Skocz do zawartości

Alternatywy dla poleceń DIR i TREE | Listing plików


Rekomendowane odpowiedzi

 

FI

Strona domowa

Platforma: Windows NT4/2000/XP
Licencja: freewareTo niewielkich rozmiarów narządko, obsługiwane z lini wiersza poleceń, nie wymagające instalacji. Jest alternatywą polecenia DIR, posiada wszystkie jego przełączniki. Główną cechą narzędzia jest możliwość znajdowania ukrytych strumieni w pliku. Użycie polecenia Fi/V - wyświetli szczegółowe informacje na temat plików, jak jego atrybut, rozmiar, data utworzenia pliku, ostatnia data czytania pliku, ostatnia akcja pliku, numer volumu, nie zabardzo wiem co oznaczają te buźki z numerami. Na samym dole informacja czy plik posiada ukryty strumień.

Jak listować wybrany katalog z wyświetleniem szczegółowych informacji:
Fi/V D:\JakiśKatalog

Jak listować cały dysk C z wyświetlenie szczegółowych informacji (lista będzie bardzo długa)
Fi/S+V C:\

Jak listować cały dysk C z wyświetleniem czy plik posiada ukryty strumień (lista będzie bardzo długa)
Fi/S+H C:\

Jak listować wybrany katalog w poszukiwaniu ukrytych strumieni z wyświetleniem tylko nazwy pliku i jego ścieżki, strumienia jeśli jest:
Fi/H+B D:\JakiśKatalog 

Ndir

Strona domowa

Platforma: Windows 98/ME/NT4/2000/XP
Licencja: freewareNarządko to jest uzupełnieniem systemowego polecenia TREE oraz alternatywą polecenia DIR, jednak tym pierwszym dość się wyróżnia. Jest to projekt rozwojowy, jednoosobowy. Mam nadzieje że wersja będzie i dostępna dla Visty. Segreguje kolorem typy plików.

Wyświetla Katalogi i podkatalogi w postaci drzewa z podaniem wielkości głównego katalogu, podkatalogów, itd. Posortowane alfabetycznie z podaniem ich wielkości w bajtach.
Ndir32 -d "C:\Windows"

Wyświetla Katalogi i podkatalogi w postaci drzewa z podaniem ilości podkatalogów w katalogu z ich sumą. Czyli w głównym katalogu znajdują się inne katalogi, a wnich podkatalogi ze spisem ich ilości oraz spis plików w podkatalogach, wartości zachowane hierarchicznie.
Ndir32 -d2 "C:\Windows"

Wyświetla Katalogi i podkatalogi w postaci drzewa z podaniem ilości plików w podkatalogu, ilości podkatalogów w katalogu, ilości ogólnej plików oraz ilości plików w podkatalogu z podaniem ich wielkości w bajtach
Ndir32 -d3 "C:\Windows"

Narzędzie pozwala na filtrowanie wyników dla listingu:
- listowanie jako pierwsze katalogów
- listowanie tylko plików bez wyświetlenia katalogów
- sortowanie po nazwie plików
- sortowanie po rozmiarze plików (najmniejsze będą listowane jako pierwsze)
- sortowanie po dacie utworzenia plików (najstarsze będą listowane jako pierwsze)
- wybór w jednostakch rozmiaru - MB, KB, B
- sortowanie poprzez grupowanie typu plików

Listowanie w kolumnach. Każdej kolumnie przypisane są własności, czym więcej kolumn tym mniej własności zostanie wyświetlone, np. Ndir32 -1 C:\ wykaże rozmiar, nazwe, date, atrybut pliku.

Po rozpakowaniu dostępne są dwa rodzaje programu dla wersji 16 i 23 bitowych oraz wndir, który automatycznie powiększa okno CMD i pozwala na sortowanie poprzez grupowanie wyświetlania typu plików w listę, np. takim poleceniem wndir -1 "C:\Windows":

Sortowanie następuje przy użyciu klawisza Q. Kalwiszem W program odznaczy tłowo pliki kryte lub tylko do odczytu. Praktycznie program wykonuje filtracje poprzez użycie przełączników, które są dostępne w Ndir32 i pozwalają nie wychodząc z katalogu listować go dalej przy pojedyńczej sesji. 

