Skocz do zawartości

Infekcja UKASH


Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
Udało mi się usunąć z autostartu, ale nie wiem gdzie jeszcze siedzi.

 

Wnioskując po logach OTL zająłeś się tylko wpisem, ale na dysku nadal dobrze widoczne pliki tej infekcji (msconfig.dat + msconfig.ini).

 

 

1. Przeprowadź usuwanie adware i zbędnych elementów:

- Przez Panel sterowania odinstaluj adware Ask Toolbar, DAEMON Tools Toolbar, vShare plugin 1.3, vShare.tv plugin 1.3, VshareComplete. Przy okazji pozbądź się też niepełnosprawnych skanerów McAfee Security Scan Plus, Norton Security Scan, Skaner on-line mks_vir, Spybot - Search & Destroy.

- Otwórz Firefox i w Dodatkach odinstaluj DAEMON Tools Toolbar, Sopcast Ask Toolbar, vShare, VshareComplete.

- Otwórz Google Chrome i w zarządzaniu wyszukiwarkami przestaw domyślną z v9 na Google po tym v9 skasuj z listy. Z listy stron startowych wymaż www.v9.com.

 

2. Uruchom OTL i w sekcji Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

 

:Files
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\msconfig.dat
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\msconfig.ini
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\p7i6vdi1.default\searchplugins\askcom.xml
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\p7i6vdi1.default\searchplugins\daemon-search.xml
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\p7i6vdi1.default\searchplugins\startsear.xml
C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npvsharetvplg.dll
C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\v9.xml
 
:OTL
FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Web Search"
FF - prefs.js..keyword.URL: "http://websearch.ask.com/redirect?client=ff&src=kw&tb=SPC2&o=15000&locale=en_US&q="
FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "v9"
FF - prefs.js..browser.search.order.1: "v9"
FF - prefs.js..browser.search.useDBForOrder: true
FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "v9"
FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=idg&from=idg&uid=TOSHIBA_MK3252GSX_589JF1BGS__589JF1BGS&ts=1349196144"
IE - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\URLSearchHook: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - No CLSID value found
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = "http://startsear.ch/?aff=1&src=sp&cf=c7715eb7-dbf7-11e0-9208-00214f546f5e&q={searchTerms}"
IE - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = "http://search.v9.com/web/?q={searchTerms}"
IE - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E}: "URL" = "http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=SPC2&o=15000&src=crm&q={searchTerms}&locale=en_US"
IE - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\SearchScopes\{2F5C5EAE-73F8-463A-ADDC-4AFB7989B539}: "URL" = "http://startsear.ch/?aff=1&q={searchTerms}"
IE - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}: "URL" = "http://search.v9.com/web/?q={searchTerms}"
IE - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\SearchScopes\{70D46D94-BF1E-45ED-B567-48701376298E}: "URL" = "http://127.0.0.1:4664/search&s=HygPp8w4VLw-8S6BefO1anWJ1Qw?q={searchTerms}"
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} "http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab" (MksSkanerOnline Class)
 
:Reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"=-
"Start Page"="about:blank"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Default_Page_URL"=-
"Start Page"="about:blank"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
"TCP Query User{95B71844-B267-4DDD-B358-C05034E4BB23}C:\program files (x86)\sopcast\adv\sopadver.exe"=-
"TCP Query User{C6BAB794-67D2-4431-A779-661570D714C7}C:\program files (x86)\sopcast\adv\sopadver.exe"=-
"UDP Query User{C90B6F4F-2198-4385-BC32-AED73C377CC7}C:\program files (x86)\sopcast\adv\sopadver.exe"=-
"UDP Query User{DB14F8EB-36A7-4C63-BF96-14EE7C287007}C:\program files (x86)\sopcast\adv\sopadver.exe"=-
 
:Commands
[emptytemp]

 

Adnotacja dla innych czytających: skrypt unikatowy - dopasowany tylko i wyłącznie pod ten system, proszę nie stosować na swoich systemach.

 

Klik w Wykonaj skrypt. System będzie restartował.

 

3. Uruchom AdwCleaner i zastosuj Delete. Na dysku C powstanie log z usuwania.

 

4. Zrób nowy log OTL z opcji Skanuj (już bez Extras). Dołącz log z usuwania AdwCleaner.

 

 

 

.

Odnośnik do komentarza
 • 1 miesiąc temu...

Masz tendencje do uciekania z tematu, przecież poprzedni wcale nie był skończony. Ani nie zostały wtedy zadane poprawki, ani końcowe ważne kroki. Tematy sklejam razem, ten sam komputer i kontynuacja określonych rzeczy z poprzedniego wątku.

