Skocz do zawartości

Problemy z sidebarem / gadżetami


Rekomendowane odpowiedzi

Copyright @picasso fixitpc.pl Powielanie tej pracy zabronione.

sidebar.png

Pasek boczny i gadżety systemu Windows

Windows Vista / Windows 7

 

Tytułem wstępu. System Vista dysponuje sztywnym pasem bocznym organizującym gadżety. System Windows 7 nie posiada paska, gadżety są organizowane dowolnie na planszy Pulpitu. Mimo tej różnicy konstrukcyjnej, Windows 7 zachował konwencję nazewniczą "Windows Sidebar" i wykonywalny sidebar.exe, dlatego też omawiane tu ścieżki dostępu są wspólne dla obu linii systemowych.


1. Katalog Program Files trzyma podstawowe do działania DLL oraz zbiór domyślnych gadżetów Microsoftu. Natomiast katalog użytkownika magazynuje ustawienia paska w settings.ini oraz w podkatalogu Gadgets niedomyślne dociągnięte już przez użytkownika gadżety.

folder_mini.gifC:\Program Files\Windows Sidebar
-------- folder_mini.gifGadgets (gadżety firmowe)

folder_mini.gifC:\Users\Konto\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar
-------- folder_mini.gifGadgets (gadżety doinstalowane przez użytkownika)
-------- file_inf.gifSettings.ini

Proces sidebara występuje podwójnie, jeśli użytkownik wprowadził gadżety spoza zestawu domyślnego i są one załadowane.

2. Systemy 64-bitowe dysponują podwójnym zestawem:

folder_mini.gifC:\Program Files\Windows Sidebar (natywna 64-bitowa wersja)
folder_mini.gifC:\Program Files (x86)\Windows Sidebar (wersja 32-bit)

Domyślnie uruchomionym jest zestaw 64-bitowy.

sidebarx64.png

3. Sposób wyświetlania obiektów jest oparty na maszynie renderującej Internet Explorer. Stąd też wszystkie techniki wyświetlania działające w IE, są technikami wspieranymi przez gadżety np. Javascript / Flash / Silverlight.


Generalizując przyczyny dysfunkcji można wskazać:
- Wyrejestrowanie niezbędnych plików DLL, jako konsekwencja niefortunnych akcji z czyścicielami rejestru lub operacji deinstalacyjnych kombajnów zabezpieczających (np. antywirus).
- Gadżety niedomyślne: aplikowane w nadmiarze, nieprofesjonalnie zaprojektowane, uszkodzone
- Internet Explorer: jego konfiguracja, zawtyczkowanie, problemy działania etc.

 

Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

-----------------------------------------------------------------
Rozwiązywanie problemów
-----------------------------------------------------------------


PRZYWRACANIE DOMYŚLNYCH GADŻETÓW

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Optymistyczny. Wywołano procedurę deinstalacji (a nie wyłączenia wyświetlania) dla jednego z natywnych gadżetów. Lista gadżetów nie pokazuje już tego gadżetu. System dysponuje opcją restaurowania swoich domyślnych gadżetów.


Windows Vista: Należy wywołać Właściwości Paska i spożyć opcję Przywróć gadżety zainstalowane z systemem Windows | Restore gadgets installed with Windows. Ta opcja jest czynna i niezszarzona, tylko jeśli dla któregoś z gadżetów natywnych paska wywołano uprzednio procedurę deinstalacji.

vista_restoredefault.png

Windows 7: Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Gadżety Pulpitu > Przywróć gadżety pulpitu zainstalowane z systemem Windows

7_restoredefault.png

Wynikowo otwiera się okno z wyborem gadżetów z komunikatem Wszystkie gadżety zainstalowane przez system Windows i administratora zostały przywrócone | All Windows and administrator installed gadgets have been restored.
AWARYJNE RESETOWANIE PASKA I GADŻETÓW

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Powyższe opcje są niedostępne lub istnieją inne okoliczności uniemożliwiające przywrócenie domyślnych gadżetów a nastąpił ich zanik. Albo też patowa sytuacja: nadmiar gadżetów trzeciej ręki, a w konsekwencji zaburzenie stabilności paska i gadżetów (zawieszenia / błędy / niemożność startu). Dla rozwiązania tych problemów można wykorzystać sposób wymuszonego usunięcia całej konfiguracji paska, co finałowo przywróci jego domyślny fabryczny wygląd. Metoda działa zarówno dla paska Vista, jak i gadżetów Windows 7.


