Skocz do zawartości

Poważny problem z explorer.exe


Nabinkton

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Mam poważny problem z explorer.exe. Na początek dodam że nie pomogło reinstalowanie systemu. Próbowałem wielokrotnie, w każdym wyskakuje jeden i ten sam błąd przy włączaniu systemu:

 

"Wystąpił problem z aplikacją explorer.exe i zostanie ona zamknięta"

 

Nie pojawiają się ikony ani pasek zadań na ekranie. Kiedy staram się uruchomić explorer.exe poprzez CTRL + ALT + DELETE i uruchom, explorer.exe nie raz się uruchamia, lecz nie raz nie. Czasami muszę kilka setek razy tworzyć nowy proces aby się uruchomił, a czasami zaskakuje za 1,2, lub 3 razem.

 

Mój system to: Windows Mx7

Jest to system opracowany na bazie Windows XP Professional

 

Proszę o szybką odpowiedż ponieważ nie mogę pracować na komputerze : (

Z góry dziękuję =]

 

 

Przesyłam log z OTL:

 

 

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by User at 2012-08-14 11:07:11

Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3

System drive C: has 140 GB (91%) free of 153 GB

Total RAM: 3001 MB (75% free)

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:07:17, on 2012-08-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService\DCService.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\blueconnect\DataCardMonitor.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Free-Soft\Virtual Desktop\Desktop.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\blueconnect\ouc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\blueconnect\blueconnect.exe

C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\Downloads\OTL.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\User.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DataCardMonitor] C:\Program Files\blueconnect\DataCardMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\Audio\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Service] C:\Program Files\Free-Soft\Virtual Desktop\DesktopLoader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" /tf Intel Wireless Tray

O4 - HKCU\..\Run: [HW_OPENEYE_OUC_blueconnect] "C:\Program Files\blueconnect\UpdateDog\ouc.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{178C05CE-7BAB-4631-85CF-64401AD13DFB}: NameServer = 213.158.199.1 213.158.199.5

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Usługa bramy warstwy aplikacji (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: DCService.exe - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService\DCService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Desktop (Service_Desktop) - Unknown owner - C:\Program Files\Free-Soft\Virtual Desktop\Desktop.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

 

--

End of file - 7122 bytes

 

======Scheduled tasks folder======

 

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\avast! Emergency Update.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-776561741-1897051121-1801674531-1001Core.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-776561741-1897051121-1801674531-1001UA.job

 

======Registry dump======

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2012-07-03 1160792]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2012-07-03 1160792]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DataCardMonitor"=C:\Program Files\blueconnect\DataCardMonitor.exe [2012-08-12 253952]

"AzMixerSel"=C:\Program Files\Realtek\Audio\InstallShield\AzMixerSel.exe [2006-07-17 53248]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2012-07-03 4273976]

"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2008-06-13 16871936]

"Alcmtr"=C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE [2005-05-03 69632]

"WinampAgent"=C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [2006-03-10 35328]

"Desktop Service"=C:\Program Files\Free-Soft\Virtual Desktop\DesktopLoader.exe [2004-04-19 18944]

"IntelZeroConfig"=C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZCfgSvc.exe [2008-04-30 1347584]

"IntelWireless"=C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe [2008-04-30 1191936]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HW_OPENEYE_OUC_blueconnect"=C:\Program Files\blueconnect\UpdateDog\ouc.exe [2009-12-31 110592]

"Google Update"=C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-12 116648]

"STYLEXP"=C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe [2006-01-30 1363968]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll [2008-06-16 133632]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"DisableStatusMessages"=1

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

"NoSMHelp"=1

"NoSMMyPictures"=1

"NoSMConfigurePrograms"=1

"NoResolveTrack"=1

"NoResolveSearch"=1

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDesktopCleanupWizard"=1

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

 

======List of files/folders created in the last 1 month======

 

2012-08-14 11:07:11 ----D---- C:\rsit

2012-08-14 11:07:11 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2012-08-14 10:48:44 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution

2012-08-14 10:48:37 ----D---- C:\WINDOWS\LastGood

2012-08-14 00:07:34 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2012-08-14 00:05:23 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Ahead

2012-08-14 00:04:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TwnLib4.dll

