Skocz do zawartości

Program otwierajacy


Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

potrzebny mi jest programik, który:

1. Otworzy w przeglądarce filmik (filmik z youtube) w rozdzielczości monitora (fullscreen),
Do momentu otworzenia strony wiem jakiego kodu użyc, problem jest z fullscrenem.

2 (program). Otworzy filmik z pliku, podobnie jak w pierwszym również fullscren,
co prawda można do skrótu filmu dodać parametr /RES=????x????
jednak wolałbym, aby wszystko było w kodzie programu.

I czy istnieje komenda, która by zapętliłaby filmik... tzn. uruchamia go np. w Windows Media Center i ustawia, aby leciał on w kółko ?

Chodzi mi o program/plik wsadowy (.bat)

Liczę na szybką pomoc :)

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Możesz spróbować VLC player

vlc.exe https://www.youtube.com/watch?v=zW8-mBGpYEc --fullscreen --repeat

sshot_1.jpg

Użycie: vlc [opcje] [strumień] ...
Można określić wiele strumieni w wierszu poleceń.
Będą kolejkowane w liście odtwarzania.
Pierwsza podana pozycja będzie odtwarzana w pierwszej kolejności.

Style-opcji:
 --opcja Globalna opcja, która ustawiona jest na czas trwania programu.
  -opcja Pojedyncza wersja globalnej opcji--.
  :opcja opcja, która odnosi się wyłącznie do strumienia bezpośrednio przed nim
      i zastępuje poprzednie ustawienia.

Składnia strumienia MRL:
 [[dostęp] [/demuks]://]URL[#[tytuł][:rozdział][-[tytuł][:rozdział]]]
 [:opcja=wartość ...]

 Wiele globalnych opcji-- mogą również być wykorzystane jako szczególne :opcje MRL.
 Określone mogą być wielokrotne wartości :opcja=para.

Składnia adresu URL:
 plik://ścieżka/plik		zwykły plik multimedialny
 http://host[:port]/plik	HTTP URL
 ftp://host[:port]/plik	FTP URL
 mms://host[:port]/plik	MMS URL
 ekran://			Zrzut ekranu
 dvd://[urządzenie]	urządzenie DVD
 vcd://[urządzenie]		urządzenie VCD
 cdda://[urządzenie]	urządzenie CD Audio
 udp://[[<adres źródłowy>]@[<adres związania>][:<port związania>]]
			Strumień UDP wysyłany przez serwer strumieniowy
 vlc://pauza:<sekundy>	Wstrzymuje listę odtwarzania przez pewien czas
 vlc://zamknij		Specjalny element, aby zamknąć VLC

 podstawowy program (core)

 Dźwięk
   --audio, --no-audio    Włącz dźwięk (domyślnie włączone)
   --spdif, --no-spdif    Używaj S/PDIF jeśli to możliwe. (domyślnie
                 wyłączone)
   --force-dolby-surround={0 (Automatycznie), 1 (Włączone), 2 (Wyłączone)} 
                 Wymuś wykrywanie Dolby Surround
   --audio-replay-gain-mode={none,track,album} 
                 Tryb normalizacji głośności
   --audio-replay-gain-preamp=<liczba zmiennoprzecinkowa> 
                 Powtórz poziom wzmocnienia
   --audio-replay-gain-default=<liczba zmiennoprzecinkowa> 
                 Domyślna normalizacja głośności
   --audio-time-stretch, --no-audio-time-stretch 
                 Włącz rozciąganie czasu dźwięku (domyślnie
                 włączone)
   --audio-filter=<ciąg znaków> 
                 Filtry dźwięku
   --audio-visual=<ciąg znaków> 
                 Wizualizacje dźwięku