1. Zamknij Pasek boczny / gadżety Pulpitu. Upewnij się w Menedżerze procesów, że proces sidebar.exe zakończył działanie.

2. Otwórz eksplorator Windows i w pasku adresów wklej ścieżkę %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar i ENTER.

3. Zmień nazwę obecnego tam pliku settings.ini. Przejdź do podfolderu gadżetów, zaznacz wszystkie i skasuj.

4. Uruchom Pasek boczny / gadżety Pulpitu. Powinien zostać wygenerowany nowy plik settings.ini, a sam pas / gadżety pokazać się w domyślnej postaci, jak zaraz po instalacji systemu.

ZANIK / NIEMOŻNOŚĆ URUCHOMIENIA SIDEBARA


Scenariusz: Pomimo automatycznego ustawienia paska na start z Windows, pasek nie pojawia się. Ręczne próby bezpośredniego uruchomienia nie mają żadnych skutków. Przypuszczalnym powodem tego zachowania są wyrejestrowane pliki DLL niezbędne do pracy Windows Sidebar: sbdrop.dll, wlsrvc.dll, atl.dll.


METODA 1: Automatyczna naprawa poprzez narzędzie Windows Sidebar Fix-It Tool dostępne z artykułu KB963010. Aplikacja ta w formie wizarda przeprowadza rejestrację kluczowych plików. Wystarczy tylko zatwierdzić licencję, następnie zatwierdzić elewację uprawnień podczas wytwarzania punktu Przywracania systemu, doczekać do komunikatu końcowego. Dla pewności zresetować komputer po ukończeniu.

sidebarfixit.png


METODA 2: To samo, ale ręcznie, sprowadza się do wpisania indywidualnych poleceń w linii komend. Należy zastartować CMD przez Uruchom jako Administrator:

cmdelevated.gif

Następnie wprowadzić poniższą sekwencję trzech komend rejestracyjnych regsvr32, których pomyślność zostanie obwieszczona stosownym komunikatem:


C:\Windows\system32>regsvr32 "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sbdrop.dll"
C:\Windows\system32>regsvr32 "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\wlsrvc.dll"
C:\Windows\system32>regsvr32 atl.dll

 

sidebarregsvr1.gif

 Systemy 64-bit: Mają podwójny folder paska bocznego, adresujący odpowiednio komponenty 64-bit i 32-bit. Prócz powyższych komend, dochodzą uzupełniające polecenia dla fragmentu 32-bit: należy powielić dwie początkowe, wstawiając zamiast %ProgramFiles% folder %ProgramFiles(x86)%.


BRAK REZULTATÓW: Można spróbować wyzerować konfigurację pasa i gadżetów do poziomu domyślnego, jak opisane wcześniej. Jeśli to nie pomoże, nasuwa się możliwość nieprawidłowości w plikach Windows, a pod tym kątem wstępny test przy udziale polecenia sfc /verifyonly. Albo też wywołanie Przywracania systemu z wykorzystaniem punktu przed wystąpieniem problemu.

"ZAMROŻENIE" GADŻETÓW


Scenariusz: Pasek boczny działa w porządku, podobnie jak też większość jego gadżetów domyślnych, jednakże tylko wybrane z nich takie jak zegar czy licznik ulegają zawieszeniom / "zamrożeniom" ruchowym. Prawdopodobnie rzecz może dotyczyć również innych ruchomych niedomyślnych gadżetów. Proces sidebar.exe wykazuje wysokie spożycie CPU. Dodatkowo, na niektórych systemach, mogą wystąpić także różowe obwódki naokoło gadżetów.

sidebardisplay3.gif

Jest to wynikowa obecności Internet Explorer 8 w zderzeniu z ustawieniami DPI przekonfigurowanymi z domyślnych na wyższe / niestandardowe.


