Skocz do zawartości

jessica

Użytkownicy
 • Liczba zawartości

  3 093
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez jessica


 1. Jest infekcja SOUNDMIXER!

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-3849012455-3380392251-1068259123-1000\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\Deadman\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\Deadman\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
  RemoveDirectory: C:\Users\Deadman\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer
  Task: {75376322-9251-49FD-A80A-9A688BD23979} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary => C:\WINDOWS\system32\StartupCheck.vbs [392 2018-05-07] () [Brak podpisu cyfrowego]
  FF user.js: detected! => C:\Users\Deadman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\97cgcs32.default\user.js [2019-10-25]
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl]
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Napisz, czy tytułowy problem znikł?

  -------------------------------------------------

  Cytat

   

  Error: (01/19/2020 06:09:34 PM) (Source: Ntfs) (EventID: 55) (User: ZARZĄDZANIE NT)
  Description: Wykryto uszkodzenie w strukturze systemu plików woluminu G:.

  W strukturze indeksu systemu plików znaleziono uszkodzenie. Numer odwołania do pliku: 0x5000000000005. Nazwa pliku: „<nie można określić nazwy pliku>”. Atrybut uszkodzonego indeksu: „:$I30:$INDEX_ALLOCATION”. Lokalizacja bloku uszkodzonego indeksu: VCN 0x0, LCN 0xffffffffffffffff. Uszkodzenie rozpoczyna się od przesunięcia 1072 wewnątrz bloku indeksu.

   

  chodzi Ci o to?

  Cytat

  czy można naprawić problem dotyczący do dysku G: opisany w pliku Addition?

  Nawet nie wiem, w którym dziale forum powinieneś założyć temat,

  czy w https://www.fixitpc.pl/forum/59-windows-10/

  czy w https://www.fixitpc.pl/forum/43-hardware/

   

  jessi


 2. Moim zdaniem McAfee nie jest Ci w ogóle potrzebne.

   

  Masz infekcję SOUNDMIXER!

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-280685973-2141685113-2535121551-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
  HKU\S-1-5-21-280685973-2141685113-2535121551-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist ( start /MIN "" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-280685973-2141685113-2535121551-1001 -> {4AE4B81F-EA79-410B-88FA-789C5935CF5B} URL = hxxp://www.nav-pl.com/search?q={searchTerms}
  Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-280685973-2141685113-2535121551-1001 -> hxxp://www.nav-pl.com/
  CHR StartupUrls: Profile 1 -> "hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1447441855&z=de7f12586f3c71fffda6ddfg3z4z8m6zfz5g1w5wdb&from=cor&uid=SAMSUNGXHM321HI_S26VJ9FZ910999","hxxp://www.google.com/","","hxxp://www.searchnu.com/419?appid=0","www.wp.pl/?src01=dp220140816","hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1408300007&from=sof&uid=SAMSUNGXHM321HI_S26VJ9FZ910999","www.wp.pl/?src01=dp220140826","hxxp://www.google.com"
  CHR Session Restore: Profile 1 -> [funkcja włączona]
  CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\smiet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eocnnoackodjagdbaoddhjbkpjabimed [2019-12-20]
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  FirewallRules: [{7308D8DB-E971-4C53-BD8B-A754D3466676}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\MMSSHost\MMSSHost.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{6C52755C-B863-407B-B9F7-EC43D54E2B63}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe Brak pliku
  HKLM\...\Policies\Explorer: [HideSCAHealth] 1
  FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
  Task: {BB005E04-C357-43E2-BB73-DD381AA74FE9} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary => rundll32.exe StartupCheckLibrary.dll,DllMainRunLibrary <==== UWAGA
  S3 ClientAnalyticsService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ClientAnalytics\Legacy\McClientAnalytics.exe" [X]
  S2 McAPExe; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\VSCore_19_7\McApExe.exe" [X]
  S3 McAWFwk; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe [X]
  S2 mccspsvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\3.2.117.0\\McCSPServiceHost.exe" [X]
  S3 mfefire; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe" [X]
  S2 mfemms; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe" [X]
  S3 mfevtp; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe" [X]
  S2 ModuleCoreService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" [X]
  S2 PEFService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\PEF\CORE\PEFService.exe" [X]
  S3 H2OFFT; \SystemRoot\System32\drivers\H2OFFT64.sys [X]
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Napisz, czy tytułowy problem znikł?

