Skocz do zawartości

Spis skrótów klawiaturowych


shiris

Rekomendowane odpowiedzi

Skróty klawiaturowe, któż by ich nie znał, najpopularniejsze skróty używane często w internecie to za pewne ctrl c, ctrl v. Chciałabym jednak przedstawić inne skróty klawiaturowe, takie mniej popularne. Dlaczego je tutaj wklejam? Żeby taki zwyczajny użyszkodnik mógł sobie w jednym miejscu znaleźć potrzebne wszystkie skróty. Jeśli jednak uznacie, że ten temat należy usunąć to proszę bardzo. Ja tylko uważam, że przydało by się takie coś, żeby wchodzący tutaj użytkownik miał to pod ręką.

 

Parę artykułów na temat skrótów klawiaturowych. Ponieważ słusznie zauważył DavidS28 nie należy wklejać artykułu całego, ale zawsze można wkleić linki do odpowiednich stron.

Pierwsze opracowanie na temat klawiszy skrótów z internetu. Strona opracowana przez daniela Króla.

Link do strony opisującej wszystkie znane lub mniej znane klawisze skrótów.

http://sonia.low.pl/sonia/skr_klaw/skroty_klaw.htm

Następny bardzo ciekawy artykuł z centrum XP o skrótach klawiaturowych.

http://www.centrumxp.pl/WindowsXP/582,1,Skróty_klawiszowe_w_systemie_Windows.aspx

Tutaj można przeczytać o skrótach klawiaturowych dla systemu Windows 7

http://stilger.eu/2009/01/14/skroty-klawiaturowe-w-windows-7/

Tutaj są skróty dla systemu Windows Vista.

http://www.vista.pl/porady/143_windows_vista_skroty_klawiszowe_1_.html

I druga część tegoż poradnika:

http://www.vista.pl/porady/171_windows_vista_skroty_klawiszowe_2_.html

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Tutaj lista skrótów klawiaturowych dla programu Microsoft Word 2002 i 2003 Zaczerpnięte ze strony pomoc techniczna Microsoft.

Nazwa polecenia Klawisze skrótu

 

 

Wszystkie wersaliki CTRL+SHIFT+A

Adnotacja ALT+CTRL+M

Maksymalizacja aplikacji ALT+F10

Przywrócenie aplikacji ALT+F5

Zastosuj nagłówek 1 ALT+CTRL+1

Zastosuj nagłówek 2 ALT+CTRL+2

Zastosuj nagłówek 3 ALT+CTRL+3

Zastosuj punktor listy CTRL+SHIFT+L

Automatyczne formatowanie ALT+CTRL+K

Autotekst F3 lub ALT+CTRL+V

Pogrubienie CTRL+B lub CTRL+SHIFT+B

Zakładka CTRL+SHIFT+F5

Przejdź do następnej strony CTRL+PAGE DOWN

Przejdź do poprzedniej strony CTRL+PAGE UP

Wybór przeglądania ALT+CTRL+HOME

Anulowanie ESC

Wyśrodkuj akapit CTRL+E

Zmień wielkość liter SHIFT+F3

Znak w lewo STRZAŁKA W LEWO

Rozszerz zaznaczenie w lewo o jeden znak SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Znak w prawo STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerz zaznaczenie w prawo o jeden znak SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Wyczyść DELETE

Zamknij lub wyjdź ALT+F4

Zamknij okienko ALT+SHIFT+C

Podział kolumny CTRL+SHIFT+ENTER

Wybór kolumny CTRL+SHIFT+F8

Kopiuj CTRL+C lub CTRL+INSERT

Kopiuj format CTRL+SHIFT+C

Kopiuj tekst SHIFT+F2

Utwórz autotekst ALT+F3

Dostosuj menu Dodaj ALT+CTRL+=

Dostosuj klawiaturę ALT+CTRL+NUM +

Dostosuj menu Usuń ALT+CTRL+-

Wytnij CTRL+X lub SHIFT+DELETE

Pole daty ALT+SHIFT+D

Usuń poprzednie słowo CTRL+BACKSPACE

Usuń słowo CTRL+DELETE

Słownik ALT+SHIFT+F7

Kliknięcie pola wykonaj ALT+SHIFT+F9

Zamknij dokument CTRL+W lub CTRL+F4

Maksymalizuj dokument CTRL+F10

Przenieś dokument CTRL+F7

Przywróć dokument CTRL+F5

Rozmiar dokumentu CTRL+F8

Podziel dokument ALT+CTRL+S

Podwójne podkreślenie CTRL+SHIFT+D

Koniec kolumny ALT+PAGE DOWN

Koniec kolumny ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Zaznacz do końca dokumentu CTRL+SHIFT+END

Koniec dokumentu CTRL+END

Koniec wiersza END

Zaznacz do końca wiersza SHIFT+END

Ostatnia komórka w wierszu ALT+END

Ostatnia komórka w wierszu ALT+SHIFT+END

Koniec okna ALT+CTRL+PAGE DOWN

Zaznacz do końca okna ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Wstaw przypis końcowy ALT+CTRL+D

Rozszerz zaznaczenie F8

Pole znakowe CTRL+F9

Kody pól ALT+F9

Znajdź CTRL+F

Czcionka CTRL+D lub CTRL+SHIFT+F

Wybierz rozmiar czcionki CTRL+SHIFT+P

Wstaw przypis dolny ALT+CTRL+F

Wróć SHIFT+F5 lub ALT+CTRL+Z

Przejdź do CTRL+G lub F5

Zwiększ czcionkę CTRL+SHIFT+.

