Skocz do zawartości

picasso

Administratorzy
 • Postów

  36 474
 • Dołączył

 • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez picasso

 1. Limitacje Konsoli i ich obchodzenie: Limitacje ustawień domyślnych: Konsola w ustawieniach domyślnych ma pewne ograniczenia mające na celu daleko pojęte bezpieczeństwo a mianowicie: 1. Konsola ma dostęp jedynie do: głównego katalogu C:\ folderu WINDOWS wraz z jego folderami folderu Cmdcons (jeśli konsola jest zainstalowana na dysku) dysków wymiennych (CD-ROM, DVD-ROM ..) Poza tymi lokalizacjami nie mamy prawa kasować/kopiować/tworzyć/zmieniać nazw. Przy próbie dostania się do innych folderów np. C:\Program Files lub C:\Documents and Settings otrzymamy błąd Access Denied (= Odmowa dostępu). 2. Nie można kopiować żadnych plików z dysku twardego na dyskietki czy płytki CD. Ale można kopiować z dyskietki/cd na dysk twardy. Ograniczenia te można usunąć. Patrz dalej. Domyślne reguły konsoli i ich zmiana: Zachowanie (czytaj limitacje) konsoli określają specjalne reguły. By się dowiedzieć jak bardzo jesteśmy zlimitowani, wystarczy w linii poleceń wpisać komendę set. Wyświetlą nam się domyślne reguły: AllowAllPaths = FALSE - zakaz dostępu do innych folderów AllowRemovableMedia = FALSE - zakaz kopiowania plików na nośnik wymienny (płyta CD lub dyskietka) AllowWildCards = FALSE - wyłączona obsługa symboli wieloznacznych (np. znak *) dla takich poleceń, jak copy i del. NoCopyPrompt = FALSE - przy zamianie plików za każdym razem pojawia się prośba o potwierdzenie wykonania operacji Chcąc usunąć te ograniczenia trzeba zamienić FALSE na TRUE .... ALE domyślnie komenda set jest zdeaktywowana i próba zmiany FALSE na TRUE zakończy się komunikatem o niemożności wykonania tejże operacji. By uaktywnić komendę set należy: Sposoby na ominięcie limitacji: 1. Do zastosowania na startującym sprawnym systemem. Najpierw należy dokonać edycję zdejmującą blokadę: XP Pro: Start >>> Run (Uruchom) >>> secpol.msc Local Policies (Zasady lokalne) >>> Security Options (Opcje zabezpieczeń) Kliknij podwójnie na Recovery Console: Allow floppy copy and access to all drives and all folders (Konsola odzyskiwania: Zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów) i zaznacz opcję Enabled (Włączone): XP Home: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole kliknij podwójnie w wartość SetCommand i wpisz 1. Następnie będąc już ponownie w Konsoli należy dokonać stosownej zamiany parametru. Np. by uaktywnić dostęp do innych folderów niż domyślne, w linii komend wpisz: set AllowAllPaths = TRUE I teraz mamy "pełen dostęp" do folderów typu C:\Program Files, C:\Documents and settings etc. 2. Do zastosowania na zupełnie niestartującym Windows: Offline NT Password & Registry Editor Bootowalny edytor rejestru, który ma prekonfigurowaną opcję znoszenia ograniczeń Konsoli: Uwaga poboczna: Było znane też nieoficjalne obejście bazujące na luce w zabezpieczeniach. Start z dyskietek Windows 2000 (a nie dyskietek CD XP) ujawniał "defekt": brak pytania o hasło, dostęp do wszystkich folderów na dysku. Nie każde medium bootowalne 2000 pozwalało na ten trik.
 2. Komendy Konsoli: Domyślnie linia komend otwiera się na ścieżce punktującej katalog systemowy: C:\WINNT (Windows 2000) lub C:\WINDOWS (Windows XP/2003). Po wpisaniu danej komendy należy ją zatwierdzić za pomocą klawisza ENTER. W miarę możliwości dołączam obrazki jak to się prezentuje na ekranie. Na screenach jest Windows angielski, a niektóre komendy będą wymagały dodatkowych potwierdzeń więc to po polsku i oczywiście wpisujemy odpowiednio Y, N a dla polskich odpowiedników T, N. Attrib Zmienia atrybut pliku lub folderu. Dostępne parametry: -R +R -S +S -H +H -C +C + : Dodaje atrybut - : Usuwa atrybut R : Atrybut Read-only (tylko do odczytu) S : Atrybut systemowy H : Atrybut ukryty C : Atrybut skompresowany By podejrzeć obecne atrybuty można posłużyć się komendą DIR Batch Uruchamia komendy z pliku wykonywalnego bat. Bootcfg Edytuje lub odbudowuje plik boot.ini. (nie jestem pewna czy ta komenda jest dostępna na Windows 2000) bootcfg /add: Dodaje instalację Windows do listy startowej. bootcfg /rebuild: Przeszukuje wszystkie instalacje Windows, z których możesz wybrać którą chcesz dodać. bootcfg /scan: Skanuje wszystkie dyski w poszukiwaniu instalacji Windows i wyświetla rezultaty, z których możesz wybrać którą instalację chcesz dodać. bootcfg /default: Ustawia domyślny start danej instalacji Windows. bootcfg /list: Pokazuje wejścia aktualnie zlokalizowane w menu startowym. bootcfg /disableredirect: Wyłącza przekierunkowanie w boot loaderze. bootcfg /redirect: Wyłącza przekierunkowanie w boot loaderze określoną konfiguracją. 1: C:\WINDOWS Which Windows XP installation would like to log onto (To cancel, press ENTER)? 1 Type the Administrator password: ****** C:\WINDOWS>bootcfg /rebuild Scanning all disks for Windows installations Please wait, since this may take a while... The Windows installation scan was successfull. Note: These results are stored statically for this session. ______If the disk configuration changes during this session, ______in order to get an updated scan, you must first reboot ______the machine and then rescan the disks. Total identified Windows installs: 1 [1]: C:\WINDOWS Add installation to boot list? (Yes/No/All): y Enter Load Identifier: Windows XP Professional Enter OS Load Options: /fastdetect C:\WINDOWS>_ ChDir lub Cd Służy do przechodzenia do innego folderu. Przykłady: cd - Wyświetla bieżący dysk i folder cd .. - Przenosi "folder wyżej" cd dysk: - Wyświetla bieżący folder na określonym dysku Jeśli ścieżka dostępu do której chcemy przejść zawiera spacje należy ścieżkę zamknąć przez cudzysłów: cd "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files" Chkdsk Sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów i wyświetla raport podsumowujący. chkdsk LiteraDysku /p /r /p: Sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów a napotkane naprawia. /r: Lokalizuje bad sectory Jeśli wybierzesz parametr /r automatycznie jest ustawiany i parametr /p. Jeśli komenda jest zastosowana bez żadnych przełączników wtedy żadna naprawa nie ma miejsca. Cls Czyści ekran. Copy Kopiuje pojedynczy plik do innej lokalizacji. Delete lub Del Kasuje jeden lub więcej plików. Dir Wyświetla zawartość danego folderu w postaci listy plików i podfolderów. Disable Wyłącza usługę systemową lub sterownik. Diskpart Menadżer partycji (kasowanie/tworzenie nowych). diskpart /add /delete nazwa_urządzenia nazwa_dysku nazwa_partycji rozmiar /add: Tworzy nową partycję /delete: Kasuje istniejącą partycję nazwa urządzenia: Nazwa urządzenia dla tworzenia nowej partycji nazwa dysku: Litera dysku np. D: nazwa partycji: Nazwa partycji rozmiar: Rozmiar w megabajtach dla nowej partycji Nazwę urządzenia możesz uzyskać z komendy MAP np. \Device\HardDisk0. Możesz wykorzystać nazwę partycji zamiast nazwy literowej np. \Device\HardDisk0\Partition1. Jeśli użyjesz tej komendy bez żadnego parametru zostaniesz przeniesiony do super prostego interfejsu graficznego: _____The following list shows the existing partitions and _____unpartitioned space on this computer. _____Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list. ________• To create a partition in the unpartitioned space, press C. ________• To delete the selected partition, press D. _____ESC=Cancel D=Delete Partition Enable Włącza usługę systemową lub sterownik. Exit Zamyka Konsolę Odzyskiwania i restartuje komputer. Expand Ekstraktuje pliki z archiwów spakowanych. Fixboot Zapisuje nowy boot sector na partycji systemowej. 1: C:\WINDOWS Which Windows XP installation would like to log onto (To cancel, press ENTER)? 1 Type the Administrator password: ****** C:\WINDOWS>fixboot The target partition is C:. Are you sure you want to write a new bootsector to the partition C: ? y The file system on the startup partition is NTFS. FIXBOOT is writing a new boot sector. The new bootsector was successfully written. C:\WINDOWS>_ Fixmbr Naprawia MBR (Master Boot Record). 1: C:\WINDOWS Which Windows XP installation would like to log onto (To cancel, press ENTER)? 1 Type the Administrator password: ****** C:\WINDOWS>fixmbr ** CAUTION ** This computer appears to have a non-standard or invalid master boot record. FIXMBR may damage your partition tables if you proceed. This could cause all the partitions on the current hard disk to become inaccessible. If you are not having problems accessing your drive, do not continue. Are your sure you want to write a new MBR? y Writing new master boot record on physical drive \Device\Harddisk0\Partition0\. The new master boot record has been successfully written. C:\WINDOWS>_ Format Formatuje partycję/dysk. format dysk: /Q /FS:system_plików Pod "dysk" podstawiamy literę dysku a pod "/FS:system_plików" jeden z trzech systemów plików: FAT, FAT32 lub NTFS. /Q oznacza szybkie a nie pełne formatowanie. Przykładowo chcąc sformatować w trybie full a nie quick C na NTFS wpisujemy: format C: /FS:NTFS Help Wyświetla spis wszystkich dostępnych komend konsoli. Listsvc Wyświetla listę usług i sterowników obecnych w systemie. Logon Loguje do wybranej instalacji Windowsa. Map Wyświetla mapowanie dysków. Wpisanie komendy bez żadnego parametru pokaże nam listę mniej więcej tego typu: C: NTFS \Device\Harddisk0\Partition1 A: \Device\Floppy0 D: \Device\CdRom0 E: \Device\CdRom1 Wpisanie komendy z przełącznikiem arc pokaże nam ścieżki ARC zamiast Windowsowych ścieżek urządzeń: C: NTFS multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) A: \Device\Floppy0 D: \Device\CdRom0 E: \Device\CdRom1 Mkdir lub Md Tworzy folder. More Wyświetla plik tekstowy. Net Komenda martwa. W teorii relatywna do operacji ze współdzieleniem. Mimo, że Microsoft w swoich artykułach umieszcza ją jako dostępną, komenda nie działa (w środowisku Konsoli nie są ładowane żadne protokoły umożliwiające takie łączenie). Rename lub Ren Zmienia nazwę pojedynczego pliku. Rmdir lub Rd Kasuje folder. Set Wyświetla reguły konsoli. Systemroot Ustawia jako folder bieżący folder systemowy. Type Wyświetla plik tekstowy.
 3. Błędne hasło w Konsoli Odzyskiwania - Windows XP Pro i Home: Na wybranych instalacjach Windows XP może ujawnić się specyficzny problem, tzn. niemożliwe jest zastartowanie do konsoli, gdyż konsola nie umie rozpoznać hasła logowania, nawet jeśli jest prawidłowe lub go wcale nie ma. Pojawia się komunikat "The password is not valid. Please retype the password." Są to kwestie pewnych niekompatybilności pomiędzy ustawieniami w rejestrze a konsolą. Więcej informacji na temat tego błędu logowania w: Materiał referencyjny: KB308402: Wyświetlanie komunikatu o błędzie "Hasło jest nieprawidłowe" podczas logowania do Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP Dwie alternatywy: 1. Dla sytuacji, gdy system w ogóle nie startuje, a jest potrzebne wejście do Konsoli. Zamiast z konsoli zainstalowanej na dysku, zastartuj z 6 bootdisków instalacyjnych, gdyż one są już uaktualnione pod tym kątem. Bootdiski trzeba przygotować oczywiście na jakimś innym dostępnym komputerze. 2. Dla sytuacji, gdy do systemu da się wejść. Można ustawić automatyczne logowanie do konsoli z ominięciem hasła: XP Pro Start >>> Run (Uruchom) >>> secpol.msc Local Policies (Zasady lokalne) >>> Security Options (Opcje zabezpieczeń) Kliknij podwójnie w Recovery Console: Allow automatic administrative logon policy (Konsola odzyskiwania: zezwalaj na automatyczne logowanie administracyjne) i ustaw na Enable (Włączone). XP Home Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole Kliknij podwójnie w wartość DWORD SecurityLevel wpisując liczbę 1. Zamknij edytora rejestru i zresetuj komputer.
 4. Konsola Odzyskiwania jako opcja startowa: Jest to rozwiązanie opcjonalne, jako zapasowa możliwość ratowania się. Instalowanie Konsoli 1. Wkładasz swoją płytkę instalacyjną Windows do CD-ROMu. 2. Uruchamiasz komendę instalacyjną: Start >>> Run (Uruchom) >>> X:\i386\winnt32.exe /cmdcons ... gdzie X to litera napędu CD-ROM 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Instalatora Windows proszące o potwierdzenie instalacji. Kliknij przycisk Yes (Tak). Następnie pojawi się prośba o Update z internetu. Na wszystko się zgodzić. Start do Konsoli zainstalowanej na dysku Teraz każdorazowo startując komputer, otrzymasz listę startową do wyboru, gdzie jako nowa opcja będzie figurować "Konsola Odzyskiwania Microsoft Windows". Reszta wygląda nieomal identycznie jak w przypadku startowania bezpośrednio z bootdisków lub CD Windowsa, czyli pytanie o numer Windowsa i hasło Administratora. Czas pokazywania się listy startowej możesz uregulować tu: Control panel (Panel sterowania) >>> System >>> Advanced (zaawansowane) >>> Startup and Recovery (Uruchamianie i odzyskiwanie) Klikasz Settings (Ustawienia) i w okienkach możesz zmienić domyślny czas wyświetlenia przez 30 sekund na krótszy. Jeśli w ogóle odhaczykujesz opcję pokazywania listy, będzie automatycznie startował Windows, o ile jest to tak ustawione: Odinstalowanie Konsoli Jeśli z jakiś względów chcesz Konsolę usunąć, wykonujesz co poniżej: 1. Przechodzisz na dysk twardy (główny katalog C:), na którym została zainstalowana konsola. Uwidaczniasz ukryte pliki i foldery: 2. Usuwasz z folderu głównego (C:) folder Cmdcons i plik Cmldr. 3. Modyfikujesz plik BOOT.INI, w którym usuwasz następującą linię: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons Problem z instalacją Konsoli na XP SP2/SP3 Podczas próby instalacji na dysku pojawi się komunikat, że system na płycie jest starszy od tego na dysku i że instalacja zostaje przerwana. Komunikat po prostu zawiadamia o przestarzałej wersji plików Konsoli na CD. Winę ponosi SP2 / SP3, bo pliki Konsoli na CD są starsze i się nie zgadzają wersje. Jedyny fix na tę sytuację, to stworzenie nowej CD XP ze zintegrowanym Service Packiem, która zostanie podana przy komendzie instalacyjnej Konsoli. Z takiej CD Konsola również zostanie zainstalowana w wersji SP2 i nastąpi pełna zgodność. Tutorial powiązany: Wytwarzanie płyt startowych Windows
 5. Start do Konsoli: Konsola Odzyskiwania służy do naprawiania Windows i podejmowania specjalnych akcji. O ile Windowsy na partycji FAT32 mogą być naprawiane zarówno spod DOS (bootdisk 98) jak i z Konsoli Odzyskiwania, to Windowsom na partycji NTFS pozostaje jako domyślna alternatywa tyko Konsola Odzyskiwania, jako że "czysty" DOS nie widzi NTFS. Startowanie do konsoli, jej stosowanie i opcje są prawie identyczne dla Windowsów 2000, XP i 2003. Są 2 metody, za pomocą których możemy dostać się do Konsoli. Stosowanie ich zależy od potrzeb oraz kondycji systemu: 1. Start z instalacyjnych bootdisków lub CD Windows: Metoda uniwersalna. Stosowana, gdy system w ogóle nie może się uruchomić. 2. Zainstalowanie Konsoli jako jednej z opcji startowych: Metoda wybiórcza (nie zadziała, gdy np. mamy uszkodzony obszar rozruchowy dysku). Przydatne, gdy chcemy szybko dokonać akcji np. kasowania nieusuwalnych plików nie spod Windows. Start z CD lub dyskietek CD instalacyjne Windows musi być bootowalne. Jeśli nie jest, to nie uda się przejść do konsoli. Obejściem problemu jest ściągnięcie bootdisków instalacyjnych Windows XP lub Windows 2000: Dyski rozruchowe Instalatora Windows XP (6 dyskietek) Windows 2000 Setup Disk Sets (4 dyskietki) Microsoft usunął artykuł KB310994 oraz wszystkie linki pobierania dysków rozruchowych. Podane zastępcze linki, ale tylko wersje angielskie dysków rozruchowych dla XP. I albo albo: - Zrobienie z nich zestawu dyskietek - Przerobienie ich na jedno bootowalne CD zawierające samą Konsolę Odzyskiwania. W pierwszym poście tematu linkuję gotowy obraz ISO Konsoli do wypalenia na CD. 1. Wkładamy albo pierwszą dyskietkę z zestawu albo CD (instalacyjne Windowsa lub wykonane własnoręcznie a zawierające tylko Konsolę) i restart komputera. 2. Jeśli start odbył się z dyskietki, padnie pytanie o włożenie następnej jak na obrazku poniżej. Jeśli start jest z CD, nic takiego się nie pokaże. 3. Nastąpi kopiowanie plików. Jeśli start wykonano z CD, będzie to kopiowanie ciągłe. Jeśli start zachodzi z bootdisków, w tym czasie następuje kilkukrotna wymiana dyskietki (zgodnie z tym jak poproszą ekrany): 4. Pojawi się wybór opcji instalacyjnych, w których jest wybór przejście do konsoli: Windows 2000: Windows XP/2003: 5. Pojawi się pytanie o wybór systemu operacyjnego. Wpisujemy numer danego Windowsa. Zwykle jest tylko jeden Windows, więc wklepujemy 1 i ENTER: Microsoft Windows XP™ Recovery Console. The Recovery Console provides system repair and recovery functionality. Type EXIT to quit the Recovery Console and restart the computer. 1: C:\WINDOWS Which Windows XP installation would like to log onto (To cancel, press ENTER)? 1 6. Następnie pada pytanie o hasło logowania do Windows. Chodzi tutaj o hasło Administratora a nie konta użytkownika. Jeśli nie ma żadnego hasła, tylko ENTER. Jeśli hasło jest, należy je wpisać i potwierdzić za pomocą ENTER: Microsoft Windows XP™ Recovery Console. The Recovery Console provides system repair and recovery functionality. Type EXIT to quit the Recovery Console and restart the computer. 1: C:\WINDOWS Which Windows XP installation would like to log onto (To cancel, press ENTER)? 1 Type the Administrator password: ****** Jesteś już w linii komend: C:\WINNT (Windows 2000) lub C:\WINDOWS (Windows XP) A jakie komendy są dostępne, patrz dalej.