 Obraz
 -f, --fullscreen, --no-fullscreen 
                 Pełnoekranowy obraz wyjściowy (domyślnie
                 wyłączone)
   --overlay, --no-overlay  Obraz wyjściowy w trybie overlay (domyślnie
                 włączone)
   --video-on-top, --no-video-on-top 
                 Zawsze na wierzchu (domyślnie wyłączone)
   --video-wallpaper, --no-video-wallpaper 
                 Włącz tryb tapety (domyślnie wyłączone)
   --video-title-show, --no-video-title-show 
                 Wyświetl tytuł pliku na obrazie (domyślnie
                 włączone)
   --video-title-timeout=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund
   --video-title-position={0 (Na środku), 1 (Lewy), 2 (Prawy), 4 (Góra), 8 (Dół), 5 (Góra-Lewo), 6 (Góra-Prawo), 9 (Dół-Lewo), 10 (Dół-Prawo)} 
                 Pozycja tytułu obrazu
   --mouse-hide-timeout=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Ukryj kursor i kontroler pełnoekranowy po x
                 milisekundach
  Zrzut ekranu:
   --snapshot-path=<ciąg znaków> 
                 Folder zrzutów obrazu wideo (lub plik)
   --snapshot-prefix=<ciąg znaków> 
                 Prefiks plików zrzutu obrazu wideo
   --snapshot-format={png,jpg,tiff} 
                 Format zrzutów obrazu wideo
   --snapshot-preview, --no-snapshot-preview 
                 Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu (domyślnie
                 włączone)
   --snapshot-sequential, --no-snapshot-sequential 
                 Używaj kolejnych numerów zamiast czasu
                 (domyślnie wyłączone)
  Właściwości okna:
   --crop=<ciąg znaków>    Kadrowanie obrazu
   --custom-crop-ratios=<ciąg znaków> 
                 Lista dodatkowych współczynników proporcji
                 kadrowania
   --aspect-ratio=<ciąg znaków> 
                 Współczynnik proporcji obrazu źródłowego
   --autoscale, --no-autoscale 
                 Automatyczne skalowanie obrazu (domyślnie
                 włączone)
   --scale=<liczba zmiennoprzecinkowa> 
                 Czynnik skalowania obrazu
   --custom-aspect-ratios=<ciąg znaków> 
                 Lista dodatkowych współczynników proporcji
                 obrazu
   --deinterlace={0 (Wyłączone), -1 (Automatycznie), 1 (Włączone)} 
                 Usuwanie przeplotu
   --deinterlace-mode={discard,blend,mean,bob,linear,x,yadif,yadif2x,phosphor,ivtc} 
                 Tryb anty-przeplotowy
   --video-filter=<ciąg znaków> 
                 Moduł filtra obrazu
   --video-splitter=<ciąg znaków> 
                 Moduł rozdzielania obrazu

 Podobrazy
  Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD):
   --spu, --no-spu      Włącz podobrazy (domyślnie włączone)
   --osd, --no-osd      Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)
                 (domyślnie włączone)
  Napisy:
   --sub-file=<ciąg znaków>  Używaj pliku z napisami
   --sub-autodetect-file, --no-sub-autodetect-file 
                 Automatyczne wykrywanie plików z napisami
                 (domyślnie włączone)
  Nakładki:
   --sub-source=<ciąg znaków> Moduł źródła podobrazów
   --sub-filter=<ciąg znaków> Moduł filtra podobrazów
  Ustawienia ścieżki:
   --audio-language=<ciąg znaków> 
                 Język ścieżki dźwiękowej
   --sub-language=<ciąg znaków> 
                 Język napisów
   --menu-language=<ciąg znaków> 
                 Język menu
   --preferred-resolution={-1 (Najlepszy dostępny), 1080 (Pełna wysoka rozdzielczość (1080p)), 720 (Wysoka rozdzielczość (720p)), 576 (Standardowa rozdzielczość (576 lub 480 linii)), 360 (Niska rozdzielczość (360 linii)), 240 (Bardzo niska rozdzielczość (240 linii))} 
                 Preferowana rozdzielczość obrazu
  Regulacja odtwarzania:
   --input-repeat=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Liczba powtórek wejścia
   --input-fast-seek, --no-input-fast-seek 
                 Szybkie przeszukiwanie (domyślnie wyłączone)
   --rate=<liczba zmiennoprzecinkowa> 
                 Prędkość odtwarzania
  Domyślne urządzenia:
   --dvd=<ciąg znaków>    Urządzenie DVD
   --vcd=<ciąg znaków>    Urządzenie VCD
   --cd-audio=<ciąg znaków>  Urządzenie CD Audio
  Zaawansowane:
   --input-title-format=<ciąg znaków> 
                 Zmień tytuł według bieżącego pliku
                 multimedialnego

