Skocz do zawartości

Problem z plikami typu comijehocafy.exe oraz inne problemy z komputerem


Agrax

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Dziś zainstalowałem wreszcie program Kaspersky, ponieważ otrzymałem do niego klucz. Zapora przez roztargnienie była ściągnięta (i taka pozostaje, bo nie można jej uruchomić ponownie, zaś kod błędu to 0x80070424). Program ten wykrył wiele wirusów, przy czym najgorszy problem był, czy jest z plikiem comijehocafy.exe. Większość usunął, także ten, jednak z tego, co czytałem plik ten nie jest łatwo usunąć, więc boję się, iż mogły i jego pozostałości pozostać

 

Dodatkowo zaznaczę, iż komputer uległ zasadniczemu spowolnieniu, a także nie chce odczytywać niektórych skryptów ze stron

 

A oto załączone logi:

 

GMER: http://wklej.org/id/940675/

OTL: http://wklej.org/id/940678/

Extras: http://wklej.org/id/940683/

 

Security Check:

 

Results of screen317's Security Check version 0.99.57

Windows 7 Service Pack 1 x64 (UAC is disabled!)

Internet Explorer 9

``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````

Windows Security Center service is not running! This report may not be accurate!

WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update.

`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````

Java 7 Update 6

Java version out of Date!

Adobe Flash Player 11.5.502.146

Mozilla Firefox (18.0.1)

````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````

