowany plik nadal trzyma dwa sub-obrazy, co implikuje drobne zamieszanie w dalszych poleceniach - należy wskazać obraz nr 2 a nie 1 w kroku 4. A poza tym plik będzie "grubszy".)W podanej lokalizacji pojawi się nowy plik winre.wim:

winre_winrewim.png
4. Podmontuj właśnie wyeksportowany obraz za pomocą ImageX w trybie odczytu + pełnego zapisu:

imagex /mountrw "Lokalizacja wyeksportowanego z boot.wim obrazu" 1 "Katalog docelowy montowania"

W przykładzie podmontowuję co dopiero wyeksportowany z boot.wim obraz E:\WINRE\winre.wim do katalogu utworzonego już we wcześniejszym punkcie procesu, czyli E:\WINRE\Mount. Tym razem stoi tu jedynka, gdyż wyeksportowaliśmy z boot.wim pojedynczy obraz i nie ma już złożonej struktury.


E:\WINRE>imagex /mountrw E:\WINRE\winre.wim 1 E:\WINRE\Mount

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.


Mounting (RW): [E:\WINRE\winre.wim, 1] ->
[E:\WINRE\Mount]

Successfully mounted image (RW).GimageX
Jeśli wykorzystujemy nakładkę GimageX, akcja odbywa się w karcie Mount:
 • W polu "Mount point" wskaż ścieżkę folderu do którego ma być podmontowany WIM (w przykładzie E:\WINRE\mount)
 • W polu "Source" wskaż ścieżkę do obrazu winre.wim (w przykładzie E:\WINRE\winre.wim)
 • W "Image" zostaw domyślnie figurujący numer 1
 • Obraz będzie poddawany edycji, więc należy zaznaczyć pole "Read and Write" (a przy odmontowaniu również "Commit Changes")
 • Kliknij w buttonik Mount.We wskazanym do podmontowania miejscu pojawi się zawartość obrazu winre.wim:

winre_mount.png
5. Kolejny krok to dodanie skryptów automatyzujących pewne czynności. Za to odpowiadają dwa pliki: winpeshl.ini lub startnet.cmd.
winpeshl1.gif
1. Utwórz przez Notatnik plik o nazwie winpeshl.ini.

2. Plik zapełnij zgodnie z potrzebą:

----> (Konieczny do pokazania graficznego interfejsu) skrypt automatycznego uruchamiania powłoki Windows RE:

[LaunchApp]
AppPath=x:\sources\recovery\recenv.exe


----> (Opcjonalny) skrypt uwzględniający także automatycze uaktywnienie wsparcia sieciowego i sterowników PnP:

[LaunchApps]
%SYSTEMDRIVE%\sources\recovery\recenv.exe
%SYSTEMDRIVE%\windows\system32\wpeinit.exe


W przypadku obsługi sieciowej są wymagane sterowniki sieciowe (patrz na punkt 6 poniżej). Poza tym może się okazać, że powyższy skrypt nie jest wystarczający do zaktywowania sieci. Zamiennie więc można skorzystać ze startnet.cmd.

3. Otwórz folder [Lokalizacja podmontowanego winre.wim]\Windows\system32 (czyli w przykładzie E:\WINRE\mount\Windows\system32) i tam umieść ten plik winpeshl.ini:

winpeshl2.png


6. (Opcjonalny) krok to wszczepienie sterowników magazynów wymiennych lub innych sterowników producentów trzecich. Sterowniki muszą być odpowiednio przygotowane do tego procesu tzn. rozebrane z instalatorów do czystej postaci *.INF. Takie ekstrakcje to już wątek na inny temat. Wracając do integracji sterowników, za ten proces odpowiada polecenie peimg (starsze WAIK) lub DISM (WAIK w wersji Windows 7).Składnia polecenia peimg:

peimg /inf="Lokalizacja sterowników INF" "[Lokalizacja podmontowanego winre.wim]\Windows"

Przykładowe polecenie orientacyjne integracji sterowników sieciowych:


E:\WINRE>peimg /inf:D:\lan\Intel\E1000325.inf E:\WINRE\mount\Windows

7. (Opcjonalnie) dodanie własnych nie oferowanych przez standardowe Recovery narzędzi diagnostycznych lub procedur. Za dostosowanie menu Windows RE i jego zachowania odpowiada plik WinREConfig.xml.Środowisko jest redukowane, więc nie wszystkie programy mogą się wykonywać. Na pewno wchodzą skrypty, proste programy GUI oparte na Win32 API. Implementowane programy muszą być w postaci "rozebranej" umożliwiającej bezpośrednie wywołanie EXE, typowo wydania portable. Niestety jest tu limit - do menu można wstawić tylko jedno narzędzie. Nazwy + ikony też nie można dostosować - wyświetla się taka jaką WinRE automatycznie pobrało z właściwości obiektu, dlatego nie zdziwcie się jak jakieś wycyzelowane menu pokaże brzydki marker "Unknown". Potencjał mechanizmu: można wprowadzić opcję zrzucania fabrycznego obrazu Windows jako opcji realizowanej po nieudanym sztukowaniu ręcznym, czyli coś na podobieństwo technik stosowanych przez korporacje Dell etc. Nie próbowałam tego zadania, to nie mogę rozpisać tu z praktyki tego przypadku.