 

Uwaga, posługujesz się wadliwą wersją OTL 3.2.70.1. Ta wersja ma krytyczny błąd i została wycofana: KLIK. Usuń ten OTL z dysku i pobierz ponownie z linka w przyklejonym poprawną wersję: KLIK.

 

1. Uruchom OTL i w sekcji Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

 

:OTL
O3 - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BF7380FA-E3B4-4DB2-AF3E-9D8783A45BFC} - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [Antivirus Microsoft Utility] C:\Windows\system32\antie32.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2632797812-2884028479-220639230-1001..\Run: [ivralaivom] C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Acme\buiz.exe (Microsoft Corporation)
 
:Files
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ctfmon.lnk
C:\ProgramData\lsass.exe
C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.pad
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Unruz
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Fiyr
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Acme
C:\Program Files (x86)\system.sys
C:\Windows\SysNative\antie32.exe
netsh advfirewall reset /C
 
:Reg
[-HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
[-HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
[-HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
[-HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
 
:Commands
[emptytemp]

 

Adnotacja dla innych czytających: skrypt unikatowy - dopasowany tylko i wyłącznie pod ten system, proszę nie stosować na swoich systemach.

 

Klik w Wykonaj skrypt. System zostanie zrestartowany i odblokowany.

 

2. W Google Chrome nadal widać stronę startową adware v9 oraz wtyczkę vShare:

 

========== Chrome ==========

 

CHR - homepage: "http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=idg&from=idg&uid=TOSHIBA_MK3252GSX_589JF1BGS__589JF1BGS&ts=1349196144"

CHR - plugin: vShare.tv plug-in (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npvsharetvplg.dll

 

Zamknij przeglądarkę (nie może być uruchomiona w procesach). Otwórz w Notatniku plik:

 

C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

 

Wyszukaj frazy homepage i zastąp w nich adresy. Następnie wyszukaj blok wtyczki vShare.tv plug-in i usuń. Dla porównania tu punkt 3 jak się usuwa wtyczki: KLIK.

 

3. Zrób nowy log OTL z opcji Skanuj (już bez Extras).

 

 

 

.

Odnośnik do komentarza

bardzo dziękuję za pomoc. rzeczywiście poprzednio nie dokończyłem wszystkich kroków.

 

przy usuwaniu pluginu nie bardzo wiem którą część muszę wyrzucić. chrome przy uruchomieniu pokazuje błąd. wklejam część, w której pojawia się vshare. poniżej załączam też nowy log OTL

 

		 "kolbbghckjilleabphhgeggcgpfidofi": {
		"blacklist": true
	 },
	 "kpionmjnkbpcdpcflammlgllecmejgjj": {
		"app_launcher_index": 4,
		"from_webstore": false,
		"install_time": "12963092631163818",
		"lastpingday": "12964345226342000",
		"location": 3,
		"manifest": {
		  "description": "vshare.tv plugin",
		  "key": "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCpPRKTnNjvUjPNU4/mQ9/fcxH6wfZK8ee1K0cXrMtIw1lNvM+J1twbyzw+f9xyShibfMyAy6Hy/yr1IUTyt9DJCfp01Y9ihQdRXPKph+WAdknVtCc3gJY844OTov5YW+GIvt+NHCQtUUgZRFej+/nlGV7OK4UTGDra6+2FQpNX5wIDAQAB",
		  "name": "vshare plugin",
		  "plugins": [ {
			 "path": "chvsharetvplg.dll",
			 "public": true
		  } ],
		  "version": "1.3"
		},
		"path": "kpionmjnkbpcdpcflammlgllecmejgjj\\1.3_0",
		"state": 2
	 },
	 "lambangeielkjcnmioccboaphdfcffib": {
		"blacklist": true

OTL.Txt

Odnośnik do komentarza
przy usuwaniu pluginu nie bardzo wiem którą część muszę wyrzucić

 

Chodziłoby o tę część:

 

         "kpionmjnkbpcdpcflammlgllecmejgjj": {
            "app_launcher_index": 4,
            "from_webstore": false,
            "install_time": "12963092631163818",
            "lastpingday": "12964345226342000",
            "location": 3,
            "manifest": {
             "description": "vshare.tv plugin",
             "key": "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCpPRKTnNjvUjPNU4/mQ9/fcxH6wfZK8ee1K0cXrMtIw1lNvM+J1twbyzw+f9xyShibfMyAy6Hy/yr1IUTyt9DJCfp01Y9ihQdRXPKph+WAdknVtCc3gJY844OTov5YW+GIvt+NHCQtUUgZRFej+/nlGV7OK4UTGDra6+2FQpNX5wIDAQAB",
             "name": "vshare plugin",
             "plugins": [ {
                 "path": "chvsharetvplg.dll",
                 "public": true
             } ],
             "version": "1.3"
            },
            "path": "kpionmjnkbpcdpcflammlgllecmejgjj\\1.3_0",
            "state": 2
        },

