Skocz do zawartości

cpuid 00060fb2


Rekomendowane odpowiedzi

Temat zdublowany-przepraszam

 

komputer się grzeje (został wyczyszczony przed użyciem)

dodatkowo, po zmianie baterii, podczas korzystania z komputera pojawił się niebieski ekran,

Podpis problemu:

 

  Nazwa zdarzenia problemu:              BlueScreen

  Wersja systemu operacyjnego:         6.0.6000.2.0.0.256.6

  Identyfikator ustawień regionalnych:            1045

 

 

 

Dodatkowe informacje o problemie:

 

  BCCode:                                               103

  BCP1:                                                    00000001

  BCP2:                                                    854D6618

  BCP3:                                                    88A87450

  BCP4:                                                    85D0D030

  OS Version:                                          6_0_6000

  Service Pack:                                       0_0

  Product:                                               256_1

 

 

 

 

drugi raz niebieski ekran z błędem MUP FILE SYSTEM i przed chwilą ponownie ten sam błąd

 

do tego problem z podłączeniem drukarki-bufor wydruku

oraz nie można podłączyć smartfona- pokazuje błąd podczas wyszukiwania sterowników

Addition.txt FRST.txt Shortcut.txt

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Nie wypowiadam się na temat problemu przegrzewania oraz bluescreenu - nie znam się na tym.

 

Co do logów:

1) Odinstaluj ten program:

Cytat

Update for Ultimate Codec (HKU\S-1-5-21-2263679057-4077580800-3675057294-1000\...\DSite) (Version:  - ) <==== UWAGA

 

2) Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

Spoiler

SubSystems: [Windows] => "%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16" <==== UWAGA
Task: {68A4EFE8-739B-4C6C-A26D-FA21D526A6B0} - System32\Tasks\{C0AE6C78-37E1-47B3-94B5-06A496374630} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\WINDOWS\ISUNINST.EXE -c -f"C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat 5.0\NT\Uninst.dll"
Task: {C9157074-284B-42B6-95E2-E9DA6628FBFA} - System32\Tasks\{DF190F4E-2332-44D5-8851-9F7C8F9C5EF5} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Windows\Tahiti Hidden Pearl\uninstall.exe" -c "/U:C:\Users\user\Desktop\Uninstall\uninstall.xml"
Task: {C9867172-CD10-424F-9939-340B9BC5AC88} - System32\Tasks\DSite => C:\Users\user\AppData\Roaming\DSite\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE <==== UWAGA
Task: {F5980EEE-A15C-49F6-815A-5E742EAE39F1} - System32\Tasks\Microsoft\Support\ATS\OAS Integration => C:\Users\user\AppData\Local\Temp\MATS-Temp\IXPsfqprmvr.4nu\MATSWiz.exe <==== UWAGA
RemoveDirectory: C:\Users\user\AppData\Roaming\DSite
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2263679057-4077580800-3675057294-1000 -> Brak nazwy - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  Brak pliku
FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird => nie znaleziono
S4 RelevantKnowledge; C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlservice.exe /service [X] <==== UWAGA
C:\Program Files\RelevantKnowledge
S4 blbdrive; \SystemRoot\system32\drivers\blbdrive.sys [X]
S3 IpInIp; system32\DRIVERS\ipinip.sys [X]
S3 NwlnkFlt; system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [X]
S3 NwlnkFwd; system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [X]
S3 RasSstp; system32\DRIVERS\rassstp.sys [X]
S0 wiia; System32\drivers\ppjw.sys [X]
C:\ProgramData\hpe1CF2.dll
C:\Users\user\AppData\Roaming\006mev3a12rm2gp0j7bdogpzhz2
FirewallRules: [{D7E7C583-DE0D-43F4-9315-27603E59EBD9}] => (Allow) C:\Windows\Temp\~os3ED5.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{04F21827-549E-4989-9120-AC75AC2873CD}] => (Allow) C:\Windows\Temp\~osB700.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{C8029333-F3FF-4825-9F9D-C68BD69E1F38}] => (Allow) C:\Windows\Temp\~os475C.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{A7BFD0EF-484E-492E-9969-215FE00D2B75}] => (Allow) C:\Windows\Temp\~os36BA.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{DF9A70E8-D27C-4789-8130-882F699F7E67}] => (Allow) C:\Windows\Temp\~osA303.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{CCE0A630-5DE6-45E5-80F2-0C47E01FBB38}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os8814.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{C1F17136-75C7-44C9-8D86-368D37556334}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os85A4.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{95ADC419-22A4-43FA-9528-9C60077CC395}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os5C72.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{A30906E4-9AC0-418A-9431-5EAC13E48FC5}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os403B.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{B5A50EF0-8EB3-45E9-ADDE-FAB43B97E613}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os36C9.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{571BD046-6396-4BF7-9773-EA6950D8BA54}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os7704.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{37968AFB-F712-4257-930C-2704ABC9E3B2}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os7530.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{CA24CCA8-88E4-403A-8C21-4D33943C9A4F}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os843D.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{6552D52D-96BA-4B9C-855D-285EF6B516F0}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os6374.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{43F14D79-3CE4-416C-9D14-8D0CDCF737CD}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os85C3.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{A162398C-331E-4A4F-9F3B-9AA17A3A3D2B}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os8FE1.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{47630080-A0D8-4619-8CB6-5D8197AD3270}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os893C.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{7BE47E85-49F0-46B8-95B9-49C566522B75}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os83A1.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{A0F80108-2CF9-4F03-BC5E-C75D07F9E9D7}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~osAAEF.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{1A6BEC52-C994-4155-BD6C-6891B3E5036D}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os1DAE.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{90B0A6B2-57DC-4AF4-9B24-29C28D8EB74E}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os629.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{D061B836-194F-4D50-B5F8-05AF25A545C6}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~osF326.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{B23E3E6B-8B8A-4CA5-B647-E14988F50C69}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~osBF98.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{C12997BD-5F43-4D7A-B0BF-A185BC11EBA3}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os1EC7.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{D7FC8E92-0082-48E1-9797-29EC0FD467C8}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~os1E4A.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{840412DA-30AC-4F84-8A67-A8BFD301A6A9}] => (Allow) C:\Users\user\AppData\Local\Temp\~osCECD.tmp\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{3D4AD53B-CE79-4225-A724-3C7B7FEE3F1D}] => (Allow) C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{1804439B-1562-47DC-B825-0F756C35F870}] => (Allow) C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{BE82A719-1443-490D-89F9-2B9D34BF3746}] => (Allow) C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe Brak pliku
FirewallRules: [{2D343493-ECBD-4EB8-95B7-0DD156C4DA32}] => (Allow) C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe Brak pliku
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\My application\Uninstall.lnk
Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"},
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\My application\Website.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Graboid Video\Uninstall.lnk
EmptyTemp:

Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).


 

Cytat

 

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

AV: AVG Anti-Virus Free (Enabled - Up to date) {0C939084-9E57-CBDB-EA61-0B0C7F62AF82}

 

AVG widnieje jako Twój oficjalny antywirus, ale masz zainstalowanego i działającego NODa - co jest "grane"?

 

jessi

 

Odnośnik do komentarza

avg usunięty, naprawione przez frst, jeżeli chodzi o ultimate codec to usunęło mi z listy programów, ale nie było typowego odinstalowywania

Co dalej?

 

Czy na tym koniec czy trzeba coś jeszcze zrobić? Dodatkowo problem w tym że weszłam w bios i zrobiłam load optimized features, po tym mam inne ikony na pulpicie, to co było zapisane na pulpicie zniknęło, włączył się kreator znajdowania nowego sprzętu i nie mogę ruszać kursorem myszy. Nie wiem co teraz zrobić.

Fixlog.txt

Edytowane przez anonimm
Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...