Zwiększ czcionkę o jeden punkt CTRL+]

Wysunięcie CTRL+T

Łącze nagłówek stopka ALT+SHIFT+R

Pomoc F1

Ukryty CTRL+SHIFT+H

Hiperłącze CTRL+K

Wcięcie CTRL+M

Kursywa CTRL+I lub CTRL+SHIFT+I

Wyrównaj akapit do lewej i prawej CTRL+J

Wyrównaj akapit do lewej CTRL+L

Wiersz w dół STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerz zaznaczenie o wiersz w dół SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wiersz w górę STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerz zaznaczenie o wiersz w górę SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Pole ListNum ALT+CTRL+L

Zablokuj pola CTRL+3 lub CTRL+F11

Makro ALT+F8

Sprawdź korespondencję seryjną ALT+SHIFT+K

Edytuj źródło danych korespondencji seryjnej ALT+SHIFT+E

Korespondencja seryjna do dokumentu ALT+SHIFT+N

Korespondencja seryjna na drukarkę ALT+SHIFT+M

Zaznacz cytat ALT+SHIFT+I

Oznacz hasło indeksu ALT+SHIFT+X

Oznacz hasło spisu treści ALT+SHIFT+O

Tryb menu F10

Scal pole ALT+SHIFT+F

Edytor skryptów firmy Microsoft ALT+SHIFT+F11

Informacje o systemie firmy Microsoft ALT+CTRL+F1

Przenieś tekst F2

Nowy CTRL+N

Następna komórka TAB

Następne pole F11 lub ALT+F1

Następny błąd pisowni ALT+F7

Następny obiekt ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Następne okno CTRL+F6 lub ALT+F6

Widok normalny ALT+CTRL+N

Styl normalny CTRL+SHIFT+N lub ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)

Otwórz CTRL+O lub CTRL+F12 lub ALT+CTRL+F2

Odsuń lub zbliż akapit CTRL+0

Inne okienko F6 lub SHIFT+F6

Widok konspektu ALT+CTRL+O

Zwiń konspekt ALT+SHIFT+- lub ALT+SHIFT+NUM -

Obniż poziom konspektu ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozwiń konspekt ALT+SHIFT+=

Rozwiń konspekt ALT+SHIFT+NUM +

Przenieś konspekt w dół ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenieś konspekt w górę ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Podwyższ poziom konspektu ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Pokaż pierwszy wiersz tekstu w konspekcie ALT+SHIFT+L

Zastąp INSERT

Strona ALT+CTRL+P

Podział strony CTRL+ENTER

Stronę w dół PAGE DOWN

Rozszerz zaznaczenie o stronę w dół SHIFT+PAGE DOWN

Pole strony ALT+SHIFT+P

Stronę w górę PAGE UP

Rozszerz zaznaczenie o stronę w górę SHIFT+PAGE UP

Akapit w dół CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerz zaznaczenie o akapit w dół CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Akapit w górę CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerz zaznaczenie o akapit w górę CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Wklej CTRL+V lub SHIFT+INSERT

Wklej format CTRL+SHIFT+V

Poprzednia komórka SHIFT+TAB

Poprzednie pole SHIFT+F11 lub ALT+SHIFT+F1

Poprzedni obiekt ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Poprzednie okno CTRL+SHIFT+F6 lub ALT+SHIFT+F6

Drukuj CTRL+P lub CTRL+SHIFT+F12

Podgląd wydruku CTRL+F2 lub ALT+CTRL+I

Pisownia F7

Ponów ALT+SHIFT+BACKSPACE

Ponów lub powtórz CTRL+Y lub F4 lub ALT+ENTER

Powtórz szukanie SHIFT+F4 lub ALT+CTRL+Y

Zastąp CTRL+H

Resetuj znak CTRL+SPACJA lub CTRL+SHIFT+Z

Resetuj akapit CTRL+Q

Przełączanie śledzenia zmian CTRL+SHIFT+E

Wyrównaj akapit do prawej CTRL+R

Zapisz CTRL+S lub SHIFT+F12 lub ALT+SHIFT+F2

Zapisz jako F12

Zaznacz wszystko CTRL+A lub CTRL+CLEAR (NUM 5) lub CTRL+NUM 5

Zaznacz tabelę ALT+CLEAR (NUM 5)