 6. Copyright @picasso fixitpc.pl Powielanie tej pracy zabronione. Artykuł archiwalny, stworzony przeze mnie w latach 2003-2004. Konsola Odzyskiwania - Naprawianie Windows Windows 2000/XP/2003 Start do Konsoli Odzyskiwania za pomocą bootdisków lub CD instalacyjnego (Opcjonalne) Instalacja Konsoli Odzyskiwania na dysku Błędne hasło w Konsoli Odzyskiwania - Windows XP Pro i Home Komendy Konsoli Limitacje Konsoli i ich obchodzenie Przykładowe scenariusze naprawcze w Konsoli Przywracanie uszkodzonego rejestru Gotowe płyty: 1. Obraz CD zawierający samą Konsolę Odzyskiwania: Konsola(fixitpc.pl).iso Udostępniam miniaturową wersję Konsoli Odzyskiwania, zrobioną własnoręcznie z dyskietek XP SP2 (aplikuje się i dla XP SP3). Plik ISO wypalić na CD np. przez ActiveIso Burner. Do zastosowania w sytuacjach: braku oryginalnej płytki CD Windows, braku flopa (a więc nie można startować do Konsoli z dyskietek), na laptopach (które mają tylko firmową płytkę CD Recovery, z której można jedynie odzyskać system, ale nie wejść do Konsoli). 2. Alternatywa dla Konsoli odzyskiwania: Paragon Rescue Kit Free Edition (obecnie część pakietu Paragon Hard Disk Manager for Windows, ale funkcja nadal dostępna za darmo - FAQ).
 7. Inne triki "kosmetyczne" Usuwanie wersji Windows z Pulpitu Wersja Windows zwykle nie pojawia się wcale na Pulpicie. Zanotowane jednak magiczne przypadki pojawienie się tego po aktualizowaniu Windows (zapewne "legalne"). Występuje też w przypadku stosowania wersji beta / trial (wyświetla się mimo iż PaintDesktopVersion jest już na zerze). Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop Dwukrotnie kliknij na wartość PaintDesktopVersion i zamień liczbę 1 na 0. Jeśli po resecie komputera napis nie zniknie należy całą wartość PaintDesktopVersion skasować. Plik, który wykona to automatycznie: desktopversion.reg. Usuwanie strzałek skrótów vs. Najszybszą i najbezpieczniejszą metodą jest wykorzystanie TweakUI, który oferuje kilka opcji w tym lajtową strzałkę: Ręcznym odpowiednikiem jest edycja rejestru w obszarze Shell Icons: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons Utwórz nową wartość ciągu o nazwie 29. Poprzez dwuklik na nową wartość wprowadź ściężkę C:\Windows\System32\shell32.dll,50 co ustawi bezstrzałkową ikonę. Następnym krokiem jest zmuszenie Windows do "narysowania" ikon ponownie: prawy klik na Pulpit >>> Properties (Właściwości) >>> Appearance (Wygląd) >>> Advanced (Zaawansowane) Z rozwijalnej listy wybrać obiekt Icon i przestawić rozmiar na 31 po czym zatwierdzić. Powtórzyć ten sam krok przywracając domyślny rozmiar 32. Metoda uznawana za bezpieczną i prawidłową, w przeciwieństwie do popularnego tweaku: Uwaga: Edycja rejestru polegająca na kasacji wartości IsShortcut ma skutki uboczne w postaci duplikowania wejść menu kontekstowego. Duplicate context-menu entries when you right-click a shortcut Usuwanie "Skrót do..." vs. Tworząc skróty na pulpicie w ich nazwach automatycznie dodawany jest przedrostek Shortcut to / Skrót do. Możemy się tego pozbyć poprzez edycję rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Utwórz lub zmodyfikuj Wartość binarną o nazwie link wpisując w polu Dane wartości 00 00 00 00. Plik, który to zrobi za ciebie: noshortcut.reg Usuwanie tła etykiet ikon Pulpitu vs. To jest tak często zadawane pytanie, iż odczuwam zadziwienie więc załatwmy to raz na zawsze. Opcją dzięki której usuwa się tło ikon Pulpitu jest: Control Panel (Panel sterowania) >>> System >>> Advanced (Zaawansowane) >>> Performance (Wydajność) >>> Settings (Ustawienia) Zaznaczenie: Use drop shadows for icon labels... / Użyj cieni dla etykiet ikon... plus upewnienie się iż jest odznaczone: prawy klik na Pulpit >>> Właściwości >>> Pulpit >>> Dostosuj Pulpit >>> Sieć Web >>> Blokuj elementy pulpitu JEŚLI to nie działa mogą istnieć kolidujące restrykcje ActiveDesktop i naprawi to iconshadows.reg Ktoś zainteresowany modyfikacją tego obszaru? Proszę bardzo: - Zmiana kolorystyczna tego tła jak i czcionki opisowej możliwa za pomocą indywidualnego programu oferującego taką opcję. Z darmowych i extra lekkich jest to D-Color XP. - Usunięcie testu opisowego ikon umożliwia trik ze spacją wprowadzaną via ASCII Code: wciśnięty NumLock + Lewy Alt + 255 z klawiatury numerycznej po prawej stronie. Jako iż dla następnej ikony nie może być już ta sama nazwa zacząć mnożyć spacje: 255 + 255, 255 + 255 + 255 itd... Usuwanie ikony "ręki": Jeśli komuś przeszkadza wyróżnianie folderów współdzielonych poprzez nałożenie "ręki" i chciałby mieć też ikonę standardową: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CLASSES_ROOT\Network\SharingHandler Dwuklik na wartość (Default) / (Domyślna) i usuń stamtąd ścieżkę do ntshrui.dll. Po edycji reset kompa. Plik, który to wykona automatycznie: handremove.reg. Plik, który przywróci rękę: handrestore.reg. Zmiana tekstu przycisku Start: To już stary jak świat hack, wymagający edycji explorer.exe. Wątek odbiegający od merytoryki tego opracowania. Stary opis usuwam stąd.
 8. Dialogi Otwórz Zapisz - Dostosowania Tutaj za dużo nie podziałamy, choć to i owo da się zmodyfikować. Pierwsza sprawa, XP wprowadził po lewej nowy pionowy element tzw. Places Bar / Pasek miejsc, który ma umożliwiać szybki dostęp do 5 najczęściej stosowanych folderów: Wybór tych folderów jest dyskusyjny, zwłaszcza umiejscowienie Recent. By dokonać innego wyboru można wykorzystać darmowy program: PlacesBar Editor Albo TweakUI w: Common Dialogs >>> Places Bars Tam można ukryć całkowicie ten boczny panel lub zamienić domyślne 5 pozycji na inne 5 przez siebie wybrane. Jeśli ktoś lubi ręczne robótki lub potrzebuje rozpisanego rejestru jak to jest faktycznie wprowadzane: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies Utworzyć podklucz o nazwie Comdlg32 a w nim kolejny o nazwie PlacesBar. W kluczu PlacesBar utworzyć nowe wartości ciągu REG_SZ o nazwach kolejno: Place0 Place1 Place2 Place3 Place4 (przypominam = wchodzi tylko 5) Jako dane wartości przypisać im wybrane przez siebie ścieżki dostępu. Alternatywnie można wartości o podanych nazwach utworzyć nie jako REG_SZ ale jako DWORD i w trybie szesnastkowym przypisać stosowne kody liczbowe. Np. dla folderu systemowego będzie to 25. Cała lista dedykowanych numerów dla specjalnych Places Bar w pliku: placesbarlist.txt. Linkuję to raczej jako ciekawostkę = wygodniejsze są bezpośrednie ścieżki dostępu do własnych folderów. Edycja, czy to przez program czy to ręcznie, obejmuje okna dialogowe systemu i jego narzędzi (np. Notatnik) oraz większość dialogowców innych aplikacji [wyjątek pakiet Office = ma własny nieedytowalny w ten sposób]. PROBLEM: Jak zapamiętać ustawienia widoku dla tych okien dialogowych oraz ustawić ich stałą wielkość. Bez dodatkowej aplikacji lub hackowania na własną rękę nie da rady. Plikiem, który trzyma różne ustawienia np. rozmiaru okien czy trybu wyświetlania tych dialogów, jest comdlg32.dll. Jest możliwość edycji pliku na własną odpowiedzialność w edytorze zasobów. Przykładowy hack: korekta bugu domyślnego rozmiaru otwieranego Notatnika = dialog numer 1547. Podobno działa, ale nie miałam czasu tego osobiście przeprowadzać.
 9. Dodaj / Usuń Programy Ukrywanie programu na liście By ukryć program na liście Dodaj / Usuń, zachowując jednak jego prawidłowe zdolności deinstalacyjne w przyszłości, można wykorzystać te metody: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu, który trzyma tę listę: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Zlokalizuj program i kliknij na niego. W oknie po prawej zmień nazwę wartości DisplayName na QuietDisplayName. To samo przeprowadza darmowe narzędzie AddRemoveCleaner. Na liście wystarczy odhaczykować program by go ukryć. Ponowne zahaczykowanie program odkryje i umożliwi jego deinstalację. AddRemoveCleaner Usuwanie martwego programu z listy By usunąć program na liście Dodaj / Usuń, należy w podanych wyżej kluczu po prostu z prawokliku skasować wejście danego programu. Jeśli program jest typem MSI (Instalator Windows), należy skorzystać z globalnego specjalizowanego usuwacza: Fix-it Microsoftu FIX Wielgachna biała pusta płaszczyzna w Dodaj / Usuń zwykle ma przyczynę w: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w jednym z kluczy w: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Wartość DisplayIcon ma miniusowy numer. Należy sprawdzić wszystkie numery w klamrach {} i inne klucze, czy w DisplayIcon (o ile ta wartość będzie, bo nie każdy numer ją ma) występuje minus. Dwuklik na wartość i usuń minus.
 10. Zarządzanie menu kontekstowym Usuwanie pozycji menu: Zwykle instalacja różnych programów może nadmiernie rozbudować nasze skromne menu prawokliku (np. 6 różnych AV = 6 podobnych opcji "Skanuj ..."), lub też ich deinstalacja jest niekompletna i zostają martwe bezużyteczne wejścia w menu. W tym wątku zajmiemy się sprzątaniem tego obszaru kompaktując zestaw pokazujących się opcji. Automatyczne ukrywanie / usuwanie prawoklikowych opcji dzięki darmowym programom opisanym w linkowni: KLIK. Procedury ręczne obejmują: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit W podanych niżej kluczach skasuj korespondujące wejścia programowe: Dla plików: NOTKA1: W normalnych okolicznościach w kluczu *\shellex znajduje się pozycja {a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} czyli Pin to Start menu / Przypnij do menu Start. Nie ma tego tutaj, bo ja to usunęłam. NOTKA2: Klucz AllFilesystemObjects odnosi się ogólnie też do innych elementów Explorera, nie tylko plików (skróty, foldery etc.). Na obrazku widoczne są tam też trzy specyficzne wejścia: Send To (Wyślij do), Copy To, Move To. Tylko pierwsza opcja jest domyślnie aktywna i widoczna w menu. 1. Chcąc zdeaktywować opcję Wyślij do nie trzeba wcale kasować całego klucza Send To, wystarczy tylko wejście do niego i wyedytowanie wartości (Domyślnej) poprzez usunięcie z niej numeru {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}. 2. Kwestia uaktywniania rozszerzeń Copy / Move to w menu kontekstowym: Materiał referencyjny: Problem caused by adding Copy To and Move To as context menu entries Dla folderów: NOTKA1: Jeśli ktoś chce dodać do menu folderów opcję Przypinania do menu start powinien spojrzeć na wcześniejszy opis menu Start. NOTKA2: Inne lokalizacje oparte o matrycę typu folderu: ----- Dla folderów muzycznych: ----- Dla folderów filmowych: ----- Dla folderów obrazkowych: Dla dysków: NOTKA1: Dodawanie do menu kontekstowego dysku opcji Defragmentacji było już wspomniane wcześniej. Jeszcze raz link do narzędzia, które wykona to automatycznie: ContextDefrag NOTKA2: Jak widać na obrazku w kluczu ShellEx widnieją dwa wpisy numeryczne. Odpowiednio są to: {59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590} - Opcja prawokliku dyskietki Copy disk / Kopiuj dysk {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - Opcja kopiowania na CD. Jej usunięcie może mieć różne skutki uboczne w stylu zanik Wyślij do. FIX: Przywracanie utraconych opcji Kopiowania na dyskietkę: copydiskrestore.reg. Dla obiektów typu Namespace (ikony Mój komputer, Kosz etc): Jaki to może być {numerek} sprawdzicie w liście CLSIDlist.txt. Przykładowo dla Mojego komputera jest to {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}: Jak widać na obrazku w kluczu shell znajduje się opcja Manage / Zarządzaj dostępna z prawokliku na Mój komputer. Zamiast usuwać ją właśnie tutaj istnieje alternatywny tweak rejestru mający znaczenie pod kątem zabezpieczeń (limitowanie użycia opcji przez osoby niepowołane): Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoManageMyComputerVerb przypisując jej liczbę 1. FIX: Przywracanie utraconej opcji Zarządzaj: managerestore.reg. Dla Pulpitu: Domyślnie w tym kluczu jest tylko jedna pozycja New, która koresponduje z opcją prawokliku Nowy obecną tak na Pulpicie jak i po kliknięciu na tło dowolnego folderu. Po jej rozwinięciu są dostępne matryce dokumentów ale o tym osobny wątek w dalszej części. FIX: Przywracanie utraconej opcji Nowy: newcommandrestore.reg. Dla skrótów: FIX: Przywracanie utraconej opcji aplikacji Run as (Uruchom jako): runasrestore.reg. FIX: Przywracanie utraconej opcji Open with (Otwórz za pomocą): openas.reg. TIP: Szczególnym przypadkiem jest Windows Media Player i jego cała grupa opcji pokazująca się po kliknięciu prawym na dany plik medialny obsługiwany via WMP. O ile WMP wersji 8/9 oscyluje na pograniczu zbytku to WMP 10 napycha menu całą litanią. Używając innego odtwarzacza można się skusić na hurtowe wykoszenie opcji WMP obojętnej wersji poprzez polecenie: Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 /u wmpshell.dll By sfinalizować operację reset komputera. Przywracanie opcji odbywa się wg odwrotności powyższego: Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 wmpshell.dll Dodawanie pozycji menu: W wątku powyżej już pojawiły się wzmianki o dodawaniu pewnych wybranych opcji. Tutaj zaś zostanie opisany innego typu model tworzenia własnego kontekstowca. Informacje wstępne: Należy uruchomić regedit i przejść do klucza HKEY_CLASSES_ROOT który trzyma spis m.in.: - rozszerzeń plików (klucze "z kropkami") np. .jpg czy .jpeg - grup rozszerzeń (klucze "bez kropek") np. jpegfile to grupa obejmująca zarówno .jpg jak i .jpeg - oraz tych obiektów, które omawialiśmy wyżej czyli: *, AllFilesystemObjects, Directory, Drive, Folder Zadecydować dla jakich obiektów z tych wyżej wyliczanych chcemy dodać nową opcję menu. Tutaj mała uwaga: oczywiście dla każdego z rozszerzeń można indywidualnie wprowadzać opcje, ale jeśli wybrane przez nas stanowią jedną grupę, logiczniejszym posunięciem jest uproszczenie operacji i dodanie kontekstowego od razu hurtem dla całej grupy. Po dokonaniu wyboru należy wykonać edycję opisaną niżej. Model dodawania nowej pozycji Edycję pokażę na przykładzie dodawania opcji linii komend dla prawokliku dysków. Bardzo użyteczny dodatek - otwiera linię komend w dokładnie tej ścieżce dostępu. To co jest wyróżnione kursywą każdy wypełnia swoimi danymi. 1. Podświetl wybrany klucz. W przykładzie Drive bo chodzi o dyski, można oczywiście dodać cmd też do Directory a wtedy opcja cmd będzie dostępna również wprost z folderów. Przejdź do jego podklucza shell. 2. Z prawokliku na klucz shell >>> Nowy >>> Klucz >>> wpisz dowolną nazwę dla nowej opcji (w przykładzie cmd). 3. W nowo utworzonym kluczu (w przykładzie cmd) kliknij podwójnie na wartość (Domyślną) i wpisz tekst, który ma się wyświetlać w menu. W przykładzie: Open Command Window Here (ktoś chce PL: Otwórz w wierszu poleceń): 4. Z prawokliku na nowo utworzony klucz (w przykładzie cmd) >>> Nowy >>> Klucz >>> wpisz nazwę command. 5. W nowo utworzonym kluczu command kliknij podwójnie na wartość (Domyślną) i wpisz ścieżkę dostępu do programu (z dodatkowymi parametrami o ile potrzeba) dodając na końcu "%1". W przykładzie użyta standardowa linia komend Windows C:\WINDOWS\System32\cmd.exe /k cd "%1" (można zastąpić np. przez Console). Na obrazku widać *%1* zamiast "%1" ale to normalne = Windows dokonuje konwersji. Powyższy przykład dodawania CMD może automatycznie wykonać np. jeden z PowerToys'ów MS: CmdHere Z rozwiązań typu "handy" mogę polecić jeszcze: - Dodawanie do kontekstówki opcji Otwórz nowe okno z prawokliku na folder (podobne do kombinacji CTRL+N otwierającej w IE nowe okno). Wystarczy w kluczu Directory zbudować odwołania do explorera ze stosownymi parametrami. Ktoś zainteresowany, gotowy plik: opennew.reg. - Dodawanie do menu kontekstowego buttonu Start opcji Szybkiego przełączania użytkowników. Klucz do operacji to Folder a komenda wywołująca: rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation. Podany model jest elastyczny i doprawdy limituje tylko wyobraźnia. Matryce opcji Nowy Po rozwinięciu opcji Nowy mamy listę szablonów tworzenia nowych obiektów. Instalowane programy uwielbiają tam zostawiać swój twórczy ślad pogrubiając tę listę zbędnikami, zaś ich deinstalacja przeważnie "nie lubi" się stamtąd usuwać. Automatyczne tworzenie nowych lub kasowanie niechcianych / pozostawionych po odinstalowaniu programu matryc umożliwia TweakUI z opcji: My computer >>> Templates Jeśli kogoś interesuje manual z technicznego punktu widzenia, to załączam dodatkowe informacje. Dane listy polecenia Nowy trzymają w rejestrze klucze o nazwie ShellNew. Przykład dla dokumentu tekstowego: HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew Kasacja klucza ShellNew jest równoznaczna z usunięciem danej pozycji z menu Nowy. Utworzenie zaś nowej templatki to dodanie tego klucza z odpowiednią wartością w środku. Poniżej podaję ogólny model tworzenia matrycy a wszystko co jest pisane kursywą to dane, które należy wybrać samemu: 1. Utworzyć nowy pusty plik w wybranym przez nas programie, który ma służyć jego otwieraniu. Załóżmy do celów pokazowych iż będzie to C:\plik.XXX. 2. Uruchomić regedit i przejść do klucza HKEY_CLASSES_ROOT\.XXX 3. W kluczu .XXX utworzyć nowy podklucz o nazwie ShellNew. 4. W kluczu ShellNew utworzyć nową wartość ciągu REG_SZ o nazwie FileName i zedytować ją wpisując jako dane wartości ścieżkę dostępu C:\plik.XXX. Fixy problemów: Jeśli próba uruchamienia menu prawokliku jest bezreakcyjna / bardzo spowolniona lub też następują przy jej użyciu zawieszenia / błędy, jest prawdopodobnym iż jedno z wejść menu kontekstowego może być uszkodzone / niekompatybilne. Programem, który pomoże w weryfikowaniu, jest: ShellExView Listowane w kolorze rozszerzenia to te nie domyślne Windows dodane przez jakieś programy. Metodą prób i błędów wyłączać wybrane i przedzielając resetami komputera obserwować skutki. Materiał referencyjny: Manage the context-menu entries for files, folders, drives and Namespace objects Right-click is slow or weird behavior caused by context menu handlers Right-click is extremely slow only when Network is enabled Right click causes an error and crashes Explorer.exe after installing Windows XP SP2? Intel: Removing the custom desktop right-click context menu