   

  jessi


 3. Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-2396012584-1682684127-3418686497-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.nav-pl.com/
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2396012584-1682684127-3418686497-1001 -> DefaultScope {4AE4B81F-EA79-410B-88FA-789C5935CF5B} URL = hxxp://www.nav-pl.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2396012584-1682684127-3418686497-1001 -> {4AE4B81F-EA79-410B-88FA-789C5935CF5B} URL = hxxp://www.nav-pl.com/search?q={searchTerms}
  CHR HomePage: Default -> hxxp://www.nav-pl.com/
  CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.nav-pl.com/search?q={searchTerms}
  C:\Users\KOMPUTER\Desktop\xznfxcqshajyhj.txt
  FirewallRules: [{3ED80FAB-BC95-4BC6-BDD2-6AFF63E95B63}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.112.449.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{C371E83D-D1D2-4E81-B9EC-D55616BF45B9}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.112.449.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{E9F45CFF-49AF-4AE0-8484-4A97F82F4546}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.112.449.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{55EDFCA9-FA41-401D-BF59-A2A10097AAB1}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.112.449.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{1B884E98-2D62-436B-A242-5D803E0B7582}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.112.449.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{8F88C6F9-647F-4E42-A523-82484280E060}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.112.449.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe Brak pliku
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  FirewallRules: [{9BC5EC67-18EA-4102-9D2F-DD6A566180D0}] => (Allow) %systemroot%\system32\alg.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{8D58F44C-BF7C-49E7-91F1-3557DE8E2930}] => (Allow) %systemroot%\system32\alg.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{F2734AFE-9122-47FC-B050-7357466FA206}] => (Allow) %systemroot%\system32\alg.exe Brak pliku
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Zrób nowe logi FRST.

   

  jessi


 4. Nie widzę tu żadnej infekcji, więc tylko kosmetyka:

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  HKU\S-1-5-21-9491765-2927453260-2743771413-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.web-pl.com/
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-9491765-2927453260-2743771413-1001 -> DefaultScope {22B1715F-FD64-41DE-AC67-27233CD4DB06} URL = hxxp://www.web-pl.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-9491765-2927453260-2743771413-1001 -> {22B1715F-FD64-41DE-AC67-27233CD4DB06} URL = hxxp://www.web-pl.com/search?q={searchTerms}
  CHR HomePage: Default -> hxxp://www.web-pl.com/
  CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.pl/"
  CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.web-pl.com/search?q={searchTerms}
  CHR DefaultSearchKeyword: Default -> szukaj
  CHR Notifications: Default -> hxxps://hellopushworld.com; hxxps://www1.lucienmann.pro
  S2 AMDRyzenMasterDriver; \??\C:\Program Files\AMD\Performance Profile Client\RyzenMaster\AMDRyzenMasterDriver.sys [X]
  C:\Users\ziomi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CNext.lnk
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi


 5. --> tajpan85

  Jest infekcja SoundMixer !

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-586042850-1794787906-4032504049-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
  HKU\S-1-5-21-586042850-1794787906-4032504049-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist " ( start /MIN "" " & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  HKU\S-1-5-21-586042850-1794787906-4032504049-1001\...\Run: [ASRock A-Tuning] => [X]
  ShortcutTarget: BackupRemind.lnk -> C:\Program Files (x86)\Wondershare\dr.fone toolkit for Android\Addins\AndroidBackupRestore\BackupRemind.exe (Brak pliku)
  S2 WsDrvInst; C:\Program Files (x86)\Wondershare\dr.fone toolkit for Android\Library\DriverInstaller\DriverInstall.exe [X]
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Napisz, czy problem znikł?

   

  jessi


 6. W logach nie widzę niczego podejrzanego.

   

  W logu Addition.txt jest wzmianka o o niespodziewanych wyłączeniach, ale nie widzę tam przyczyny tych wyłączeń.

   

  Drobna kosmetyka:

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.