2012-08-14 00:04:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\imagXRA7.dll

2012-08-14 00:04:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\imagXR7.dll

2012-08-14 00:04:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\imagXpr7.dll

2012-08-14 00:04:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\imagX7.dll

2012-08-14 00:03:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

2012-08-14 00:03:58 ----D---- C:\Program Files\Nero

2012-08-14 00:03:58 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Nero

2012-08-14 00:03:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll

2012-08-14 00:03:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfc71u.dll

2012-08-14 00:03:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfc71.dll

2012-08-14 00:03:57 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Nero

2012-08-13 21:24:51 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\vlc

2012-08-13 21:23:06 ----D---- C:\Program Files\VideoLAN

2012-08-13 20:51:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d8caps.dat

2012-08-13 20:31:19 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Intel

2012-08-13 20:30:43 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Intel

2012-08-13 20:30:43 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Intel

2012-08-13 20:30:21 ----A---- C:\WINDOWS\iProInstLog.txt

2012-08-13 20:04:46 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\InstallShield

2012-08-13 19:51:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups

2012-08-13 19:51:31 ----DC---- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE

2012-08-13 19:51:30 ----D---- C:\Program Files\Intel

2012-08-13 19:51:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CSVer.dll

2012-08-13 19:51:20 ----D---- C:\Intel

2012-08-13 19:32:24 ----D---- C:\Program Files\HFXP2

2012-08-13 19:30:45 ----D---- C:\Program Files\Free-Soft

2012-08-13 19:29:21 ----D---- C:\Program Files\TGTSoft

2012-08-13 19:28:13 ----D---- C:\Tapety

2012-08-13 19:26:37 ----D---- C:\Tweak UI

2012-08-13 19:24:48 ----D---- C:\Program Files\CursorXP

2012-08-13 19:24:05 ----D---- C:\Dźwięki systemowe

2012-08-13 19:22:50 ----N---- C:\WINDOWS\system32\drivers\PxHelp20.sys

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\vxblock.dll

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxwave.dll

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxmas.dll

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxinsa64.exe

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxdrv.dll

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxcpya64.exe

2012-08-13 19:22:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\px.dll

2012-08-13 19:22:43 ----D---- C:\Program Files\Winamp

2012-08-13 19:21:44 ----A---- C:\WINDOWS\unins000.dat

2012-08-13 19:20:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Lang

2012-08-13 19:15:55 ----SHD---- C:\RECYCLER

2012-08-13 19:12:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys

2012-08-13 19:12:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys

2012-08-13 19:12:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys

2012-08-13 19:12:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys

2012-08-13 19:12:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys

2012-08-13 19:12:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys

2012-08-13 19:12:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys

2012-08-13 19:12:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2012-08-13 19:11:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys

2012-08-13 19:11:27 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB888111WXPSP2$

2012-08-13 19:04:05 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\WinRAR

2012-08-13 19:04:00 ----D---- C:\Program Files\WinRAR

2012-08-13 19:03:59 ----D---- C:\Program Files\v9Soft

2012-08-13 18:59:33 ----A---- C:\WINDOWS\qfe2E.tmp

2012-08-13 18:59:28 ----A---- C:\WINDOWS\qfe2D.tmp

2012-08-13 18:59:18 ----A---- C:\WINDOWS\qfe2B.tmp

2012-08-13 18:36:36 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Macromedia

2012-08-13 18:35:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll

2012-08-13 18:35:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdhid.sys

2012-08-13 18:34:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys

2012-08-13 18:34:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-08-13 18:34:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-08-13 18:34:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-08-13 18:34:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-08-13 18:34:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2012-08-13 18:34:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2012-08-13 18:34:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2012-08-13 18:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2012-08-13 18:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\avastSS.scr

2012-08-13 18:34:12 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2012-08-13 18:34:12 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVAST Software

2012-08-12 18:18:10 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Adobe

2012-08-12 16:31:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\h323log.txt

2012-08-12 16:31:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\SLIP.sys

2012-08-12 16:31:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys

2012-08-12 16:31:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\NdisIP.sys

2012-08-12 16:31:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys

2012-08-12 16:30:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WSTCODEC.SYS