 11. Balloon Tips / Tooltips - Baloniki z podpowiedziami Wyłączenie balonów "stałych" Poniżej cała kolekcja edycji rejestru jak wyeliminować dymki systemowe z rozmaitymi "podpowiedziami". Niektóre ustawienia się "nakładają". Wyłączenie baloników Paska powiadomień: Baloniki Paska powiadomień informujące o różnych zdarzeniach systemowych np. o podłączaniu Neostrady, zainstalowanym nowym sprzęcie, dostępnych aktualizacjach, czekających zadaniach etc. Ustawienie opisywane niżej wyeliminuje też komunikat dymkowy o małej ilości miejca na dysku oraz dymki Centrum Zabezpieczeń SP2, z tą jednak różnicą iż ikony tych obiektów będą się pojawiać w zasobniku systemowym (jak całkowicie wyłączyć te funkcje = patrz wcześniejsze opisy). Znikną też balony Menu Start i opcji zamykających komputer: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Utwórz nową wartość DWORD o nazwie EnableBalloonTips przypisując jej liczbę 0. Wyłączenie balonika przycisku Start: Balonik na przycisku Start, Click here to begin / Kliknij aby rozpocząć. To ciekawe, ale ta edycja kompletnie u mnie nie działa i jest jeszcze parę takich "przypadków" na Google. Zastanawiam się czy to na pewno chodzi o TEN balon. Jest bowiem identyczny treściowo lecz właściwy tylko pierwszym logowaniom świeżej instalacji. Sprawa jest dla mnie niejasna choć edycja ta na pewno istnieje. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Zmodyfikuj wartość DWORD o nazwie StartButtonBalloonTip przypisując jej liczbę 0. Wyłączenie baloników opisowych obiektów: Baloniki opisowe po najechaniu kursorem na dany obiekt typu plik / folder / ikona / skrót - dotyczy też opisowych wejść menu Start: Jest to nic innego jak odznaczone w Opcjach folderów ustawienie Show pop-up description for folder and desktop items / Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu. Ekwiwalentem tego ustawienia jest następująca edycja rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Zmodyfikuj wartość DWORD o nazwie ShowInfoTip przypisując jej liczbę 0. Wyłączenie baloników folderowej zawartości: Baloniki po najechaniu na folder sumujące jego zawartość (waga + lista obiektów). Znikną poprzez ustawione opcji ShowInfoTip wspomnianej wyżej. Jeśli jednak mają być tylko one selektywnie wyłączone, aplikuje się ten tweak: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Zmodyfikuj wartość DWORD o nazwie FolderContentsInfoTip przypisując jej liczbę 0. Wyłączenie baloników Menu Start: Baloniki po najechaniu na obiekty menu Start, a zawierające opis funkcyjny, są usuwane poprzez ShowInfoTip. Natomiast opisywane tutaj ustawienie wpływa na selektywny zanik tekstu z podpowiedziami: "Click here to begin" na przycisku Start, "Where have all my programs gone" w menu Start menu i "Where have my icons gone" na Pasku powiadomień. To ciekawe, ale poniżej opisywana restrykcja rejestru nie działa u mnie zgodnie z tym co insynnuje opis gpedit.msc. Praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie działa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSMBalloonTip przypisując jej liczbę 1. Wyłączenie pozostałych pop-upów Explorera: Różne zbiorcze baloniki Exporera, pokazujące się głównie po podświetleniu danej opcji, zostaną wyłączone poprzez: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\tips Zmodyfikuj wartość DWORD o nazwie Show przypisując jej liczbę 0. Pliki, które to zrobią za ciebie: balloondisable.reg (wyłącza balony Paska powiadomień) + balloonalldisable.reg (wyłącza wszystkie). Wyłączenie balonów pierwszych logowań Istnieje też grupa balonów, która jest właściwa tylko kilku pierwszym logowaniom, po czym znika. Więc podane tu tweaki można zastosować do CD z instalacją nienadzorowaną konfigurującą ustawienia Windows już w trakcie instalacji, co spowoduje kompletny brak tych dymków po świeżej instalacji XP. Wyłącznie balonika Zapoznaj się z systemem Windows XP Bez komentarza. Przez 3 pierwsze logowania systemu częstuje nas dymek Take a tour of Windows XP / Zapoznaj się z systemem Windows XP. By zablokować jego uruchamianie: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour Utwórz nową wartość DWORD o nazwie RunCount przypisując jej liczbę 0. Wyłącznie balonika Dodaj swój profil .NET Passport do systemu Windows XP Dymek puszczany przed wbudowanego w Windows Messengera przez 6 pierwszych logowań. Jeśli ktoś jednak Messengera nie zdecydował się zupełnie wyeliminować, korzysta z niego lub Paszportu NET, ale nie chce balonika: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Messenger\Service Utwórz nową lub zmodyfikuj istniejącą wartość binarną o nazwie PassportBalloon przypisując jej 0a 00 00 00. Pliki wyłączające do pobrania: baloontour.reg + balloonMSN.reg. Zmiana czasu wyświetlania balonów Sprawa nie rozwiązana i otwarta do dyskusji. Microsoft milczy jak zaklęty, a na Google znalazłam tylko dwie porady ponoć wydłużające czasy: Materiał referencyjny: Changing the timeout of the tooltips (or disable them) Plik changeballoontime.reg Prosty przelicznik "w dół" powinien więc w teorii skrócić pokazywanie, ale u mnie nic nie działa i nie widzę żadnych zmian. Tooltips Minimalizuj, Maksymalizuj i Zamknij Automatyczne usuwanie podpowiedzi z wyżej wymienionych buttonów umożliwia TweakUI poprzez odznaczenie opcji: General >>> Enable mouse hot tracking effects. Reczne usuwanie tooltips stosunkowo trudne dla przeciętnego usera bo operuje w hexach: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop Zedytuj wartość binarną UserPreferencesMask na podstawie artykułu Microsoftu linkowanego poniżej. Proszę zwrócić uwagę na nazwę wartości = Windows XP operuje na UserPreferencesMask, podczas gdy starsze Windows na UserPreferenceMask (brak "s"). W artykule MS to jest tylko przykład modelowy a nie gotowa solucja na usuwanie. To dopiero trzeba przeliczyć. W moim rejestrze domyślną wartością hex jest: 9e 3e 07 80. Czyli przeróbka wg modelu zamienić pierwszy znak zachowując drugi i oczyszczając końcówkę: 9E 3E 07 80 1E 3E 07 80 I to jest dokładnie ta sama, którą wprowadził u mnie TweakUI. Podkreślam = to tylko przykład z mojej konfiguracji i nie ma tutaj gotowca, bowiem wartość UserPreferencesMask ogólnie odpowiada za różne inne efekty i dynamicznie się zmienia w hexach przy obecności pozostałych opcji dotyczących tooltips (np. efekty przejścia czy animacji) i nie tylko (patrz Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowane >>> Wydajność). Dlatego każdy musi uzgadniać na własną rękę te wyniki, jeśli chce to wykonywać ręcznie. Powtarzam: TweakUI to najprostsza droga. Ciekawym rozwiązaniem jest też operacja via batch opisana w artykule JSI Tip 5077. Materiał referencyjny: KB186385: Jak wyłączyć etykietki narzędzi dla przycisków Minimalizuj, Maksymalizuj i Zamknij JSI Tip 5077. How do I disable the Minimize, Maximize, and Close ToolTips? Tooltips schowane za paskiem Niestety jest to bug Windows. Są dostępne pewne narzędzia naprawiające efekt doraźnie, nie powodują jednak, że błąd w ogóle przestanie się pojawiać. ToolTipFixer tooltips_fix.exe
 12. 3xPasek: Powiadomień, Zadań, Szybkiego Uruchamiania Na początek: większość z opisywanych tu napraw czy tweaków dla tych trzech stref paskowych prowadzi darmowe narzędzie: TaskBar Repair Plus Notification Area / Pasek Powiadomień Jest to nic innego jak Zasobnik systemowy, tylko uzupełniony o nowe właściwości, głównie notyfikacyjne. XP został wyposażony w funkcję redukowania przestrzeni tej sfery poprzez ukrywanie nieaktywnych ikon pod rozwijalną ikoną strzałki (patrz wyżej obrazeczek). Sterowanie tą właściwością paska powiadomień odbywa się poprzez: prawy klik na pasek zadań >>> Properties (Właściwości) >>> zaznaczyć / odznaczyć Hide Inactive icons (Ukryj nieaktywne ikony) Ekwiwalentem tego ustawienia jest następująca edycja rejestru: Start >> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Zmodyfikuj obecną wartość DWORD o nazwie EnableAutoTray przypisując jej liczbę 0 (brak ukrywania) lub 1 (ukrywanie). Plik, który to wykona za ciebie: enabledisabletray.vbs. Jeśli funkcja jest włączona, można w opcjach Paska poprzez button Customize / Dopasuj skonfigurować zachowanie dla poszczególnych ikon wybierając między trzema motywami: Hide when inactive / Ukryty gdy nieaktywny, Always hide, Always show / Zawsze widoczny. Problem 1: Opcja Hide Inactive Icons / Ukryj ikony nieaktywne jest zszarzała. By to naprawić, proszę wykonać następującą edycję rejestru: Start >> Run (Uruchom) >>> regedit i w każdym z kluczy: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Sprawdzić czy są a jeśli to skasować wartości NoAutoTrayNotify i NoTrayItemsDisplay. Plik, który przeprowadzi to automatycznie: hideinactiverestore.reg. Problem 2: W oknie "Dostosowywanie powiadomień" w sekcji Elementy poprzednie widnieją ikony programów, które już dawno zostały odinstalowane. Sposób jak się ich pozbyć: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify Skasuj wartości IconStreams i PastIconsStream. Zresetuj komputer. Narzędzie które to zrobi automatycznie: pastitems.vbs. Uwaga: W niektórych okolicznościach powyższa kasacja może nie dać efektu. Wtedy przed jej wykonaniem należy zabić proces explorer.exe. Problem 3: Ikony Paska powiadomień (ten sam efekt na ikonach Paska szybkiego uruchamiania) są nienormatywnie większe: We Właściwościach paska w Dostosuj podobne powiększenie ikon, a próba ustawiania opcji sekcji Zachowanie oraz "Przywróć domyślne" może być bezreakcyjna. Rozwiązanie leży w opcjach pozornie nie powiązanych z paskiem powiadomień. By naprawić ten feler: Właściwości Ekranu >>> Wygląd >>> Zaawansowane Dla opcji Active title bar / Aktywny pasek tytułu + Caption buttons / Przyciski paska tytułowego należy przywrócić im domyślny rozmiar. W zależności od ustawień komputera ta liczba może być różna: 18, 20, 25. Nnależy samemu sprawdzić która jest tą właściwą. Problem 4: Przy resetowaniu komputera ikony Paska powiadomień "giną". Przeważnie dotyczy komputerów z autologowaniem i bez nałożonych haseł. Fix od dawna opisany w temacie Usług. Należy wyłączyć Usługę Universal Plug and Play (UPnP). TIP: Można wyszukać darmowe programy minimalizujące do paska powiadomień obojętny typ obiektu + changer wyglądu TClock. Obiekty specjalne: Ikona głośności Włączanie / wyłączanie tej ikony przeprowadzamy w: Control Panel (Panel sterowania) >>> Dźwięki i urządzenia audio (Sounds and Audio Devices) Zaznacz / odznacz opcję Place volume icon in the taskbar (Umieść ikonę głośności na pasku zadań). FIX: Pomimo zaznaczonej opcji ikona się nie pojawia. Naprawiacz: volrestore.reg Ikona połączeń sieciowych Włączanie / wyłączanie tej ikony przeprowadzamy w: Control Panel (Panel sterowania) >>> Network Connections (Połączenia sieciowe) >>> prawy klik na dane połączenie >>> Properties (Właściwości) Zaznacz / odznacz opcję Show icon in notification area when connected (Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia). FIX: Pomimo zaznaczonej opcji ikona się nie pojawia. Naprawiacz: netrestore.reg Ikona sprzętowa Ikona "Bezpieczne usuwanie sprzętu" / "Safely Remove Hardware" pojawia się w chwili podłączenie urządzeń typu hot-plug (czyli nie wymagających wyłączenia komputera do tej operacji) np. modemów czy sticków USB. Niestety pozostaje na trwałe, niepotrzebnie zabierając miejsce, w przypadku urządzeń które mają być podłączone permanentnie. Nie ma sposobu w opcjach Windows, by tę ikonę usunąć całkowicie, ale problem można obejść wizualnie ją chowając pod strzałką z opcji: Prawy klik na pasek zadań >>> Właściwości >>> Dostosuj >>> z rozwijalnej listy wybierz opcję Zawsze ukrywaj. By całkowicie ją ukryć, pozostaje jako możliwość tylko dodatkowy program z takimi opcjami. Dedykowane narzędzie ukrywające tę ikonę (program należy dodać do Autostartu): HideBUS Patrz też dalej na komercyjne propozycje. Ikona dysku Ikonę dyskową z komunikatem o małej ilości miejsca na dysku można potraktować na dwa sposoby. Jeśli wykorzystasz metodę wyłączenie baloników z podpowiedziami (patrz dalej), to komunikat ten się nie pojawi, aczkolwiek od czasu do czasu ta ikona mignie na pasku. Całkowite wyeliminowanie tak ikony jak komunikatu wszystkich partycji / dysków możliwe poprzez inną edycję rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz lub zmodyfikuj istniejącą wartość DWORD NoLowDiskSpaceChecks przypisując jej liczbę 1. Po edycji rejestru zresetuj kompa! Plik który to zrobi automatycznie: lowdiskspace.reg. Centrum Zabezpieczeń SP2 Ikony puszczające w dymkach komunikaty monitoringu zapory Windows, Aktualizacji Automatycznych i antywirusa. Wyłączanie dymków = patrz niżej na temat o ballon tips. Usuwanie ikon wraz z dymkami = patrz wyżej na temat kompletnego deaktywowania Centrum. Ukrywanie obiektów: Funkcje ukrywające wbudowane do strefy Paska powiadomień to tylko solucje "wizualne", gdyż wystarczy rozwinąć strzałkę i wszystko jasne ..... By wprowadzić permanentne ukrycie obiektów, mające za cel tak kondensowanie przestrzeni jak i np. brak dostępu do opcji programu przez osoby niepowołane: Ukrywanie zegara Userzy mający swoje własne bajeranckie zegarki mogą zlikwidować ten systemowy. Proste wyłączanie pokazywania we Właściwościach Paska zadań. Istnieje też alternatywna metoda via rejestr na bazie mocniejszej restrykcji, co uniemożliwi stosowanie tej opcji i wymusi permanentny brak zegarynki: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie HideClock przypisując jej liczbę 1. Plik który to zrobi automatycznie: hideclock.reg. Plik który odwróci zmiany: hideclockundo.reg. Ukrywanie całej strefy powiadomień Czyli ukrycie wszystkich ikon tego obszaru, w efekcie dostając tylko wyświetlanie czasu lub czasu i daty, jeśli Pasek Zadań został poszerzony w rozmiarze: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoTrayItemsDisplay przypisując jej liczbę 1. Plik który