  Spoiler

  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\Plants vs Zombies.lnk
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi


 7. Jest infekcja SOUNDMODULE!

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-1605477994-2647608232-1457068919-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
  HKU\S-1-5-21-1605477994-2647608232-1457068919-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundModule.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundModule.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\SoundModule\SoundModule.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\SoundModule\SoundModule.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
  RemoveDirectory: C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\SoundModule
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1605477994-2647608232-1457068919-1001 -> DefaultScope {76C2506C-2681-4728-AA8B-2E612DBC802A} URL =
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1605477994-2647608232-1457068919-1001 -> {801495F2-8FB7-4481-A3C6-59B7F9453BA9} URL =
  OPR Extension: (Font Finder) - C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\lochgnflibdkeifofbnpoocomcpgokcn [2019-11-12]
  S4 UEIPSvc; "C:\Program Files\Acer\User Experience Improvement Program\Framework\UBTService.exe" [X]
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ByteFence Anti-Malware\ByteFence Anti-Malware.lnk
  RemoveDirectory: C:\Program Files\ByteFence
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software\Avast Free Antivirus.lnk
  RemoveDirectory: C:\Program Files\AVAST Software
  C:\Users\Kamil\Desktop\SIMSY\The Sims 3.lnk
  C:\Users\Kamil\Desktop\SIMSY\The Sims 4.lnk
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Napisz, czy problem znikł?

   

  jessi


 8. Są logi FRST, więc je oceniam pod względem "wirusowym".

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  S3 mracdrv; C:\Windows\System32\drivers\mracdrv.sys [6955760 2018-12-01] (Mail.Ru LLC -> LLC Mail.Ru)
  S3 mracsvc; C:\Windows\System32\mracsvc.exe [7690000 2018-12-01] (Mail.Ru LLC -> LLC Mail.Ru)
  C:\Windows\System32\drivers\mracdrv.sys
  C:\Windows\System32\mracsvc.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{3B686D66-0F48-410A-86B2-16E24678D005}C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe] => (Allow) C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe (Mail.Ru, LLC -> MY.COM B.V.)
  FirewallRules: [UDP Query User{4DFCC528-252A-41D7-A07D-2908375DBCCB}C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe] => (Allow) C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe (Mail.Ru, LLC -> MY.COM B.V.)
  FirewallRules: [TCP Query User{D859D99D-EC60-4FB4-B2E4-7AD9EFA9479B}C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe] => (Allow) C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe (Mail.Ru, LLC -> MY.COM B.V.)
  FirewallRules: [UDP Query User{3E07F3B0-3C7C-4F98-8315-62A7D8092F04}C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe] => (Allow) C:\users\ppp\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe (Mail.Ru, LLC -> MY.COM B.V.)
  S2 McAfee WebAdvisor; "C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\ServiceHost.exe" [X]
  RemoveDirectory: C:\Program Files\McAfee
  RemoveDirectory: C:\Program Files\Common Files\McAfee
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VirtualDJ\VirtualDJ 2018.lnk
  InternetURL: C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\My.com Games\Warface My.Com\Warface.url -> URL: mailrugames://play/13.2000076
  InternetURL: C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\My.com Games\Warface My.Com\Удалить Warface.url -> URL: mailrugames://uninstall/13.2000076
  FF Extension: (Brak nazwy) - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\saffplg.xpi [nie znaleziono]
  Task: {C68CA1FC-0AA4-4012-8099-89ED5E5128AD} - System32\Tasks\{69B898C8-DAD3-46EB-AD44-07EB00222CB2} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\package_inst.exe" -d C:\Users\ppp\Downloads -c "C:\Users\ppp\Downloads\soundboard-1.1b1-win32.ts3_plugin"
  Task: {4BF38852-95AE-40DC-81D1-FDC198951A5E} - System32\Tasks\{C071E08B-E301-4BAF-BEF8-E9B66A84C6B5} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\ppp\Downloads\FacebookGameroom.exe -d C:\Users\ppp\Downloads
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  ================================

  Cytat

  Error: (01/01/2020 07:36:46 PM) (Source: atapi) (EventID: 11) (User: )
  Description: Sterownik wykrył błąd kontrolera na \Device\Ide\IdePort0.

  http://www.fixitpc.pl/topic/5553-blad-sterownik-wykryl-blad-kontrolera-na-deviceharddiskxdrx-i-jego-interpretacja/
  http://www.fixitpc.pl/forum/43-hardware/

   

  ------------------------------------

  Teraz temat zostawiam dla fachowców z tego działu forum.