 

Ale:

 

 

chrome przy uruchomieniu pokazuje błąd

 

Jaki błąd? I ja rzeczywiście widzę, że coś się stało z Google Chrome. Zanikła konfiguracja przeglądarki. Pierwszy log pokazywał:

 

 

 

========== Chrome ==========

 

CHR - homepage: "http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=idg&from=idg&uid=TOSHIBA_MK3252GSX_589JF1BGS__589JF1BGS&ts=1349196144"

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)

CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:acceptedSuggestion}{google:originalQueryForSuggestion}{google:searchFieldtrialParameter}sourceid=chrome&ie={inputEncoding}

CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}

CHR - homepage: "http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=idg&from=idg&uid=TOSHIBA_MK3252GSX_589JF1BGS__589JF1BGS&ts=1349196144"

CHR - plugin: Remoting Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer

CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\23.0.1271.64\ppGoogleNaClPluginChrome.dll

CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\23.0.1271.64\pdf.dll

CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\23.0.1271.64\gcswf32.dll

CHR - plugin: Shockwave Flash (Disabled) = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.1.31.203\pepflashplayer.dll

CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_2_202_235.dll

CHR - plugin: Adobe Acrobat (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Browser\nppdf32.dll

CHR - plugin: Microsoft\u00AE Windows Media Player Firefox Plugin (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

CHR - plugin: Java Deployment Toolkit 6.0.310.5 (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll

CHR - plugin: Java™ Platform SE 6 U31 (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll

CHR - plugin: 2007 Microsoft Office system (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\NPOFF12.DLL

CHR - plugin: vShare.tv plug-in (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npvsharetvplg.dll

CHR - plugin: DivX VOD Helper Plug-in (Enabled) = C:\Program Files (x86)\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll

CHR - plugin: DivX Plus Web Player (Enabled) = C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

CHR - plugin: Silverlight Plug-In (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrl.dll

CHR - plugin: Veetle TV Player (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Veetle\Player\npvlc.dll

CHR - plugin: Veetle TV Core (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Veetle\plugins\npVeetle.dll

CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

CHR - Extension: Splendid = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bdfkbdkkfmmckaadapdipihjfaacnkgd\3_0\

CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_1\

CHR - Extension: Szukaj w Google = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_1\

CHR - Extension: DivX Plus Web Player HTML5 \u003Cvideo\u003E = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nneajnkjbffgblleaoojgaacokifdkhm\2.1.2.145_0\

CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_1\

 

 

 

Aktualny log OTL pokazuje łysinę:

 

 

========== Chrome ==========

 

CHR - Extension: DivX Plus Web Player HTML5 \u003Cvideo\u003E = C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nneajnkjbffgblleaoojgaacokifdkhm\2.1.2.145_0\

 

 

Coś musiałeś błędnie zedytować lub Google Chrome miało czynny proces w tle podczas otwierania Preferences i preferencje zostały uszkodzone. W związku z tym punkt 1:

 

1. Proponuję przeinstalować przeglądarkę na czysto. Odinstaluj > zainstaluj ponownie.

 

2. Minimalna poprawka na domyślne wyszukiwarki Internet Explorer. Uruchom OTL i w sekcji Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

 

:Reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{122D3717-CA2A-48F3-8B8A-03D185034430}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{122D3717-CA2A-48F3-8B8A-03D185034430}"

 

Klik w Wykonaj skrypt. Tym razem nie będzie restartu.

 

3. W OTL uruchom Sprzątanie, które skasuje z dysku OTL wraz z kwarantanną.

 

4. Wyczyść foldery Przywracania systemu: KLIK.

 

5. Odinstaluj stare Adobe i Java, zastąp najnowszymi wersjami, oraz zaktualizuj Firefox: KLIK. Aktualnie jako zainstalowane widać:

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216031FF}" = Java™ 6 Update 31

"{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AA1000000001}" = Adobe Reader X (10.1.4)

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 11 ActiveX (wtyczka dla IE)

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 11 Plugin (wtyczka dla Firefox)

"Mozilla Firefox 10.0.2 (x86 pl)" = Mozilla Firefox 10.0.2 (x86 pl)

 

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_287.dll ()

 

 

 

PS. Widzę w zainstalowanych Konnekt! Toż to trup, ledwo działa, obsługa sieciowa aktualnie śmiechu warta, a dopasowanie do nowoczesnej platformy x64 znikome. Polecam nowoczesny WTW, który Konnekta przegonił już dawno temu. Pełny opis komunikatora w artykule Darmowe komunikatory.

 

 

 

.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...