to zrobi automatycznie: notrayicons.reg. Plik który odwróci zmiany: notrayiconsundo.reg. Ukrywanie pojedynczych ikon ... nie z opcji Windows. Kłaniają się tutaj programy komercyjne, które w puli swych bogatych ustawień między innymi oferują selektywne krycie a nawet hasłowanie: SysTrayX PS Tray Factory Taskbar / Pasek Zadań Grupowanie obiektów: Nowa funkcja paseczka przewidująca uwalnianie miejsca poprzez grupowanie tego samego typu obiektów pod jednym zbiorczym przyciskiem. Tak pożyteczne, jak i denerwujące. Włączanie / wyłączanie tej funkcji odbywa się poprzez: prawy klik na pasek zadań >>> Properties (Właściwości) >>> Group similar taskbar buttons / Grupuj podobne przyciski paska zadań Ekwiwalentem tego ustawienia jest następująca edycja rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Wartość DWORD o nazwie TaskbarGlomming, która może otrzymać 0 (wyłączone grupowanie) lub 1 (włączone grupowanie). Pliki, które to zrobią automatycznie: taskbargroupremove.reg + taskbargrouprestore.reg. Domyślnie grupowanie następuje tylko wtedy gdy przyciski paska zadań stają się zbyt małe, a grupowanie odbywa się wg "daty", czyli otwierane jako pierwsze zostaną zgrupowane w pierwszej kolejności. Jeśli ktoś używa grupowania i chciałby nieco pozmieniać model gruppingu, ma do wyboru następujące edycje rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i przejdź do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Utwórz nową wartość DWORD o nazwie TaskbarGroupSize przypisując jej jedną z tych liczb: 0 - Grupowanie wg kolejności otwarcia (najstarsza grupa jako pierwsza) 1 - Grupowanie wg rozmiaru (największa grupa jako pierwsza) 2 - Grupowanie już od 2 elementów i wwzyż 3 - Grupowanie już od 3 elementów i wwzyż itd - Grupowanie od X elementów Spakowane pliki reg, które automatycznie wykonają od 0 do 3: taskbargroupsize.zip. Opcje grupowania dostępne tylko w rejestrze można sobie jednak dodać w postaci graficznej jako opcje w Menu Start. Jest to wprowadzane tak skomplikowaną edycją rejestru, iż musicie mi uwierzyć, że linkowane poniżej pliki przeze mnie wykonane są prawidłowe. Nowe opcje będą dostępne w: prawy klik na Start >>> Properties (Właściwości) >>> Customize (Dostosuj) >>> Advanced (Zaawansowane) Pobierz wersję angielską lub polską. Sortowanie obiektów: Z poziomu opcji samego Windows niemożliwe. Tym zajmują się dedykowane programy. Np. darmowe: Taskbar Shuffle Taskix Zmiana rozmiaru przycisków: Jeśli domyślne rozmiary nie leżą, można zmniejszyć / zwiększyć na bazie następującej edycji rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics Utwórz nową wartość ciągu o nazwie MinWidth przypisując jej minusową liczbę: powyżej -2310 = powiększanie buttonów poniżej -2310 = pomniejszanie buttonów, teoretycznie liczba -285 daje efekt przycisku beztekstowego tylko z ikoną, sprawdza się dla większości systemów Z tymi liczbami to nie jest do końca oczywiste, gdyż ta sama liczba na różnych komputerach może dać odmienne efekty i trzeba testować na własną rękę. Tipem przy próbach jest fakt, iż wartość MinWidth zależy od wspomnianej już wcześniej opcji Active title bar / Aktywny pasek tytułu. Przykładowo: Przy ustawieniu Paska tytułu na 25 liczba -285 dała efekt ikona + pierwsza litera: Przy ustawieniu Paska tytułu na 20 ta sama liczba -285 dała już efekt: Opcję automatycznej regulacji rozmiaru "w dół" i "w górę" posiada Taskbar Repair Plus i nie trzeba się męczyć ręcznie. Paski narzędziowe: Cały Pasek zadań w istocie posiada też podgrupę drobniejszych pasków. Po lewej jest to Pasek szybkiego uruchamiania, ale jako rzecz "osobliwa" zostanie wyróżniony indywidualnie. Po prawej zaś, tam gdzie znaczek PL, istnieje sfera pozwalająca wprowadzać własne menu przy pomocy opcji: Prawy klik na Pasek zadań >>> Toolbars (Paski narzędzi) >>> New toolbar (Nowy pasek narzedzi) >>> wskazać wybrany folder Z puli specjalnych tweaków aplikują się tu wyłącznie funkcje blokerskie usuwające pewne właściwości owych pasków narzędziowych. W menu dostępnych toolbarów tradycyjnie stoi Windows Media Player. Usunięcie go z pasków narzędziowych można przeprowadzić via: Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 /u "%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpband.dll" Jeśli w menu pojawi się jakiś dziwny lub niepotrzebny obiekt można zdefiniować nazwę jego pliku dll do derejestracji za pomocą narzędzia listującego te obiekty: Deskbands.exe Istnieją też inne edycje rejestru, które mogą całkowicie wyeliminować działanie pasków narzędziowych. Benefity takich posunięć znikome, ale "prewencyjnie" stosowne restrykcje rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o wybranej poniżej nazwie i przypisz jej liczbę 1: NoToolbarsOnTaskbar - Całkowite usunięcie menu narzędziowych Paska zadań w tym i Szybkiego uruchamiania, włącznie z blokadą ich przywracania. NoCloseDragDropBands - Blokowanie dodawania, przeciągania, upuszczania i zamykania menu narzędziowych Paska Zadań. NoMovingBands - Uniemożliwia dostosowywanie menu narzędziowych. NoBandCustomize - Blokowanie menu narzędziowych w Explorerze, IE i menu folderów bez możliwości wyboru, które z nich mają być wyświetlane. FIX: Jeśli ktoś ma problem braków, zszarzenia opcji, niemożności operacji na Paskach narzędziowych, to właśnie powinien zastosować odwrotność prezentowanych tu ustawień. Od razu daję automatycznego fixa, który samoczynnie odblokuje: toolbarsfix.reg. Menu językowe: Składnik Zaawansowanych usług tekstowych opisanych we wcześniejszym poście. Tam też jest jak to włączyć / wyłączyć globalnie. Jeśli opcje te nie reagują i menu językowe na pasku nie chce się pojawić, można skorzystać z autofixów rejestru: langremove.reg (usuwa) + langrestore.reg (przywraca). Quick Launch / Pasek Szybkiego Uruchamiania Jak sama nazwa prawi, jest to menu skrótów w celu szybszego wywoływania aplikacji. Obecnością Paska szybkiego uruchamiania steruje się poprzez następujące opcje: Prawy klik na Pasek Zadań >>> Properties (Właściwości) >>> Show Quick Launch (Pokaż pasek Szybkiego uruchamiania) lub: Prawy klik na Pasek Zadań >>> Toolbars (Paski narzędzi) >>> Quick Launch (Szybkie uruchamianie) Domyślnie ten paseczek, o ile włączony, jest na stałe przytwierdzony do buttonu Start. Oczywiście przy bardzo dużej liczbie skrótów, które chowają się pod strzałką, bardzo prostym trikiem jest przerobienie tego na "pływające menu" Pulpitu. W pierwszej kolejności odblokować Pasek Zadań, po tym menu przeciągnąć i upuścić na Pulpit, finalnie ustalając jego rozmiar. By nie chował się pod innymi oknami, z prawokliku na jego pasek tytułowy wybrać opcję Zawsze na wierzchu. Problem 1: Ikona Show Desktop / Pokaż Pulpit Brakującą ikonę Pokaż Pulpit można odrestaurować za pomocą jednego z poniższych fixów: 1. Otworzyć Notatnik i wkleić w nim: [shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako Pokaż pulpit.scf Dla Windows angielskiego nazwą powinno być Show Desktop.scf. Plik przeciągnij na pasek lub umieść bezpośrednio w folderze: C:\Documents and Settings\Nazwa Konta\Dane Aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch Zamiast tworzyć ten plik ręcznie można go po prostu przekopiować z innego profilu użytkownika do swojego profilu. O ile na komputerze istnieje taka możliwość. TIP: Tworząc plik ręcznie macie też możliwość zmiany ikony Pokaż Pulpit. Wystarczy po IconFile= dopisać swoją wybraną ścieżkę dostępu. 2. Lub wdrożenie komendy: Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 /n /i:U shell32 Problem 2: Ustawienia Paska szybkiego uruchamiania nie są zapamiętywane. Reset komputera powoduje znikanie paska lub niemożność zachowania ustalonej kolejności ikon. Zacząć od załadowania savesettingsXP.reg. Problem 3: Próba aktywowania Paska szybkiego uruchamiania zwraca błąd Cannot create toolbar / Nie można utworzyć paska narzędzi, co zwykle oznacza iż folder Quick Launch został skasowany. Jest to częsty skutek obecności szkodników (archaiczny przykład infekcji: VX2). Ręczną naprawę tego feleru powadzi się wg kroków: 1. W folderze C:\Documents and Settings\Nazwa Konta\Dane Aplikacji\Microsoft\Internet Explorer utworzyć folder o nazwie Quick Launch. Pomijając tu oczywisty zabieg ręczny można folder wygenerować automatycznie wywołując komendę: Start >>> Run (Uruchom) >>> IE4UINIT.EXE 2. Zastosować plik naprawczy: ishellfolderband.reg i/lub poniższe komendy a po tym zresetować komputer. Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 /i shell32.dll Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 /i browseui.dll 3. Włączyć opcję pokazywania Paska szybkiego uruchamiania.
 13. Menu Start - modyfikacje Modyfikacja opcji właściwych danemu stylowi Menu będzie podzielona na Menu XP i Menu klasyczne. Zaś usuwanie obiektów z Menu Start będzie opisane wspólnie dla obu menu mimo, iż różnica w tweakowaniu spora. Z Menu Start da się usunąć praktycznie wszystko. Mimo iż opisuję to bardzo szczegółowo, proszę pamiętać, iż likwidując wszystkie możliwe obiekty otrzymamy martwy i nieużyteczny obiekt. Aczkolwiek z technicznego punktu widzenia Menu Start nie jest potrzebne wcale. Z tej kolekcji tweaków należy korzystać selektywnie, wybrać co się podoba a nie pakować hurtem wszystko, bo to się nie opłaca. Niektóre tweaki są bezsensowne (aka usuwanie opcji zamykającym komputer), ale wyliczam je, gdyż opis może pomóc komuś odwrócić zmiany już zaistniałe na komputerze. XP vs. Classic: Menu stylu XP "Nagłówek": Czyli nazwa użytkownika i jego avatar. Usuwanie obrazka: Obrazek sam zniknie, jeśli wyłączymy Ekran powitalny ustawiając tryb logowania klasycznego lub też ubijemy temat Luna na rzecz tematu klasycznego. Po usunięciu ekranu powitalnego uzyskamy taki efekt: Jeśli jednak ktoś chce ocalić nowy wygląd komponentów bez ustawiania na classic, może skorzystać na brutala z metody zmiany nazwy obiektów w folderze: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\User Account Pictures Zmienić na dowolne: nazwę pliku TwojeKonto.BMP, który jest obecnie ustawiony jako obraz oraz przemianować cały folder Default Pictures. Gwarantowane, iż po resecie komputera będą braki w nagłówku. Usuwanie nazwy użytkownika: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoUserNameInStartMenu przypisując jej liczbę 1. Plik który to zrobi automatycznie: nousername.reg. Plik który przywróci: nousernameundo.reg. Efekt po przeprowadzeniu obu tych akcji: Sekcja pinned: Na samej górze jest zlokalizowana tzw. Lista przypięta i zawsze widnieją tam dwa skróty prowadzące do klienta poczty i przeglądarki internetowej. Oczywiście domyślnie są to IE + OE, które można prawoklikowo usunąć lub zamienić na inne wybory w: prawy klik na Start >>> Właściwości >>> Dostosuj >>> Ogólne. Tę listę można swobodnie poszerzać = przypinanie programów jest możliwe z prawoklikowej opcji Pin to Start menu / Przypnij do menu Start, zaś każdy inny dowolny element można upuścić tam metodą drag'n'drop, co przy okazji pozwoli też regulować kolejność. Usuwanie z tej listy poprzez analogiczną odwrotność: Unpin from Start menu / Wypnij z menu Start lub Usuń z tej listy. Przyklejanie folderów: Oczywiście drag'n'drop działa, ale by ułatwić sobie hurtowy przemiał z dowolnego miejsca dysku. jest możliwość wprowadzenia do menu kontekstowego folderów nowej opcji. Akcja w rejestrze: W kluczu: HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers Tworzysz nowy klucz o nazwie {a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}. Plik, który to zrobi za ciebie: pinfolder.reg. Teraz jednocześnie przytrzymując wciśnięty SHIFT i klikając prawym na dany folder ujrzymy w menu kontekstowym nową opcję Pin to Start menu / Przypnij do menu Start. Jak widać opcja dyskretna i zawsze można ją mieć w zapasie. Usuwanie listy przypiętej: Mniej więcej ten efekt daje odpięcie wszystkich elementów figurujących w tej liście. I to obejście nie blokuje powstawania tej listy na życzenie. Zawsze można przykleić ponownie. Całkowite likwidowanie możliwości przypinania wraz z usuwaniem opcji Internet + E-Mail w konfiguracji menu to już edycja rejestru: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoStartMenuPinnedList i przypisując jej liczbę 1. Plik, który to wykona automatycznie: pinlistdisable.reg. Plik, który odwróci zmiany: pinlistenable.reg. Sekcja Most frequently used (MFU) Poniżej tych dwóch domyślnych skrótów znajduje się lista programów "Most frequently used" / "Lista najczęściej używanych programów". To nowa funkcja menu stylu XP śledząca częstotliwość stosowania programów i na tej podstawie wyświetlająca je wg kolejności często (top) vs. rzadko (spód). Kolejności tej nie możemy zmienić ręcznie. Można zaobserwować, iż MS ma jakiś dziwaczny przelicznik i używając danego programu regularnie możemy się zdziwić jak wolno wskakuje na tę listę. Domyślnie jest ustawionych 6 programów - ktoś chce zmienić proszę bardzo. Max pozycji to 30, z tym że przy ustawieniu dużych ikon wyświetli się tylko 8. Usuwanie programu z MFU Usunięcie programu z tej listy poprzez prawoklikową opcję Remove from This List / Usuń z tej listy to tylko solucja tymczasowa i nietrwała, gdyż kontynując używanie programu prędzej czy później pojawi się tam znowu. Sposobem, by na trwałe zbanować dany program z tej listy, jest edycja rejestru: Materiał referencyjny: KB284198: How To Prevent a Program from Being Displayed in the Most Frequently Used Programs List in Windows XP Pierwotnie opisaną tu edycję przesuwam do spoilera. Prawdopodobnie (nie sprawdzałam) jest to błędna edycja. Microsoft opublikował ją pierwotnie w artykule KB282066, artykuł ten został jednak usunięty, a zamiennie jest proponowana powyższa edycja przedstawiona w linku referencyjnym. Wyłączanie / włączanie listy MFU: Jeśli lista ta jest kompletnie pusta i nie pojawiają się tam żadne obiekty, jest pewnym iż MFU zostało wyłączone. Zmartwieni tym faktem powinni sprawdzić ustawienia w prawy klik na pasek zadań >>> Właściwości >>> Menu Start >>> Dostosuj: czy aby liczba programów nie jest ustawiona na 0 + użyć buttonu Wyczyść. Dodatkowa możliwość to blokada w rejestrze: W kluczach: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Sprawdzić czy są a jeśli to skasować wartości NoStartMenuMFUprogramsList i NoInstrumentation. Odwrotnie: ktoś chce wyłączyć MFU i delektować się pustką (zamataczyć gołe pole poprzez rozbudowanie listy przyklejonej = efekt jakby nic nie brakowało) może zastosować plik mfudisable.reg. Plik który przywróci MFU: mfuenable.reg. All Programs / Wszystkie programy Pod listą MFU znajduje się menu All Programs / Więcej programów, które wyświetla pozostała kolekcję naszych aplikacji i tu od razu wyskakuje kwestia: Wyłączenie podświetlania nowo zainstalowanych programów Jest to bardzo denerwująca funkcja. Po każdej instalacji nowego programu rozwijanie menu Start będzie częstować pop-upem zawiadamiającym New programs installed / Zainstalowano nowe programy, a sama aplikacja zostaje w menu podświetlona na żółto: Taki program - niezależnie od tego jak często jest użytkowany - jeśli nie zostanie uruchomiony wprost z menu Start, może stać podświetlony wieki. Funkcję deaktywujemy poprzez: Prawy klik na pasek zadań >>> Properties (Właściwości) >>> Menu Start >>> Customize (Dostosuj) >>> Advanced (Zaawansowane) Odznacz opcję Highlight newly installed programs / Wyróżnij nowo zainstalowane. Ekwiwalentem zastosowania tej opcji jest edycja rejestru: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Zmodyfikuj wartość DWORD o nazwie Start_NotifyNewApps przypisując jej liczbę 0. Plik, który to zrobi automatycznie: notifynewdisable.reg. Plik który przywróci podświetlanie: notifynewenable.reg. Usuwanie pozycji Wszystkie programy: Owszem, jest taka możliwość za pomocą następującej modyfikacji rejestru: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoStartMenuMorePrograms przypisując jej liczbę 1. Plik, który to zrobi automatycznie: allprogramsdisable.reg. Plik, który przywróci: allprogramsenable.reg. Menu klasyczne: Jeśli komuś nie podoba się wygląd i organizacja menu XP, może wrócić do classic znanego z Windows 2000 poprzez: prawy klik na Pasek zadań >>> Właściwości >>> Start menu >>> zaznaczyć klasyczne. Mocna restrykcja forsująca menu klasyczne jako jedyne bez możliwości zmiany na styl XP (też usuwanie opcji wyboru menu stylu XP): W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utworzyć nową wartość DWORD o nazwie NoSimpleStartMenu i przypisać jej liczbę 1. Plik który wykona to automatycznie: classicmenu.reg. Plik, który odwróci zmiany: classicmenuundo.reg. Menu spersonalizowane Menu klasyczne ma mniejszą ilość opcji niż Menu XP, ale dysponuje indywidualnym ustawieniem Personalized Menus / Menu spersonalizowane, która jest domyślnie włączone. Tę samą opcję posiadają też Ulubione IE. Zadaniem funkcji jest chowanie rzadko używanych programów, które są dostępne dopiero po kliknięciu na rozwijaną strzałkę. Aby włączyć / wyłączyć menu spersonalizowane należy: kliknąć prawym na Start >>> Properties (Właściwości) >>> Customize (Dostosuj) >>> na samym dole dostosować Use Personalized Menus (Użyj menu spersonalizowanych) Ekwiwalentem tego ustawienia jest następująca edycja: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Zmodyfikować wartość DWORD o nazwie IntelliMenus wprowadzając liczbę 1 (włączone) lub 0 (wyłączone). Hmmm ... mała niejasność: niektóre źródła podają iż jest to wartość ciągu REG_SZ ustawiana na No / Yes. Ja mam w rejestrze DWORD i tego się trzymam. Padają pytania jak dla menu stylu XP włączyć to samo. A ja się pytam po co. Przecież Menu spersonalizowane to jest odpowiednik MFU z menu stylu XP i gdyby teoretycznie była techniczna możliwość włączenia spersonalizowanych w stylu XP pokazałby się duplikat: te same programy w MFU i rozwinięciu Wszystkie programy. MFU i Spersonalizowane to dwie różne drogi na pokazanie tego samego. Usuwanie obiektów z menu Start: Tutaj występuje znacząca różnica między menu stylu XP a menu klasycznym. Menu XP Menu XP ma dostępne opcje bezbolesnego usuwania prawie wszystkich obiektów prawej strony okna wprost spod własnych opcji. Prawy klik Start >>> Properties (Właściwości) >>> Customize (Dostosuj) >>> Advanced (Zaawansowane) Dla obiektów można wybrać między tymi trzema opcjami: - Display as link / Wyświetl jako łacze - Display as menu / Wyświetl jako menu (Użyteczne dla Control Panel który umożliwi szybszy dostęp do poszczególnych apletów.) - Don't display this item / Nie wyświetlaj tego elementu Odpowiedniki tych ustawień są zlokalizowane w rejestrze w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced W postaci wartości Start_Show...., które mogą przyjąć następujące liczby: 0 (nie wyświetlane), 1 (wyświetlane jako łącze), 2 (wyświetlane jako menu). Wyjątek: Połączenia sieciowe, które mają inne przypisy numeryczne. Mocniejszą metodą blokowania (skutki uboczne: ograniczenie funkcjonowania) jest wykorzystanie edycji opisanych dla menu klasycznego. Menu Klasyczne Menu klasyczne ma tylko opcję wyświetlania obiektów jako menu, ale brak możliwości usuwania obiektów (wyjątek: komenda Uruchom, Ulubione, Narzędzia Administracyjne) i by zredukować ilość obiektów, należy posłużyć się restrykcjami wprowadzanymi via edytor rejestru. Taka metoda niesie skutki uboczne, gdyż restrykcja może działać globalniej i blokować dostęp do innych opcji skorelowanych z danych elementem menu start. W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utworzyć wybrane wartości o nazwach podanych w materiale referencyjnym przypisując im 1 (włączone) lub 0 (wyłączone). Link Microsoftu jest rozbudowany i nie ma sensu tu tego przepisywać, więc w dalszej części ustosunkuję się tylko do wybranych motywów. XP Pro: Można skorzystać z edytora gpedit: Start >>> Uruchom >>> gpedit.msc Konfiguracja użytkownika >>> Szablony administracyjne >>> Pasek zadań i Menu Start Materiał referencyjny: KB292504: Ustawienia zasad dla menu Start w systemie Windows XP Uwaga: Menu klasyczne musi mieć określoną wysokość, by boczna pionowa bitmapa z logo Windows wyświetlała się prawidłowo. Jeśli skrócicie menu do liczby 6 elementów i niżej, bitmapa zostanie automatycznie zlikwidowana na rzecz czarnego paska. Usuwanie Dokumentów Dla menu klasycznego: Cała pozycja o nazwie Dokumenty, wraz z podfolderami Moje Dokumenty, Moje obrazy, Moja muzyka, Ulubione oraz Recent (opisywane wcześniej), zniknie przy zastosowaniu solidnej kombinacji: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz kolejno nowe wartości DWORD o nazwach NoRecentDocsMenu, NoSMMyDocs, NoSMMyPictures, NoStartMenuMyMusic, NoFavoritesMenu każdej z nich przypisując liczbę 1. + Usuwanie Panelu sterowania oraz Drukarek i Faxów Dla menu klasycznego: "Niespodzianka". Jest to opcja sprzężona i te pozycje znikają / pojawiają się razem, włączając w to również Mój komputer. W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSetFolders przypisując jej liczbę 1. Usuwanie Menu Start Dla menu klasycznego: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSetTaskbar przypisując jej liczbę 1. Skutki uboczne: Usunięcie nie tylko tej pozycji z Menu start ale też relatywnego apletu w Panelu sterowania. Zablokowanie dostępu do Właściwości paska zadań. Usuwanie Połączeń sieciowych Dla menu klasycznego: To już ostatnia z pozycji podmenu Ustawienia. Jeśli zostanie wprowadzona razem z restrykcją Panelu sterowania, Drukarek oraz Paska Zadań i Menu start, całe wejście Ustawienia zniknie z menu klasycznego. W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoNetworkConnections przypisując jej liczbę 1. Usuwanie Pomoc i Obsługa Techniczna Dla menu klasycznego: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSMHelp przypisując jej liczbę 1. Skutki uboczne: jakie skutki uboczne? Usuwanie Szukaj: Dla menu klasycznego: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoFind przypisując jej liczbę 1. Plik, który przywróci: nofindundo.reg. Skutki uboczne: pewne elementy Explorera w kontekście Szukania ucierpią. Nie będzie działać kombinacja klawiaturowa explorowania. Usuwanie Uruchom: Oba typy menu mają we własnych ustawieniach opcję wyłączania widoku. Przy czym dla menu stylu XP można to Uruchom przeciągnąć na Quick Launch lub Pulpit (i dowolny folder), by utworzyć wygodniejszy skrót tego polecenia, a oryginał w menu Startu schować. Menu klasyczne nie obsługuje przeciągania tego, więc skrót można sworzyć inną drogą: pobrać plik runcommand.vbs, zakopać w jakimś folderze, by nie drażnił "formą", utworzyć do tego pliku skrót np. w Quick Launch zmieniając też ikonkę na ładniejszą , a polecenie uruchom można w opcjach Classic menu schować. Jest jeszcze jedna możliwość usuwania Uruchom ze startu prowadzona via restrykcję: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoRun ustawioną na 1. Plik który przywróci: norunundo.reg Skutki uboczne: wprowadzone via rejestr niestety uniemożliwi tę samą opcję w Menadżerze Zadań i zablokuje kombinację klawiaturową Windows + R. Usuwanie Set Program Access and Defaults Windows XP Service Pack 1 dodaje nową opcję o nazwie "Set Program Access and Defaults" / "Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne", która umieszcza swoją ikonę w Menu start oraz w lewym panelu Dodaj / Usuń Programy. Wprawdzie menu stylu XP ma swoją własną opcję wyłączania tego w widoku menu, a dla menu klasycznego można po prostu skasować z prawokliku ten skrót, jednak to nie likwiduje korespondującej ikony z Dodaj / Usuń. Dla obu typów menu usuwanie podwójnej ikony odbywa się za pomocą następującej edycji rejestru: Usuwanie ikony z menu Start: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSMConfigurePrograms i przypisz jej liczbę 1. Usuwanie ikony z Dodaj / Usuń: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoChooseProgramsPage i przypisz jej liczbę 1. Plik który zrobi to automatycznie: setaccess.reg. Plik który odwróci zmiany: setaccessundo.reg Usuwanie Windows Update Dla obu typów menu jest to prosta akcja prawoklikowej kasacji. To tylko skrót do C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe. W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoWindowsUpdate przypisując jej liczbę 1. Skutki uboczne: Ten wpis usuwa nie tylko linki Windows Update w Menu Start ale też w menu Narzędzia IE oraz jest blokowany dostęp do strony WU. Usuwanie Wyloguj / Zamknij Dla obu typów menu jest to możliwe tylko za pomocą edycji rejestru wprowadzającej restrykcję: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz kolejno dwie nowe wartości DWORD o nazwach NoLogOff i NoClose przypisując im liczbę 1. Plik przywracający utracone opcje: nocloseundo.reg. Skutki uboczne: Oczywiste. Tweak dla "samobójców" lub tych którzy z jakiś względów chcą zlimitować wybranych użytkowników komputera. NOTKA: Dawno temu dostałam "zadanie" od jednego użytkownika jak wykonać w menu klasycznym operację wprowadzenia bezpośredniego i działającego jak w oryginale Panelu sterowania (bez zakopania w Ustawieniach), z jego oryginalną ikoną, nie posiadającego strzałki skrótu i z rozwijalnym menu. Esencja: 1. Ukryć całe wejście Ustawienia (restrykcje NoSetFolders, NoSetTaskbar, NoNetworkConnections) 2. Prawy klik na Start >>> Otwórz, tam z prawokliku Nowy >>> Skrót >>> w pierwszym oknie wpisać control.exe w drugim nazwę Panel Sterowania. Z prawokliku na nowy skrócik pobrać Właściwości i wskazać w nim ikonę. Panelowi może brakować pewnych apletów w logicznej konsekwencji posłużenia się restrykcjami. 3. Rozwijalne menu jest niewykonalne jeśli chce się zachować nazwę "Panel Sterowania" (lub jakąkolwiek inną wprowadzoną wyżej). By Panel sterowania miał rozwijalne na bok aplety musiałby dostać nazwę Dowolne.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, której nie da się zmienić na inną nie tracąc tej rozwijalności. I niestety ta nazwa by się wyświetlała w menu Start rozbijając widok ...... Branding Branding działa tylko z menu stylu XP. Klasyczne nie posiada takich możliwości. Usuwanie linków OEM Dotyczy komputerów typu OEM z preinstalowanym przez producenta systemem. W menu start pod komendą Uruchom pojawiają się permanentne śmieciarskie skróty wywołujące stronę procucenta lub jakieś opcje relatywne do zamontowanego softu. Przykłady: "Dell Solution Center", "Welcome to Vaio Life", "Buy at Toshiba Direct".... Wprawdzie wiele stron producentów często wskazuje, iż Menu stylu XP powinno mieć w swoich opcjach stosowne wejście do wyłączenia, zwykle tak nie jest. Całkowite usunięcie linków OEM odbywa się poprzez następującą edycję rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i skasuj klucz: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} W kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Start Menu\StartPanel\ShowOEMLink Przypisz wartości o nazwie NoOEMLinkInstalled liczbę 1. Plik który to zrobi za ciebie: oemlinkremove.reg. Wprowadzanie własnej "marki" Klucz, którym posługują się OEM'y, domyślnie powinien figurować w rejestrze komputera nie-OEM. A jeśli nie, zawsze można go dodać, by wykorzystać do wprowadzenia pod komendą Uruchom własnego skrótu z dowolnym opisem / ikoną, wywołującego dowolne polecenie. Edycja rejestru, która go przeprowadza "na czysto", gdy klucz jest nieobecny, jest nieco skomplikowana, więc od razu daję prawie gotowca do spłaszczania: branding.reg. Plik należy otworzyć w Notatniku i wypełnić pola opisowe. Wyświetlany tytuł i ścieżka do ikony (musi być w formacie *.ICO) nie wymaga wyjaśnień. Co do funkcji może być dowolna: wywołanie określonego polecenia systemowego, skrótu, programu, strony internetowej..... Po dopasowaniu pliku do własnych potrzeb uruchomić go, może być wymagane przelogowanie by zobaczyć nową ikonę. Usuwanie tej pozycji będzie polegać na wykonaniu połowy edycji z powyższego opisu usuwania linków OEM (kasacja numerycznego klucza). Wykorzystanie klucza branding, by zbudować menu zamykania systemu o strukturze podobnej do Visty: Tutorial powiązany: Zaawansowane: modyfikacja Menu Start Zmiana nazwy obiektów w menu Start: Zmiana nazw fukcji Uruchom / Szukaj / Pomoc: W kluczach: Dla Uruchom: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} Dla Szukaj: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} Dla Pomoc i Obsługa techniczna: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} Kliknij podwójnie wartość LocalizedString zamieniając obecny tam odnośnik do @explorer.exe, ..... na dowolny tekst, który ma się wyświetlać. Zmiany powinny być zanotowane natychmiastowo bez resetowania komputera. Grupa skryptów wykonująca te operacje automatycznie: runrename.vbs + searchrename.vbs + helprename.vbs Ogólnie z tego co widać z grzebania w rejestrze wszystkie klucze zaczynające się od {2559a... mają taką reakcję, choć za wiele możliwości to tu nie ma. Zmienić nazwy reszty systemowych obiektów w menu = trzebaby było się trochę nagimnastykować. Przykładowo, taki kosmetyczny "frywolny" tip jak zmiana tekstu na przycisku Start, to już edycja bezpośrednia pliku explorer.exe. Przekierowanie Helpu: Dla Pomoc i obsługa tech można zmienić wywoływany link. Zamiast pomocy MS zostanie wywołany wskazany dokument lub strona www. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag Zedytować wartość method zamieniając Help na ShellExecute. Oraz utworzyć nową wartość ciągu REG_SZ o nazwie Param1 wpisując jako jej wartość nowy link. Fixitpc.pl? Inne uwagi: Sortowanie alfabetyczne Programów: Prawy klik na dowolną pozycję w menu i wybór opcji sortowania wg nazwy utrzymuje tę kolejność, dopóki nie pojawi się nowy program, lądujący oczywiście na spodzie poza alfabetem. By wprowadzić stałe organizowanie od A do Z, trzeba pokombinować w rejestrze. Sposoby dwa: 1. Pierwszy z nich zakłada obniżenie Uprawnień użytkownika komputera: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i przejdź do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder Z prawokliku na MenuOrder wybierz opcję Permissions (Uprawnienia) >>> Advanced (Zaawansowane) >>> usuń ptaszek "Inherit from parent..." (Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym...). W nowo otwartym oknie dialogowym wybierz Copy (Kopiuj), w przywróconym oknie ustawień zaawansowanych zatwierdź OK co przekieruje do głównego okna Uprawnień. Tam usunąć ptaszki z Full Control / Pełna kontrola przy nazwie swojego konta. Po tym zresetować komputer. 2. Inną metodą sortowania alfabetycznego jest: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i skasowanie kluczy: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2 Plik, który to zrobi automatycznie: menuorder.reg. Lista Programów jest "poza ekranem" Efekt zbyt dużej ilości zainstalowanych programów, który można obejść poprzez: 1. Menu Start domyślnie ma formę kilku kolumn, które można sprowadzić do postaci jednego przewijanego paska. Funkcję scrollingu można włączyć następująco: prawy klik na Start >>> Properties (Właściwości) >>> Customize (Dostosuj) >>> Advanced (Zaawansowane) Na liście Elementy menu Start zaznacz opcję Scroll Programs / Przewiń polecenie Programy. Ekwiwalentem tego ustawienia jest edycja rejestru: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Dla menu stylu XP: Zmodyfikowanie wartości DWORD o nazwie Start_ScrollPrograms przypisując jej liczbę 1. Dla menu klasycznego: Zmodyfikowanie wartości REG_SZ o nazwie StartMenuScrollPrograms ustawiając ją na Yes. 2. Reorganizacja menu poprzez podzielenie istniejących obiektów do podfolderów. Są także programy umożliwiające takie operacje np.: JetStart Free