METODA 1: Zresetowanie ustawień DPI do poziomu domyślnego. Prawy klik na Pulpit > Personalizuj / Personalize > Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) / Adjust font size (DPI). Po zatwierdzeniu dialogu UAC należy zaznaczyć opcję Skala domyśla (96 DPI) / Default scale i zgodzić się na restart komputera.

dpi.gif

METODA 2: Jeśli wysokie ustawienia DPI są z jakiś względów wzrokowych konieczne / niezbędne dla użytkownika, wchodzą w grę większe kompromisy: wyłączenie wyświetlania zdefektowanych gadżetów (o ile defekt ma wąskie pole rażenia i ujawnia się tylko punktowo) i ewentualne poszukanie niezależnych zamienników, lub deinstalacja Internet Explorer 8 i automatyczne wrócenie do wersji 7.
NIEDOSTĘPNY GADŻET POGODY

(Dotyczy tylko Windows Vista)


Scenariusz: Natywny gadżet pogody wyświetla informację Usługa jest obecnie niedostępna w tym języku lub regionie / Service not available in your language or region. Dwie podstawowe przyczyny (KB931272): niedostępność usługi pogodowej dla danej lokalizacji, lub niezgodność danych Formaty + Lokalizacja w Ustawieniach Regionalnych. Niestety, nieanglojęzyczne wersje Vista, a więc i polonizowane z ustawieniami na Polskę, mają ten błąd i nie ma oficjalnego rozwiązania. Problem nie dotyczy polonizowanego Windows 7.

sidebarweather1.png vs. sidebarweather2.png


METODA 1: Rodzaj obejścia słabo przystającego do realiów polskiej edycji, czyli przestawienie opcji regionalnych na angielski.
 • Start > w polu szukania wpisz intl.cpl > uruchom.
 • W karcie Formaty ustaw Angielski (Stany zjednoczone). W karcie Lokalizacja ustaw Stany zjednoczone
 • To o czym artykuł MS nie mówi, a co okazało się kluczową opcją na moim systemie: jeśli te dwa nie będą mieć skutku, w karcie Administracyjne przestaw Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode na Angielski (Stany zjednoczone)
 • Zamknij gadżet pogody na pasku, a następnie ponownie go dodaj do paska, a następnie skonfiguruj specyfikując lokalizację polską.

Skutki uboczne:

Poza oczywistym innogatunkowym wyświetlaniem dat / zegara etc, ustawienie trzeciej opcji "zjada ogonki" w programach nie-Unicode prezentując krzaki.METODA 2: Hack pliku sidebara wlsrvc.dll. Niezrozumiałe posunięcie MS: wersje testowe Vista miały plik działający niezależnie od locale użytkownika, finałowa wersja częstuje tym co widać. W internecie są kolportowane modyfikowane pliki do zamiany, które znoszą blokadę lokalizacyjną. Instrukcje dla systemów 32-bit (testowane przeze mnie pomyślnie na dwóch różnych Vista SP1, natywnie PL oraz z MUI PL):
 • Pobierz przepatchowany plik sidebara z następującego artykułu: KLIK.
 • Zamknij Pasek boczny. Upewnij się, że jego proces został zakończony.
 • Dla pliku C:\Program Files\Windows Sidebar\wlsrvc.dll wykonaj reset uprawnień, czyli przejęcie na własność plus przyznanie pełnej kontroli.
 • Zmień nazwę oryginalnego pliku. Wstaw do katalogu pobrany z internetu. Zresetuj komputer.METODA 3: Jeśli żadne z powyższych się nie aplikuje lub nie ma pozytywnych skutków, o ile można to nazwać "rozwiązaniem", pozostaje wyszukanie zamiennika np. WeatherBug. Aktualizacja: galeria gadżetów MS usunięta (dostępna jej kopia), ale dużo alternatywnych gadżetów pogodowych przestało działać (serwis, na którym bazują, zrobił się płatny).
NIEMOŻNOŚĆ INSTALACJI NOWYCH GADŻETÓW

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Pobrany gadżet nie jest zainstalowany pomyślnie ani wyświetlony w sposób prawidłowy. W modyfikowanym wydaniu, podczas próby uruchomienia instalacji gadżetu pojawia się prośba o wskazanie programu otwierającego i błąd "plik nie jest powiązany z żadnym programem windows" / This file does not have a program associated with it for performing this action. Ikonka plików typu gadżet jest przetransformowana np. na domyślną ikonę nieznanych typów plików. Po nieudanych próbach naprawczych przypisania programu otwierającego, uruchamianie instalacji gadżetu jest "bezobjawowe", czyli brak reakcji. Wszystkie te znaki mogą potwierdzać nieprawidłowe skojarzenie rozszerzenia *.gadget z właściwym programem otwierającym, czyli Windows Sidebar, nawet jeśli ta aplikacja pozornie figuruje jako przypisania do otwierania.

sidebarassoc1.gif vs. sidebarassoc2.gif


METODA 1: Można spróbować od prostej operacji asocjacyjnej prowadzonej za pomocą wbudowanych funkcji Windows. Operacja wygląda identycznie dla Windows Vista i Windows 7.

