Skocz do zawartości

Nie mogę otworzyć pliku do ćwiczeń interaktywnych


minekirek

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

Problem polega na tym, że nie mogę otworzyć jednego rodzaju ćwiczeń z książki do oprogramowania tablic interaktywnych po kliknięciu na ten plik pojawia się komnikat:

Z plikiem tym nie jest skojarzony umożliwiający wykonanie tej czynności. Skojarz odpowiedni program używając apletu Opcja folderów w panelu sterowania.

 

Natomiast po kliknięciu prawym na ten plik pojawia się

1) wyszarzone - e text version 4.08 build 10 (2012.10.13 0942)(CDROM)

2) wyszarzone - Flash WIN 10,2,153,1

3) aktywne - Ustawienia

4) aktywne - Ustawienia Globalne

5) Adobe Flash Player 10.2.153.1-informacje

 

Inne ćwiczenia zarówno dżwiękowe i jak i filmowe działają bez zarzutu. Jest mi to bardzo potrzebne do pracy z dziećmi ta nowa płyta.

 

Nai innym komputerze wszystko otwiera się bez zarzutu.

 

Mam jeszczejeden problem zwiazany z tym komputerem. Kieedy jest połączony z Internetem poprzez kabel(tam gdzie pracuję w szkole) Inernet co pewień czas się rożłącza i muszę ponownie urochomić komputer, żeby połączyć ponownie. Inne komputery w szkole nie maja takiego problwmu. Informatyk twierdzi, że wszystko jest u niego dobrze podłączonea w kompie tez jest dobrze ustawione. Jednak problem cały czas istnieje. W tej chwili jestem w domu i jest podłączony przez WiFi działa non stop.

gmer.txt

Addition.txt

Extras.Txt

FRST.txt

OTL.Txt

Shortcut.txt

Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Temat w nieodpowiednim dziale, nie jest związany z infekcją. Przenoszę, na razie do działu Software (problem w tytule). W spoilerze drobnostki nie powiązane z problemami, to nie pomoże, to rzeczy podrzędne.

 

 

 

1. Jest tu odpadkowy sterownik Avira:

 

R1 ssmdrv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssmdrv.sys [28352 2007-03-01] (Avira GmbH)

 

Wstępnie skorzystaj z Avira Registry Cleaner.

 

2. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

CloseProcesses:
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
S3 smserial; system32\DRIVERS\smserial.sys [X]
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKCU - {4A5C2E9B-EAFF-4F52-959F-7C23AFF7457B} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=crm&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=&apn_dtid=OSJ000&apn_uid=87CB5757-F3FA-4A4E-A449-71E90E5B03DB&apn_sauid=3F66C486-5EC6-46CF-8025-E804F185CA8B
DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
C:\Program Files\mozilla firefox\plugins
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
C:\WINDOWS\pss\McAfee Security Scan Plus.lnkCommon Startup
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^McAfee Security Scan Plus.lnk
DeleteKey: HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
DeleteKey: HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
DeleteKey: HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
EmptyTemp:

 

Adnotacja dla innych czytających: skrypt unikatowy - dopasowany tylko i wyłącznie pod ten system, proszę nie stosować na swoich systemach.

 

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok narzędzia FRST. Uruchom FRST i kliknij w Fix. System zostanie zresetowany. W tym samym katalogu skąd uruchamiano FRST powstanie plik fixlog.txt. Przedstaw go.

 

 

 

 

 

Problem polega na tym, że nie mogę otworzyć jednego rodzaju ćwiczeń z książki do oprogramowania tablic interaktywnych po kliknięciu na ten plik pojawia się komnikat:

 

Z plikiem tym nie jest skojarzony umożliwiający wykonanie tej czynności. Skojarz odpowiedni program używając apletu Opcja folderów w panelu sterowania.

(...)

Nai innym komputerze wszystko otwiera się bez zarzutu.

Brak konkretów, ani jaki to plik (rozszerzenie), ani skąd od pochodzi, ani co ma go teoretycznie otwierać (nazwa aplikacji), ani czym różnią się te systemy (czy taki sam rodzaj Windows, czy taka sama wersja oprogramowania). Czy chodzi o aplikacje SMART?

 

Jedyne co ja tu widzę, to że sypie błędami tegoż SMARTa:

 

Application errors:

==================

Error: (09/19/2014 07:40:05 AM) (Source: Microsoft Office 14) (EventID: 2001) (User: )

Description: Microsoft Word: Rejected Safe Mode action : W programie Word wystąpił poważny problem z dodatkiem smartink-word-all. Jeśli ten komunikat występuje wiele razy, należy wyłączyć ten dodatek i sprawdzić, czy jest dostępna jego aktualizacja. Czy chcesz wyłączyć ten dodatek?.

Rejected Safe Mode action : Microsoft Word.

 

Error: (06/16/2014 00:37:12 PM) (Source: .NET Runtime) (EventID: 1026) (User: )

Description: Aplikacja: SMARTInk.exe

Wersja architektury: v4.0.30319

Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.

