Skocz do zawartości

Naprawa Centrum zabezpieczeń i Zapory Windows XP


Rekomendowane odpowiedzi

windows_firewall.gif Naprawianie firewalla XP SP2/SP3


OBJAWY


Próba otworzenia apletu Zapora systemu Windows w Panelu sterowania zwraca błąd:

Z powodu niezidentyfikowanego problemu systemu Windows nie można wyświetlic ustawień Zapory systemu Windows

Inna jego wariacja to:

Nie można wyświetlić ustawień Zapory systemu Windows, ponieważ skojarzona usługa nie jest uruchomiona. Czy chcesz uruchomić usługę Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego?

Zaś zatwierdzenie próby aktywania usługi przyciskiem Tak kończy się kolejnym błędem:

System Windows nie może uruchomić usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego.

W konsoli Usług dostępnej przez Start > Uruchom > services.msc usługa zapory może być zupełnie niedostępna, a jeśli nawet tam figuruje, to jej próba uruchomienia zwraca kolejny miły błędzik:

Nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze lokalnym.
Błąd 0x80004015: Klasa jest skonfigurowana do pracy jako identyfikator bezpieczeństwa inny niż wywołujący


Wszystko co powyżej świadczy o skasowanym lub uszkodzonym w rejestrze kluczu SharedAccess np. na skutek działalności szkodnika.NAPRAWA


1. Zrekonstruuj usługę zapory. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000000
"FirewallDisableNotify"=dword:00000000
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000000
"AntiVirusOverride"=dword:00000000
"FirewallOverride"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego"
"DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
"DependOnGroup"=hex(7):00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom w sieci domowej lub biurowej."

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
"Epoch"=dword:0000042e

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]
"139:TCP"="139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"
"445:TCP"="445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"
"137:UDP"="137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"
"138:UDP"="138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
"EnableFirewall"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
"139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004"
"445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005"
"137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001"
"138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
"ServiceUpgrade"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
"All"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001


Z menu Notatnika > Plik > Zapisz jako > Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki > Zapisz jako FIX.REG

Zastartuj do Trybu awaryjnego i plik ten uruchom. Po restarcie komputera skonfiguruj Zaporę w Panelu sterowania.


UWAGI:

- Ustawiłam jako otwarte porty NetBIOS na wypadek gdyby korzystający z fixa mieli połączenie internetowe zależne od działania NetBIOS. W przeciwnym przypadku użyć Windows Woorms Doors Cleaner by je zamknąć.
- Ustawiłam domyślne parametry zapory (czyli Automatyczny start usługi + domyślne reakcje monitoringu Centrum Zabezpieczeń). Kogoś nie zadawala = zrekonfigurować.
2. Jeśli po imporcie wpisów rejestru problem pozostanie nierozwiązany, przeinstaluj zaporę. W Start > Uruchom > wklej komendę:

rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %WinDir%\inf\netrass.inf


3. Jeśli po wszystkich powyższych operacjach opcje zapory będą zszarzałe, dla XP Pro można zastosować:

Start > Uruchom > gpedit.msc

Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Sieć > Połączenia sieciowe > Zapora systemu Windows

Dla Profil standardowy i Profil domenowy z skonfiguruj opcje włączenia na "nie skonfigurowane". Jeśli już są "nieskonfigurowane", to przestaw na chwilę na Włącz a po tym wróć do ustawienia nieskonfigurowane. Po tym zresetuj komputer.


 
Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

secenter4.gifNaprawianie Centrum zabezpieczeń


OBJAWY


Wchodząc w Panel sterowania przy próbie kliku na ikonkę Centrum można ujrzeć napis "Centrum zabezpieczeń jest obecnie niedostępne ponieważ usługa nie jest uruchomiona lub została zatrzymana" / "The security center is currently unavailable because the security center service has not started or was stopped". Niemniej próba uruchomienia usługi w services.msc zwróci informację "Nie można uruchomić usługi Centrum Zabezpieczeń na komputurze lokalnym" / "Could not start the Security Center service on Local Computer" z następującymi kodami liczbowymi do wyboru:

Error 1083:

Error 1083: The executable program that this service is configured to run in does not implement the service.
Błąd 1083: Program wykonywalny w którym ta usługa (zgodnie z jej konfiguracją) ma być uruchomiona, nie implementuje usługi


Error 123:

Error 123: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Błąd 123: Nazwa katalogu lub składnika woluminu jest niepoprawna


Error 2:

Error 2: The system cannot find the file specified.
Błąd 2: System nie może znaleźć określonego pliku


Error 3:

Error 3: The system cannot find the specified path
Błąd 3: System nie może odnaleźć określonej ścieżkiNAPRAWA


1. Gotowe narzędzie naprawiające Centrum Zabezpieczeń:

button.png

Uruchomić i kliknąć Inspect and Fix:

seccenter1.gif

Otrzymamy komunikat po ukończeniu napraw:

seccenter2.gif

Resetujemy komputer by zmiany weszły w życie.

2. W przypadku gdy punkt 1 nie pomoże, odtwórz usługę Centrum. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Centrum zabezpieczeń"
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,77,00,69,00,6e,00,\
6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Monitoruje ustawienia zabezpieczeń i konfiguracje systemu."

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,\
00,54,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_WSCSVC\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001


Z menu Notatnika > Plik > Zapisz jako > Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki > Zapisz jako FIX.REG > Uruchom ten plik

Zresetuj system.
Odnośnik do komentarza
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...