Forensic Toolkit

Strona domowa

Licencja: GPL (open source)Afind (składnik Forensic Toolkit) to stare narządko bo z 2000 r, ale bardzo ciekawe. Listuje pliki, które były używane przez system lub pliki, które były aktywne. Dotyczy tylko partycji NTFS. Narządko bardzo proste w użyciu. Filtrowanie:
/s - listing plików, które były używane w ostatnich sekundach
/m - listing plików, które były używane w ostatnich minutach
/h - listing plików, które były używane w ostatnich godzinach
/d - listing plików, które były używane w ostatnich dniach
/a - listnig plików z podaniem pełnej daty początkowej i koncowej

Przykład zastosowania. Listing plików, które były używane ostatnie 20 minut temu z plikiem, który był używany jako ostatni 3 minuty temu czyli trzeba doliczyć 3 minuty do godziny teraźniejszej, więc rachunkowo 23 minuty temu:

Afind /m 20-3
Afind /m 7

***********************

Hfind (składnik Forensic Toolkit) - narzędzie pozwala listować ukryte pliki, które były używane przez system.

***********************

Sfind (składnik Forensic Toolkit) - jest to narzędzie wyszukujące ukryte strumienie. Przykład użycia:

Sfind D:\ 

Vfind

Strona domowa

Platforma: Windows 32 bit
Licencja: FreewareNarzędzie to służy do wyszukiwania plików po ich atrybucie. Umożliwia filtrację listingu plików po dołączaniu atrybutów. Pozwala wyłączyć z wyszukiwania wykaz podfolderów oraz sporządzić statystykę końcową. Przykład użycia:

Vfind -l -n -r -t [hs] C:\Windows\* 

FileList

Strona domowa

Platforma: Windows XP i nowsze
Licencja: freewareNarzędzie FileList ma za zadanie wyszukiwać różnych typów plików, szukać po nazwie z konkretnym rozszerzeniem. Działa podobnie do systemowej funkcji "Wyszukaj". Wyświetla ścieżkę do pliku, rozmiar w bajtach, ostatnią modyfikację, datę utworzenia. Narzędzie posiada przełączniki dla wyświetlania praw dostępu do pliku. Dla dokumentów Office posiada przełączniki, które pozwalają wyświetlać właściciela pliku oraz datę ostatniej zmiany zapisu dokumentu. Przykład użycia:

Wyszukiwanie plików Word z wyświetleniem właściciela pliku, ostatniego zapisu:

FileList /AUTHORS /LASTSAVEDATE /FILTER *.doc C:\ D:\

Wyszukiwanie bibliotek, które w nazwie posiadają wybraną frazę z wyświetleniem praw dostępu:

FileList /OWNERS /filter *shell*.dll C:\ D:\

(jeśli na początku wyszukiwanej frazy nie wstawimy *, narzędzie nie będzie wyszukiwać i nie wyświetli plików, które w dalszej części nazwy będą posiadać wyszukiwaną frazę) 

Sizeof

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10
Licencja: FreewareNarzędzie SIZEOF podlicza rozmiar wybranych typów plików, podając wartości w bajtach, kilobajtach i megabajtach, liczbę plików. Listuje wybrany katalog lub dysk z możliwością wyświetlenia pełnej listy plików. Nie wymaga instalacji. 

Tree for Windows

Strona domowa

Platforma: Windows 9x/NT4/2000/XP/2003/Vista/2008
Licencja: GPL (open source)Jest to rozbudowana wersja narzędzia TREE, która implementuje o wiele większy wybór uzyskania informacji o katalogach i plikach niż oferuje systemowe polecenie windows. Dokumentacje można pobrać wraz z pakietem lub oddzielnie. Wymaga instalacji. 

Swiss File Knife (sfk)

Strona domowa

Platforma: Windows XP do Windows 10 | Linux, Mac OS X
Licencja: BSDNarzędzie to służy do listowania zawartości dysku w poszukiwaniu kalatogów czy podkatalogów o określonej wielkości. Listuje tylko wskazany katalog. W przypadku wskazania konkretnego dysku przeskanuje je cały. Kiedyś myślałem że narzędzie DIRUSE z zestawu SupportTools jest mocnym dopełnieniem. sfk lepszy od diruse tym, że nie listuje wszystkich plików, a te które sa większe niż podana wartość. Estetyka doprowadza do tego że w kilka sekund już wszystko wiemy i nie musimy zwracac uwagi na wykrzykniki przy pliku, bo poprostu ich tam nie ma, program działa zupełnie inaczej. Program jest tak potężny że nie sposób wypisać wszystkich jego możliwości. Działa bez instalacji. Jest to projekt wciąż rozwojowy. Moim zdaniem można go postawić przy tak wielkim narzędziu jak LS.

Spis będzie w postaci drzewa. Wykaże tylko te katalogi, podkatalogi czy foldery o wskazanej wielkości i również wykaże te, które te wartość o wiele przewyższają.