 Wejście
   --stream-filter=<ciąg znaków> 
                 Moduł filtra strumienia
  Opcje wydajności:
   --high-priority, --no-high-priority 
                 Podwyższ priorytet procesu (domyślnie
                 wyłączone)

 Lista odtwarzania
 -Z, --random, --no-random   Odtwarzaj pliki losowo na zawsze (domyślnie
                 wyłączone)
 -L, --loop, --no-loop     Powtórz wszystko (domyślnie wyłączone)
 -R, --repeat, --no-repeat   Powtórz bieżącą pozycję (domyślnie wyłączone)
   --play-and-exit, --no-play-and-exit 
                 Odtwórz i wyjdź (domyślnie wyłączone)
   --play-and-stop, --no-play-and-stop 
                 Otwórz i zatrzymaj (domyślnie wyłączone)
   --playlist-autostart, --no-playlist-autostart 
                 Automatyczny start (domyślnie włączone)
   --playlist-cork, --no-playlist-cork 
                 Wstrzymaj przy komunikacji głosowej (domyślnie
                 włączone)
   --media-library, --no-media-library 
                 Używaj biblioteki mediów (domyślnie wyłączone)
   --playlist-tree, --no-playlist-tree 
                 Wyświetl drzewo listy odtwarzania (domyślnie
                 wyłączone)
   --open=<ciąg znaków>    Domyślny strumień
   --auto-preparse, --no-auto-preparse 
                 Automatycznie ładuj informacje plików
                 (domyślnie włączone)
   --metadata-network-access, --no-metadata-network-access 
                 Zezwól metadanym na dostęp do sieci (domyślnie
                 wyłączone)
 -v, --verbose=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Szczegółowość informacji (0,1,2)
 -q, --quiet, --no-quiet    Tryb cichy (domyślnie wyłączone)
   --advanced, --no-advanced Pokaż opcje zaawansowane (domyślnie wyłączone)
   --interact, --no-interact Interaktywny interfejs (domyślnie włączone)
 -I, --intf=<ciąg znaków>    Moduł interfejsu
   --extraintf=<ciąg znaków> Dodatkowe moduły interfejsu
   --control=<ciąg znaków>  Interfejsy sterowania