 14. Foldery - manipulacja na widoku Windows nie zapamiętuje ustawień folderów: Bardzo częsty przypadek na komputerze z XP objawiający się w postaci nie utrzymywania zmian wyświetlania widoku w folderze, który zostaje zresetowany do domyślnego. Wypływa to z faktu, iż standardowo XP ma zaplanowane pamiętanie matryc tylko dla 400 folderów (200 lokalnych + 200 sieciowych), a jeśli ta liczba zostanie przekroczona, sięga do ustawień zapamiętanych w Most Recently Used / Ostatnio używane. XP SP2 wprowadza fix na tę okoliczność poszerzając liczbę do 5000. Dla komputerów z XP i XP SP1 można to skorygować ręcznie poprzez: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczach: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam Utworzyć nową wartość DWORD o nazwie BagMRU Size wprowadzając jej w trybie dziesiętnym większą liczbę. Zaczynamy od 1000 i w górę. Max limitem jest 8000. Plik, który automatycznie ustawi 5000 (tak jak SP2): bagmru5000.reg. Dodatkowo, jeśli ktoś pragnie budować zapamiętywanie folderów od zupełnego początku, lub występuje problem z pamiętaniem widoków (mimo przekonfigurowanej wartości BagMRU Size), można zresetować wszystkie zapisane matryce widoków poprzez: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i skasowanie kluczy: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags Plik, który to wykona automatycznie: bagdelete.reg. Materiał referencyjny: KB813711: Zmiany rozmiaru, widok, ikonę lub położenie folderu zostaną utracone Zmiana trybu sortowania vs. Pierwszy obrazek to domyślne sortowanie XP i wyżej (nazwijmy to trybem "logicznym" = porządkowanie wg absolutnej wielkości liczby), drugi to sortowanie wsteczników Windows 2000 i niżej (nazwijmy to trybem "alfabetycznym" = porządkowanie wg kolejności znaków). By przywrócić starszą metodę sortowania należy wykonać następującą edycję rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczach: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer Utworzyć nową wartość DWORD o nazwie NoStrCmpLogical przypisując jej liczbę 1. Plik, który to zrobi za ciebie: sortorder.reg. Plik, który przywróci domyślne: sortorderundo.reg. Edycja ta jest obsługiwana dopiero od XP SP1. To rozwiązanie jest też dostępne w TweakUI pod nazwą "Use intuitive filename sorting". Materiał referencyjny: KB319827: Porządek sortowania plików i folderów, których nazwy zawierają cyfry, jest inny w systemach Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003 niż w systemie Windows 2000 Ustawianie wybranego obrazu jako tapety folderu: Dla bajerantów. Rozwiązanie podobne do ustawiania tapety na Pulpicie, a wspominam o nim tutaj, bo XP utracił bezpośrednią opcję przeprowadzania tej akcji jaką dysponowały starsze Windows. Warunkiem jest uczynienie folderu typem "systemowym". Akcja rozkłada się na: 1. Wybierz folder na który ma być nałożona "tapeta" i umieść w nim plik graficzny, który ma się wyświetlać. Na folder nałóż atrybut systemowy: Start >>> Run (Uruchom) >>> cmd i wpisz komendę: ATTRIB +S "Ścieżka dostępu do folderu" 2. Otwórz Notatnik i wklej w nim: [ExtShellFolderViews] {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] Attributes=1 IconArea_Image=C:\Test\plik.jpg IconArea_Text=0x00000000 Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako desktop.ini Plik umieść w folderze, który ma mieć nałożony obraz. Uwagi co do zawartości pliku: IconArea_Image= odpowiada za ścieżkę dostępu do pliku graficznego i każdy wprowadza tutaj swoją. Jeśli po ustawieniu folder wykorzystuje obrazek, którego nie da się zmienić / usunąć, dokonać edycji usuwania kluczy Bags opisaną wyżej. IconArea_Text= wprowadza kolor nazw etykiet plików / folderów. Domyślnie ustawiony czarny (0x00000000). By wprowadzić inne kolory trzeba znać ich kod RGB, wystarczy poszukać odpowiednich tabel kodów na Google (lub skorzystać z programów typu pickery koloru). TIP: Proces tego typu zautomatyzuje narzędzie IESHWIZ. W linku jest pobieranie i opis jak z tym postępować. IESHWIZ A ja dodaję, iż można zaimplementować do prawokliku nową opcję "Customize Wizard" / "Kreator dostosowania", dzięki modelowi opisanemu w zarządzaniu prawym klikiem. Wystarczy skopiować ściągnięte narzędzie ieshwiz.exe do C:\WINDOWS\system32 i zaimportować do rejestru taki kod: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\customize] @="Customize Wizard" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\customize\command] @="ieshwiz.exe %1" Jeśli ktoś zupełnie nie umie samodzielnie nałożyć obrazu na tło folderu, zawsze może skorzystać z darmowej aplikacji wykonującej to automatycznie: Backgrounder
 15. Foldery specjalne - wirtualne obiekty typu Pulpit, Mój komputer etc. Ciągniemy wątek zaczęty w folderach specjalnych i modyfikowaniu ich ścieżki dostępu. Foldery specjalne posiadają szczególną podgrupę określaną jako "foldery wirtualne", które nie są zapisane w postaci fizycznej i działają jak "linki" a prezentują się w Windows Explorer w postaci przeglądalnego drzewa. W skład tej grupy wchodzą m.in.: Pulpit, Mój komputer oraz jego dyski, Kosz, Panel sterowania, Moje miejsca sieciowe, Wyniki szukania. Oczywiście niektóre z takich wirtualnych folderów mają odpowiednik fizyczny na dysku (np. realny folder Pulpitu czy Kosza zakopany w ścieżkach dostępu). Te specjalne wirtuale są zwane też obiektami typu NameSpace (czyli Przestrzeń nazwy) i mają przypisany w rejestrze bardzo konkretny {numer} identyfikacyjny. Listę numerów macie w pliku CLSIDlist.txt. Będzie pomocna przy poniższych łamigłówkach. Numer identyfikacyjny powoduje rozpoznanie obiektu przez system i przyznanie mu specjalnych właściwości. Przykład: wprowadzając dla folderu nazwę Dowolna.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} otrzymamy działające Drukarki i Faksy w obojętnym miejscu na dysku. Wprawdzie nazwa jest "nieestetyczna" i nie można jej zmienić usuwając numer (utracenie właściwości NameSpace), ale obrazuje rozpoznawanie tego typu obiektów przez system. Automatyczne operacje na NameSpace, jak usuwanie / ukrywanie / edytowanie / przenoszenie, potrafi wykonać darmowy Shell Object Editor przestawiony w tryb Expert Mode. Shell Object Editor Ręczne rozwiązania poniżej. Niektóre gatunku "akademickiego" = szybciej wykona to dedykowany tweaker. Mój komputer: Klucz trzymający informacje o tym co się wyświetla w Moim komputerze to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace Chcąc usunąć pozycję z Mojego komputera należy skasować klucz o nazwie {numer}, zaś dodać wybraną poprzez utworzenie nowego klucza o nazwie {numer}. Usuwanie Shared z Mojego komputera: Jeśli komputer należy do Grupy roboczej, w Moim komputerze oraz Windows Explorer wyświetlają się Dokumenty udostępnione. By je usunąć z widoku, można skorzystać z prostej możliwości: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders Skasuj klucz {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}. Zmiany zostaną wprowadzone natychmiastowo bez konieczności resetowania komputera. Alternatywną edycją jest restrykcja: W kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoSharedDocuments przypisując jej liczbę 1. Ukrywanie dysków w Moim komputerze: Trik bardzo lubiany przez różnych użytkowników. Przykładowe zastosowanie = ukrycie z widoku jakiegoś "bezużytecznego" dysku, na którym nigdy nie wykonuje się bezpośrednich czynności, vide osobna partycja z plikiem pagefile.sys. Operację bez trudu przeprowadza TweakUI w: My computer >>> Drives >>> odptaszkować co potrzeba: Ręcznie zaś to wygląda w taki sposób: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoDrives, a po jej utworzeniu kliknij w nią podwójnie i wprowadź w trybie dziesiętnym jeden z numerów poniżej: 1 - jeśli chcesz ukryć A 2 - B 4 - C 8 - D 16 - E 32 - F itd.... Czyli każda następna litera ukrywanego dysku ma 2xnumer w stosunku do poprzednika. Jeśli mają zostać ukryte tylko powiedzmy dwa dyski, wtedy należy przeprowadzić dodawanie, np. by ukryć C i D: 4+8=12. Podliczając mnożenie dla wszystkich liter alfabetu, ukrycie wszystkich dysków to liczba 67108863. TweakUI lub ręcznie wprowadzone NoDrives ukrywa dyski w Mój komputer, Windows Explorer i prawoklikowym menu Wyślij do. Aczkolwiek dostęp do tych dysków nie jest całkowicie ograniczony i nadal można się do nich dostać poprzez Start >>> Uruchom >>> litera dysku, przez linię komend czy poprzez dodatkowego menedżera plików typu Total Commander. Całkowita ochrona zawartości dysku bez możliwości dostania się tam to zupełnie inna edycja: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoViewOnDrive a dalej postępuj jak w edycji wyżej. Te same zasady numeryczne. Pulpit: Klucz trzymający wyświetlane elementy to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace Ta sama zasada jak w przypadku Mojego komputera: usuwanie pozycji poprzez kasowanie klucza o nazwie {numer}, dodawanie poprzez utworzenie nowego klucza o nazwie {numer}. Modelowy przykład usuwania to Kosz opisany dalej. W kwestii dodawania nie wszystko jest możliwe. Na pewno jednak da się wprowadzić Narzędzia Administracyjne, Drukarki i Faxy, Skanery i Kamery oraz Zaplanowane zadania. Ukrywanie wszystkich ikon Pulpitu z pominięciem ikon specjalnych: Domyślnie Windows w Panel sterowania >>> Ekran >>> Pulpit >>> Dostosuj Pulpit umożliwia chowanie tylko 4 ikon specjalnych. Z kolei opcja ukrywania ikon Pulpitu dostępna z prawokliku na Pulpit działa na wszystkie ikony bez wyjątku. Poniżej opisuję "tweak pomiędzy". Chcąc ukryć wszystkie ikony z wyjątkiem obiektów NameSpace (Mój komputer, Kosz, Moje Dokumenty etc) należy zastosować: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczach: Dla Start Menu stylu XP: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel Dla Klasycznego Start Menu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu Utwórz nową wartość DWORD o nazwie {00000000-0000-0000-0000-000000000000} przypisując jej liczbę 1. Wystarczy tylko odświeżyć widok Pulpitu przez klawisz F5 by ujrzeć wprowadzone zmiany. Ta edycja otwiera też drogę w kierunku innych rozwiązań. Chcąc wprowadzić inne kombinacje ukrywające należy tylko zmienić {numer}. Przykładowo ukrycie tylko ikony Kosza odbędzie się poprzez wprowadzenie tutaj numeru {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Notabene: to właśnie w tych kluczach HideDesktopIcons Windows zapisuje zmiany opcji ukrywania 4 standardowo dostępnych do ukrywania elementów. Zmiana nazwy specjalnych obiektów Pulpitu: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID Należy podświetli dany {numer}, a w prawym oknie z dwukliku na wartość (Default) / (Domyślna) wpisać nowy tekst. Zmiany zostaną zanotowane po odświeżeniu Pulpitu. W trybie automatic umożliwi to narzędzie: XP_DesktopIconRename Panel sterowania: Aplety panelu sterowania są zapisywane poprzez dwie różne metody: 1. W postaci plików *.CPL, zwykle zlokalizowanych w folderze C:\WINDOWS\system32. Poniżej prezentowana lista apletów systemowych może się nieco różnić na komputerach z inną wersją Service Packa: Lista apletów systemowych: Access.cpl - Opcje ułatwień dostępu Appwiz.cpl - Dodaj / Usuń Programy Bthprops.cpl - BlueTooth SP2 Desk.cpl - Ekran Firewall.cpl - Zapora Windows SP2 Hdwwiz.cpl - Dodaj sprzęt Inetcpl.cpl - Opcje internetowe Intl.cpl - Opcje regionalne Irprops.cpl - Infrared Port (Dopóki urządzenie nie zamontowane lokalizacją jest C:\Windows\Driver cache\I386\Driver.cab) Joy.cpl - Kontrolery gier Main.cpl - Mysz a także Klawiatura (aplet współdzielony) Mmsys.cpl - Dźwięki i urządzenia audio Ncpa.cpl - Połączenia sieciowe Netsetup.cpl - Kreator konfiguracji sieci SP2 Nusrmgr.cpl - Konta użytkowników Nwc.cpl - Gateway Services for NetWare Odbccp32.cpl - ODBC Administrator Powercfg.cpl - Opcje zasilania Sapi.cpl - Mowa (Lokalizacją jest C:\Program files\Common files\Microsoft Shared\Speech) Sysdm.cpl - System Telephon.cpl - Opcje Telefonu i Modemu Timedate.cpl - Data i godzina Wscui.cpl - Centrum Zabezpieczeń SP2 Wuaucpl.cpl - Aktualizacje Automatyczne SP2 Wszystko co nie figuruje na tej liście zostało wprowadzone via program trzeci. Jeśli nazwy nic Wam nie mówią, należy sprawdzić Właściwości pliku = tam będzie wersja / producent etc. Niektóre z plików CPL (a to zależy od rodzaju aplikacji) mogą mieć wprowadzone ładowanie przez dodatkowe klucze rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls Przykładowo tak postępuje Zapora XP SP2 lub Nero. Rzadki przypadek, ale mający czasem miejce = zapisy ładowania plików CPL poprzez plik Control.ini. 2. Jako obiekty typu NameSpace zapisane w rejestrze w postaci {numerek} w kluczach: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace Widziane wyżej na obrazku aplety ładowane przez NameSpace to kolejno: Lista apletów systemowych: {0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1} - Pasek Zadań i menu Start {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF} - Opcje folderów {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} - Połączenia sieciowe {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152} - Czcionki {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} - Narzędzia administracyjne {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} - Zaplanowane zadania {E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD} - Skanery i aparaty cyfrowe Drukarki i Faksy - {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} Proszę zauważyć, iż Połączenia sieciowe są zdublowane zarówno jako CPL jak i NameSpace. Bo to dwa minimalnie różne aplety i o tym będzie wzmianka przy ukrywaniu: Ukrywanie apletów Panelu sterowania: 1. Jeśli aplet jest plikiem CPL, można wykorzystać TweakUI lub tę oto edycję rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\don't load Utwórz nową wartość ciągu REG_SZ o nazwie danego pliku CPL jako dane wartości wprowadzając No. By zmiany zostały uwidocznione, należy ponownie otworzyć Panel sterowania, a jeśli nie pomoże przelogować się. Domyślnie w tym kluczu stoją już dwie pozycje ustawione na No: ncpa.cpl i odbccp32.cpl. Jeśli usunie się wpis z ncpa.cpl, pojawi się druga identyczna w wyglądzie ikona Połączeń sieciowych, która jednak nie działa jak folder (nie da się przeglądać w Windows Explorer). 2. Jeśli aplet jest typem NameSpace, można wykorzystać wspomniany już Shell Object Editor. XP Pro: Ma możliwość ukrywania zarówno CPL jak i NameSpace za pomocą gpedit: Start >>> Run (Uruchom) >>> gpedit.msc User Configuration / Konfiguracja użytkownika >>> Administrative Templates / Szablony Administracyjne >>> Control Panel / Panel sterowania Z prawokliku przestawić opcję Hide specified Control Panel Applets / Ukryj podane aplety Panelu sterowania na Enable / Włącz, kliknij przycisk Show / Pokaż a przez Add / Dodaj wprowadź nazwę danego pliku CPL lub nazwę folderu. Poczynione tu zmiany wpływają tylko na brak wyświetlania tych obiektów w Panelu i Menu Start. Aplety nadal można uruchamiać poprzez bezpośrednie wywołania plików lub panelowych komend. Usuwanie apletów Panelu sterowania: By usunąć zbędne waszym zdaniem aplety lub też aplety, które nie działają czy też są resztkami po deinstalacji programu, należy: 1. Jeśli aplet jest plikiem CPL, wystarczy po prostu skasować ten plik. Mogą wystąpić dodatkowe okoliczności czyli problemy z kasacją związane z używaniem danego apletu przez system. 