2012-08-12 16:30:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

2012-08-12 16:30:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

2012-08-12 16:30:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\StreamIP.sys

2012-08-12 16:30:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

2012-08-12 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2012-08-12 16:30:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll

2012-08-12 16:30:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll

2012-08-12 16:30:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2012-08-12 16:30:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2012-08-12 16:30:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\compbatt.sys

2012-08-12 16:30:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\CmBatt.sys

2012-08-12 16:30:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\battc.sys

2012-08-12 16:28:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usbui.dll

2012-08-12 16:28:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wmiacpi.sys

2012-08-12 16:27:46 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK

2012-08-12 16:27:44 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2012-08-12 16:27:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2012-08-12 16:27:43 ----D---- C:\Program Files\Common Files\ODBC

2012-08-12 16:27:43 ----A---- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI

2012-08-12 16:27:39 ----RD---- C:\Program Files

2012-08-12 16:27:39 ----D---- C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines

2012-08-12 16:27:39 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2012-08-12 16:27:39 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2012-08-12 16:27:37 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll

2012-08-12 16:27:37 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll

2012-08-12 16:27:37 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll

2012-08-12 16:27:36 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll

2012-08-12 16:27:35 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll

2012-08-12 16:27:35 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll

2012-08-12 16:27:35 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll

2012-08-12 16:27:35 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll

2012-08-12 16:27:35 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll

2012-08-12 16:27:30 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL

2012-08-12 16:27:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll

2012-08-12 16:27:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irclass.dll

2012-08-12 16:27:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll

2012-08-12 16:27:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll

2012-08-12 16:27:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll

2012-08-12 16:27:26 ----N---- C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP

2012-08-12 16:27:26 ----A---- C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE

2012-08-12 16:27:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys

2012-08-12 16:27:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\batt.dll

2012-08-12 16:27:25 ----A---- C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

2012-08-12 16:27:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\storprop.dll

2012-08-12 16:27:16 ----ASH---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\desktop.ini

2012-08-12 16:27:12 ----RA---- C:\WINDOWS\SET8.tmp

2012-08-12 16:27:10 ----RA---- C:\WINDOWS\SET4.tmp

2012-08-12 16:27:08 ----RA---- C:\WINDOWS\SET3.tmp

2012-08-12 16:27:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2012-08-12 16:27:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2012-08-12 16:26:58 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft

2012-08-12 16:26:40 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt

2012-08-12 16:26:36 ----SHD---- C:\System Volume Information

2012-08-12 16:26:36 ----D---- C:\Documents and Settings

2012-08-12 16:26:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT

2012-08-12 16:25:58 ----SH---- C:\boot.ini

2012-08-12 16:21:03 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2012-08-12 16:21:03 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2012-08-12 16:21:03 ----RD---- C:\WINDOWS\Web

2012-08-12 16:21:03 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\WBEM

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wins

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\spool

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ShellExt

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ras

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pl-pl

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pl

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\mui

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\inetsrv

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\icsxml

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ias

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\export

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\disdn

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\dhcp

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\3com_dmi

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\3076

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\2052

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1054

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1045

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1042

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1041

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1037

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1033

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1031

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1028

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1025

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\system

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\security

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Resources

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\repair

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Provisioning

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\PCHealth

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Offline Web Pages

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\NLDRV

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Network Diagnostic

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\mui

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\msapps

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Media

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\L2Schemas

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\java

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\ime

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\ehome

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Driver Cache

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Cursors

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Connection Wizard

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\Config

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS\addins

2012-08-12 16:21:03 ----D---- C:\WINDOWS

2012-08-12 16:21:02 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2012-08-12 15:53:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2012-08-12 15:04:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-12 14:58:36 ----A---- C:\WINDOWS\alcwzrd.exe

2012-08-12 14:58:36 ----A---- C:\WINDOWS\Alcmtr.exe

2012-08-12 14:58:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\RTCOM

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ChCfg.exe

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\SoundMan.exe

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\SkyTel.exe

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\RtlUpd.exe

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\RTLCPL.exe

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe

2012-08-12 14:58:35 ----A---- C:\WINDOWS\MicCal.exe

2012-08-12 14:58:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rtkhdaud.dat