Panel sterowania > Programy > Programy domyślne / Default Programs > Skojarz typ pliku lub protokół z programem / Associate a file type or protocol with a program:

gadgetassoc1.png

Po załadowaniu listy rozszerzeń podświetl rozszerzenie .gadget, wybierz opcję Zmień program / Change program:

gadgetassoc2.png

Jeśli w Zalecane programy / Recommended Programs jest proponowany Pasek boczny / Gadżety pulpitu systemu Windows, należy zatwierdzić ten wybór. Jeśli na liście brak, należy przez Przeglądaj / Browse wskazać wykonywalny sidebar.exe z jego folderu.

gadgetassoc3.png


METODA 2: W przypadku niepowodzenia powyższej metody, należy skorzystać z miniaturowego programiku Unassocc dedykowanego rozwiązywaniu problemów ze skojarzeniami plików. Wystarczy zaznaczyć rozszerzenie .gadget i wywołać funkcję "Remove file association (User)". Opcja ta jest zszarzona, jeśli nie istnieje w rejestrze żadne skojarzenie wprowadzone przez użytkownika.

unassociate.png

Ręcznym odpowiednikiem jest bezpośrednie skasowanie w rejestrze poniższego klucza (o ile istnieje) i zatwierdzenie restartem komputera.

folder_mini.gifHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.gadget\UserChoiceScenariusz: Gadżety instalują się w prawidłowy sposób, jednakże istnieje problem z ich wyświetlaniem. Problem ten może być związany z wariantami językowymi gadżetów. Więcej w KB930100.

BŁĘDY TYPU ".... zarządza Administrator systemu"


Scenariusz: Podczas próby zastartowania paska bocznego pojawia się błąd o treści "Paskiem bocznym systemu Windows zarządza administrator systemu" / "Windows Sidebar is managed by your system administrator".

Scenariusz: Podczas próby dodania niedomyślnych pobranych z internetu gadżetów pojawia się błąd o treści "Instalacją gadżetów paska bocznego systemu Windows zarządza administrator systemu" / "Installation of Windows Sidebar gadgets is managed by your system administrator".

W obu przypadkach problemem jest zapewne ograniczenie przez stosowną polisę. Rozwiązania zostaną opisane wspólnie, gdyż ustawienia są zlokalizowane w tym samym miejscu:


Edycje Windows Vista Business, Ultimate, Enterprise
Edycje te posiadają przystawkę gpedit, stąd też można ją wykorzystać do znoszenia ograniczeń.

Start > w polu szukania wpisz gpedit.msc > w obu gałęziach:

gpedit_icon1.gifKonfiguracja komputera / Computer Configuration > Szablony administracyjne / Administrative Templates > Składniki systemu Windows / Windows Components > Pasek boczny / Windows Sidebar

gpedit_icon2.gifKonfiguracja użytkownika / User Configuration > Szablony administracyjne / Administrative Templates > Składniki systemu Windows / Windows Components > Pasek boczny / Windows Sidebar


----> Dla błędu numer 1: Kliknij podwójnie w Wyłącz Pasek boczny systemu Windows / Turn off Windows Sidebar i ustaw na Nie skonfigurowano / Not Configured. Dla zatwierdzenia zmian zrestartuj komputer.

gpedit1.gif

----> Dla błędu numer 2: Kliknij podwójnie w Wyłącz rozpakowywanie i instalację gadżetów bez podpisu cyfrowego / Disable unpacking and installation of gadgets that are not digitally signed i ustaw na Nie skonfigurowano / Not Configured. Dla zatwierdzenia zmian zrestartuj komputer.

gpedit2.gif

Jeśli widnieje w oknie już takie ustawienie, należy wykonać kilkustopniowe kroki, tzn. najpierw włączyć tę opcję blokady i to zatwierdzić, po czym przestawić na nieskonfigurowane i zatwierdzić. Alternatywnie można wykonać operację bezpośrednio przez rejestr:Edycje Windows Vista Home + powyższe
Edycje Home są pozbawione przystawki gpedit, stąd też jedyny sposób to bezpośrednia edycja rejestru. Jest ona uniwersalna, tzn. działa na pozostałych bardziej rozwiniętych edycjach.