2. Jeśli aplet jest typem NameSpace, należy skasować jego wpisy w rejestrze. Ponownie: najszybciej zrobi to ShellObjectEditor. Otoczenie sieciowe: Wyrzucanie z Udostępnianych w LAN, a stojących na widoku, Zaplanowanych zadań oraz Drukarek i faksów: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace Skasuj następujące podklucze: {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} - Zaplanowane zadania {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} - Drukarki i Faksy Skasowanie klucza Zaplanowanych zadań ma też znaczenie przy problemie innego typu. Próbując przeglądać z poziomu XP zasoby udostępnione Windows 9x poprzez bezpośrednie wywołanie \\nazwy komputera następuje około półminutowe spowolnienie wyświetlenia tej listy. Winna jest właśnie funkcja wyszukiwania Zaplanowanych zadań komputera zdalnego jeszcze przed połączeniem. Notabene: problemu nie ma gdy wywołujemy konkretną ścieżkę \\nazwa komputera\nazwa zasobu. Wprowadzenie możliwości edycyjnych: Możliwość edycji na obiekcie specjalnym typu NameSpace jak zmiany nazwy czy kasacja jest możliwa za pomocą zmiany atrybutów własnych tego folderu specjalnego. Trik oczywiście w rejestrze: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{numerek}\ShellFolder Kliknij podwójnie w wartość binarną Attributes zmieniając domyślny numer na inną kombinację. Jeśli wartość Attributes nie jest typu binarnego należy z prawokliku wybrać opcję Modyfikuj binarne. Co podstawić pod {numerek} i "inne kombinacje" sprawdzicie na liście CLSIDlist.txt. Modelowym przykładem jest zmiana nazwy Kosza. Patrz niżej. Triki na Kosz Zmiana nazwy: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder Kliknij podwójnie w Attributes zamieniając obecny tam numer 40 01 00 20 na 70 01 00 20. Ponadto stąjąca obok wartość CallForAttributes powinna być ustawiona na 0. Plik, który to zrobi za ciebie: recyclebinrename.reg. Zmiany zostaną wprowadzone natychmiastowo. Wystarczy teraz podwójnie kliknąć w nazwę Kosza i wprowadzić nową nazwę. Pojawią się też nowe opcje menu z tym że na XP ten tweak nie dodaje opcji do menu kontekstowego prawego kliku jak to ma miejsce na Windows 9x ale umieszcza je głębiej: prawy klik na Kosz >>> Explore (Eksploruj) >>> File (Plik) >>> nowe opcje Zmień nazwę / Usuń. Jak widać tą metodą można Kosz też skasować co jest alternatywą na tę edycję: Kasowanie Kosza z Pulpitu: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace Skasuj podklucz {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Usuwanie Kosza z Pulpitu wcale nie powoduje całkowitego braku dostępu do usuwanych elementów. Przypominam iż jest to tylko kasowanie "folderu wirtualnego". Ciągle na dysku istnieje prawdziwy fizyczny folder RECYCLER (na NTFS) lub RECYCLED (na FAT) powielony na każdej z partycji, w którym to możemy podejrzeć usuwane elementy. Struktura folderu składa się z podfolderów z SID użytkownika i te foldery są niekasowalne = będą się regenerować i tak ma być. Ukrywanie Kosza na Pulpicie: Model edycji został opisany wyżej w ukrywaniu ikon Pulpitu więc powtarzać nie będę linkując gotowy plik prowadzący to automatycznie: recyclebinhide.reg. TweakUI też potrafi ukryć Kosz w taki sposób. Zaletą tego rozwiązania jest, iż Kosz znika jedynie z Pulpitu, ale nie z Windows Explorer, w którym figuruje w swojej standardowej postaci. Nie trzeba więc grzebać bezpośrednio w folderze RECYCLER \ RECYCLED. FIX: Problem, który już niejednokrotnie pojawił się na forum, czyli deformacja ikon NameSpace po deinstalacji programu zmieniającego wygląd: vs. Problem naprawi aplikacja: ShellIconFix
 16. Foldery specjalne - modyfikacje domyślnych lokalizacji Program Files i Common Files To jest dobry trik pozwalający odseparować instalacje od partycji C co zmniejszy zamieszanie i pozwoli na łatwiejszy "format Program files". Poniższy tweak sprawdza się w 90% gdyż niektóre instalacje nie sprawdzają wymienionych niżej zapisów rejestru domyślnie wymuszając instalację na C. 1. Tworzysz nowe odpowiedniki folderów C:\Program Files oraz C:\Program Files\Common Files w innej lokalizacji. 2. Wykonujesz następującą edycję: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w obu kluczach poniżej: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SFC wyszukaj ProgramFilesDir i CommonFilesDir. Podwójnie kliknij po kolei w obie nazwy i zamiast C:\Program Files oraz C:\Program Files\Common Files wprowadź nowe wybrane wcześniej przez Ciebie ścieżki dostępu. 3. Następnie kopiujesz obecną zawartość tych folderów do nowych lokalizacji i resetujesz komputer. Po rzetelnych testach czy wszystko działa zgodnie z planem możesz skasować zawartość starych folderów. Uwaga: Jeśli system XP jest postawiony na NTFS istnieje alternatywny sposób przenoszenia folderu Program files z wykorzystaniem tzw. punktów połączenia NTFS. Documents and Settings Przeniesienie całego folderu profilu jest bardziej skomplikowane i tylko dla tych, którzy wiedzą co czynią. Początkujący powinni ograniczyć się jedynie do przenoszenia Moich Dokumentów i innych folderów powłoki (patrz dalej). 1. Tworzysz folder Documents and Settings w innej lokalizacji. Odkrywasz wszystkie ukryte pliki/foldery systemu. Z obecnego Documents and Settings kopiujesz całą zawartość do nowego folderu. 2. Wykonujesz następującą edycję: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList kliknij podwójnie w ProfilesDirectory wprowadzając nową ścieżkę dostępu. Następny krok to przeszukanie rejestru na nazwę Documents and Settings i podmiana ścieżek dostępu na nową. 3. Restart komputera. Jeśli nastąpiła pomyłka edycji komputer nie zastartuje lub wygeneruje nowe konto w poprzedniej domyślnej ścieżce dostępu. Moje dokumenty Jest to jedyny folder powłoki, którego lokalizację można zmienić wprost spod Właściwości skrótu: Prawy klik na ikonę Moich Dokumentów (na Pulpicie lub w Menu Start) i pobranie Właściwości. W Target (Element docelowy) wpisz nową ścieżkę dostępu lub kliknij przycisk Move (Przenieś) i wskaż nową lokalizację. Zostaniesz zapytany czy foldery z zawartością mają zostać przeniesione co tylko potwierdzasz. Jeśli zażyczysz sobie powrotu do ustawień domyślnych wystarczy kliknąć opcję Restore Default (Przywróć domyślne): Inne foldery powłoki: Na początek należy się upewnić, iż żaden z plików/folderów, które mamy przenieść, nie jest otwarty, w przeciwnym wypadku proces przenoszenia będzie niekompletny lub stary folder nie zostanie automatycznie skasowany. Najlepiej akcję przeprowadzić tuż po zastartowaniu kompa. Dostępne są 3 metody przenoszenia na zasadzie "stopniowania trudności": * Najprostsza droga na przeniesienie folderów shella to operacje spod Windows Explorer. Klikasz prawym na dany folder i przeciągasz do nowego okna - w trakcie przeciągania pojawi się menu kontekstowe z którego wybierasz Move here (Przenieś tutaj). Ta akcja przenosi cały folder wraz z zawartością. Nie wszystkie foldery shella można tak przenieść! * Jeśli powyższe nie zadziała, można wykorzystać dodatkowe tweakery: TweakUI Folder Redirector for XP Ta akcja zmienia tylko lokalizację folderu i całą zawartość trzeba przenieść ręcznie! Również tweakery mają ograniczoną moc przenoszenia (patrz obrazki). My Computer >>> Special Folders * Jeśli nie zadziała tweaker lub też folder, który chcesz przenieść, jest niedostępny w metodach 1 lub 2, należy zedytować rejestr: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w wybranych niżej kluczach: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders kliknij podwójnie na nazwę danego folderu zmieniając ścieżkę dostępu na swoją własną. Po tym ręcznie przenieść zawartość folderów do nowych ścieżek dostępu. Lista folderów powłoki: Foldery shella pogrupuję wg ścieżki dostępu (na dysku i w rejestrze) w jakiej są zlokalizowane: %USERPROFILE% = C:\Documents and Settings\Twoja nazwa konta Zapisane w rejestrze w kluczach: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders i/lub: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders Skład: Administrative Tools (Narzędzia administracyjne) = folder ustawień systemowych Application Data (Dane aplikacji) = folder ustawień aplikacji użytkownika CD Burning = folder tymczasowy wbudowanej do XP wypalarki CD Cookies IE = folder Cookies Desktop = folder skrótów na pulpicie Document Templates = matryce nowych dokumentów aplikacji Favorites = Ulubione w IE Local settings (Ustawienia lokalne) - TEMP = pliki tymczasowe - Temporary internet files = Tymczasowe pliki internetowe My Documents - My Music - My Pictures - My Videos My Recent Documents = folder ostatnio otwieranych dokumentów SendTo (Wyślij do) = folder opcji o tej samej nazwie w menu kontekstowym Start Menu - Programs = folder skrótów programów - Startup = folder Autostartu Prawie wszystkie można przenieść wg metody numer 1 *. Jeśli zaś będzie konieczna edycja rejestru to wystarczy zedytować ścieżkę dostępu albo w User Shell Folders albo w Shell Folders - nie trzeba edytować podwójnie nawet jeśli te foldery są zapisane podwójnie! Foldery Administrative Tools i My Video są zapisane pojedynczo tylko w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders. Moje Dokumenty Można przenieść wspomnianą wcześniej metodą spod Właściwości skrótu, bo jest to najłatwiejszy sposób. Nie ma potrzeby korzystania z metod 1-3, choć rzecz jasna można je wykorzystać. My Recent Documents Nie może być przeniesiony za pomocą eksplorera = tylko edycja rejestru *. Local Settings (Ustawienia lokalne) Najlepiej pozostawić w spokoju, ew. edycja rejestru *. Albo najbezpieczniej zmienić w Ustawieniach lokalnych tylko domyślne ścieżki dostępu dla podfolderów TEMP i Temporary Internet Files wg wcześniej podanych przepisów. W tym samym miejscu co pliki tymczasowe można zgromadzić też Cookies i Recent. Favorites (Ulubione) Warto może swoje prywatne i zbierane skrupulatnie linki przechowywać na partycji niesystemowej. Dodatkowy trik dotyczący Ulubionych to pozbycie się feniksującego się folderu Links (Łącza): Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar Po prawej stronie kliknij podwójnie wartość LinksFolderName i usuń wszystko z okienka. Plik, który to zrobi za ciebie: linksfoldername.reg. Po edycji rejestru folder można już skasować tradycyjnie. Nie odtworzy się. CD Burning Jeśli ktoś jednak korzysta z wbudowanego do XP wypalania CD może zastanowić się nad przeniesieniem folderu CD Burning, który gromadzi tymczasowe pliki przed umiejscowieniem ich na CD. Cel - miejsce na dysku. Jeśli wypalamy CD o wielkości 700MB tyle właśnie zostanie zduplikowane w tej tymczasowej lokalizacji co przy małej ilości wolnego miejsca może się skończyć przerwaniem wypalania. %ALLUSERSPROFILE% = C:\Documents and Settings\All Users Zapisane w rejestrze w kluczach: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders i/lub: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders Skład: Common Admin Tools Common AppData Common Desktop Common Documents - Shared Music - Shared Pictures - Shared Video Common Favorites Common Programs Common Start Menu Common Startup Common Templates Folder Common Documents wraz z podfolderami nie może być przeniesiony za pomocą Explorera - tylko edycja rejestru *. Folder zadań drukarki: Dotyczy tych co posiadają drukarkę. Domyślnie Windows gromadzi zadania drukowania w folderze: C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS. Możesz zmienić tę domyślną ścieżkę dostępu by obniżyć ilość operacji I/O oraz zapobiec ulatnianiu się miejsca z C. Control Panel (Panel sterowania) >>> Printer and Faxes (Drukarki i Faksy) Z górnego menu File (Plik) wybieramy Server Properties (Właściwości serwera) i przechodzimy do zakładki Advanced (Zaawansowane). W Spool Folder (Folder buforu) wpisujemy nową ścieżkę dostępu i resetujemy komputer. Ta operacja zmieni folder dla wszystkich drukarek. Reinstalacja Windows a zmodyfikowane ścieżki dostępu Na tę okoliczność należy stworzyć własnoręcznie pliki rejestru, które zapamiętają poczynione zmiany. W rejestrze przechodzisz do wybranego klucza i z prawokliku wybierasz opcję Exportu. Pliki zapisz z rozszerzeniem *.REG. Po reinstalacji XP foldery shella pojawią się w swoich domyślnych lokalizacjach, ale puste, zaś Twoje pliki z tych folderów w ich przeniesionych ale jeszcze nie rozpoznawanych przez Windows odpowiednikach. Kliknij podwójnie stworzone przez siebie pliki rejestru i odpowiedz twierdząco na pytanie o wprowadzenie wpisów. Ścieżki dostępu zostaną podmienione. Nie trzeba przenosić żadnych plików .... Jeśli Twój system plików to NTFS może pojawić się problem "własności" folderów. Wtedy należy przejąć je na własność i przyznać sobie Pełną kontrolę.
 17. Zmiana liter / etykiet / ikon napędów Zmiana liter napędów Start >>> Run (Uruchom) >>> diskmgmt.msc Otworzy się konsola dysków w której wystarczy kliknąć prawym na dany dysk i wybrać opcję zmiany litery. Należy pamiętać iż C jest niezmienialne a podmiana liter innych napędów często będzie kilkustopniowa bo nie da się jednorazowo zmienić np. F na E i E na F = obie litery w tym samym czasie w użyciu. Ponadto planując doinstalowywanie komponentów z CD należy też skorygować literę napędu CD-ROM w rejestrze inaczej instalatory zaczną pluć o ścieżkę dostępu: Zmiana kolejności wyświetlania liter i etykiet Skorzystaj z gotowych plików rejestru: 1 - Wyświetlanie liter dysków sieciowych przed dyskami lokalnymi: networkbeforelocal.reg 4 - Wyświetlanie liter przed etykietami: letterbeforelabel.reg 0 - Wyświetlanie liter po etykietach: letterafterlabel.reg 2 - Brak wyświetlania liter napędów: noletters.reg Uwaga: TweakUI posiada błąd tej edycji. Ten sam feler powtarza strona kellys kornera. Użyłam Regshot do zmonitorowania opcji TweakUI "Show all drive letters before label". Wyniki: TweakUI przestawił ShowDriveLettersFirst z domyślnego 0 na 1, a to nie jest pokazywanie liter przed etykietą tylko sterowanie pierwszeństwem dysków sieciowych. Właściwą wartością ShowDriveLettersFirst jest w tym wypadku 4. Zmiana etykiet napędów Floppy/CD/DVD Przykładowo chcemy zmienić domyślne Windowsowe DVD Drive na etykietę Virtual: >>> O ile etykietowanie dysków twardych nie przedstawia żadnych trudności (prawy klik >>> wypełnić formularz ), to napędy floppy / optyczne mogą otrzymać fikuśne etykietki tylko na bazie "skomplikowanej" edycji rejestru. Automatycznej zmiany można dokonać za pomocą narzędzia: changedrivelabel.vbs. Ono samoczynnie przeprowadzi tę edycję rejestru: Czasem powyższa edycja nie działa, więc narzędzie changedrivelabel.vbs również nie spełni swej roli. Wtedy należy edytować ręcznie w innym kluczu: By nowe etykiety się wyświetliły wystarczy w Moim komputerze strzelić w klawisz odświeżania F5 lub zresetować komputer. Zmiana ikon napędów Od razu mówię że trik z plikiem autorun.inf w roocie dysku nie zawsze działa i go omijam w opracowaniu. XP SP1 i SP2: Przykładowo: napęd DVD (F:) z nową etykietą Virtual dostanie nową ikonę konsoli gierkowej: >>> Proszę patrzyć na wcześniejszą instrukcję zmiany etykiet Floppy/CD/DVD (bez obaw dla HDD aplikuje się to tak samo). Tworzenie kluczy jest prawie identyczne = zamiast DefaultLabel trzeba utworzyć klucz DefaultIcon a w wartości (Default) wpisać pełną ścieżkę do pliku ikony: W przykładzie odwołuję do indywidualnego pliku ikon *.ICO. Jeśli chcemy zastosować plik który jest zbiorem ikon np. *.ICL wtedy należy po ścieżce dostępu dopisać przecinek i numer ikony = startowy to zero 0. UWAGA: Ta edycja nie działa na czystym XP pozbawionym Service Packów (BUG, który koryguje właśnie SP1) więc: XP bez SP: Sprawa jest zamotana. Należy udać się do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2 Tam olać zupełnie klucze które mają w nazwie litery napędów, za to skupić się na kluczach które mają nazwy w postaci {numerek}: I tu zaczyna się jazda gdyż nie wiadomo który klucz jest od którego dysku a na dokładkę są tu też duplikaty.... W rozpoznaniu wstępnym bierzcie pod uwagę: - CD-ROMy poznacie po obecności wartości _AutorunStatus. - Niektóre etykiety dysków twardych będą tam jako wartości _LabelFromReg Wyszukanie odpowiedniego dysku to już kwestia waszego próbowania. Po wyłowieniu kandydata należy: prawy klik na klucz {numerek} >>> Nowy >>> Klucz >>> wprowadź nazwę DefaultIcon W kluczu DefaultIcon podwójny klik na wartość (Default) czyli Domyślną i wpisanie ścieżki dostępu do nowej ikony. UWAGA: Ta edycja z kolei nie działa zupełnie na XP z Service Packami. Hehe Przypadki szczególne: Mogą pojawić się też rozwiązania dyskowe, które zapisują ścieżki do swojej ikony zupełnie gdzie indziej. Przykładem jest GMail Drive: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509050}\DefaultIcon Nie rozwiązanym problem pozostaje zmiana ikony RAMDisku (patrz wcześniejszy opis montowania wersji Qsoft). Nie chce ulec zmianie wg powyższych metod ani żadnych innych standardowo wyliczanych na Google.