freec1.gif
Dla celów pokazowych przyjmę, że wstawimy do tego menu darmowy menedżer plików FreeCommander w wersji portable, ponieważ tego brakuje właśnie w WinRE - mamy linię poleceń, opcje rekonstrukcji systemu ale nie ma shella, który pozwoli zarządzać plikami w wygodny okienkowy sposób.

1. Katalog, który trzyma wstrzyknięte narzędzia, oraz w którym należy umieścić spreparowany plik WinREConfig.xml, to: [Lokalizacja podmontowanego winre.wim]\sources\recovery\tools (czyli w przykładzie E:\WINRE\mount\sources\recovery\tools). Oba składniki jeszcze nie istnieją. Utwórz pod-katalog o nazwie Tools:

tools1.png

2. Pobierz FreeCommander w wersji ZIP. Rozpakuj paczkę. W katalogu Tools utworzonym w punkcie powyżej utwórz folder o nazwie FreeCommander i tam umieść wszystkie jego pliki:

tools2.png

3. Utwórz w Notatniku plik o nazwie WinREConfig.xml o następującej zawartości:

FreeCommander\FreeCommander.exe

RelativeFilePath odpowiada katalogowi x:\sources\recovery\tools w płycie zastartowanej, dlatego tutaj jest punktowany tylko ten "dalszy" kawałek.

4. Plik WinREConfig.xml umieść w katalogu Tools obok katalogu FreeCommander:

tools3.png

8. Wreszcie zapis poczynionych zmian i odmontowanie zedytowanego obrazu:

imagex /unmount /commit "Katalog docelowy montowania"

W przykładzie obraz winre.wim był montowany do E:\WINRE\mount, stąd też ten folder tu jest wskazany:


E:\WINRE>imagex /unmount /commit E:\WINRE\mount

ImageX Tool for Windows
Copyright © Microsoft Corp. All rights reserved.


Unmounting: [E:\WINRE\mount]...

Successfully unmounted image.GimageX
Jeśli stosowaliśmy nakładkę GImageX, przejdź do karty Mount, zaznacz podmontowany obraz i kliknij w Unmount (proszę się upewnić, że jest zaznaczone Commit changes).
 

-------------------------------------------------------
UTWORZENIE BOOTOWALNEGO NOŚNIKA
-------------------------------------------------------
Przed przeniesieniem materiału na stosowny nośnik należy dokonać wymiany obrazu Windows PE (to ten boot.wim który tu nie był obrabiany i jest zbędny) obrazem Windows RE (to ten nasz edytowany winre.wim).

----> Można to wykonać z linii poleceń (ta komenda zastępuje zawartość obrazów):

copy "Lokalizacja pliku winre.wim" "[Katalog roboczy PE]\ISO\sources\boot.wim

W przykładzie moim katalogiem roboczym PE jest E:\WINRE, mój obraz leży również w tej ścieżce E:\WINRE\winre.wim, a docelowym plikiem jest E:\WINRE\ISO\sources\boot.wim:


E:\WINRE>copy E:\WINRE\winre.wim E:\WINRE\ISO\sources\boot.wim----> Można też ręcznie. Przy ręcznym kopiowaniu nie nastąpi zastąpienie zawartości plików jak w przypadku posługiwania się linią poleceń. W katalogu tym będą więc dwa pliki WIM: boot.wim + winre.wim. Plik boot.wim to nie ten sam boot.wim z którego ekstraktowaliśmy, jest niepotrzebny i proszę go skasować. A następnie zmienić nazwę winre.wim na boot.wim. Ta akcja jest niezbędna. Jeśli plik będzie nosił inną nazwę niż boot.wim, płyta nie będzie startować.

winre_replace.png
 

Jeśli tworzymy boot CD

1. Wreszcie z naszego całego materiału utworzymy obraz ISO gotowy do transportu na CD. Do tworzenia obrazu ISO zostanie wykorzystany program masteringowy MS będący składową WAIK czyli Oscdimg.
W linii poleceń wpisz:

oscdimg -n -b"[Katalog roboczy PE]\etfsboot.com "[Katalog roboczy PE]\ISO] "ścieżka dostępu do wynikowego ISO"