`````````````````System Health check`````````````````

Total Fragmentation on Drive C:

````````````````````End of Log``````````````````````

 

Z góry dziękuję za pomoc

Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Log z GMER zrobiłeś w złym środowisku, prawdopodobnie przed deinstalacją sterownika SPTD lub po jego deinstalacji nie nastąpił restart systemu (co odładowuje z pamięci).

 

Problemy z Zaporą wynikają z obecności infekcji ZeroAccess (uruchamia się z zablokowanego Kosza). To nie jedyne szkody w systemie, infekcja kasuje z rejestru także usługi Centrum zabezpieczeń, Pomoc IP, Windows Defender, Windows Update.

 

 

1. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

reg delete HKCU\Software\Classes\CLSID\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InprocServer32 /ve /t REG_EXPAND_SZ /d %%systemroot%%\system32\wbem\fastprox.dll /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellServiceObjects\{F56F6FDD-AA9D-4618-A949-C1B91AF43B1A} /v Autostart /t /REG_SZ
pause

 

Z menu Notatnika > Plik > Zapisz jako > Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki > Zapisz jako FIX.BAT

 

Kliknij prawym na plik i wybierz opcję Uruchom jako Administrator. Konieczny restart komputera.

 

2. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

TAKEOWN /F C:\$Recycle.Bin /R /A /D Y

icacls C:\$Recycle.Bin\S-1-5-18 /grant Wszyscy:F /T

icacls C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-486265634-1215011000-3083432935-1000\$600a4897425816782b2d349d38617b00 /grant Wszyscy:F /T

rd /s /q C:\$Recycle.Bin

pause

 

Z menu Notatnika > Plik > Zapisz jako > Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki > Zapisz jako FIX.BAT

 

Kliknij prawym na plik i wybierz opcję Uruchom jako Administrator.

 

3. Odbuduj usunięte przez trojana usługi za pomocą ServicesRepair.

 

4. Przez Panel sterowania odinstaluj adware Giant Savings, PricePeep. Następnie wyczyść Firefox z adware: menu Pomoc > Informacje dla pomocy technicznej > Zresetuj program Firefox.

 

5. Uruchom AdwCleaner i zastosuj Delete. Na dysku C powstanie log z usuwania.

 

6. Zrób nowy log OTL z opcji Skanuj (już bez Extras), GMER oraz Farbar Service Scanner. Uruchom SystemLook x64 i do skanu wklej:

 

:dir

C:\$Recycle.Bin /s

 

:reg

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellServiceObjects /s

 

Dołącz też log utworzony przez AdwCleaner.

 

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi

Z pliku BAT nie zaimportował się wpis naprawczy ikony Centrum Akcji. Ponadto, log z Farbar Service Scanner nadal pokazuje uszkodzone usługi.

 

1. Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellServiceObjects\{F56F6FDD-AA9D-4618-A949-C1B91AF43B1A}]
"AutoStart"=""
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
 
[HKEY_USERS\S-1-5-21-486265634-1215011000-3083432935-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
 
[HKEY_USERS\S-1-5-21-486265634-1215011000-3083432935-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
 
[-HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
 
[-HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
 
[-HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

 

Z menu Notatnika > Plik > Zapisz jako > Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki > Zapisz jako FIX.REG

 

Kliknij prawym na plik i z menu wybierz opcję Scal. Potwierdź import do rejestru.

 

2. Ponów operację z narzędziem ServicesRepair. Zresetuj system.

 

3. Zrób nowe logi Farbar Service Scanner + SystemLook na warunek:

 

:reg

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellServiceObjects /s

 

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi

O ile FIX.REG zaimportowany, niestety z usługami jest bez zmian i brak wielu składników. Skoro ServicesRepair tylko pozoruje naprawę, niestety trzeba robić ręcznie:

 

1. Rekonstrukcja usług BFE + MpsSvc + SharedAccess oraz ich uprawnień przez SetACL wg metody ręcznej: KLIK.

 

2. Rekonstrukcja pozostałych usług.

 

----> Otwórz Notatnik i wklej w nim:

 

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS]
"DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\qmgr.dll,-1000"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
 6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%SystemRoot%\\system32\\qmgr.dll,-1001"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,45,00,76,00,65,00,\
 6e,00,74,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,\
 00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
 67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
 00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
 00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
 00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
 72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,\
 63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,\
 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
 00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
 71,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Performance]
"Library"="bitsperf.dll"
"Open"="PerfMon_Open"
"Collect"="PerfMon_Collect"
"Close"="PerfMon_Close"
"InstallType"=dword:00000001
"PerfIniFile"="bitsctrs.ini"
"First Counter"=dword:000007d2
"Last Counter"=dword:000007e2
"First Help"=dword:000007d3
"Last Help"=dword:000007e3
"Object List"="2002"
"PerfMMFileName"="Global\\MMF_BITS_s"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,a0,00,00,00,14,00,00,00,34,00,00,00,02,\
 00,20,00,01,00,00,00,02,c0,18,00,00,00,0c,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,\
 00,00,20,02,00,00,02,00,5c,00,04,00,00,00,00,02,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,\
 00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,\
 20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,\
 00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,01,02,\
 00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,\
 00,20,02,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc]
"DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\iphlpsvc.dll,-500"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
 6b,00,20,00,4e,00,65,00,74,00,53,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%SystemRoot%\\system32\\iphlpsvc.dll,-501"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,53,00,00,00,54,00,64,00,78,00,\
 00,00,77,00,69,00,6e,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,74,00,63,00,70,00,69,\
 00,70,00,00,00,6e,00,73,00,69,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,\
 00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
 67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
 00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
 00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,\
 00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\config]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Interfaces]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
 69,00,70,00,68,00,6c,00,70,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
 00
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Parameters\IPHTTPS]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Parameters\Isatap]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Parameters\Teredo]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Teredo]
"SP1Installed"=dword:00000001
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iphlpsvc\Teredo\PreviousState]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc]
"DisplayName"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-200"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
 6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\
 00,65,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,00,52,00,65,00,73,00,74,00,\
 72,00,69,00,63,00,74,00,65,00,64,00,00,00
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
"Description"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-201"
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,57,00,69,00,6e,00,\
 4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
"ObjectName"="NT AUTHORITY\\LocalService"
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,\
 00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
 67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
 00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
 00,00,00,00
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Parameters]