Pokaż wszystko CTRL+SHIFT+8

Pokaż wszystkie nagłówki ALT+SHIFT+A

Pokaż nagłówek 1 ALT+SHIFT+1

Pokaż nagłówek 2 ALT+SHIFT+2

Pokaż nagłówek 3 ALT+SHIFT+3

Pokaż nagłówek 4 ALT+SHIFT+4

Pokaż nagłówek 5 ALT+SHIFT+5

Pokaż nagłówek 6 ALT+SHIFT+6

Pokaż nagłówek 7 ALT+SHIFT+7

Pokaż nagłówek 8 ALT+SHIFT+8

Pokaż nagłówek 9 ALT+SHIFT+9

Zmniejsz czcionkę CTRL+SHIFT+,

Zmniejsz czcionkę o jeden punkt CTRL+[

Kapitaliki CTRL+SHIFT+K

Pojedynczy odstęp akapitu CTRL+1

Odstęp akapitu 1,5 CTRL+5

Podwójny odstęp akapitu CTRL+2

Kolekcja CTRL+SHIFT+F3 lub CTRL+F3

Początek kolumny ALT+PAGE UP

Początek kolumny ALT+SHIFT+PAGE UP

Zaznacz do początku dokumentu CTRL+SHIFT+HOME

Początek dokumentu CTRL+HOME

Początek wiersza HOME

Zaznacz do początku wiersza SHIFT+HOME

Pierwsza komórka w wierszu ALT+HOME

Pierwsza komórka w wierszu ALT+SHIFT+HOME

Początek okna ALT+CTRL+PAGE UP

Rozszerz zaznaczenie do początku okna ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP

Styl CTRL+SHIFT+S

Indeks dolny CTRL+=

Indeks górny CTRL+SHIFT+=

Czcionka Symbol CTRL+SHIFT+Q

Tezaurus SHIFT+F7

Pole godziny ALT+SHIFT+T

Przełącz wyświetlanie pola SHIFT+F9

Przełącz dokumenty podrzędne dokumentu głównego CTRL+\

Narzędzie SHIFT+F1

Usuń wysunięcie CTRL+SHIFT+T

Usuń wcięcie CTRL+SHIFT+M

Podkreślenie CTRL+U lub CTRL+SHIFT+U

Cofnij CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

Usuń połączenie pól CTRL+6 lub CTRL+SHIFT+F9

Odblokuj pola CTRL+4 lub CTRL+SHIFT+F11

Aktualizuj automatyczne formatowanie ALT+CTRL+U

Aktualizuj pola F9 lub ALT+SHIFT+U

Aktualizuj źródło CTRL+SHIFT+F7

Kod VB ALT+F11

Poprzednia strona sieci Web ALT+STRZAŁKA W LEWO

Następna strona sieci Web ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Słowo w lewo CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerz zaznaczenie o słowo w lewo CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Słowo w prawo CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerz zaznaczenie o słowo w prawo CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Podkreśl słowo CTRL+SHIFT+W

Myślę, że to może się przydać. Jeśli nie proszę usunąć.

Odnośnik do komentarza
  • 2 miesiące temu...

skróty:

- Kopiuj CTRL+INSERT (kopiuje zaznaczony tekst)
- Wklej SHIFT+INSERT (wkleja skopiowany do bufora tekst)

działają w większości aplikacji w środowisku Microsoft a nie tylko w samym Word 2002 i 2003.

- wrzuć zawartość ekranu do bufora - PRINT SCREEN (Prt SC) - kopiuje bitmapę do pamięci
- wrzuć zawartość aktywnego okienka do bufora - ALT + PRINT SCREEN (Prt SC) - kopiuje bitmapę do pamięci

wklejenie poprzez np. CRTL+V do edytora grafiki, do wordpada, do winword i inne.

następne uzupełnię w miarę przypominania sobie smile.gif

Odnośnik do komentarza

w systemie XP w konsoli tekstowej

start=>uruchom=>cmd

można skorzystać także z dodatkowych klawiszy funkcyjnych

 

F1 - powtarza kolejno znaki wpisywane w ostatnio wprowadzonym poleceniu

F2 - wyświetla okno z prośbą o podanie znaku do którego włacznie ostatni ciąg znaków ma zostać skopiowany do

bieżącej lini poleceń

F3 - powtarza ostatni wpis do wiersza poleceń

F4 - wyświetla okno z prośbą o podanie znaku do którego włącznie ostatnio wprowadzony ciąg znaków ma być

usunięty

F5 - wyświetla poprzedni zapis wiersza poleceń

F6 - działa jak Ctrl + Z

F7 - wyświetla menu z historią poleceń wpisywanych w konsoli

F8 - przełącza pomiędzy ostatnio wpisanymi poleceniami

F9 - wyświetla pole dialogowe o z prośbą o podanie numeru linii poleceń. Liczba 0 oznacza polecenie

wprowadzone jako pierwsze

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...