   

  jessi


 9. za wcześnie odpowiedziałeś wróć najpierw do mojego poprzedniego postu, a ja zaraz podam tu, w tym poście dalsze usuwanie

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-968159076-530178348-4023363429-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
  HKU\S-1-5-21-968159076-530178348-4023363429-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundModule.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundModule.exe">NUL && exit & if exist ( start /MIN "" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
  Task: {A5697C56-41F5-402B-97CE-5A6A972322F5} - System32\Tasks\ByteFence => C:\Program Files\ByteFence\ByteFence.exe [3917128 2019-11-20] (Byte Technologies LLC -> Byte Technologies LLC) <==== UWAGA
  RemoveDirectory: C:\Program Files\ByteFence
  R2 ByteFenceService; C:\Program Files\ByteFence\ByteFenceService.exe [160584 2019-11-20] (Byte Technologies LLC -> Byte Technologies LLC) <==== UWAGA
  R2 rtop; c:\program files\bytefence\rtop\bin\rtop_svc.exe [297288 2019-12-02] (Byte Technologies LLC -> Byte Technologies LLC.) <==== UWAGA
  2019-12-02 10:06 - 2019-12-02 10:06 - 000001041 _____ C:\Users\Kamil\Desktop\ByteFence Anti-Malware.lnk
  2019-12-02 10:06 - 2019-12-02 10:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ByteFence Anti-Malware
  DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ByteFence
  DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ByteFence
  HOSTS:
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
  Task: {E61C4C3C-7354-4184-B6DB-4004358CE7EB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\InstallWinSAT => C:\Windows\system32\Maintenance.vbs [1131 2018-07-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
  BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> A:\bin\ssv.dll => Brak pliku
  HKU\S-1-5-21-968159076-530178348-4023363429-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.global-pl.com/
  HKU\S-1-5-21-968159076-530178348-4023363429-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-968159076-530178348-4023363429-1001 -> DefaultScope {19FB89A4-9E8A-44F5-8046-CED817A05382} URL = hxxp://www.global-pl.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-968159076-530178348-4023363429-1001 -> {19FB89A4-9E8A-44F5-8046-CED817A05382} URL = hxxp://www.global-pl.com/search?q={searchTerms}
  Toolbar: HKLM-x32 - Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll [2012-02-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation.)
  BHO-x32: Bing Bar Helper -> {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll [2012-02-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation.)
  FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=10.51.2 -> A:\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [Brak pliku]
  FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=10.51.2 -> A:\bin\plugin2\npjp2.dll [Brak pliku]
  S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [X]
  S2 GamingApp_Service; "D:\Gaming APP\GamingApp_Service.exe" [X]
  S2 GamingHotkey_Service; D:\Gaming APP\GamingHotkey_Service.exe [X]
  S3 NTIOLib_MBAPI; \??\D:\Gaming APP\Lib\NTIOLib_X64.sys [X]
  FirewallRules: [TCP Query User{BEEF588C-28C3-4016-99A0-B3A68B4B61B2}C:\users\kamil\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe] => (Allow) C:\users\kamil\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{4D589828-8706-4E7D-933A-C5CEF6E1BAB4}C:\users\kamil\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe] => (Allow) C:\users\kamil\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{D431779C-FA34-4F57-B77F-C9BE6802808C}] => (Block) C:\users\kamil\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{C988A2C4-75C8-46E8-A0DD-721D9910F935}] => (Block) C:\users\kamil\appdata\local\mycomgames\mycomgames.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{6333CD2F-CA06-4DAB-B80E-B21DD09535C3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Origin Games\The Sims 4\Game\Bin_LE\TS4.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{71E4C671-FD0E-4C8B-9855-1B246AAB7AD3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Origin Games\The Sims 4\Game\Bin_LE\TS4.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{E916B9B7-FB62-4298-B63F-062306AD0D3C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Origin Games\The Sims 4\Game\Bin\TS4_x64.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{5BCDD3A3-0AB6-466B-843E-2145AE94EDBF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Origin Games\The Sims 4\Game\Bin\TS4_x64.exe Brak pliku
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Albo zrób nowe logi FRST, albo napisz, czy problem znikł?

