Skocz do zawartości

How to recover LENOVO data from backup ONE KEY RECOWERY


Wiewson

Rekomendowane odpowiedzi

Przypnijcie temat jeśli wolno prosić. [a jeżeli coś jest niezgodne z zasadami zredagujcie proszę, nie wiem jak z linkami] 

FOR ENGLISH READ THE SECOND POST

Thus Spoke Zarathustra -> YouTube

Nie wiem jak się wkleja normalnie więc tu cytat samego siebie z notatnika.
Pozdrowienia dla wykładowcy z ASzWoj! Przewaliłem "Górę" Internetu.
Cześć wszystkim po 3dniach walki z OKR znalazłem rozwiązanie:
 

JAK ODZYSKAĆ DANE LENOWO Z KOPI ZAPASOWEJ ONE KEY RECOWERY
" PLIKI backup.wsi, backupInfo.sbr, backup_000_001.0000, backupInfo.oki, backup.wsi.wsi "

Przygoda z OKR zaczyna się wtedy gdy zmienisz cokolwiek w rozmiarach dysku twardego lub
gdy stracisz laptopa lub oryginalny dysk. Lenowo uważa że nic z tym się nie da zrobić i umywa ręce od problemu.
Przeszukałem wiele części świata w poszukiwaniu odpowiedzi ale jej nie znalazłem, i oto mój sposób na rozwiązanie tego OKR.
Jest wiele wersji tego śmiecia. Najciekawsze że Acer też miał taki system [asus chyba też]. Ale to nie pasowało u mnie.

Próbowałem z:
"RYTOOLS" z poziomu Windowsa "IITT.EXE" oraz "DECOMPRESSENGINEWASAY.EXE"
"WSI_REC - Data Recovery Solution"
Data Recovery Solution is based on WinPE 5.0 x86 to get files from .DSI and .WSI images (e.g. Lenovo OKR, Acer eRecovery)
"https://uloz.to/!grmtuMgG/wsi-rec-zip"
Każdy z tych programów używa bibliotek WSVD!
Tak samo jak PowerRecover! nie jest już tworzony i trudno go dostać!

Moja specyfikacja to:
Laptop Lenovo G510. Windows 8 [64] z dodanym OKR. Zaktualizowany do Windowsa 10 [64] wraz z OKR.
Na tym utworzona kopia. Laptop został skradziony, a pozostała sama kopia OKR.
 

Jebać Lenowo za brak wsparcia !!!!
PAMIĘTAJ PRACUJ NA KOPI BACKUP!!!!

Pracowałem na nowym Windowsie 8 i laptopie DELL [pamiętaj by mieć UEFI na nowym sprzęcie]

Pierwsze co nam będzie potrzebne to PowerRecover, dokładnie użyłem:
"CyberLink.PowerRecover.5.7.x64_YasDL.com.rar" "password: "www.yasdl.com"
"http://a2zp30.com/33959-cyberlink-powerrecover-5-7-x86-x64-yasdl-97029.html"
Kopia twojego systemu z nienaruszonymi plikami:
"backup_000_001.0000, backupInfo.oki, backup.wsi.wsi"
Ewentualnie, dodatkowo:
WIN8_OKR8.0(Without_OS).iso
 

1. Zainstaluj "Power Recover 5.7" na dysku
2. Idź do folderu instalacji np:   "C:\Program Files\CyberLink\PowerRecover"
3. Skopiuj na pulpit folder "MakeWinPEISO"
4. Stwórz nową kopię systemu jakiegokolwiek [najlepiej nowego systemu bo zajmie to chwilkę]
5. Skopiuj do Nowego Folderu pliki z:
     "C:\CyberLink\PowerRecover\PRCInfo.prc" Lub znajdz plik: "PRCInfo.prc"
      Z lokalizacji nowego backup'u skopiuj "backup.wsi" "backupInfo.sbr"
6. Otwórz w nowe pliki w notatniku i zamień zawartość wklejając zawartość z starych plików do nowych.
     Pamiętaj o linijce odstępu w pliku backupInfo.sbr. nad [backupInfo]
     Zachowaj swoje ORGINALNE PLIKI!!!
     Wklej zmodyfikowane pliki do swojego backup który chcesz odzyskać.
7 stwórz dysk USB WinPE [ja stworzyłem dla 64bit]
     Prosty Poradnik:
     https://www.tenforums.com/tutorials/103428-create-winpe-iso.html
8 wklej na dysk USB zawartość folderu ISO z "MakeWinPEISO\winpe_x64\ISO"
     Lub po prostu stwórz boot USB WinPE z zawartością ISO. Najlepiej z wsparciem dla UEFI.
9 Uruchom system z USB. Pojawi się PowerRecower.
     Wybierz System Restore.
     Manually choose image file to restore
     Back up location: Wybierz swój plik WSI
    Jeśli wszystko udało się pomyślnie program powinien załadować obraz backup
    Jeśli nie to pokombinuj z plikami "backupInfo.oki i backupInfo.sbr" finalnie musi być to zapisane w "backupInfo.sbr"

10 jak przygotować dysk na który masz zainstalować backup.
    Dysk docelowy nie może być dyskiem USB [PowerRecover nie będzie go widział]
    Dysk musi być pusty i musi być w systemie GPT!!!
*
Jeśli nie wiesz jak to na pewno spotkałeś się z WIN8_OKR8.0(Without_OS).iso

Stwórz boot USB za pomocą programu RUFUS.
Wybierz wsparcie MBR dla UEFI
Wybierz obraz płyty ISO
Stwórz pendrive

Uruchom USB w trybie Legancy, trochę to potrwa i w programie Lenovo Smart OKR for Windows8 z chińskimi krzaczkami kliknij przycisk.
Done!
Po restarcie podłącz dysk do komputera z Windows i za pomocą EaseUS Partition Master,
usuń wszystkie partycje tak by został system GPT, nie formatuj całego dysku.