Narzędzie pozwala na listowanie poprzez filtrowanie jak data, rozmiar w bajtach, typ, atrybut, utworzonych dzisejszego dnia, ukryte sortować po nazwie, dacie. Pozwala listować serwer FTP dla użytkowników anonimowych. Wyszukiwac konkretnych plików i je kasować.

Pozwala na własne konfigurowanie kolorów informacyjnych. Służy do tego polecenie: sfk help color. Natomiast poleceniem sfk color otrzymamy listę dostepnych kolorów, których możemy użyć do zmiany koloru tekstu zgłoszenia i tekstu, który będzie się wyświetlał.

Wyświetla właściwości okna cmd.

Pozwala na zmianę, edytowanie i dodawanie własnych aliasów. Pozwala na wyszukiwanie frazy tekstu w plikach.
Przykłady wyświetlania, edytowania, tworzenia aliasów są tutaj
Przykłady odnajdywania tekstu w plikach są tutaj.

Wyświetlanie pomocy programu:
sfk
Wyświetlanie pomocy wybranych poleceń:
sfk list
sfk run
Wyświetlanie pomocy przełączników, opcji, ogólnej konfiguracji:
sfk help options
Wyświetlanie opcji filtrowania listingu katalogów po ich wielkości:
sfk stat

Przykładowo poleceniem sfk env -all zostanie wyświetlona lista o podstawowych informacjach o komputerze. Lub wybranych np. nazwa komputera afk env computername 

K-Utils - K-Tree

Strona domowa

Licencja: Microsoft Public License (Ms-PL)K-Tree oblicza wielkości folderu i wszystkich podfolderów, listując od największych. Pozwala wybrać wielkości w kilobajtach i megabjatach. Przełącznikiem -min wybieramy od jakiej wielkości narzędzie ma przeszukiwać wielkości folderów.
 

FullDir

Strona domowa

Licencja: GNU General Public License (GPL)Wyszukiwarka plików, które pasują do wzorca. Rekursywnie przeszukuje drzewo katalogów.

 

 

Odnośnik do komentarza
  • 5 lat później...
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

 

GNU ls for Microsoft Windows
 
Strona domowa
 
Platforma: Windows 9x do Windows 10 32-bit i 64-bit
Licencja: GNU General Public License (GPL)Narzędzie ls / msls dla Windows to klon Uniksowego LS i rozbudowana alternatywa dla systemowego narzędzia DIR. Uwzględnia wszystko co nie jest dostępne w podstawowym odczycie DIR: ukryte strumienie NTFS, Hard linki / punkty połączeń NTFS, skróty, uprawnienia dostępu DACLs/SACLs, szyfrowanie, kompresowanie NTFS, poziomy integralności, status offline. Potrafi też listować zawartość kluczy rejestru. Możliwe jest kolorowanie listingu wg typu obiektów, domyślnie kolorowanie nie jest włączone (przyglądnąć się na parametr --color), a także można przekonfigurować presety za pomocą dołączonego do zestawu narzędzia dircolors. Listę można sortować, również wg wielkości liternictwa (parametr --sort=case), mimo że sama platforma Windows nie jest case-sensitive. Także egzekwować inne ustawienia formatowania wyświetlania.
Co ważne: narzędzie jest kompatybilne z systemem przekierowań na platformach 64-bit, tzn. widzi prawidłową zawartość katalogu system32 a nie SysWOW64 (parametry --32 i --64), oraz z techniką wirtualizacji plików i rejestru na systemach Vista i nowszych (parametr --virtual). Lista poleceń jest bardzo bogata, kompletny zestaw obejrzycie przez wprowadzenie polecenia ls --help. Do przejrzenia pełna dokumentacja narzędzia. W paczce zostało załączone też narzędzie grep w wersji dla Windows. Bardzo fajny alternatywny DIR, tylko trzeba się przyzwyczaić do unixowatego typu przełączników.

 

 


D:\Download\msls310>ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).

ls version 4.5.310 2015/12 for Microsoft Windows.
Microsoft Windows extensions by Alan Klietz
Get the latest version at https://u-tools.com/msls.asp