 Klawisze skrótów
   --hotkeys-mousewheel-mode={2 (Ignoruj), 0 (Regulacja głośności), 1 (Regulacja pozycji)} 
                 Funkcja osi góra-dół koła myszy
   --global-key-toggle-fullscreen=<ciąg znaków> 
                 Pełny ekran
   --key-toggle-fullscreen=<ciąg znaków> 
                 Pełny ekran
   --global-key-leave-fullscreen=<ciąg znaków> 
                 Opuść tryb pełnoekranowy
   --key-leave-fullscreen=<ciąg znaków> 
                 Opuść tryb pełnoekranowy
   --global-key-play-pause=<ciąg znaków> 
                 Odtwarzaj/Wstrzymaj
   --key-play-pause=<ciąg znaków> 
                 Odtwarzaj/Wstrzymaj
   --global-key-faster=<ciąg znaków> 
                 Przyspiesz
   --key-faster=<ciąg znaków> Przyspiesz
   --global-key-slower=<ciąg znaków> 
                 Zwolnij
   --key-slower=<ciąg znaków> Zwolnij
   --global-key-rate-normal=<ciąg znaków> 
                 Standardowa stawka
   --key-rate-normal=<ciąg znaków> 
                 Standardowa stawka
   --global-key-rate-faster-fine=<ciąg znaków> 
                 Szybciej (delikatnie)
   --key-rate-faster-fine=<ciąg znaków> 
                 Szybciej (delikatnie)
   --global-key-rate-slower-fine=<ciąg znaków> 
                 Wolniej (delikatnie)
   --key-rate-slower-fine=<ciąg znaków> 
                 Wolniej (delikatnie)
   --global-key-next=<ciąg znaków> 
                 Następny
   --key-next=<ciąg znaków>  Następny
   --global-key-prev=<ciąg znaków> 
                 Poprzedni
   --key-prev=<ciąg znaków>  Poprzedni
   --global-key-stop=<ciąg znaków> 
                 Zatrzymaj
   --key-stop=<ciąg znaków>  Zatrzymaj
   --global-key-jump-extrashort=<ciąg znaków> 
                 Bardzo mały przeskok wstecz
   --key-jump-extrashort=<ciąg znaków> 
                 Bardzo mały przeskok wstecz
   --global-key-jump+extrashort=<ciąg znaków> 
                 Bardzo mały przeskok do przodu
   --key-jump+extrashort=<ciąg znaków> 
                 Bardzo mały przeskok do przodu
   --global-key-jump-short=<ciąg znaków> 
                 Mały przeskok wstecz
   --key-jump-short=<ciąg znaków> 
                 Mały przeskok wstecz
   --global-key-jump+short=<ciąg znaków> 
                 Mały przeskok do przodu
   --key-jump+short=<ciąg znaków> 
                 Mały przeskok do przodu
   --global-key-jump-medium=<ciąg znaków> 
                 Średni przeskok wstecz
   --key-jump-medium=<ciąg znaków> 
                 Średni przeskok wstecz
   --global-key-jump+medium=<ciąg znaków> 
                 Średni przeskok do przodu
   --key-jump+medium=<ciąg znaków> 
                 Średni przeskok do przodu
   --global-key-jump-long=<ciąg znaków> 
                 Duży przeskok wstecz
   --key-jump-long=<ciąg znaków> 
                 Duży przeskok wstecz
   --global-key-jump+long=<ciąg znaków> 
                 Duży przeskok do przodu
   --key-jump+long=<ciąg znaków> 
                 Duży przeskok do przodu
   --global-key-frame-next=<ciąg znaków> 
                 Następna klatka
   --key-frame-next=<ciąg znaków> 
                 Następna klatka
   --global-key-quit=<ciąg znaków> 
                 Zakończ
   --key-quit=<ciąg znaków>  Zakończ
   --global-key-vol-up=<ciąg znaków> 
                 Zwiększ głośność
   --key-vol-up=<ciąg znaków> Zwiększ głośność
   --global-key-vol-down=<ciąg znaków> 
                 Zmniejsz głośność
   --key-vol-down=<ciąg znaków> 
                 Zmniejsz głośność
   --global-key-vol-mute=<ciąg znaków> 
                 Wycisz
   --key-vol-mute=<ciąg znaków> 
                 Wycisz
   --global-key-audio-track=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych ścieżek dźwiękowych
   --key-audio-track=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych ścieżek dźwiękowych
   --global-key-audiodevice-cycle=<ciąg znaków> 
                 Przewijanie urządzeń dźwiękowych
   --key-audiodevice-cycle=<ciąg znaków> 
                 Przewijanie urządzeń dźwiękowych
   --global-key-subtitle-track=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych ścieżek napisów
   --key-subtitle-track=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych ścieżek napisów