(Uwaga: to nie jest błąd, tam nie ma spacji między parametrem -b a ścieżką dostępu.)
(Dla architektury IA-64 należy wymienić Etfsboot.com na Efisys.bin)

Wracając do pierwszego punktu tej całej instrukcji moim katalogiem roboczym PE był folder E:\WINRE, dlatego też wskazuję kolejno ścieżki E:\WINRE\etfsboot.com + E:\WINRE\ISO. Natomiast katalog oraz nazwa pod jaką ma powstać ISO może być dobrany dowolnie. Przyjęłam jednak, że utworzę iso właśnie w katalogu roboczym PE i nadam mu nazwę winre.iso:


E:\WINRE>oscdimg -n -bE:\WINRE\etfsboot.com E:\WINRE\ISO E:\WINRE\winre.iso

OSCDIMG 2.54 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright © Microsoft, 1993-2007. All rights reserved.
Licensed only for producing Microsoft authorized content.


Scanning source tree
Scanning source tree complete (17 files in 8 directories)

Computing directory information complete

Image file is 161443840 bytes

Writing 17 files in 8 directories to E:\WINRE\winre.iso

100% complete

Final image file is 161443840 bytes

Done.

E:\WINRE>Wynikiem akcji jest ładny pliczek:

winre_iso.png


2. Przetestuj utworzony obraz ISO w wirtualnej maszynie. Proponuję VirtualBox.


3. Wypal pomyślnie przetestowany obraz ISO na CD. Proponuję mały programik Active ISO Burner.
 

Jeśli tworzymy bootowalny pendrive1. Należy przygotować urządzenie. Tzn. całkowicie je wyzerować z aktualnej zawartości, założyć na nim jedną partycję podstawową preformatowaną w FAT32 i określić ją jako aktywną.

usb1.gif

Akcja może się odbyć za pomocą dowolnego menedżera partycji, który potrafi zinterpretować dyski USB. Z darmowych przykładowo Active@ Partition Manager. Alternatywnie można spróbować wbudowanych w system narzędzi Microsoftu: albo graficzne diskmgmt.msc albo konsolowe diskpart. Jednakże jeśli narzędzia te albo nie wytypują prawidłowo USB, albo nie zaoferują dla niego stosownych opcji, należy je zarzucić. Proszę w diskpart uważnie badać, który dysk jest tym USB, by się nie uziemić poleceniem czyszczenia nie tego dysku co należy:

diskpart1.gif

Uwaga:

Diskmgmt.msc / Diskpart musi być uruchomione spod systemu Windows Vista bądź Windows 7 (a nie XP!). To ma znaczenie dla sygnatury w MBR.

2. Następnie na urządzenie skopiuj stosowną zawartość:

----> Z linii poleceń:

xcopy "[Katalog roboczy PE]\ISO\*.*" /s /e /f [Litera Urządzenia:]

Moim katalogiem roboczym PE był folder E:\WINRE, zaś mój pendrive jest widoczny pod literą G. Stąd moje polecenie to:


E:\WINRE>xcopy E:\WINRE\ISO\*.* /s /e /f G:\
E:\WINRE\ISO\bootmgr -> G:\bootmgr
E:\WINRE\ISO\boot\bcd -> G:\boot\bcd
E:\WINRE\ISO\boot\boot.sdi -> G:\boot\boot.sdi
E:\WINRE\ISO\boot\bootfix.bin -> G:\boot\bootfix.bin
E:\WINRE\ISO\boot\etfsboot.com -> G:\boot\etfsboot.com
E:\WINRE\ISO\boot\fonts\chs_boot.ttf -> G:\boot\fonts\chs_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\boot\fonts\cht_boot.ttf -> G:\boot\fonts\cht_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\boot\fonts\jpn_boot.ttf -> G:\boot\fonts\jpn_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\boot\fonts\kor_boot.ttf -> G:\boot\fonts\kor_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\boot\fonts\wgl4_boot.ttf -> G:\boot\fonts\wgl4_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\EFI\microsoft\boot\bcd -> G:\EFI\microsoft\boot\bcd
E:\WINRE\ISO\EFI\microsoft\boot\fonts\chs_boot.ttf -> G:\EFI\microsoft\boot\font
s\chs_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\EFI\microsoft\boot\fonts\cht_boot.ttf -> G:\EFI\microsoft\boot\font
s\cht_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\EFI\microsoft\boot\fonts\jpn_boot.ttf -> G:\EFI\microsoft\boot\font
s\jpn_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\EFI\microsoft\boot\fonts\kor_boot.ttf -> G:\EFI\microsoft\boot\font
s\kor_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\EFI\microsoft\boot\fonts\wgl4_boot.ttf -> G:\EFI\microsoft\boot\fon
ts\wgl4_boot.ttf
E:\WINRE\ISO\sources\boot.wim -> G:\sources\boot.wim
Liczba skopiowanych plików: 17.