  -a, --all                  do not hide entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --acls[=STYLE]         show the file Access Control Lists (ACL):
                               STYLE may be `none', `short', `long',
                               `very-long', or `exhaustive'
      --ansi-cp              use the ANSI code page for output
  -b, --escape               print octal escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE      use SIZE-byte blocks.  See -s
  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of file
                               creation instead of modification)
                               with -l: show ctime and sort by name
                               otherwise: sort by ctime
  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         control whether color is used to distinguish file
                               types.  WHEN may be `never', `always', or `auto'
      --compressed           indicate compressed files with distinct color
                               (requires --color)
  -d, --directory            list directory entries instead of contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
      --encryption-users     show names of users with encryption keys for file
  -f                         do not sort, enable -aU, disable -lst
  -F, --classify             append indicator (one of *\@$) to entries
      --fast                 do not get extended information from slow media
                               such as networks, diskettes, or CD-ROMs
      --format=WORD          across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
                               single-column -1, verbose -l, vertical -C
      --full-time            list both full date and full time
  -g, --groups[=y/n]         show POSIX group information
  -G                         do not show POSIX group information
      --gids[=STYLE]         show POSIX group security identifiers:
                               STYLE may be `long', `short', or `none'
  -h, -H, --human-readable   print sizes in human readable format (1K 234M 2G)
      --si                   likewise, but use powers of 1000 not 1024
  -i, --inode                print index number of each file
  -I, --ignore=PATTERN       do not list implied entries matching shell PATTERN
      --indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:
                               none (default), classify (-F), file-type (-p)
  -k, --kilobytes            like --block-size=1024
  -K, --registry             show registry keys: hklm, hkcu, hku, hkcr
  -l                         use a long listing format
  -L, --dereference          list entries pointed to by symbolic links
  -m                         fill width with a comma separated list of entries
  -M, --more                 Pause output to the console between each screenful
  -n, --numeric-uid-gid      list numeric UIDs and GIDs instead of names and
                               show Security Identifiers (SIDs) in raw form
  -N, --literal              print raw entry names (don't treat e.g. control
                               characters specially)
  -o                         use long listing format without POSIX group info
      --object-id            show the object ID for the file (if any)
      --oem-cp               use the OEM code page for output
  -p, --file-type            append indicator (one of \@$) to entries
      --phys-size            report the physical size if the file is
                               compressed or sparse
  -q, --hide-control-chars   print ? instead of non graphic characters
      --show-control-chars   show non graphic characters as-is (default
                             unless program is `ls' and output is a terminal)
  -Q, --quote-name           enclose entry names in double quotes
      --quoting-style=WORD   use quoting style WORD for entry names:
                               literal, locale, shell, shell-always, c, escape
  -r, --reverse              reverse order while sorting
  -R, --recursive            list subdirectories recursively
      --recent[=#]           highlight files changed in the last # minutes
                               using a distinctive color
      --short-names          show short 8.3 letter file names, a la MS-DOS
      --sids[=STYLE]         show file owner Security Identifiers (SIDs):
                               STYLE may be `long', `short', or `none'.  See -n
  -s, --size                 print size of each file in blocks
  -S                         sort by file size
      --slow                 get extended information from slow media such as
                               networks, diskettes, or CD-ROMs (see --fast)
      --sort=WORD            sort by: none -U, size -S, time -t,
                               version -v, extension -X, case
                               status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u
      --streams[=y/n]        report files containing streams (-F -p --color)
                               with -l: print the names of the streams
      --time=WORD            show time as WORD instead of modification time:
                               atime, access, use, or ctime (creation time)
                               specified time is sort key if --sort=time
      --time-style=STYLE     with -l, show times using style STYLE:
                               full-iso, long-iso, iso, +FORMAT.
                               FORMAT is based on strftime; if FORMAT is
                               FORMAT1!FORMAT2, FORMAT1 applies to
                               non-recent files and FORMAT2 to recent files
  -t                         sort by modification time
  -T, --tabsize=COLS         assume tab stops at each COLS instead of 8
      --token                show the process token
  -u                         with -lt: sort by, and show, access time
                               with -l: show access time and sort by name
                               otherwise: sort by access time
  -U                         do not sort; list entries in directory order
      --user=NAME            report permissions from the viewpoint of user NAME
  -v                         sort by version
      --view-security        view the file's security, a la Windows Explorer
      --virtual              show the virtual view of files and the registry
                               as seen by pre-Vista legacy applications
  -w, --width=COLS           assume screen width instead of current value
  -x                         list entries by lines instead of by columns
  -X                         sort alphabetically by entry extension
  -1                         list one file per line
      --32                   show 32-bit view of files and the registry
      --64                   show 64-bit view of files and the registry
                               (default is --64 on 64-bit operating systems)
      --help                 display this help and exit
      --version              output version information and exit

By default, color is not used to distinguish types of files.  This is
equivalent to using --color=none.  Using the --color option without an
argument is equivalent to --color=always.  When using --color=auto, color
codes are generated only if the output is a display console.

Use the environment variable LS_OPTIONS to set default options.
Example: -bhAC --more --color=auto --recent --streams

D:\Download\msls310>
 

 

Odnośnik do komentarza
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...