2012-08-12 14:58:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTEQEX1.dat

2012-08-12 14:58:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTEQEX0.dat

2012-08-12 14:58:28 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2012-08-12 14:58:28 ----D---- C:\Program Files\Realtek

2012-08-12 14:58:25 ----A---- C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll

2012-08-12 14:58:25 ----A---- C:\WINDOWS\HideWin.exe

2012-08-12 14:58:23 ----D---- C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2012-08-12 14:51:09 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem.txt

2012-08-12 14:50:20 ----D---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\blueconnect

2012-08-12 14:49:13 ----N---- C:\WINDOWS\system32\spmsgXP_2k3.dll

2012-08-12 14:49:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

2012-08-12 14:49:09 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01009$

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wdfcoinstaller01009.dll

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WdfCoInstaller01009.dll

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccid.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mod7700.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ewusbnet.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ewusbmdm.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ewdcsc.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ew_usbenumfilter.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ew_juextctrl.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ew_jucdcecm.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ew_jucdcacm.sys

2012-08-12 14:49:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ew_jubusenum.sys

2012-08-12 14:49:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ewfiltertdidriver.sys

2012-08-12 14:49:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ew_hwusbdev.sys

2012-08-12 14:48:53 ----D---- C:\Program Files\blueconnect

2012-08-12 14:48:44 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService

2012-08-12 14:38:01 ----ASH---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\desktop.ini

2012-08-12 14:38:00 ----SHD---- C:\WINDOWS\CSC

2012-08-12 14:38:00 ----SD---- C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Microsoft

2012-08-12 14:37:58 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2012-08-12 14:37:55 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft

2012-08-12 14:37:55 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2012-08-12 14:37:54 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2012-08-12 14:36:58 ----AS---- C:\WINDOWS\bootstat.dat

2012-08-12 14:36:21 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2012-08-12 14:36:05 ----RASH---- C:\MSDOS.SYS

2012-08-12 14:36:05 ----RASH---- C:\IO.SYS

2012-08-12 14:36:05 ----A---- C:\WINDOWS\control.ini

2012-08-12 14:36:05 ----A---- C:\CONFIG.SYS

2012-08-12 14:36:05 ----A---- C:\AUTOEXEC.BAT

2012-08-12 14:35:52 ----A---- C:\WINDOWS\OEWABLog.txt

2012-08-12 14:35:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll

2012-08-12 14:35:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2012-08-12 14:35:00 ----HD---- C:\Program Files\WindowsUpdate

2012-08-12 14:34:57 ----D---- C:\Program Files\Usługi online

2012-08-12 14:34:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\desktop.ini

2012-08-12 14:34:42 ----A---- C:\WINDOWS\desktop.ini

2012-08-12 14:34:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll

2012-08-12 14:34:37 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Services

2012-08-12 14:34:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\acctres.dll

2012-08-12 14:34:35 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2012-08-12 14:34:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll

2012-08-12 14:34:34 ----D---- C:\Program Files\Common Files\MSSoap

2012-08-12 14:34:31 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed

2012-08-12 14:34:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2012-08-12 14:34:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2012-08-12 14:34:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll

2012-08-12 14:34:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll.wusetup.252015.bak

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.wusetup.251531.bak

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe.wusetup.251015.bak

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2012-08-12 14:34:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2012-08-12 14:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll

2012-08-12 14:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll

2012-08-12 14:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll

2012-08-12 14:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll

2012-08-12 14:34:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll

2012-08-12 14:34:24 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker

2012-08-12 14:34:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe

2012-08-12 14:34:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll

2012-08-12 14:34:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fltMgr.sys

2012-08-12 14:34:22 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srclient.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ils.dll

2012-08-12 14:34:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sr.sys

2012-08-12 14:34:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msconf.dll

2012-08-12 14:34:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

2012-08-12 14:34:17 ----D---- C:\Program Files\NetMeeting

2012-08-12 14:34:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll

2012-08-12 14:34:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll

2012-08-12 14:34:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetres.dll

2012-08-12 14:34:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

2012-08-12 14:34:13 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express

2012-08-12 14:34:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll

2012-08-12 14:34:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe

2012-08-12 14:34:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstask.dll

2012-08-12 14:34:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll

2012-08-12 14:34:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll

2012-08-12 14:34:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\isign32.dll