Informacje o wyjątku: System.AccessViolationException

Stos:

w SMARTInkDefaultOverlay.SMARTDefaultOverlay.timerDisconnect_Tick(System.Object, System.EventArgs)

w System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(System.Object)

w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)

w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)

w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()

w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)

w System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(System.Object)

w System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)

w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)

w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)

w System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)

w System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()

w System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()

w System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)

w MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)

w MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)

w System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)

w MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)

w System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)

w MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)

w MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)

w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)

w System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)

w System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)

w System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)

w System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)

w SMARTInk.App.Main()

 

Error: (05/12/2014 04:39:44 PM) (Source: .NET Runtime) (EventID: 1026) (User: )

Description: Aplikacja: SMARTInk-SBSDKProxy.exe

Wersja architektury: v4.0.30319

Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.

Informacje o wyjątku: System.ServiceModel.AddressAlreadyInUseException

Stos:

w System.ServiceModel.Channels.TransportManager.Open(System.ServiceModel.Channels.TransportChannelListener)

w System.ServiceModel.Channels.TransportManagerContainer.Open(System.ServiceModel.Channels.SelectTransportManagersCallback)

w System.ServiceModel.Channels.TransportChannelListener.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.ConnectionOrientedTransportChannelListener.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.NamedPipeChannelListener`2[[system.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[system.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelDispatcher.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(System.TimeSpan)

w SMARTInk_SBSDKProxy.Program.Main()

 

Error: (05/12/2014 04:39:19 PM) (Source: .NET Runtime) (EventID: 1026) (User: )

Description: Aplikacja: SMARTInk-SBSDKProxy.exe

Wersja architektury: v4.0.30319

Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.

Informacje o wyjątku: System.ServiceModel.AddressAlreadyInUseException

Stos:

w System.ServiceModel.Channels.TransportManager.Open(System.ServiceModel.Channels.TransportChannelListener)

w System.ServiceModel.Channels.TransportManagerContainer.Open(System.ServiceModel.Channels.SelectTransportManagersCallback)

w System.ServiceModel.Channels.TransportChannelListener.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.ConnectionOrientedTransportChannelListener.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.NamedPipeChannelListener`2[[system.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[system.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelDispatcher.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(System.TimeSpan)

w System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(System.TimeSpan)

w SMARTInk_SBSDKProxy.Program.Main()

 

 

 

Mam jeszczejeden problem zwiazany z tym komputerem. Kieedy jest połączony z Internetem poprzez kabel(tam gdzie pracuję w szkole) Inernet co pewień czas się rożłącza i muszę ponownie urochomić komputer, żeby połączyć ponownie. Inne komputery w szkole nie maja takiego problwmu. Informatyk twierdzi, że wszystko jest u niego dobrze podłączonea w kompie tez jest dobrze ustawione. Jednak problem cały czas istnieje. W tej chwili jestem w domu i jest podłączony przez WiFi działa non stop.

Problem nadaje się raczej do działu Sieci, a skany sieciowe dostarczone z poziomu komputera wpiętego w inną sieć (domową) nie są adekwatne.

 

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi

To tak, wykonałem pierwszą część zadania czyli użyłem cleanera Avry ale nie wykonałem Fix FRST bo kiiknięciu na to narzędzie nastąpiła chyba aktualizacja po niej zmiana wyglądu ikony i komunikat, że FIRS EXE nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32???? Następnie prowadziłeml ekcje i dalej okazało się, że wszystkie pliki dźwiekowe na kompie strasznie wolno chodzą, trzeszczą itp.(w sobote koorzystałem z funkcji zgraj w Windows Media Player????

Dlatego uzyłem punktu przywracania systemu z 17.10

Stan obecny: dżwięk wrócił do normy, wspomniane pliki w tytule wraz z płytą wgrałem jeszcze raz i działa wszystko!!!!

 

Ściągnąłem FRST na nowo i chodzi ale nie wiem czy mam wykonać FIX nadal, czy jeszce raz użyć cleanera aviry w związku z przywróceniem systemu i co zrobić z tymi przerwami sieci ????

Fixlog.txt

Odnośnik do odpowiedzi

Posty łączę i czyszczę. Proszę nie używaj opcji "Odpowiedz" zlokalizowanej przy każdym poście (to funkcja cytatu wstawiająca cały poprzedni post), lecz okno szybkiej odpowiedzi na spodzie tematu i "Napisz".

 

 

Następnie prowadziłeml ekcje i dalej okazało się, że wszystkie pliki dźwiekowe na kompie strasznie wolno chodzą, trzeszczą itp.(w sobote koorzystałem z funkcji zgraj w Windows Media Player????

Przypuszczalnie to był problem z obniżonym transferem dysku i Przywracanie systemu było zbędne. Skutki uboczne skanu GMER (dyski w trybie IDE, głównie system XP): KLIK.

 

 

Ściągnąłem FRST na nowo i chodzi ale nie wiem czy mam wykonać FIX nadal, czy jeszce raz użyć cleanera aviry w związku z przywróceniem systemu i co zrobić z tymi przerwami sieci ????

Przywracanie systemu odkręca poprzednie działania, więc zadane operacje aktualne, z tym że one są poboczne i nie powinny mieć związku z problemami. Fix już wykonałeś, usuwanie Avira jeszcze do wdrożenia. A co do problemów sieciowych, to już założyłeś nowy temat w dziale Sieci.

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...