Start > w polu szukania wpisz regedit > w obu poniższych kluczach:

folder_mini.gifHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar
folder_mini.gifHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Windows\Sidebar

----> Dla błędu numer 1: Sprawdź czy występuje wartość o nazwie TurnOffSidebar. Skasuj i zrestartuj komputer.

----> Dla błędu numer 2: Sprawdź czy występuje wartość o nazwie TurnOffUnsignedGadgets. Skasuj i zrestartuj komputer.


BŁĘDY TYPU ".... Czy chcesz debugować?"


Scenariusz: Podczas działania paska bocznego pojawiają się okazjonalne komunikaty rodzaju "Wystąpił błąd w czasie wykonywania. Czy chcesz debugować?" / "A runtime error has occurred. Do you wish to debug?". Przyczyny nie leżą po stronie użytkownika. Na to wpływają błędy stron, z którymi wykonują połączenia gadżety, lub też źle zaprojektowane gadżety (MS wyjaśnia podłoże: KB927825). Zwykle gadżet może poprawnie operować po zatwierdzeniu "Nie" na komunikacie. Błędy te są widoczne tylko na systemach, na których konfiguracja Internet Explorer ma włączone funkcje debugowania.


METODA 1: Obejście przez wyłączenie pokazywania błędów skryptu w konfiguracji Internet Explorer.

Start > W polu szukania wpisz inetcpl.cpl > przejdź do karty Zaawansowane > w sekcji Przeglądanie zaznacz Wyłącz debugowanie skryptu (Inne) oraz wyczyść pole wyboru Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu:

iedebug.png

METODA 2: Pozbycie się wadliwego gadżetu / poszukanie jego aktualizowanej wersji. Jednym z przykładów są niektóre wersje WeatherMAN Sidebar Gadget.


Aneks - Artykuły
When you start a Windows Vista-based computer, the arrangement of Windows Vista Sidebar gadgets changes, or some gadgets do not appear
Windows Sidebar customizations are lost when you log on to a Windows Vista-based computer that has hotfix 943411 or Windows Vista Service Pack 1 installed
The Windows Sidebar may stop responding if you click outside a gadget flyout window in Windows Vista
The date displays incorrectly in the Windows Calendar Sidebar gadget on a Windows Vista-based computer
Incorrect certificate information may be displayed when you install a sidebar gadget on a Windows Vista-based computer: "This certificate has expired or is not yet valid"
Roxio Gadgets display incorrectly in Sidebar in Windows Vista 64-bit versions
How to Debug a Windows Vista Sidebar Gadget With Visual Studio

Odnośnik do odpowiedzi
 • 6 miesięcy temu...

-----------------------------------------------------------------
Brak aktualizacji danych
-----------------------------------------------------------------

weather3.pngcurrency.pngGADŻETY POGODA, WALUTA, AKCJE

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Gadżety dostarczające informacje typu dynamicznego pokazują nieprawidłowe dane, które są "zamrożone" i nie odświeżają się. Problem przypuszczalnie generuje nieświeże Cache związane z działaniem tych gadżetów. Rozwiązaniem jest opróżnienie folderów Cache, co wymusi ponowną aktualizację danych. Temat z forum: Gadżet pogoda pokazuje błędną temperaturę.


Windows 7:

1. Wyłącz gadżety i upewnij się w Menedżerze zadań, że proces sidebar.exe ukończył działanie.

2. W pasku adresów Windows Explorer wklej %localappdata%\Microsoft\Windows Sidebar\Cache i ENTER, co automatycznie otworzy pierwszą lokalizację Cache:

folder_mini.gifC:\Users\Twoje konto\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Cache

-------- folder_mini.gif168522d5-1082-4df2-b2f6-9185c31f9472 (Pogoda)
-------- folder_mini.gif53eab605-3b97-4da0-8e92-ea49d47af529 (Waluta)

W folderze tym są zlokalizowane alfanumeryczne podfoldery. Gadżety natywne Microsoftu zawsze tworzą identyczną sekwencję. Należy skasować folder pasujący do wadliwego gadżetu.

