Skocz do zawartości

Obsługa dyskietek, kart pamięci, pendrive'ów


Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Informacje wstępne

Ta praca zawiera opis programów do obróbki dyskietek (ang. floppy), kart pamięci i pendriveów, głównie tworzenia i zapisu obrazów nośników.

Obraz (lustro) to dokładna kopia nośnika lub partycji, najczęściej zapisana w pojedynczym pliku. Z obrazu można wykonać dowolną liczbę kopii oryginalnego nośnika lub partycji. Zawiera dane na temat struktury i formatu dysku, takie jak: tablicę plików, sektor rozruchowy oraz właściwe wpisy plików i katalogów. Zazwyczaj by odczytać zawartość obrazu należy zapisać (wypalić) go na nośniku, niektóre programy, np. WinImage, umożliwiają jednak odczyt danych znajdujących się w lustrze. Obrazu nie należy mylić z archiwum, które przechowuje tylko wpisy plików i katalogów.

Zazwyczaj obraz dyskietki ma wielkość równą maksymalnemu rozmiarowi nośnika, np. dla dysku 3½" 2HD jest to 1,44 MB. Niektóre programy wspierają tworzenie i nagrywanie obrazów o innych rozmiarach niż standardowa pojemność nośnika, może to skutkować jednak brakiem kompatybilności z innym oprogramowaniem do obróbki luster.

Temat został napisany głównie z myślą o dyskietkach, jednak większość przedstawionych tutaj programów nadaje się także do tworzenia obrazów pendrive'ów (pamięci Flash) i kart pamięci.Format zapisu Znaczenie
Kursywa Informacje, które musi podać użytkownik
Pogrubienie Elementy, które użytkownik musi wpisać dokładnie tak jak pokazano
W nawiasie okrągłym (...) Parametry, które mogą się kilka razy powtórzyć w wierszu polecenia
W nawiasie kwadratowym ([ ]) Elementy opcjonalne
W nawiasie klamrowym ({ }); opcje oddzielone znakiem potoku ( | ).
Przykład: {even | odd}
Zestaw opcji, z których użytkownik musi wybrać tylko jedną
Courier font Kod lub wynik działania programu
Odnośnik do komentarza

Formaty obrazów

Poniżej zostały przedstawione najczęściej stosowane rozszerzenia plików zawierających lustra nośników. Większość obrazów zawiera nieprzetworzone, nieskompresowane dane, które mogą być przetwarzane przez wszystkie programy do obróbki luster dyskietek - otrzymały one oznaczenie [RW]. Pliki te różnią się jedynie rozszerzeniem, które może być dowolnie zmieniane (w obrębie innych [RW]).

 • Formaty zapisu zgodne z architekturą PC:
  • BIN - [RW] plik binarny, kontekst powinien wskazać, czy jest plik obrazu.
  • CFI - Compressed Floppy Image, zdefiniowane i używane przez DOS (komenda FDCOPY) - zobacz biblioteka LibDsk.
  • DAT - [RW] plik binarny, kontekst powinien wskazać, czy to plik obrazu dyskietki.
  • DCF - plik programu Disk Copy Fast.
  • DDI - plik programu DiskDupe.
  • DMF - zwykły plik obrazu, ale o rozmiarze 1,68 MB lub 1,72 MB.
  • DSK - [RW] zazwyczaj normalny obraz nośnika, niekiedy niekompatybilny z niektórymi programami.
  • FDD - [RW] zwykły obraz dyskietki.
  • FLP - [RW] zwykły obraz dyskietki.
  • FS - [RW] obraz systemu plików (na NetBSD), także fs.gz jeśli skompresowane gzip.
  • GZ - plik skompresowany gzip, niekiedy może to być obraz dyskietki (używane przez MEMDISK).
  • IMG - [RW] zwykły obraz.
  • IMA - [RW] zwykły obraz.
  • IMZ - plik obrazu skompresowany Zip-em, używane przez WinImage; także Floppy Image przy pomocy kompresji bzip2.
  • VFD - [RW] Virtual Floppy Disk, obraz dyskietki używany przez VmWare oraz Virtual Floppy Drive for Win32.
  • XDF - eXtended Density Format by Roger Ivey XDF.
 • Pozostałe formaty zapisu, mogą być niezgodne z architekturą PC:
  • DMK - TRS-80 obraz dyskietki. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.
  • DQK - CPCEMU DSK obraz skompresowany przez Richard Greenlaw's Squeeze (SQ lub NSWP).
  • FDI - obraz dyskietki, format stworzony przez Vincenta "ApH" Joguina. Zobacz także program fdi2raw.zip.
Odnośnik do komentarza

Lista programów


Programy dla systemów MS-DOS i Windows:
 • RaWrite
 • FDImage
 • DiskCopy
 • Disk Imager
 • FDVol
 • WImage
 • DiskImager
 • Extract
 • Firm
 • Image
 • WrtDsk
 • SFX144
 • RaRead

Programy dla systemów Windows:

 • Bootset
 • Image Tool
 • NTRaWrite
 • RaWrite32
 • RaWriteNT
 • RawWrite
 • DiskWrite
 • DImage
 • Floppy Image Creator
 • Diskwriter
 • North Beach Labs DiskDuplicator Classic
 • Virtual Floppy Image Converter
 • Disc Clone
 • Disktest PRO
 • Win32 Virtual Floppy Drive
 • FakeDisk
 • Win32 Disk Imager
 • DD for Windows

Odnośnik do komentarza


RaWrite

Platforma: MS-DOS / Windows
Licencja: GNU GPL 2Bardzo dobry i prosty w obsłudze opensourceowy (na licencji GNU GPL 2) program, służący do zapisywania obrazów na dyskietkach, obsługiwany z Wiersza poleceń. RaWrite jest dostępny w trzech wersjach:
 

Jeśli korzystamy z programu w trybie wsadowym możemy korzystać z następujących opcji:
 

Nazwa polecenia Przełączniki Działanie
RAWRITE Sposób użycia:

RAWRITE [-f -d ędu> [-n]]
RAWRITE [-h]
-f Określa źródłowy plik obrazu.
-d Określa literę napędu dyskietek (FDD) do użycia (musi być A lub B - zapis równoznaczny z A: i B:).
-n Wyłącza potwierdzanie umieszczenia nośnika w napędzie.
-h Wyświetla pomoc.

Dyskietka wykorzystywana w programie musi być sformatowana. Inaczej program nie zapisze na niej żadnych danych — zawartość niesformatowanego nośnika nie zostanie zmieniona.

Odnośnik do komentarza

FDImage

 

Strona domowa

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: GNU GPL 2

 

 

Kolejny DOS-owy opensourceowy program do zapisywania obrazów dyskietek na nośnikach, stanowi rozwinięcie RaWrite. (do pobrania: program i kod źródłowy; strona domowa programu) Nie wymaga wstępnego formatowania dyskietki. FDImage 1.5 jest obsługiwany przy pomocy przełączników przedstawionych poniżej:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Działanie
FDIMAGE Sposób użycia:

 

fdimage [{-d |-q |-s |-v}] -f rozmiar [-r liczba] plik_obrazu> litera_napędu_FDD>

-d Tryb debugowania.
-f Określa wielkość dyskietki, np.:

160K, 180K, 320K, 360K, 720K, 1.2M, 1.44M, 2.88M

-q Tryb szybki: nie zostaje sformatowana dyskietka.
-r Określa ilość powtórzeń operacji formatowanie/zapis.
-s Pojedynczy sektor I/O.
-v Podaje informacje o postępie (wymusza potwierdzenie umieszczenia dyskietki w napędzie klawiszem Enter).
Odnośnik do komentarza

DiskCopy

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: GNU GPL 2

 

 

Opensourceowy DOS-owy programik do wykonywania obrazów i zapisywania ich na dyskietkach. (do pobrania: program, kod źródłowy i dokumentacja) DiskCopy jest obsługiwany przy pomocy przełączników:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
DISKCOPY Sposób użycia

 

Diskcopy source> destination> [/a][/v][/m][/i][/o][/x][/d][/r][/f][/t]

źródło (nośnik lub plik obrazu)
cel (nośnik lub plik obrazu)
/a Włącza dźwiękowe ostrzeżenia przed uruchomieniem.
/v Weryfikacja odczytu i zapisu.
/m Używaj tylko pamięci do kopiowania (wyłącza użycie dysku twardego).
/i Pokaż użycie pamięci.
/o Nadpisz plik obrazu, jeśli istnieje.
/x Wyłącz automatycznie po zakończeniu.
/d Wyłącz potwierdzenie umieszczenia nośnika w napędzie.
/r Tryb odzyskiwania danych z uszkodzonego nośnika.
/f Wykonaj szybką kopię (kopiuje tylko zapisane sektory).
/t Wyłącza pytanie o nośnik docelowy, jeśli jest on identyczny ze źródłem.
/1 Uruchamia w trybie zgodności z MS-DOS.
/? Wyświetla pomoc.
Minus przed przełącznikiem wyłącza przełącznik.

Możesz ustawić identyczną ścieżkę jako źródło i cel. Zostaniesz wtedy poproszony o zmianę nośnika.

Odnośnik do komentarza

FDVol

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: GNU GPL

 

 

Opensourceowy program, który zapisuje obraz na czystym nośniku. Możliwe jest łączenie kilku luster i zapisanie ich na jednym nośniku. (do pobrania: program, kod źródłowy) Program jest obsługiwany z wiersza poleceń przy pomocy przełączników:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
FDVOL Sposób użycia:

 

fdvol [slow] []

slow Uruchamia tzw. tryb wolny przeznaczony dla starszych urządzeń.
Określa wielkość nośnika. Dopuszczalne wartości: 360, 720, 1200, 1440.
Określa literę napędu dyskietek.
, ... Pliki obrazu/obrazów.
Odnośnik do komentarza

WImage

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: freeware (do użytku niekomercyjnego)

 

 