 18. Nowe funkcje SP2 - Obchodzenie problemów Wyłączanie nowego firewalla, Automatycznych aktualizacji oraz Centrum zabezpieczeń zostało opisane wyżej. W tym wątku zaś rozpracujemy usuwanie dwóch następnych niedogodności Service Packa 2 czyli DEP i limitu połączeń, które mogą negatywnie wpływać na pracę aplikacji. DEP Data Execution Prevention / Zapobieganie wykonywaniu danych to "zestaw technologii programowo-sprzętowych, które umożliwiają dodatkowe sprawdzanie zawartości pamięci w celu ochrony systemu przed uruchomieniem złośliwego kodu". Skupimy się tylko na fragmencie programowym DEP, który dokucza przy uruchamianiu wybranych aplikacji częstując mniej więcej takim alertem: Dodawanie programu na listę wyjątków DEP: Panel sterowania >>> System >>> Advanced (Zaawansowane) >>> Performance (Wydajność) >>> Settings (Ustawienia) >>> Data Execution Prevention (Zapobieganie wykonywaniu danych) Zaznaczamy opcję Turn on DEP for all programs and services except for those I select / Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej. Poprzez Add / Dodaj wskazujemy plik exe programu, który ma być wykluczony z DEP. Wszystko zatwierdzamy i resetujemy komputer. Całkowite wyłączenie DEP: Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowane >>> Uruchamianie i odzyskiwanie >>> Ustawienia >>> Edytuj >>> otworzy się okno Notatnika z zawartością pliku boot.ini: .... zamień NoExecute=OptOut (lub inny parametr tu stąjący) na NoExecute=AlwaysOff i zapisz zmiany w pliku. Materiał referencyjny: KB875352: Szczegółowy opis funkcji zapobiegania wykonywaniu danych w systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 i Windows Server 2003 Limit połączeń Nowością jest zaimplementowanie specjalnego limitu liczby połączeń TCP. Celem jest redukcja działalności robaków sieciowych (takich jak Blaster / Sasser) prowadzących do przepełnienia buforów i padów systemu. Szczytny zamiar lecz ma skutki uboczne w postaci zaburzonej działalności programów P2P, które nie mogą się połączyć, słabo ściągają etc. Ręczne znoszenie limitu jest "trudne", gdyż wymaga patchowania pliku systemowego TCPIP.SYS. Najszybciej więc sprawę rozwiąże automatyczny patcher. Polecam metodę nieingerencyjną opierającą się na technice sesyjnego modyfikowania pamięci (a nie pliku): TCP-Z
 19. Wyłączanie Automatycznych aktualizacji Funkcja Auto Updates (Aktualizacje automatyczne) umożliwia automatyczyną aktualizację systemu Windows o krytyczne poprawki. Nad tą funkcją należy mieć jednak pewną kontrolę. Wyłączenie/włączenie jest też uzależnione od wersji zainstalowanego Service Packa. XP + XP SP1: Control panel (Panel sterowania) >>> System >>> Properties (Właściwości) >>> Automatic Updates (Aktualizacje automatyczne) I odznaczamy co punktuje strzałka: XP SP2: Automatyczne aktualizacje wyłącza się w tym samym miejscu tylko interfejs wygląda inaczej: UWAGA: SP2 zmienił znacząco sposób zachowania Windows Update! Jeśli Automatyczne aktualizacje zostaną wyłączone, ani automatyczne ani nawet ręczne uaktualnienia z witryny Windows Update nie są możliwe. Wniosek: jeśli ktoś to wyłączy, musi ponownie aktywować na czas aktualizacji Windows niezależnie od sposobu aktualizacji ..... Obejściem problemu może być aplikowanie łatek drogami okrężnymi typu: Autopatcher Dla obu Service packów: samo wyłączenia z powyższej zakładki może być nie wystarczające, by ubić proces automatycznych, bo ciągle pracuje w tle usługa za to odpowiedzialna. By wyłączyć aktualizacje automatyczne na dobre, należy przejść do konsoli usług: Start >>> Run (Uruchom) >>> services.msc Na liście znaleźć Automatic Updates (Aktualizacje automatyczne). Kliknij w nią podwójnie i w Startup type (Typ uruchamiania) wybierasz Disabled (Wyłączona). Klikasz przycisk STOP a potem OK.
 20. Wyłączenie wbudowanego firewalla i Centrum Zabezpieczeń Firewall Firewall ten jest bardzo prymitywny i ograniczony. W XP i XP SP1 domyślnie blokuje wszystko, więc konfig polega na ręcznym przekierowywaniu portów aplikacji dokładnie jak w routerze. Firewall ten nie potrafi przekierować "hurtem od - do" i każdy port danej aplikacji trzeba konfigurować osobno. XP SP2 wzbogacił firewalla o nową skórę i listę wyjątków, ale daleko mu od produktu zapewniającego bezpieczeństwo, a co więcej może być przez trudu wyłączony zarówno przez firewall firmy trzeciej (tzw. "wersje kompatybilne z SP2") jak i szkodniki. Niezależnie od wersji packa polecam wyłączyć i zaopatrzyć się w program o szerszym zakresie ochrony. Niemniej: jeśli nie ma być w systemie żadnego firewalla lepszy ten systemowy niż żaden.... XP + XP SP1: Control Panel (Panel sterowania) >>> Network Connections (Połączenia sieciowe) Z prawego kliku na nazwę twojego połączenia sieciowego (np. Dial-up, LAN....) pobierasz Properties (Właściwości) i w sekcji Advanced (Zaawansowane) odznacz Protect My Computer... (Chroń mój komputer i moją sieć.....). XP SP2: Control Panel (Panel sterowania) >>> Windows Firewall (Zapora) >>> Off [not recommended] (Wyłącz [niezalecane]) Centrum zabezpieczeń SP2 Jest to monitor bezpieczeństwa patrolujący 3 elementy systemu: Automatyczne aktualizacje, firewalla systemowego i antywirusa. W sposób widoczny występuje jako ikona w zasobniku systemowym częstująca komunikatami ostrzegawczymi: Ikony Centrum i ich znaczenie: Wskazuje ważne informacje i ustawienia zabezpieczeń Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Zalecane ustawienia zabezpieczeń. Ostrzeżenie i sugestia dostosowania zabezpieczeń. Niezalecane ustawienia zabezpieczeń. Funkcja ta jest bardzo ograniczona gdyż: - Nie wszystkie antywirusy/firewalle przesyłają info do Centrum zabezpieczeń. - Nie wszystkie aplikacje są kompatybilne z Centrum. Np. firewalle wbudowane w router sieciowy nie zostaną namierzone. Ponadto ciągle wyskakujące komunikaty są bardzo denerwujące. Jeśli ktoś chce wyłączyć Centrum lub doświadcza denerwującego pop-upu przy każdym resecie komputera może się posłużyć metodami poniżej. Czasem metoda numer 1 nie działa i komunikaty nadal mają miejsce. Omija ten problem metoda numer 2. Wyłączenie Centrum nie wpływa na stabilność systemu i żadnych skutków ubocznych nie powinno być. Wyłączenie alertów antywirusowych i zapory: Control panel (Panel sterowania) >>> Security Center (Centrum zabezpieczeń) W sekcji Virus Protection (Ochrona przed wirusami) kliknij Recommendations (Zalecenia) i zaznacz I have antivirus software that I'll monitor myself (Mam program antywirusowy, który będę monitorować samemu). W sekcji Firewall (Zapora) kliknij Recommendations (Zalecenia) i zaznacz I have a firewall solution that I'll monitor myself (Mam zaporę, którą będę monitorować samemu). Opcje te będą niedostępne jeśli ochrona ta jest włączona. Całkowite wyłączenie Centrum: Control Panel (Panel sterowania) >>> Security Center (Centrum zabezpieczeń) Klikamy w Change the way Security Center alerts me (Zmień sposób informowania mnie przez centrum zabezpieczeń) i w nowym okienku usuwamy wszystkie ptaszki monitoringu: To samo co wyżej możemy dokonać bezpośrednią edycją rejestru: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center Kliknij podwójnie w wartości AntiVirusDisableNotify i FirewallDisableNotify wpisując w nowym okienku liczbę 1. Jeśli ktoś wcześniej zaznaczył opcje Mam program antywirusowy/zaporę, który będę monitorować samemu 2 inne wartości w tym kluczu AntiVirusOverride i FirewallOverride są automatycznie ustawiane na 1. Plik, który to zrobi za ciebie: secenter.reg. Po tym można już zatrzymać i ustawić na stałe wyłączoną usługę Centrum Zabezpieczeń: Start >>> Run (Uruchom) >>> services.msc Znajdź usługę Security Center ( Centrum Zabezpieczeń), z prawokliku ją zatrzymaj a we Właściwościach ustaw Typ startowania na Wyłączona.
 21. Usuwanie Asystenta wyszukiwania: Windows Explorer: Panel szukania uruchamiany poprzez Start >>> Szukaj wygląda następująco: By się pozbyć tego miernego graficznie pieska: Change preferences (Zmień preferencje) >>> Without an animated screen charakter (Bez animowanej postaci ekranowej) By całkowicie zmienić wygląd asystenta i przywrócić go do czytelniejszej formy klasycznej znanej z Windows 2000: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState Utwórz nową wartość ciągu REG_SZ o nazwie Use Search Asst wpisując jako dane wartości no. Plik który zrobi to za ciebie: noasst.reg. Plik przywracający domyślne: noasstundo.reg. Klasycznie Domyślnie Internet Explorer: Identyczną prostotę możemy przywrócić w IE: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main Utwórz nową wartość ciągu REG_SZ o nazwie Use Search Asst wpisując jako dane wartości no. Klasycznie Domyślnie
 22. Error Reporting (Raportowanie błędów) Każdorazowo gdy program doświadczy błędu i jest auto-zamykany przez system lub ręcznie przez użytkownika wyskakuje okno z pytaniem czy wysłać raport o błędach do Microsoftu: Możemy to bardzo łatwo wyłączyć: Control Panel (Panel sterowania) >>> System >>> Advanced (Zaawansowane) Klikasz na Error Reporting (Raportowanie błędów) i dobierasz stosowne opcje. Gorąco polecam całkowitą deaktywację. No i klikamy OK, OK i jest już wszystko OK!
 23. Wyłączenie zintegrowanego wypalania CD i Autoplay CD-ROM-u Zintegrowane nagrywanie CD Do XP wbudowano soft ułatwiający nagrywania płyt CD. Jest on bardzo uproszczony i niedoskonały a istnieją bardziej kompletne solucje poducentów trzecich. Wyłączanie odbywa się za pomocą: My Computer (Mój komputer) > prawy klik na ikonę nagrywarki > Properties (Właściwości) > Recording (Nagrywanie) Odznacz opcję Enable CD recording on this drive (Włącz nagrywanie dysku CD na tej stacji). Usuwnie całości wbudowanych możliwości nagrywania umożliwi ten plik: nocdburning.reg TIP: Jeśli ktoś korzysta z rozwiązania wbudowanego do XP może zaopatrzyć się w darmowy dodatek, który uzupełni opcje Windows o nagrywanie obrazów płyt ISO i kopiowanie CD >>> CD: ISO Recorder Power Toy Autoplay CD-ROMu Do XP wbudowano mechanizm automatycznego odtwarzania płyt cd na podobieństwo pliku autorun.inf. Jest to pożyteczna jak i denerwująca funkcja i stosownie do swych potrzeb ją włączamy/wyłączamy. Wyłączenie Autoplay: Wystarczy przytrzymać wciśnięty SHIFT w chwili wkładania CD do napędu, a autoodtwarzanie zostanie pominięte. By zastosować ten trik na trwałe wymagane są inne działania: XP Pro: Start > Run (Uruchom) > gpedit.msc Computer Configuration (Konfiguracja komputera) >>> Administrative templates (Szablony administracyjne) >>> System W okienku z prawej strony kliknij podwójnie na Turn Off Autoplay (Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie) i wybierz opcję Enabled (Włączone) XP Home: Start > Run (Uruchom) > regedit i w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Utwórz nową wartość DWORD o nazwie NoDriveTypeAutoRun przypisując jej liczbę decymalną 181 (tylko dla napędów CD) lub 255 (dla wszystkich dysków) Gotowy plik, który automatycznie wyłączy Autoplay dla wszystkich dysków: noautorunhome.reg Autoplay nie działa: Aplikacje pomocne w rozwiązywaniu problemów: TweakUI Microsoft Autoplay Repair Wizard Autoplay Handlers W zakładce Autoplay pokazuje się lista akcji przypisanych do danego typu pliku na CD (tzw. AutoPlay Handlers). Zdarza się iż nieprawidłowe lub niekompletne odinstalowanie danej aplikacji pozostawi tu swoje wpisy. Możemy je usunąć edytując rejestr, ale jest prostszy sposób. Darmowe narzędzia, które to wykonają automatycznie: CleanHandlers Autoplay Repair
 24. Wyłączenie folderów ZIP W XP dodano narzędzie umożliwiające otworzenie plików ZIP jako folderów. Pożyteczne, gdy nie mamy zainstalowanego żadnego dekompresora, a chcemy np. rozpakować ważny plik instalacyjny. "ZIP-Foldery" prezentują się następująco: Niestety funkcja zipowania jest powiązana też z funkcją szukania, która zagląda "do wnętrza" plików skompresowanych, a to przy dużej ich ilości może obciążać system i spowalniać operacje na plikach w sposób widoczny. Microsoft nie oferuje żadnej bezbolesnej funkcji pozwalającej to wyłączyć przez klik klik. Wyłączenie może odbyć się na dwa sposoby: Deaktywacja połowiczna: Metoda delikatna polegająca na wyłączeniu poszukiwanie Windows w obrębie plików skompresowanych bez naruszania natywnej obsługi kompresji która będzie działać. Jest to możliwe za pomocą darmowego narzędzia: NoFindInsideZip Wystarczy program uruchomić i odptaszkować te dwie pozycje potwierdzając Apply: Deaktywacja całkowita: Metodą brutajniejszą jest całkowite wyłączenie wbudowanej obsługi kompresji poprzez derejestrację pliku zipfldr.dll za to odpowiedzialnego: 1. Metoda automatyczna. Darmowe narzędzie które włącza / wyłącza obsługę ZIP: Windows XP Built In ZIP Support Control 2. Metoda ręczna: Start > Run (Uruchom) > regsvr32 /u zipfldr.dll By przywrócić obsługę kompresji należy zastosować odwrotność komendy: Start > Run (Uruchom) > regsvr32 zipfldr.dll Jeśli to nie zadziała może być konieczna inna komenda odbudowująca asocjację ZIP: Start > Run (Uruchom) > cmd /c assoc .zip=CompressedFolder Ekwiwalentem tej komendy jest bezpośrednia edycja w rejestrze: Start > Run (Uruchom) > regedit i przejdź do klucza: HKEY_CLASSES_ROOT\.ZIP Kliknij dwukrotnie na wartość (Domyślna) i wprowadź CompressedFolder
 25. Wyłączenie Podgląd obrazów i faksów oraz zmiana domyślnego edytora Paint na inny Wyłączenie Podgląd obrazów i faksów Windows Picture and Fax Viewer / Podgląd obrazów i faksów to domyślnie skojarzony program otwierający dla plików graficznych. Nawet pomimo instalacji wybranego programu (np. ACDSee) i skojarzenia z nim rozszerzeń plików zdarza się, że nadal otwiera się w denerwujący sposób wymuszają podgląd. Wyłączanie przeglądarki odbywa się w dość brutalny sposób poprzez wyrejestrowanie pliku systemowego: Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 /u shimgvw.dll Przywracanie tego komponentu poprzez odwrotność komendy: Start >>> Run (Uruchom) >>> regsvr32 shimgvw.dll (Odpowiednikiem tej procedury, ale dla plików medialnych (AVI etc.), jest derejestracja innej biblioteki shmedia.dll) Uwaga: Powyższe działania mają skutki uboczne. Wyłączenie Podgląd obrazów i faksów owocuje problemami z prawidłowym wyświetlaniem graficznych komponentów. W skład uciążliwości wchodzi niemożność ustawienia tapety Pulpitu w formacie JPG, likwidacja prawoklikowej opcji menu kontekstowego Ustaw jako tło, oraz utracony podgląd plików graficznych w eksploratorze Windows: vs. Zmiana domyślnego edytora Paint na inny: Jeśli ktoś jednak zostawi Podgląd obrazów i faksów jako domyślną przeglądarkę, może sobie zmienić wywoływany przez jego opcję Edytuj domyślny edytor obrazów Paint na coś innego. 1. Automatycznie umożliwia to darmowa aplikacja ImgEditor. ImgEditor 2. Ręcznie zaś jest wymagana edycja rejestru. W przykładzie zostanie użyty IrfanView. 2a. By zmienić domyślny edytor dla wszystkich typów plików obrazkowych: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i przejdź do klucza: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit\command Po prawej stronie kliknij dwukrotnie w wartość (Default) / (Domyślną) i zamiast pokazanej na poniższym skrinie ścieżki dostępu wprowadź swoją własną. Np. dla IrfanView będzie to: "C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" "%1" 2b. By zmienić domyślny edytor tylko dla wybranego typu pliku obrazkowego: Start >>> Run (Uruchom) >>> regedit i przejdź do klucza: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.XXX gdzie .XXX to rozszerzenie pliku np. JPG. Z prawego kliku na .XXX wybierz opcję Nowy >>> Klucz >>> jako nazwę wprowadź shell. Następnie kliknij prawym na nowoutworzony shell i ponownie wybierz Nowy >>> Klucz >>> jako nazwę wprowadź edit. I ponownie z prawegokliku na nowoutworzony edit wybierasz Nowy >>> Klucz >>> jako nazwę wprowadzasz command. Czyli nowa ścieżka dostępu będzie wyglądać następująco: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\shell\edit\command W kluczu command kliknij podwójnie w wartość (Default) i wpisz nową ścieżkę dostępu ....
×
×
 • Dodaj nową pozycję...