3. W pasku adresów Windows Explorer wklej %localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services i ENTER, co automatycznie otworzy drugą lokalizację Cache:

folder_mini.gifC:\Users\Twoje konto\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Services

-------- folder_mini.gifCache

W folderze tym znajduje się podfolder o nazwie Cache trzymający plik Config.xml, i to ten folder należy skasować.Windows Vista: Ten system ma nieco inną budowę Cache. Występuje tylko jeden folder:

folder_mini.gifC:\Users\Twoje konto\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Services\Cache

-------- folder_mini.gifcurrency (Waluta)
-------- folder_mini.gifweather (Pogoda)

Tu są zlokalizowane podfoldery równe bezpośrednim nazwom gadżetów i należy skasować wybrany odpowiadający wadliwemu gadżetowi.

Odnośnik do odpowiedzi

-----------------------------------------------------------------
Artefakty wyświetlania
Silnik skryptowy
-----------------------------------------------------------------PUSTY GADŻET KALENDARZA

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Gadżet kalendarza jest zupełnie pusty i nie wyświetla żadnej daty. Innym zdefektowanym jest gadżet Akcje - przy próbie jego dodania zupełnie nic się nie wyświetla, jedynie miejsce w którym powinien się pokazać jest "rezerwowane". Prawdopodobna przyczyna defektu to nieprawidłowość pliku vbscript.dll (wyrejestrowany plik, uszkodzony plik).

sidebarcalendar2.pngsidebarcalendar1.pngCZARNE I BIAŁE POLA

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Gadżet zegara jest wyświetlany w formie czarnego kwadratu. Inne gadżety występują w postaci białych / czarnych martwych pól. Buttony zarządzania konfiguracjami gadżetów nie reagują, tym działającym jest krzyżyk zamykający gadżet. Objawy wskazują na wyrejestrowane pliki skryptowe / MSXML.

sidebardisplay1.gifsidebardisplay2.gifZe względu na wspólny mianownik rozwiązania obu przypadków zostaną rozpisane wspólnie. Można wyróżnić trzy grupy zadaniowe:


REJESTRACJA BIBLIOTEK

Do wyboru metoda automatyczna lub ręczna:

1. Automatycznie: Microsoft udostępnia narzędzie Fix-it w artykule KB949140, które automatycznie przerejestrowuje wymagane pliki skryptowe.

2. Ręcznie: Otwórz linię poleceń CMD przez Uruchom jako Administrator:

cmdelevated.gif

Wpisz następujące polecenia rejestracyjne:


C:\Windows\system32>regsvr32 vbscript.dll
C:\Windows\system32>regsvr32 jscript.dll
C:\Windows\system32>regsvr32 scrrun.dll
C:\Windows\system32>regsvr32 msxml3.dll
 

sidebarregsvr2.gifPolecenia aplikują się dla systemów 32-bit oraz systemów 64-bit z włączoną 64-bitową wersją Paska bocznego / gadżetów. Jeśli na systemie 64-bit działa jednak 32-bitowa wersja Paska bocznego / gadżetów, należy zarejestrować także 32-bitowe wersje bibliotek z katalogu C:\Windows\SysWOW64:


C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll
C:\Windows\system32>C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dllPo pomyślnej rejestracji należy wyłączyć + włączyć ponownie Pasek boczny / gadżety, by zmiany zostały uwidocznione. Jeśli to nie pomoże, należy zrestartować komputer.


OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE

Problem mogą tworzyć także programy zabezpieczające dysponujące funkcją filtrowania skryptów. Przykłady aplikacji wyposażonych w ten rodzaj osłony: Kaspersky, Avast. Przypadek omówiony na forum: KLIK.
Jeśli antywirus działa w systemie, pierwszym krokiem jest testowe zdjęcie osłony skryptowej w opcjach antywirusa. Przykład z forum: pusty kalendarz z winy Avast.
Jeśli jednak efekt pojawił się po deinstalacji antywirusa, należy rozpocząć od wyszczególnionego powyżej wątku re-rejestracji plików skryptów.