   

  jessi


 10. Hmm, nie widzę tu żadnej infekcji.

   

  Tylko kosmetyka:

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  S3 cpuz148; \??\C:\WINDOWS\temp\cpuz148\cpuz148_x64.sys [X]
  Task: {A5552165-B160-47E9-A98D-B17374043F2B} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinCDEmu\WinCDEmu Settings.lnk
  C:\Users\Błażej\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
  C:\Users\Błażej\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DXGL\Third-party Credits.lnk
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi


 11. Nie widzę tu żadnej infekcji.

   

  Tylko kosmetyka:

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
  S0 edevmon; system32\DRIVERS\edevmon.sys [X]
  S3 MDA_NTDRV; \??\C:\Windows\system32\MDA_NTDRV.sys [X]
  FirewallRules: [TCP Query User{17DA4C27-264B-48B6-872A-6C804288AC40}D:\sdi_r1809\sdi_x64_r1809.exe] => (Allow) D:\sdi_r1809\sdi_x64_r1809.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{746A2703-014D-4FAB-A6A7-B6CF6926EB63}D:\sdi_r1809\sdi_x64_r1809.exe] => (Allow) D:\sdi_r1809\sdi_x64_r1809.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{E61F9866-1787-4F90-B2D8-A0CF14CA39A4}C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{AF201354-78DB-44DF-98A3-35F11428C101}C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{8A42084F-1C72-4400-886F-32BEEDB0E9E0}C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{68FDE0A7-61C1-45EE-BC2A-778825FBA11A}C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{A8C94197-C579-4FA2-B51D-A2170E821780}C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{B34BB8EF-9861-445B-B5A0-1FA5D41F3415}C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{8453E601-0CF2-4E5E-93D6-70A75201C39D}C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{75761E67-9783-4013-B958-6C7B70C3E4C7}C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_191\bin\javaw.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{35F49AC5-F0F1-4991-AF19-AC678196A671}C:\program files (x86)\sopcast\sopcast.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\sopcast\sopcast.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{7D557BD5-AA69-47DB-B189-FC920154D161}C:\program files (x86)\sopcast\sopcast.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\sopcast\sopcast.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{4471CC59-AB63-4EA6-89BD-3C2D9267B647}D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe] => (Allow) D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{4EA16007-05E2-46BF-8730-70C81A302B32}D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe] => (Allow) D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe Brak pliku
  FirewallRules: [TCP Query User{A4ED5018-2594-4F92-85CD-30F58654933F}D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe] => (Allow) D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe Brak pliku
  FirewallRules: [UDP Query User{109352D4-9A98-4A26-B6F9-C0963758D6B0}D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe] => (Allow) D:\idm\sdi_r1811\sdi_x64_r1811.exe Brak pliku
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Universal Media Server.lnk
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi


 12. Nie widzę tu niczego podejrzanego.

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxps://pl.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E211PL826G0&p={searchTerms}
  CHR DefaultSearchKeyword: Default -> mcafee
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi

   

   


 13. W logach nie ma niczego podejrzanego.

  Prawdopodobnie ktoś włamał się na Twoje konto pocztowe.

   

  Odinstaluj ten program:

  Cytat

  App Explorer (HKU\S-1-5-21-1198898253-173381137-3609142154-1001\...\Host App Service) (Version: 0.273.3.707 - SweetLabs) <==== UWAGA

   

  Kosmetyka:

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  Task: {9801C2EA-3A4C-4458-96E5-721EDA6EDAC3} - System32\Tasks\App Explorer => C:\Users\suwer\AppData\Local\Host App Service\Engine\HostAppServiceUpdater.exe [7407784 2019-11-21] (SweetLabs Inc. -> SweetLabs, Inc) <==== UWAGA
  C:\Users\suwer\AppData\Local\Host App Service
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1198898253-173381137-3609142154-1001 -> DefaultScope {AB39825B-9FE3-4112-A2E2-64498EA117DD} URL =
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1198898253-173381137-3609142154-1001 -> {A5C06EAF-76F9-4BC8-A476-84A5C5AB1AF1} URL =
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi


 14. Jest infekcja SOUNDMIXER - to ona powoduje ten problem!

   

  (ale na razie nie mam czasu, by się tym zająć, może po 15:30)

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-742678756-2304139027-1524245951-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
  HKU\S-1-5-21-742678756-2304139027-1524245951-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist ( start /MIN "" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  HKU\S-1-5-21-742678756-2304139027-1524245951-1001\...\Run: [GalaxyClient] => [X]
  GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
  FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
  S2 CorsairGamingAudioConfig; C:\Windows\System32\CorsairGamingAudioCfgService64.exe [X]
  S3 cpuz149; \??\C:\WINDOWS\temp\cpuz149\cpuz149_x64.sys [X]
  S3 GPCIDrv; \??\C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Temp\7zSEE1B.tmp\N2080_FW_Upgrade_Tool_V003\GPCIDrv64.sys [X] <==== UWAGA
  S3 GPUZ-v2; \??\C:\WINDOWS\TEMP\GPUZ-v2.sys [X]
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Jeśli problem nie zniknie, to zrobisz nowe logi FRST.