Program — darmowy do niekomercyjnego użytku — stanowiący część FDFormat od Simtela (zagęszcza zapis na nośnikach 1,44 MB do 1,68 MB) służący do tworzenia luster i ich zapisu na nośnikach. (do pobrania: program FDFormat) WImage jest obsługiwany z wiersza poleceń przy pomocy następujących komend:

 

Nazwa programu Przełączniki Opis działania
WIMAGE Sposób użycia:

 

WIMAGE :

WIMAGE :

Określa napęd FDD.
Określa plik obrazu.
Pierwsza podana ścieżka stanowi źródło, druga ścieżka to cel danych. Tak więc, jeśli pierwszy jest podany napęd dyskietek, to zostanie wykonany obraz dyskietki z tego napędu (analogicznie w odwrotnej sytuacji).
Odnośnik do komentarza

DiskImager

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: freeware (do użytku niekomercyjnego i w firmie do 10 pracowników)

 

 

Darmowy program do domowego (i w firmie do 10 pracowników) użytku. Służy do tworzenia i nagrywania obrazów dyskietek 3½" o pojemności 1,44 MB, dostępna jest także możliwość tworzenia samorozpakowywujących się obrazów. (do pobrania: program) Program jest obsługiwany z wiersza poleceń:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
DI Sposób użycia:

 

DI [/R] [/S]

Litera napędu dyskietek.
Ścieżka dostępu do pliku obrazu.
/R Określa, że plik obrazu zostaje zapisany na nośniku. W przypadku braku przełącznika jest tworzony obraz dyskietki.
/S Tworzy samowypakowywujący się obraz (.EXE).
Odnośnik do komentarza

Image

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: freeware

 

 

Freewarowy programik tworzący obraz dysku w formacie .BIN, z którego można potem stworzyć płytę CD. (do pobrania: program) Obsługa z linii komend:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
IMAGE Sposób użycia:

 

IMAGE

Określa napęd dyskietek.
Określa plik obrazu do stworzenia.
Odnośnik do komentarza

WrtDsk

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: careware

 

 

Program na licencji careware (odmiana freeware), słuzący do zapisu pliku/plików obrazów na dyskietce. (do pobrania: program) WrtDsk jest obsługiwany z wiersza poleceń:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
WRTDSK Sposób użycia:

 

WRTDSK [:] { [] | @} [/F:] [/V:] [/A:]

Określa literę napędu dyskietek.
Pliki obrazu (dozwolone symbole wieloznaczne).
Lista plików obrazów. Dokładne wymagania wobec listy plików zostały przedstawione w pliku pomocy dołączonym do programu.
Rozmiar dyskietki w kilobitach.
Poziom weryfikacji zapisu: 0 = brak, 1 = CRC, 2 = Odczyt + CRC (domyślnie 1).
Liczba prób zapisu przez zgłoszeniem błędu (domyślnie 4).
Odnośnik do komentarza

RaRead

 

Platforma: MS-DOS / Windows

Licencja: GNU GPL

 

 

Programik, na licencji GNU GPL, tworzący obrazy dyskietek, obsługiwany z powłoki tekstowej. Program może być wykorzystywany w trybie interaktywnym i wsadowym. (do pobrania: program, dokumentacja i kod źródłowy)

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
RAREAD Sposób użycia:

 

RAWRITE [-f -d > [-n]]

RAWRITE [-h]

-f Określa docelowy plik obrazu.
-d Określa literę napędu dyskietek (FDD) do odczytu (musi być A lub B - zapis równoznaczny z A: i B:).
-n Wyłącza potwierdzanie umieszczenia nośnika w napędzie.
-h Wyświetla pomoc.
Odnośnik do komentarza

NTRaWrite

 

Strona domowa

 

Platforma: Windows

Licencja: GNU GPL

 

 

Rozwinięcie RaWrite dostosowane do linii poleceń systemów z rodziny NT. (do pobrania: program i dokumentacja, kod źródłowy; strona domowa programu) Obsługa następuje z Wiersza poleceń w trybie interaktywnym i wsadowym:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
NTRAWRITE Sposób użycia:

 

NTRawrite {[--noverify] [--reverse] [-n] -f -d | [-h]}

--noverify Wyłącza weryfikację danych.
--reverse Tworzy obraz dyskietki. Domyślnie obraz zostaje zapisany na nośniku.
-n Wyłącza potwierdzenie włożenia dyskietki.
-f Określa obraz.
-d Określa napęd dyskietek.
-h Wyświetla pomoc.
Odnośnik do komentarza

RaWriteNT

 

Platforma: Windows

Licencja: GNU GPL

 

 

Kolejna wersja RaWrite, dostosowana do systemów z rodziny Windows NT. (do pobrania: program, dokumentacja i kod źródłowy) Obsługa programu następuje poprzez przełączniki z Wiersza poleceń:

 

Nazwa polecenia Przełączniki Opis działania
RAWRITENT Sposób użycia:

 

RAWRITENT

Określa plik obrazu do odczytu.
Określa napęd dyskietek.
Odnośnik do komentarza
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...