Skocz do zawartości
Jan49

Uruchomienie komputera = Restart lub zwiecha, DBG?

Rekomendowane odpowiedzi

Po krótce:

Było trochę problemów sprzętowych ( niestabilna kość ram) przez co pewnie dane na dysku zostały uszkodzone.

Po wyrzuceniu wadliwej kości RAM, zainstalowano równolegle (na drugim dysku) XP. CHKDSK z równoległej instalacji naprawił? dane na dysku pierwotnej instalacji XP a Kasperski tools usunął 83 plików zawierających głównie trojany -nie było w nich chyba plików systemowych,zawiesił się na końcu i nie dało się zapisać logu. Powtórne uruchomienie tools nie wykryło już żadnych wirusów.

Przywrócono rejestr z czasu instalacji felernego systemu.

Uruchomienie tej instalacji kończy się dalej restartem lub zwiechą po ekranie powitalnym w każdym trybie uruchamiania .

Tryb rejestrowania uruchomiania log poniżej.

Dodatek Service Pack 212 26 2011 01:57:35.500
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\hal.dll
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
Zaˆadowany sterownik. ACPI.sys
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\DRIVERS\WMILIB.SYS
Zaˆadowany sterownik. pci.sys
Zaˆadowany sterownik. isapnp.sys
Zaˆadowany sterownik. ohci1394.sys
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\DRIVERS\1394BUS.SYS
Zaˆadowany sterownik. PCIIde.sys
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\System32\Drivers\PCIIDEX.SYS
Zaˆadowany sterownik. intelide.sys
Zaˆadowany sterownik. MountMgr.sys
Zaˆadowany sterownik. ftdisk.sys
Zaˆadowany sterownik. PartMgr.sys
Zaˆadowany sterownik. VolSnap.sys
Zaˆadowany sterownik. atapi.sys
Zaˆadowany sterownik. disk.sys
Zaˆadowany sterownik. \WINDOWS\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Zaˆadowany sterownik. fltMgr.sys
Zaˆadowany sterownik. sr.sys
Zaˆadowany sterownik. KSecDD.sys
Zaˆadowany sterownik. Ntfs.sys
Zaˆadowany sterownik. NDIS.sys
Zaˆadowany sterownik. Mup.sys
Zaˆadowany sterownik. agp440.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\nic1394.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\fdc.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\parport.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\serenum.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\audstub.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\msgpc.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\psched.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\ptilink.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspti.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\update.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\lbrtfdc.SYS
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\i2omgmt.SYS
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\mnmdd.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasacd.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\ipsec.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\tcpip.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbt.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\ipnat.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\arp1394.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\System32\Drivers\PCIDump.SYS
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\system32\DRIVERS\redbook.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Sterownik nie zostaˆ zaˆadowany. \SystemRoot\system32\DRIVERS\imapi.sys
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Fips.SYS
Zaˆadowany sterownik. \SystemRoot\System32\Drivers\Cdfs.SYS

 

Kabel null modem z portu COM2 felernego systemu do COM1 drugiego z uruchomionym WinDBG\Kernel debug.

Scan debugowania uruchomiania felernej instalacji systemu poniżej.

 

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Opened \\.\com1
Waiting to reconnect...
Connected to Windows XP 2600 x86 compatible target at (Mon Dec 26 00:44:58.046 2011 (GMT+1)), ptr64 FALSE
Kernel Debugger connection established.
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 UP Free x86 compatible
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620
System Uptime: not available
*** Fatal System Error: 0xc000021a
				  (0xE1294A10,0xC0000135,0x00000000,0x00000000)
STOP: c000021a {B
d krytyczny systemu}
Proces systemowy Windows Logon Process zakoäczyˆ si© niespodziewanie ze stanem 0xc0000135 (0x00000000 0x00000000).
System zostaˆ zamkni©ty.
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
A fatal system error has occurred.
Debugger entered on first try; Bugcheck callbacks have not been invoked.A fatal system error has occurred.
Connected to Windows XP 2600 x86 compatible target at (Mon Dec 26 00:46:52.250 2011 (GMT+1)), ptr64 FALSE
Loading Kernel Symbols
...............................Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
................................
...........................
Loading User SymbolsLoading unloaded module list
...
*******************************************************************************
*																			 *
*						Bugcheck Analysis									*
*																			 *
*******************************************************************************
Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck C000021A, {e1294a10, c0000135, 0, 0}
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
Probably caused by : CLASSPNP.SYS ( CLASSPNP!FreeDictionaryEntry+45 )Followup: MachineOwner
---------
nt!RtlpBreakWithStatusInstruction:
804e3592 cc			 int	 3
kd> !analyze -v
*******************************************************************************
*																			 *
*						Bugcheck Analysis									*
*																			 *
*******************************************************************************WINLOGON_FATAL_ERROR (c000021a)
The Winlogon process terminated unexpectedly.
Arguments:
Arg1: e1294a10, String that identifies the problem.
Arg2: c0000135, Error Code.
Arg3: 00000000
Arg4: 00000000
Debugging Details:
------------------unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000021a - {BEXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000021a - {B
EXCEPTION_PARAMETER1: e1294a10EXCEPTION_PARAMETER2: c0000135
EXCEPTION_PARAMETER3: 00000000EXCEPTION_PARAMETER4: 0
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT: Windows Logon ProcessBUGCHECK_STR: 0xc000021a_c0000135
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULTPROCESS_NAME: System
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80532487 to 804e3592SYMBOL_ON_RAW_STACK: 1
STACK_ADDR_RAW_STACK_SYMBOL: fffffffff7d0e9d0STACK_COMMAND: dds F7D0E9D0-0x20 ; kb
STACK_TEXT:
f7d0e9b0 00000103
f7d0e9b4 f7d0e8f4
f7d0e9b8 00000000
f7d0e9bc 860bf6c0
f7d0e9c0 860bf6c0
f7d0e9c4 00000000
f7d0e9c8 f7d0e8fc
f7d0e9cc f7890500 CLASSPNP!FreeDictionaryEntry+0x45
f7d0e9d0 860bf878
f7d0e9d4 860bf008
f7d0e9d8 00000000
f7d0e9dc 000001c0
f7d0e9e0 804e3d38 nt!IopfCompleteRequest+0xa2
f7d0e9e4 00000000
f7d0e9e8 00000005
f7d0e9ec f7d0e928
f7d0e9f0 804ec1e3 nt!IopFreeIrp+0xf2
f7d0e9f4 80561b64 nt!NonPagedPoolDescriptor+0x24
f7d0e9f8 80561b60 nt!NonPagedPoolDescriptor+0x20
f7d0e9fc 00000000
f7d0ea00 00000000
f7d0ea04 860bf6c0
f7d0ea08 f7d0e978
f7d0ea0c 804eedbd nt!IopCompleteRequest+0x316
f7d0ea10 804eedd3 nt!IopCompleteRequest+0x32c
f7d0ea14 860bf700
f7d0ea18 861654a8
f7d0ea1c 00000000
f7d0ea20 00000030
f7d0ea24 00000023
f7d0ea28 00000023
f7d0ea2c 8055fe90 nt!PopShutdownWorkItem
FOLLOWUP_IP:
CLASSPNP!FreeDictionaryEntry+45
f7890500 58			 pop	 eax
SYMBOL_NAME: CLASSPNP!FreeDictionaryEntry+45FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: CLASSPNPIMAGE_NAME: CLASSPNP.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 41107ec2FAILURE_BUCKET_ID: 0xc000021a_c0000135_CLASSPNP!FreeDictionaryEntry+45
BUCKET_ID: 0xc000021a_c0000135_CLASSPNP!FreeDictionaryEntry+45Followup: MachineOwner
---------
kd> lmvm CLASSPNP
start	end		module name
f788f000 f789b200  CLASSPNP  (pdb symbols)		 c:\websymbols\classpnp.pdb\12E3EB58301B4AC3A5B2D3921F91313A2\classpnp.pdb
Loaded symbol image file: CLASSPNP.SYS
Image path: \WINDOWS\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Image name: CLASSPNP.SYS
Timestamp:		Wed Aug 04 08:14:26 2004 (41107EC2)
CheckSum:		 0000DA62
ImageSize:		0000C200
Translations:	 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4