   

  jessi


 15. Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-1291418262-3119489752-1109750237-1003\...\Run: [mateu] => cmd.exe /c start www.dinoraptzor.org
  Task: {9701FA61-D614-4415-A2FE-35550987834E} - System32\Tasks\mateu => cmd.exe /c REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v mateu /t REG_SZ /d "cmd.exe /c start www.dinoraptzor.org"
  Task: {ED9F881A-C88D-4E32-ACD0-E59713158099} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
  HKU\S-1-5-21-1291418262-3119489752-1109750237-1003\...\Policies\Explorer: []
  FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
  Toolbar: HKU\S-1-5-21-1291418262-3119489752-1109750237-1003 -> Brak nazwy - {C500C267-63BF-451F-8797-4D720C9A2ED9} -  Brak pliku
  C:\Users\mateu\Documents\American Truck Simulator\readme.rtf.lnk
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Jeśli problem nie zniknie, to zrobisz nowy log FRST, już bez Addition, i bez Shortcut.

   

  -------------

  Zainstaluj nowszą, bezpieczniejszą wersję Javy, wg tej strony > https://www.fixitpc.pl/topic/5-dezynfekcja-kroki-finalizujące-temat/?tab=comments#comment-179769

  Podczas instalacji dopilnuj, by ta nowa wersja Javy odinstalowała stare wersje, które teraz masz.

   

  jessi

   


 16. Firefox jest zainfekowany, ale poza tym nie widzę niczego podejrzanego.

   

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\defaults\pref\kl_prefs_62fbb8f7_c917_4cf7_957a_aad2b8fa768c.js [2019-12-04] <==== UWAGA (Linkuje do pliku *.cfg)
  FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\kl_config_62fbb8f7_c917_4cf7_957a_aad2b8fa768c.cfg [2019-12-04] <==== UWAGA
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  FirewallRules: [{08E0254E-3078-4008-ABD3-8AEC6797DE1E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\uncserver.exe Brak pliku
  FirewallRules: [{5A5BB27D-1437-41FC-B3A4-E33F29CF7672}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\uncserver.exe Brak pliku
  S3 SUService; "C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe" [X]
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  jessi

   

   


 17. Cytat

  Wykonałem pierwszą część i potem ściągnąłem ten MicrosoftFixit i uruchomiłem. A co mam zrobić z tym drugim cytatem? Tym zaczynającym się od Error?

  MicrosoftFixit powinien przyczynę tego "Erroru".

   

  -----------------

  Cytat

  po otwarciu IE pojawia się google.de zamiast .pl

  Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.gmx.com/start?src=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.gmx.com/start?src=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35
  HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.web-pl.com/
  HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
  HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
  SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://search.gmx.com/web/result?origin=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://search.gmx.com/web/result?origin=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://search.gmx.com/web/result?origin=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://search.gmx.com/web/result?origin=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1000 -> DefaultScope {22B1715F-FD64-41DE-AC67-27233CD4DB06} URL = hxxp://www.web-pl.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxps://search.gmx.com/web/result?origin=p_jkld_pl&p=jkld&p_brw=ie&p_mkt=pl&p_tsrc=dpduiuxvo0kxaikmoikm96&p_w=y2w35&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1000 -> {22B1715F-FD64-41DE-AC67-27233CD4DB06} URL = hxxp://www.web-pl.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906235096-238085844-2236722319-1000 -> {8761917A-309A-4c43-B712-37A183700B86} URL = hxxp://www.google.com/custom?client=pub-3794288947762788&forid=1&channel=1975384696&ie=UTF-8&oe=UTF-8&safe=active&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A1&hl=pl&q={searchTerms}
  CHR HomePage: Default -> hxxp://www.web-pl.com/
  CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.web-pl.com/"
  CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.web-pl.com/search?q={searchTerms}
  CHR DefaultSearchKeyword: Default -> Szukaj
  Reboot:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  ----------------

  Cytat

  Chrome się nadal nie uruchamia (tzn jest proces, ale okna nie ma)

  Przeinstaluj Chrome - może to pomoże?