E:\WINRE>----> Alternatywnie można skopiować wszystko ręcznie

Na urządzeniu pojawi się następująca zawartość:

usb2.png3. Jeśli testowanie bootowalności urządzenia ma się odbyć w VirtualBox, należy się posłużyć narzędziem konsolowym VBoxManage.exe i poleceniem tworzenia mini wirtualnego dysku (plik VMDK) punktującego do rzeczywistego dysku USB. Do tych akcji są wymagane uprawnienia Administratora. Podczas wykonywania operacji w cmd proszę się upewnić, że VirtualBox jest zamknięty (mam błędy niemożności zablokowania pliku XML, jeśli VBox jest otwarty).Akcja w VirtualBox
1. W Start >>> w polu szukania wpisz cmd >>> z prawokliku Uruchom jako Administrator.

2. Wpisz polecenie przejścia do katalogu, gdzie jest zainstalowany VirtualBox:

CD "C:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox"


C:\Windows\system32>CD "C:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox"

C:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox>_3. Wpisz polecenie generowania obrazu VMDK:

VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "ścieżka dostępu do pliku vmdk" -rawdisk \\.\PhysicalDriveX -register

Jak ustawić czerwone:
 • Pierwszy element to ścieżka i nazwa tworzonego pliku, co można dobrać dowolnie, ale ja przyjełam że utylizuję swój katalog roboczy PE. Czyli moja ścieżka to E:\WINRE\usb.vmdk.
 • Drugi element to nazwa urządzenia, a numer \\.\PhysicalDriveX można pobrać z diskmgmt.msc. Mój pendrive jest oznaczony pod numerem 2:

usb3.gif


C:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox>VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename E:\WINRE\usb.vmdk -rawdisk \\.\PhysicalDrive2 -register
VirtualBox Command Line Management Interface Version 2.2.2
© 2005-2009 Sun Microsystems, Inc.
All rights reserved.

RAW host disk access VMDK file E:\WINRE\usb.vmdk created successfully.

C:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox>Wynikiem polecenia jest pojawienie się pliku VMDK we wskazanej ścieżce:

usb4.png


4. Wywołaj graficzny interfejs VirtualBox poprzez opcję Uruchom jako Administrator (to ważne, inaczej VMDK będzie miał marker z wykrzyknikiem braku dostępu).

----> W menu Plik >>> Menedżer nośników wirtualnych >>> w sekcji dysków twardych powinien figurować nasz plik VMDK:

vbox1.gif

----> Należy go w VirtualBox podmontować w określonej wirtualnej maszynie jako dysk nadrzędny i zbootować z tego.

vbox2.gif

 

Zrzuty ekranu z mojej płytki + pendrive:

winre_custom1.gif winre_custom2.gif winre_custom3.gif

Na zrzucie numer 2 widać nową pozycję w menu odzyskiwania, czyli dostęp do FreeCommandera. Na zrzucie numer 3 FreeCommander w akcji, czyli pełny dostęp do katalogu z plikami rejestru Windows 7, dający pole do swobodnej wymiany tych plików. Przykładowy scenariusz: Przywracanie systemu było wyłączone (a więc nie można skorzystać z tej funkcji w Windows RE, by odzyskać wsteczne wersje rejestru będące składową całego mechanizmu Przywracania systemu), ale istnieje kopia rejestru wykonana jakimś programem. Komputer nie startuje, zamiana plików musi być wykonana całkowicie z zewnątrz, a Ty nie umiesz obsłużyć linii poleceń lub wolisz okienka :P.

Odnośnik do odpowiedzi

Lokalna instalacja WinRE


1. Windows 7 w standardowej postaci już dysponuje lokalnym WinRE dostępnym z poziomu klawisza F8. Istnieją tu możliwości modyfikacji, np. standardowy obraz WinRE można wymienić komercyjnym dzieckiem MS Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT), bądź też przelokować WinRE. Materiały w linkach.
2. Widows Vista: Domyślnie standardowa instalacja instalacja Vista nie jest wyposażona w taki mechanizm. Takie zjawisko może jednak zaistnieć na komputerach OEM (np. Dell). Dla instalacji Vista pozbawionych takiej opcji istnieje sposób na montaż Windows RE na dysku twardym i wywoływanie tego przez F8 jako opcję startową. Materiał do tego procesu już jest opisany = plik winre.wim tworzony w powyższym opisie to właśnie ten, który się wykorzystuje do tego procesu. O sposobie podpięcia tego pliku oraz układach partycji w linkach.

Odnośnik do odpowiedzi
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...