Skocz do zawartości
iksigrek

Problem z wysyłką e-maili

Rekomendowane odpowiedzi

Spróbuje jeszcze raz uderzyć, napiszcie chociaż gdzie szukać możliwej przyczyny, bo jak widać moja wiedza na ten temat jest po prostu za mała. Oto objawy problemu:

 

--Nie mogę wysłać z jednego komputera e-maili z załącznikami powyżej mniej więcej 2 MB (Zdarza się bardzo żadko, że mail powyżej 2 MB przejdzie.), ponieważ dostaję różne komunikaty z różnych klientów pocztowych, lub po prostu zawieszają się one. OE twierdzi, że przekroczono limit czasu połączenia, Komunikat Thunderbirda brzmi: "Wysyłanie wiadomości nie powiodło się. Z nieznanych przyczyn nie udało się wysłać wiadomości przy użyciu serwera SMTP <..>. Należy sprawdzić poprawność ustawień serwera poczty wychodzącej, a następnie spróbować ponownie, albo skontaktować się z administratorem sieci.", a sam panel usługodawcy (chodzi o active.office w nazwa.pl) się zwiesza. Maile mniejsze wysyłają się, ale co któryś przychodzi do odbiorcy z załącznikiem poszatkowanym.

--Wysyłka z tego samego maila, ale na innym komputerze jest możliwa bez problemu

--system był sprawdzany różnymi antywirami / poszukiwaczami robaków

--ogólnie system (Vista) był też reinstalowany a próby były dokonywane bez, z sp1 i sp2

--Komputer po podłączeniu w innym, miejscu z nieco szybszym Internetem (TPsa) wysyła e-maile (tu gdzie nie wysyła jest Dialog). Choć raz zdarzył się błąd przekroczenia czasu wysyłki i na tym szybszym, ale klik ponowny na "wyślij" załatwił sprawę. Przy TPsa były wysyłane nawet 50 MB załączniki.

--Dostawca poczty twierdzi, że u niego wszystko ok, tak też i dostawca Internetu. Zresztą chyba tak jest, skoro inne komputery działają na tym Dialogu.

--Router nie ma wprowadzonych żadnych ustawień dot. filtrowania, czy quot, szczególnie, że tylko jeden komputer z Vistą ma taki problem (i przede wszystkim wcześniej nie miał)

--Router jak i switche były resetowane

--Dysk ferelnego komputera nie zawiera żadnych błędów, żadnych badsectorów itp.

--to nie antywirus - bo czy jest, czy go nie ma - problem nadal występuje.

--wygląda na to, że portów nic nie przechwytuje, gdy poczta wychodzi otwiera się ładnie 465 czy 587, chwile wszystko się przesyła. Zwiecha / zakończenie wysyłki z błędem następuje w różnych miejscach - od paru %, do prawie 100%.

--Po starcie z linuxa - maile wysyłają się bez kłopotu.

 

--log hijackthis (jeszcze przed reinstalacją systemu):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:37:50, on 2013-08-28
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows\avp.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe
C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=70510013E8F7A8CB&affID=119357&tt=070813_wc1&tsp=4969
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - Startup: GlobeTrotter Connect.lnk = C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B0FB1084-F94E-45B5-B06F-9559F9644677}: NameServer = 217.30.129.149,192.168.1.1
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Active@ Disk Monitor - LSoft Technologies Inc - C:\Program Files\LSoft Technologies Inc\Active@ Hard Disk Monitor\DiskMonitorService.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Usługa Kaspersky Endpoint Security (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows\avp.exe
O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GtDetectSc.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LAM - Sysinternals - www.sysinternals.com - C:\Users\user001\AppData\Local\Temp\LAM.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: QTWMYAOF - Sysinternals - www.sysinternals.com - C:\Users\user001\AppData\Local\Temp\QTWMYAOF.exe
O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

--

 

--Gdzie może tkwić przyczyna i co należy jeszcze sprawdzić ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...