USZKODZENIE PLIKÓW

Trzecia możliwość to uszkodzenie lub brak plików oraz związanych z nimi plików językowych *.mui. Temat na forum: Gadżety nie ładują się po kłopotach z systemem

Odnośnik do odpowiedzi

-----------------------------------------------------------------
Artefakty wyświetlania
Strefy internetowe
-----------------------------------------------------------------


WPŁYW INFEKCJI NA DYSFUNKCJE GADŻETÓW

(Dotyczy Windows Vista i Windows 7)


Scenariusz: Prawie wszystkie gadżety są wyświetlane w niepełny sposób, zaś Kalendarz w ogóle nie ujawnia się:

zone2.png


Przyczyną jest infekcja systemu. Ostatnimi czasy grasuje infekcja, która ma duży wpływ na zachowanie wszystkiego co bazuje na maszynie Internet Explorer, a do tej kategorii należą oczywiście gadżety. Temat rozwiązywany w dziale Malware wielokrotnie np.: puste gadżety i zawieszenia AQQ + martwe okno AQQ. Infekcja dopisuje w rejestrze bieżącego użytkownika do konfiguracji stref zabezpieczeń Internet Explorer "szóstą strefę" symulującą strefę "Mój komputer" (prawdziwa strefa o tym charakterze to tylko ta o numerze 0). Jest wprowadzany niepożądany klucz wykorzystujący znak Unicode (wyświetlany jako "L"):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\L

zone1.png


Obecność tego klucza daje podobne skutki wizualno-funkcyjne jak uszkodzenie / wyrejestrowanie plików skryptów, czyli puste pola czy brak klikalności.
 

To jest tylko część i to ta "mniejsza" infekcji. Założeniem tutejszego wątku jest likwidowanie defektu już po usunięciu trojanów.
Należy się zgłosić na diagnostykę do działu Malware z odpowiednimi raportami.

 


Rozwiązanie problemu polega na usunięciu tego klucza z rejestru. Po tej drobnej operacji wszystko wraca do normy.


1. Można od razu zaimportować gotowy plik rejestru zonefix.reg usuwający ten klucz:

Pobierz

(Firefox: opcja Zapisz element docelowy jako...)

2. Usuwanie potrafi wykonać także program Malwarebytes Anti-Malware:

Pobierz

 

Zainfekowanych kluczy rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Niektóre przeglądarki nieprawidłowo pokazują zawartość tego posta, ostatni fragment z wadliwym kluczem się tu nie wyświetla. Proszę nie wprowadzić się w błąd i pod żadnym pozorem nie kasować całego klucza o nazwie "Zones".

 


3. Kiedyś Microsoft oferował automatyczne narzędzie Fix-it w artykule KB2515657. Obecnie artykuł i narzędzie naprawcze już usunięte.


Po skorzystaniu z jednej z powyższych metod należy albo z menu kontekstowego Pulpitu Widok wyłączyć pokazywanie gadżetów + ponownie włączyć, albo zresetować komputer, by zmiana została uwidoczniona.

 

 

Odnośnik do odpowiedzi
 • 5 miesięcy temu...

-----------------------------------------------------------------
Artefakty wyświetlania
Internet Explorer 9
-----------------------------------------------------------------BIAŁA OBWÓDKA KALENDARZA

(Dotyczy tylko Windows Vista)

calendarwhite.png

Jest to skutek uboczny instalacji Internet Explorer 9. Problem dotyczy tylko platformy Windows Vista w kombinacji z IE9 (przykład). Nowszy Windows 7 nie jest na to podatny. I rozwiązaniem jest właśnie zamiana gadżetu w wersji Vista gadżetem w wersji Windows 7. To najszybsza droga korekty, gdyż przystosowanie gadżetu kalendarza do współpracy z IE9 w sumie równałoby się napisaniu tego gadżetu na nowo. Jest gotowiec, korzystajmy.


1. Wyłącz Pasek boczny, upewniając się że proces sidebar.exe zakończył działanie.

2. Pobierz gadżet w wersji Windows 7:

Pobierz
 

 

Uwaga:

W paczce jest polskie i angielskie MUI. Jeśli Windows operuje na innym języku natywnym niż wymienione, gadżet nie będzie się wyświetlał i należy samodzielnie już skombinować pliki MUI tego gadżetu w tymże języku.

 


3. Wymień oryginalny folder C:\Program Files\Windows Sidebar\Gadgets\Calendar.Gadget tym pobranym wyżej. By zamiana stała się możliwa, należy zresetować uprawnienia oryginału:

 

 

 

Odnośnik do odpowiedzi
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...