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
 77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,c8,00,00,00,d4,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
 00,00,02,00,98,00,06,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
 05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
 20,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,\
 00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,00,00,14,00,00,01,\
 00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,00,28,00,15,00,00,00,01,06,00,\
 00,00,00,00,05,50,00,00,00,49,59,9d,77,91,56,e5,55,dc,f4,e2,0e,a7,8b,eb,ca,\
 7b,42,13,56,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,\
 00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend]
"DisplayName"="@%ProgramFiles%\\Windows Defender\\MsMpRes.dll,-103"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
 6b,00,20,00,73,00,65,00,63,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
"Description"="@%ProgramFiles%\\Windows Defender\\MsMpRes.dll,-1176"
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,\
 00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,\
 65,00,00,00,53,00,65,00,42,00,61,00,63,00,6b,00,75,00,70,00,50,00,72,00,69,\
 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,73,00,\
 74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
 00,00,00,53,00,65,00,44,00,65,00,62,00,75,00,67,00,50,00,72,00,69,00,76,00,\
 69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,\
 00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,\
 6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,69,\
 00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,\
 53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,72,00,69,\
 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,\
 72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,\
 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,\
 69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,\
 00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,\
 00,00
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
 00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\Parameters]
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
"ServiceDll"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,\
 00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,\
 20,00,44,00,65,00,66,00,65,00,6e,00,64,00,65,00,72,00,5c,00,6d,00,70,00,73,\
 00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,dc,00,00,00,e8,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
 00,00,02,00,ac,00,06,00,00,00,00,00,28,00,ff,01,0f,00,01,06,00,00,00,00,00,\
 05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,84,c2,cb,5c,6c,23,6d,57,00,77,6e,c0,02,64,87,\
 00,0b,28,00,00,00,00,10,01,06,00,00,00,00,00,05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,\
 84,c2,cb,5c,6c,23,6d,57,00,77,6e,c0,02,64,87,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,\
 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,\
 05,20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,\
 04,00,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,01,\
 01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\TriggerInfo]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\TriggerInfo\0]
"Type"=dword:00000005
"Action"=dword:00000001
"GUID"=hex:e6,ca,9f,65,db,5b,a9,4d,b1,ff,ca,2a,17,8d,46,e0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv]
"PreshutdownTimeout"=dword:036ee800
"DisplayName"="Windows Update"
"ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
 6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%systemroot%\\system32\\wuaueng.dll,-106"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,\
 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,\
 65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,\
 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,\
 61,00,74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,\
 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,\
 62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,\
 00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,\
 79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
 00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,\
 6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
 00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,\
 75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
 00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,\
 72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
 00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,\
 00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
 77,00,75,00,61,00,75,00,65,00,6e,00,67,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ServiceMain"="WUServiceMain"
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,78,00,00,00,84,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,00,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
 00,00,02,00,48,00,03,00,00,00,00,00,14,00,9d,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
 05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
 20,02,00,00,00,00,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,\
 01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

 

Z menu Notatnika > Plik > Zapisz jako > Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki > Zapisz jako FIX.REG

 

Kliknij prawym na plik i z menu wybierz opcję Scal. Potwierdź import do rejestru.

 

----> Następnie wklej ten zestaw do Notatnika:

 

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc",4,"O:BAD:AI"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config",4,"O:BAD:PAI(A;;KA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;;KA;;;SY)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;S-1-5-80-62724632-2456781206-3863850748-1496050881-1042387526)"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Interfaces",4,"O:BAD:PAI(A;;KA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;;KA;;;SY)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;S-1-5-80-62724632-2456781206-3863850748-1496050881-1042387526)"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters",4,"O:BAD:PAI(A;;KA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;;KA;;;SY)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;S-1-5-80-62724632-2456781206-3863850748-1496050881-1042387526)"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters\IPHTTPS",4,"O:BAD:PAI(A;;KA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;;KA;;;SY)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;S-1-5-80-62724632-2456781206-3863850748-1496050881-1042387526)"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters\Isatap",4,"O:SYD:AI"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters\Teredo",4,"O:SYD:AI"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo",4,"O:BAD:PAI(A;;KA;;;BA)(A;CIIO;GA;;;BA)(A;;KR;;;BU)(A;CIIO;GR;;;BU)(A;;KA;;;SY)(A;CIIO;GA;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPSDRC;;;S-1-5-80-62724632-2456781206-3863850748-1496050881-1042387526)"

"machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo\PreviousState",4,"O:SYD:AI"

 

Plik zapisz pod nazwą fix.txt i przenieś na C:\. Załaduj uprawnienia komendą (zakładam, że SetACL już masz po punkcie 1):

 

SetACL -on "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc" -ot "reg" -actn restore -bckp C:\fix.txt

 

3. Zresetuj system i zrób nowy log z Farbar Service Scanner.

 

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi

Wszystkie usługi naprawione. Przechodzimy dalej:

 

1. Porządki po narzędziach: w AdwCleaner uruchom Odinstaluj, w OTL uruchom Sprzątanie, resztę fiksów i narzędzi dokasuj ręcznie.

 

2. Wyczyść foldery Przywracania systemu: KLIK.

 

3. Zrób pełne skanowanie w Malwarebytes Anti-Malware. Jeżeli coś znajdzie, przedstaw raport.

 

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi

1. Wyniki MBAM: drobny odpadek po śmieciu adware Funmoods i do usunięcia.

 

2. Odinstaluj starą Java na korzyść najnowszej załatanej + zainstaluj SP3 dla Office 2007: KLIK. Wg raportu obecnie masz zainstalowane wersje:

 

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217006FF}" = Java 7 Update 6

"ENTERPRISE" = Microsoft Office Enterprise 2007

 

3. Prewencyjnie zmień hasła logowania w serwisach.

 

 

 

.

Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...