2012-08-12 14:34:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll

2012-08-12 14:34:06 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2012-08-12 14:34:00 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2012-08-12 14:33:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2012-08-12 14:33:20 ----D---- C:\Program Files\ComPlus Applications

2012-08-12 14:33:18 ----A---- C:\WINDOWS\vbaddin.ini

2012-08-12 14:33:18 ----A---- C:\WINDOWS\vb.ini

2012-08-12 14:33:13 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2012-08-12 14:32:52 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2012-08-12 14:32:52 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Connect 2

2012-08-12 14:32:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput9_1_0.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll

2012-08-12 14:32:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll

2012-08-12 14:32:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll

2012-08-12 14:32:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll

2012-08-12 14:32:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll

2012-08-12 14:32:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll

2012-08-12 14:32:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_2.dll

2012-08-12 14:32:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll

2012-08-12 14:32:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll

2012-08-12 14:32:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_38.dll

2012-08-12 14:32:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_37.dll

2012-08-12 14:32:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll

2012-08-12 14:32:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll

2012-08-12 14:32:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2012-08-12 14:32:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll

2012-08-12 14:32:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll

2012-08-12 14:32:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll

2012-08-12 14:32:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll

2012-08-12 14:32:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll

2012-08-12 14:32:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll

2012-08-12 14:32:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll

2012-08-12 14:32:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll

2012-08-12 14:32:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll

2012-08-12 14:32:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll

2012-08-12 14:32:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll

2012-08-12 14:32:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll

2012-08-12 14:32:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll

2012-08-12 14:32:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_36.dll

2012-08-12 14:32:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_35.dll

2012-08-12 14:32:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_34.dll

2012-08-12 14:32:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_33.dll

2012-08-12 14:32:33 ----D---- C:\Program Files\MSN Gaming Zone

2012-08-12 14:32:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\write.exe

2012-08-12 14:32:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe

2012-08-12 14:32:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hticons.dll

2012-08-12 14:32:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avwav.dll

2012-08-12 14:32:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll

2012-08-12 14:32:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winchat.exe

2012-08-12 14:32:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll

2012-08-12 14:32:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\getuname.dll

2012-08-12 14:32:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmine.exe

2012-08-12 14:32:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sol.exe

2012-08-12 14:32:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe

2012-08-12 14:32:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\charmap.exe

2012-08-12 14:32:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\calc.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tskill.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscon.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shadow.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\reset.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\regini.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe

2012-08-12 14:32:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\freecell.exe

2012-08-12 14:32:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msg.exe

2012-08-12 14:32:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini

2012-08-12 14:32:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\logoff.exe

2012-08-12 14:32:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll

2012-08-12 14:32:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc

2012-08-12 14:32:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe

2012-08-12 14:32:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe

2012-08-12 14:32:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe

2012-08-12 14:32:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll

2012-08-12 14:32:17 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2012-08-12 14:32:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

2012-08-12 14:32:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe

2012-08-12 14:32:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spider.exe

2012-08-12 14:32:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tdtcp.sys

2012-08-12 14:32:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tdpipe.sys

2012-08-12 14:32:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-08-12 14:32:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2012-08-12 14:32:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll

2012-08-12 14:32:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll

2012-08-12 14:32:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll

2012-08-12 14:32:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe

2012-08-12 14:32:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MsDtc

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll

2012-08-12 14:32:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll

2012-08-12 14:32:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll

2012-08-12 14:32:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll

2012-08-12 14:32:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll

2012-08-12 14:32:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll

2012-08-12 14:32:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll

2012-08-12 14:32:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe

2012-08-12 14:32:11 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll

2012-08-12 14:32:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\colbact.dll

2012-08-12 14:32:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\stclient.dll