 

I tu koniec moich umiejętności: DRIVER_FAULT jaki ? Jak to ustalić?

 

Plik CLASSPNP.SYS jest co do bajta zgodny z plikiem z płyty istalacyjnej XPheSP2.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Nie można zrobić naprawczej instalacji nakładkowej ? Po drugie możliwa jest awaria sprzętowa, zgaduję bo o sprzęcie nic nie wiemy poza uwalonym ramem, tylko powstaje pytanie dlaczego wysiadł? Czyżby coś mu pomogło?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Sprzęt tu nie istotny, bo równoległa instalacja z tej samej płyty instalacyjnej pracuje, więc na felernej instalacji winno jest oprogramowanie. To nie mój komputer ale widzę po datach pików że od dawna ten felerny Windows był nie używany. Na partycji jest GRUB i oprócz XP także UBUNTU i MEMTEST I tu dodatkowy problem - system jest oryginalny, ale naklejka z kluczem produktu jest nieczytelna ( ktoś przykleił blachę obudowy taśmą klejącą i przy jej zrywaniu, został zerwany także i klucz!) Równoległą instalowałem więc na swoim kluczu, przed autoryzacją podmieniłem wpa.dbl kopiując go z pierwotnej instalacji, na której nie było wpa.bak. Po powtórnym uruchomieniu komputera system zażądał natychmiastowej autoryzacji, która odbyła się pomyślnie. Popatrzyłem na "Zarejestrowano dla:" w obu komputerach i pierwsze 5 cyfr są różne a od napisu OEM do końca identyczne. Zarówno keyfinder.2.0.1 jak i winproductkey twierdzi, że na obu komputerach jest ten sam (mój) klucz produktu! Tym narzędziom ja specjalnie nie wierzę, bo używane na innych komputerach podają inne klucze niż faktyczne wprowadzone, ale tu o dziwo ten sam i zgodny z używanym podczas instalacji. Czy to bezpieczne, żeby oddać komputer z systemem instalowanym na kluczu używanym na innym komputerze po powyższej zmianie pliku wpa.dbl przed autoryzacją?

A instalacji nakładowej unikam, bo przy tym GRUB nie wiem czy nie zniszczy bootloadera. Interesuje mnie postawienie tej instalacji raczej z ciekawości, niż z potrzeby. Jeżeli Picasso tu dziś nie zajrzy to moja ciekawość będzie nie zaspokojona i będzie Format c:, chodź nie wiem czy to ma sens. 124Kb w badsektorach, dysk 80Gb Samsung, być może dały by się jeszcze relokować, SMART dobrze się o tym dysku wypowiada ale brak w necie narzędzi (był kiedyś HUTIL, teraz linki odsyłają do Segate, a SeaTools nie podejmuje się dalej naprawy dysków Samsunga, Tak mamy po przęciu dysków Samsunga prze Seagate), Dysk raczej do smietnika - dziś mają komputer odebrać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Zasugerowałem się tym, jak sam napisałeś:

Było trochę problemów sprzętowych ( niestabilna kość ram) przez co pewnie dane na dysku zostały uszkodzone.

No ale skoro uważasz że sprzęt jest na 100% sprawny, to pewnie masz i rację.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...