Teraz w PowerRecovery po wyborze docelowego dysku nie powinieneś spotkać się z komunikatem
Dysk "disk partition is valid"

Teraz powinieneś już odzyskać wszystkie dane.!!!! Otwórz piwko i pomyśl o mnie jak sobie wyrywałem włosy ;D

Z tego co wiem to OKR przy System Backup zachowuje wszystkie dane do dysku C:
Partycji powyżej "D: E: etc" nie zachowuje.

Jeśli Administracja się zgodzi dodał bym wszystkie potrzebne pliki.
Napiszę w wersji Angielskiej bo problem jest na szeroką skalę.

 

Thus Spoke Zarathustra -> YouTube
 

I do not know how to paste normally so paste myself from Notepad.
 Greetings to the lecturer from ASzWoj! I Roll over TONS of the Internet.
 Hi all after  three days fight I found a solution:
 

How to recover LENOWO data from backup ONE KEY RECOWERY
  "Backup. wsi files, backupInfo. SBR, backup_000_ 001.0000, BackupInfo. Oki, backup. WSI "

The adventure of the round begins when you change anything in the size of your hard drive or
 When you lose your laptop or your original drive. Lenowo believes that nothing can be done and wash hands from the problem.
 I searched many parts of the world in search of answers but I have not found it, and here is my way to solve this.

 There are many versions of this garbage. The most interesting that Acer also had such a system [ASUS probably also]. But it didn't work for with me.

I tried with:
  "RYTOOLS " from Windows  "IITT. EXE  "and " DECOMPRESSENGINEWASAY. EXE  "
  "WSI_REC-Data Recovery Solution "
 Data Recovery Solution is based on WinPE 5.0 x86 to get files from. DSI and. Rural images (e.g. Lenovo OKR, Acer eRecovery)
  "Https://uloz.to/!grmtuMgG/wsi-rec-zip "
 Each of these programs uses WSVD libraries!
 Same as PowerRecover! is not already created, and it's hard to get it!

My specification is:
 Lenovo G510 Laptop. Windows 8 [64] with the added OKR. Updated to Windows 10 [64] along with OKR.
 On W10 copy created. The Laptop has been stolen and the OKR copy has been left.
 

fck Lenowo for lack of support!!!!
 Remember to work on copy of backup!!!!

I worked on a new Windows 8 and DELL laptop [remember to have UEFI on new hardware]

The first thing we will need is PowerRecover, I used exactly:
  "CyberLink. PowerRecover. 5.7. X64_YasDL. com. rar "  "Password: " www.yasdl.com  "
  "http://a2zp30.com/33959-cyberlink-powerrecover-5-7-x86-x64-yasdl-97029.html "
 A copy of your system with the files intact:
  "Backup_000_ 001.0000, BackupInfo.Oki, Backup.WSI.WSI "
 And addition:
 WIN8_OKR 8.0 (Without_OS).iso
 

1. Install  "Power Recover 5.7 " on the drive
 2. Go to the installation folder  "C:Program FilesCyberLinkPowerRecover"
 3. Copy the folder  "MakeWinPEISO " to your desktop
 4. Use a Power Recover to Create a new copy of any system [preferably a new system because it will take a minute]
5. Copy files from to the new folder:
       "C:\CyberLink\PowerRecover\PRCInfo.prc" or find the file:  "PRCInfo. PRC "
       From the location of the new Backup'u copy  "backup. WSI "  "BackupInfo. SBR "
 6. Open the new files in Notepad and replace the contents by pasting the contents from the old files to the new ones.
      Note save the spacing in the BackupInfo. sbr file. 
*
[backupInfo]
      Keep your original files!!!
      Paste the modified files into your backup that you want to recover.
7 Create a USB drive WinPE [i created for 64bit]
      Simple guide:
      https://www.tenforums.com/tutorials/103428-create-winpe-iso.html
 8 Paste the contents of the ISO folder to the USB drive from  "MakeWinPEISOwinpe_x64ISO"
      Or simply create a bootable USB WinPE with ISO content. Preferably with support for UEFI.
 9 Start the system from USB. You will see a PowerRecower.
      Select System Restore.
      Manually choose image file to restore
      Back up Location: Select your WSI file
     If everything succeeded the program should load the image backup
     If it is not do something with the contents files  "BackupInfo. Oki and backupInfo. SBR " It must be saved in  "BackupInfo. SBR "

10 How to prepare the drive for which you have to install backup.
     Target disk cannot be a USB drive [PowerRecover will not see it]
     The disk must be empty and must be in the GPT system!!!
 *
 If you do not know "how to". probably you met with Win8_okr 8.0 (Without_OS). iso

Create a USB boot using "RUFUS".
 Select MBR Support for UEFI
 Select ISO Disc image
 Create a Pendrive

Start the USB in Legancy mode, take some time and in Lenovo Smart OKR for Windows8 with Chinese letters click the button.
 Done!
 After reboot, connect the drive to the Windows computer and use EaseUS Partition Master
 Delete all partitions so that the GPT system still keep, does not format the entire disk.

Now in PowerRecovery after selecting the target disk you should not meet the message
 Disk  "Disk partition is valid "

Now you should recover all the data.!!!! Open beer and think of me as I pull hair out my head ;D

From what I know is the OKR System Backup retains all the data to drive C:
 The partition above  "D: E: etc " does not save.

 

Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...