Skocz do zawartości

yoursite123 pomoc


piterr93

Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Działania do wykonania:

 

1. Odinstaluj stare wersje i zbędniki Adobe AIR, Adobe Flash Player 18 NPAPI, Akamai NetSession Interface, Java 7 Update 45 oraz adware WinZipper.

 

2. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
R2 IhPul; C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\TSv\TSvr.exe [580752 2015-12-14] (tsvr.com)
R2 WdMan; C:\ProgramData\JWdMJ\WdMan.exe [333312 2015-12-14] (TFuns LIMITED) [brak podpisu cyfrowego]
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> D:\Programy\mozilla\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> D:\Programy\mozilla\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hp&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hp&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hp&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hp&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.yoursites123.com/web/?type=ds&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.yoursites123.com/web/?type=ds&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hp&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hp&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope - brak wartości
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope - brak wartości
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.yoursites123.com/web/?type=ds&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.yoursites123.com/web/?type=ds&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000 -> {8EEAC88A-079B-4b2c-80C1-7836F79EB40A} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
BHO-x32: Brak nazwy -> {1F91A9A1-01BA-4c81-863D-3BA0751E1419} -> Brak pliku
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://start.qone8.com/?type=sc&ts=1382388326&from=cor&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [faststartff@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\faststartff@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [shortcutff@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\shortcutff@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [detgdp@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\detgdp@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [quick_searchff@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\quick_searchff@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [default_newtabff@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\default_newtabff@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [defsearchp@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\defsearchp@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [deskCutv2@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\deskCutv2@gmail.com
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [yahooprotected@gmail.com] - C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default\extensions\yahooprotected@gmail.com
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - D:\Programy\mozilla\firefox.exe hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe hxxp://www.yoursites123.com/?type=sc&ts=1450109518&z=6dbe7adc9a19de03ca1bf37g0z5w4e2g5ect8w7gem&from=wpm07173&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9DD420653
Task: {3AA83FDB-0F15-4FC7-A0F2-853FE4EB40CB} - System32\Tasks\{0D70EE84-6874-4319-8E63-BDEFCD5905B6} => F:\setup.exe [2007-10-17] ()
Task: {5310A72B-6DC6-4BA4-ACA8-FFEECCE21800} - System32\Tasks\{5F32A1CA-989A-4F4C-8AF4-E7D2AD7191BF} => pcalua.exe -a C:\Users\Piotrek\Downloads\converter.exe -d C:\Users\Piotrek\Downloads
Task: {B575AA88-14D4-444D-918F-5843BAC78B5A} - System32\Tasks\Launch HTC Sync Loader => C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe
Task: {B82B445E-1EB6-4D94-9C1E-518320FFF168} - System32\Tasks\{BEDB08B8-0195-49A2-85D5-C609C4EA6BA8} => pcalua.exe -a C:\Users\Piotrek\Desktop\htc\RUU_Leo_S_TMO_PL_3.14.118.1_Radio_15.42.50.11U_2.15.50.14_LEO_S_Ship.exe -d C:\Users\Piotrek\Desktop\htc
Task: {BAFC77E9-A984-484A-B5C1-F20193993AE3} - System32\Tasks\{E80E4FFC-C212-4AD0-BEC8-15E1BFE37ED4} => pcalua.exe -a F:\setup.exe -d F:\
Task: {CA955A90-5704-4D11-8BDD-690E6D6D3D52} - System32\Tasks\{2EA9D6FD-E4BC-48A4-B4D8-0113D4B626EA} => pcalua.exe -a F:\directx\dxsetup.exe -d F:\directx
HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000\...\Policies\Explorer: []
S3 AthBTPort; system32\DRIVERS\btath_flt.sys [X]
S3 BTATH_A2DP; system32\drivers\btath_a2dp.sys [X]
S3 btath_avdt; system32\drivers\btath_avdt.sys [X]
S3 BTATH_BUS; system32\DRIVERS\btath_bus.sys [X]
S3 BTATH_HCRP; system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys [X]
S3 BTATH_LWFLT; system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [X]
S3 BTATH_RCP; system32\DRIVERS\btath_rcp.sys [X]
S3 BtFilter; system32\DRIVERS\btfilter.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S1 {55685567-4840-4a91-962b-49a412e9485a}Gw64; system32\drivers\{55685567-4840-4a91-962b-49a412e9485a}Gw64.sys [X]
S1 {9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64; system32\drivers\{9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64.sys [X]
DeleteKey: HKCU\Software\1Q1F1S1C1P1E1C1F1N1C1T1H2UtF1E1I
DeleteKey: HKCU\Software\dobreprogramy
DeleteKey: HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions
DeleteKey: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\mountpoints2
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Mozilla Firefox 29.0.1 (x86 pl)
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\yoursites123Software
RemoveDirectory: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\searchplugins
RemoveDirectory: C:\Program Files (x86)\Opera
RemoveDirectory: C:\ProgramData\6WMiniPro6
RemoveDirectory: C:\ProgramData\JWdMJ
RemoveDirectory: C:\ProgramData\yWdMy
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Opera Software
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\.ACEStream
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\ACEStream
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\istartsurf
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Opera Software
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Shortcut
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\TSv
C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CWK.lnk
C:\Users\Piotrek\Desktop\CWK.lnk
C:\Windows\SysWOW64\pl.html
CMD: netsh advfirewall reset
EmptyTemp:

 

Adnotacja dla innych czytających: skrypt unikatowy - dopasowany tylko i wyłącznie pod ten system, proszę nie stosować na swoich systemach.

 

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok narzędzia FRST. Wyłącz COMODO, by nie zablokował FRST i FRST nie może działać w piaskownicy, gdyż w ogóle nic nie wykona. Uruchom FRST i kliknij w Napraw (Fix). Czekaj cierpliwie, nie przerywaj działania. Gdy Fix ukończy pracę, system zostanie zresetowany. W tym samym katalogu skąd uruchamiano FRST powstanie plik fixlog.txt.

 

3. Wyczyść przeglądarki z adware:

 

Firefox:

 • Odłącz synchronizację (o ile włączona): KLIK.
 • Menu Pomoc > Informacje dla pomocy technicznej > Odśwież program Firefox. Zakładki i hasła nie zostaną naruszone, ale Adblock Plus trzeba będzie odinstalować.
 • Menu Historia > Wyczyść całą historię przeglądania.
Google Chrome:
 • Ustawienia > karta Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > zjedź na sam spód i uruchom opcję Resetowanie ustawień. Zakładki i hasła nie zostaną naruszone.
4. Zrób nowy log FRST z opcji Skanuj (Scan), ponownie z Addition, ale już bez Shortcut. Dołącz też plik fixlog.txt.
Odnośnik do odpowiedzi

Poprawki:

 

1. Nie ma żadnych oznak wykonania tej czynności, do wdrożenia:

 

Firefox:

 • Odłącz synchronizację (o ile włączona): KLIK.
 • Menu Pomoc > Informacje dla pomocy technicznej > Odśwież program Firefox. Zakładki i hasła nie zostaną naruszone, ale Adblock Plus trzeba będzie odinstalować.
 • Menu Historia > Wyczyść całą historię przeglądania.

2. Następnie uruchom AdwCleaner. Wybierz opcję Skanuj i dostarcz log wynikowy z folderu C:\AdwCleaner.

Odnośnik do odpowiedzi

1. Uruchom AdwCleaner ponownie, tym razem wybierz po kolei opcje Skanuj + Usuń. Przedstaw wynikowy log z akcji czyszczenia.

 

2. W związku z tym, że poprzednio akcje Firefox nie zostały wykonane, a AdwCleaner tak jakby sugeruje że nie zrobiłeś resetu Firefox, poproszę o nowy log FRST z opcji Skanuj (Scan), włącznie z Addition, mający udowodnić, że wykonałeś zalecenia.

Odnośnik do odpowiedzi

Wszystko zrobione. Drobniutkie poprawki końcowe, przy wyłączonym COMODO. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

HKU\S-1-5-21-4237668962-1813254712-1803451927-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => "C:\Users\Piotrek\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
RemoveDirectory: C:\Adwcleaner
RemoveDirectory: C:\FRST\Quarantine
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1ognvtv4.default
RemoveDirectory: C:\Users\Piotrek\Desktop\Stare dane programu Firefox

 

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok narzędzia FRST. Uruchom FRST i kliknij w Napraw (Fix). Tym razem nie będzie restartu. Przedstaw wynikowy fixlog.txt.

Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...