Skocz do zawartości

Problem z otwieraniem folderów. Problem z explore.exe lub inny ?


AllFiction

Rekomendowane odpowiedzi

Witam jestem kompletnie zielony z tym problemem i nie wiem jak go naprawić. Szukałem po wielu stronach ale nic nie pomogło. Problem polega na tym że nie mogę otworzyć żadnego folderu, pobrać pliku .jpg lub też przesłać pliku na bloga. Mogę to zrobić tylko raz po tym jak uruchomię PC. Robiłem skan logów które wyglądają tak ->

 

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:04:34, on 2014-04-18

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

 

 

Boot mode: Normal

 

Running processes:

E:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe

E:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Users\AllFiction\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe

E:\Program Files (x86)\Genius\X-G510\mousehid.exe

E:\Program Files (x86)\Bamboo Dock\BambooCore.exe

E:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

E:\Program Files (x86)\Genius\X-G510\trayicon.exe

E:\Program Files (x86)\Bamboo Dock\Bamboo Dock\Bamboo Dock.exe

E:\Users\AllFiction\AppData\Local\GG\Application\ggapp.exe

E:\Windows\SysWOW64\RUNDLL32.EXE

E:\Users\AllFiction\Downloads\HijackThis_2.0.4.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera_crashreporter.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\Program Files (x86)\Opera 2\20.0.1387.91\opera.exe

E:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\cltmng.exe

E:\PROGRA~2\SearchProtect\UI\bin\cltmngui.exe

E:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1395217812&from=wpc&uid=ST3500418AS_5VM2TDN8XXXX5VM2TDN8

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com/?ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=55&CUI=&UM=4&UP=SP2C7C8671-1809-41D3-962F-C517FAC9B0A3&SSPV=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1395217812&from=wpc&uid=ST3500418AS_5VM2TDN8XXXX5VM2TDN8

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1395217812&from=wpc&uid=ST3500418AS_5VM2TDN8XXXX5VM2TDN8&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1395217812&from=wpc&uid=ST3500418AS_5VM2TDN8XXXX5VM2TDN8&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1395217812&from=wpc&uid=ST3500418AS_5VM2TDN8XXXX5VM2TDN8

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = E:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - E:\Windows\SysWOW64\dvmurl.dll

R3 - URLSearchHook: uTorrentControl_v6b Toolbar - {8f6846ea-ddff-459b-8c78-469b34d90a49} - E:\Users\AllFiction\AppData\LocalLow\uTorrentControl_v6b\prxtbuTor.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - E:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: JoNiCoupaoon - {67119DA9-50CD-4720-F737-58B1283CE9A1} - E:\ProgramData\JoNiCoupaoon\gU3HtPUXDr.dll

O2 - BHO: uTorrentControl_v6b - {8f6846ea-ddff-459b-8c78-469b34d90a49} - E:\Users\AllFiction\AppData\LocalLow\uTorrentControl_v6b\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - E:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: YoutubeAdblocker - {F55559D3-1572-487B-6B6E-D55C4EBF71A3} - E:\Program Files (x86)\YoutubeAdblocker\PE3xtZ3f.dll

O2 - BHO: safewEb - {FEFAA348-8B87-D8FF-C9C5-2816BE4F015B} - E:\Program Files (x86)\safewEb\U.dll

O3 - Toolbar: uTorrentControl_v6b Toolbar - {8f6846ea-ddff-459b-8c78-469b34d90a49} - E:\Users\AllFiction\AppData\LocalLow\uTorrentControl_v6b\prxtbuTor.dll

O4 - HKLM\..\Run: [X-G510] E:\Program Files (x86)\Genius\X-G510\mousehid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] E:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bambooCore] E:\Program Files (x86)\Bamboo Dock\BambooCore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] E:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "E:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "E:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [GG] "E:\Users\AllFiction\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] E:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] E:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - E:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: e:\progra~2\inplay\bin\injector.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - E:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - E:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Search Protect by Conduit Service (CltMngSvc) - Conduit - E:\PROGRA~2\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - E:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ES lite Service for program management. (ES lite Service) - Unknown owner - E:\Program Files (x86)\Gigabyte\EasySaver\ESSVR.EXE

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - E:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - E:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - E:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - E:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - E:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - E:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - E:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - E:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - E:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - E:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - E:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - E:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - E:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - E:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - E:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - E:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: Toolbar Service (TBSrv) - ClientConnect Ltd. - E:\Program Files (x86)\Tbccint\ToolbarService\ToolbarService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - E:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - E:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - E:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - E:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - E:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - E:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - E:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: Wpm Service (Wpm) - Cherished Technololgy LIMITED - E:\ProgramData\WPM\wprotectmanager.exe

O23 - Service: Wacom Consumer Service (WTabletServiceCon) - Wacom Technology, Corp. - E:\Program Files\Tablet\Pen\WTabletServiceCon.exe

 

--

End of file - 11806 bytes

 

 

 

 

 

Nawet dodanie pliku jak ten jest nie możliwe dlatego też przepraszam ale musiałem podac logi w ten sposób. Juz sprawdziłem je i odznaczyłem wszystkie czerwone oznaczenia ale one nadal wracają. Potrzebuję pomocy !

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...