2012-08-12 14:32:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll

2012-08-12 14:32:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll

2012-08-12 14:32:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll

2012-08-12 14:32:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll

2012-08-12 14:32:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comuid.dll

2012-08-12 14:32:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll

2012-08-12 14:32:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll

2012-08-12 14:32:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll

2012-08-12 14:32:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll

2012-08-12 14:32:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll

2012-08-12 14:32:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll

2012-08-12 14:32:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll

2012-08-12 14:31:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys

2012-08-12 14:31:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rdpdr.sys

 

======List of files/folders modified in the last 1 month======

 

2012-08-12 16:27:37 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

2012-08-12 14:36:03 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2012-08-12 14:35:35 ----ASH---- C:\WINDOWS\fonts\desktop.ini

 

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R0 HFXP2;HFXP2; C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HFXP2.SYS [2004-12-30 11648]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2005-12-05 20640]

R0 Si3112;Si3112; C:\WINDOWS\system32\drivers\Si3112.sys [2008-06-16 62208]

R1 Aavmker4;avast! Asynchronous Virus Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys [2012-07-03 25256]

R1 AswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\AswRdr.sys [2012-07-03 35928]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-07-03 721000]

R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2012-07-03 353688]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2012-07-03 54232]

R1 intelppm;Sterownik procesora Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-06-16 40448]

R1 kbdhid;Sterownik klawiatury HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 StyleXPHelper;StyleXPHelper; \??\C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPHelper.exe []

R1 WmiAcpi;Interfejs zarządzania Microsoft Windows dla ACPI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys [2008-04-14 8832]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-07-03 21256]

R2 aswMon2;aswMon2; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys [2012-07-03 97608]

R2 s24trans;Transport WLAN; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s24trans.sys [2008-03-20 11904]

R3 filtertdidriver;filtertdidriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ewfiltertdidriver.sys [2009-02-27 7552]

R3 HDAudBus;Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2005-01-07 138752]

R3 hidusb;Sterownik Microsoft klasy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-06-16 10368]

R3 huawei_cdcacm;huawei_cdcacm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [2010-04-09 69504]

R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [2010-04-09 63616]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2008-06-13 4754944]

R3 mouhid;Sterownik myszy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2008-07-07 12160]

R3 usbccgp;Rodzajowy sterownik nadrzędny USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-06-16 32128]

R3 usbstor;Sterownik magazynu masowego USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-06-16 26368]

R3 usbuhci;Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 usbvideo;Urządzenie wideo USB (WDM); C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbvideo.sys [2008-04-14 121984]

R3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2009-07-14 444136]

R3 yukonwxp;NDIS5.1 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\yk51x86.sys [2008-06-16 288896]

S3 CCDECODE;Dekoder napisów; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-14 17024]

S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [2010-03-20 101504]

S3 NABTSFEC;Koder-dekoder NABTS/FEC VBI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-14 85248]

S3 NdisIP;Połączenie TV/wideo firmy Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-14 10880]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-14 11136]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-14 15232]

S3 WSTCODEC;Kodery-dekodery teletekstu w standardzie światowym; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-14 19200]

S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2008-06-16 77568]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2008-06-16 82944]

 

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

 

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2012-07-03 44808]

R2 DCService.exe;DCService.exe; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService\DCService.exe [2010-08-19 229376]

R2 EvtEng;Intel® PROSet/Wireless Event Log; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe [2008-04-30 815104]

R2 RegSrvc;Intel® PROSet/Wireless Registry Service; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [2008-04-30 466944]

R2 S24EventMonitor;Intel® PROSet/Wireless WiFi Service; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe [2008-04-30 901120]

R2 StyleXPService;StyleXPService; C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe [2006-01-30 368640]

R3 Service_Desktop;Desktop; C:\Program Files\Free-Soft\Virtual Desktop\Desktop.exe [2004-08-20 414208]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-12 250056]

S3 WMPNetworkSvc;Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-12-01 918016]

S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-06-16 14336]

 

-----------------EOF-----------------

Odnośnik do odpowiedzi
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
Przesyłam log z OTL:

 

 

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by User at 2012-08-14 11:07:11

Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3

System drive C: has 140 GB (91%) free of 153 GB

Total RAM: 3001 MB (75% free)

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:07:17, on 2012-08-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Fajny log z OTL. Juz Cie lubimy misiu kolorowy. :D

Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...