   --global-key-subtitle-toggle=<ciąg znaków> 
                 Przełączanie napisów
   --key-subtitle-toggle=<ciąg znaków> 
                 Przełączanie napisów
   --global-key-program-sid-next=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnego identyfikatora usługi
                 następnego programu
   --key-program-sid-next=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnego identyfikatora usługi
                 następnego programu
   --global-key-program-sid-prev=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnego identyfikatora usługi
                 poprzedniego programu
   --key-program-sid-prev=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnego identyfikatora usługi
                 poprzedniego programu
   --global-key-aspect-ratio=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych proporcji obrazu
                 źródłowego
   --key-aspect-ratio=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych proporcji obrazu
                 źródłowego
   --global-key-crop=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych ustawień kadrowania
                 obrazu
   --key-crop=<ciąg znaków>  Wybieranie kolejnych ustawień kadrowania
                 obrazu
   --global-key-toggle-autoscale=<ciąg znaków> 
                 Zmiana automatycznego skalowania
   --key-toggle-autoscale=<ciąg znaków> 
                 Zmiana automatycznego skalowania
   --global-key-incr-scalefactor=<ciąg znaków> 
                 Zwiększ skalowanie
   --key-incr-scalefactor=<ciąg znaków> 
                 Zwiększ skalowanie
   --global-key-decr-scalefactor=<ciąg znaków> 
                 Zmniejsz skalowanie
   --key-decr-scalefactor=<ciąg znaków> 
                 Zmniejsz skalowanie
   --global-key-deinterlace=<ciąg znaków> 
                 Przełącz usuwanie przeplotu
   --key-deinterlace=<ciąg znaków> 
                 Przełącz usuwanie przeplotu
   --global-key-deinterlace-mode=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych trybów usuwania przeplotu
   --key-deinterlace-mode=<ciąg znaków> 
                 Wybieranie kolejnych trybów usuwania przeplotu
   --global-key-intf-show=<ciąg znaków> 
                 Pokaż kontrolera w trybie pełnoekranowym
   --key-intf-show=<ciąg znaków> 
                 Pokaż kontrolera w trybie pełnoekranowym
   --global-key-wallpaper=<ciąg znaków> 
                 Przełącz tryb tapety wyjścia obrazu
   --key-wallpaper=<ciąg znaków> 
                 Przełącz tryb tapety wyjścia obrazu
   --global-key-random=<ciąg znaków> 
                 Losowo
   --key-random=<ciąg znaków> Losowo
   --global-key-loop=<ciąg znaków> 
                 Normalnie/Pętla/Powtarzanie
   --key-loop=<ciąg znaków>  Normalnie/Pętla/Powtarzanie
  Powiększenie obrazu:
   --global-key-zoom-quarter=<ciąg znaków> 
                 1:4 Ćwiartka
   --key-zoom-quarter=<ciąg znaków> 
                 1:4 Ćwiartka
   --global-key-zoom-half=<ciąg znaków> 
                 1:2 Połówka
   --key-zoom-half=<ciąg znaków> 
                 1:2 Połówka
   --global-key-zoom-original=<ciąg znaków> 
                 1:1 Oryginalny
   --key-zoom-original=<ciąg znaków> 
                 1:1 Oryginalny
   --global-key-zoom-double=<ciąg znaków> 
                 2:1 Podwójny
   --key-zoom-double=<ciąg znaków> 
                 2:1 Podwójny
  Wielkości przeskoku:
   --extrashort-jump-size=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Długość bardzo małego przeskoku
   --short-jump-size=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Długość małego przeskoku
   --medium-jump-size=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Długość średniego przeskoku
   --long-jump-size=<liczba całkowita [-2147483648 .. 2147483647]> 
                 Długość dużego przeskoku
   --bookmark1=<ciąg znaków> Zakładka 1 z listy odtwarzania
   --bookmark2=<ciąg znaków> Zakładka 2 z listy odtwarzania
   --bookmark3=<ciąg znaków> Zakładka 3 z listy odtwarzania
   --bookmark4=<ciąg znaków> Zakładka 4 z listy odtwarzania
   --bookmark5=<ciąg znaków> Zakładka 5 z listy odtwarzania
   

 

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...