   

  jessi


 18. Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.
  Otworzy się Notatnik - wklej do niego:

  Spoiler

  HKU\S-1-5-21-955475205-2621069176-4123217926-1001\...\Winlogon: [Shell] explorer.exe,Explorer.exe <==== UWAGA
  Powershell: wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
  HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
  GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
  FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
  Task: {03535854-8718-4dc8-a369-dada104efdf0} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {0c9d0eed-f37e-4093-88ed-6e3c0297eb00} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {175863e0-7eb8-4c43-ba4e-19a80dc0f62c} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {19ac116e-d890-4c0c-9a06-cd4ccd3c4242} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {1bd7cd9a-ca92-475c-b19a-28fc50c2b2d3} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {238e0869-4b1e-4052-8e34-1d53e0e7398e} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {2c61474e-f845-413a-8d71-23d6dcd20d59} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {30b02861-b986-402f-bab3-bcaa35f3cf37} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {3ad0357c-5943-4bcb-b04d-7b7efcf2636b} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {400ecef3-b711-4925-843f-d47d314634d9} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {421e652a-9911-4359-ac35-c6982911cf73} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {499d197b-41b4-410c-a114-91d6236e75e0} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {4ebf0628-1b85-4692-846a-c0b9391b3343} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {50661589-9828-4bca-8e8b-4d318b8c0c7d} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {5a6d7103-e059-4329-a43f-48126ff7b631} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {5ca6094e-3527-4542-b35a-3869ba36a8ca} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {658fb38c-8b59-467f-99e5-6011f15a1a08} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {66365e98-e0e4-438b-aa89-c87b73bf85dd} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {695fb407-19d1-4f8f-8a89-8eb4cc8e3d5a} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {6bb65b06-047e-4b2d-ac87-c220d7e4870e} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {708edd0a-0489-47e2-b051-9d1503b769e3} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {783cef67-41be-426b-ac3e-c07055b42a99} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {7a0d633f-daa4-4dca-a2ed-d8ca7d920ae7} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {89a108a1-a29f-4855-9248-151d42c810ca} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {8e6e5998-818c-4ca8-9a44-d1f546b85dd9} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {928f7b39-ddbe-4b0b-be69-10de6a0b8613} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {9538dd69-7a69-4c98-aea6-14c103fea9c0} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {989b7700-22d4-409b-9329-38c8c8b81741} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {a2353781-4ca5-4120-9709-160902e94fb8} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {a3a620c1-802e-4139-a6bc-3391cda3a7fc} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {a5de8a7a-3a87-416a-a70d-0ea62e47ec83} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {ab0b7cfe-6bb8-4ed5-99a8-95d0863d4c6b} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {afe5d7f4-0b8b-4963-a4fc-4a55d9c2af1f} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {bb3d3906-655c-447f-96d1-160b143c59c3} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {bf089ab9-0845-48e8-9ef5-a0fdb5277455} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {c71bcd81-e2f8-4629-b034-b595ff169d53} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {d4b8bf95-474a-47e5-adab-be182f28b81c} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {d6ce05d5-8a17-43a2-bd01-bda664dc6157} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {d8b66d5d-0fdd-457c-abcf-0f22255a539c} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {da7e7a61-d5ce-4e17-aa3e-e1b7db7b5a41} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {e2f6a1bc-1d5d-49a9-816c-034cbac9d4ec} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {ef013566-4a44-4701-b2a4-aca80606f7ba} - Brak ścieżki do pliku
  Task: {fe2f5608-9c95-4dcc-abaf-a94867d9b3a5} - Brak ścieżki do pliku
  BHO: Brak nazwy -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> Brak pliku
  BHO: Brak nazwy -> {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} -> Brak pliku
  Toolbar: HKU\S-1-5-21-955475205-2621069176-4123217926-1001 -> Brak nazwy - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} -  Brak pliku
  FF Plugin-x32: Adobe Acrobat -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Air\nppdf32.dll [Brak pliku]
  EmptyTemp:

  Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S.
  W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

   

  Napisz, czy po tym usuwaniu sytuacja się poprawiła?

   

  jessi

×
×
 • Dodaj nową pozycję...